神Thần 鼎Đỉnh 一Nhất 揆Quỹ 禪Thiền 師Sư 語Ngữ 錄Lục
Quyển 0008
清Thanh 元Nguyên 揆Quỹ 說Thuyết 成Thành 炯 等Đẳng 編Biên ( 依Y 駒Câu 本Bổn 印Ấn )

一nhất 揆quỹ 禪thiền 師sư 語ngữ 錄lục 卷quyển 八bát (# 師sư 諱húy 元nguyên 揆quỹ )#

侍thị 者giả 真chân 印ấn 記ký 錄lục

拈niêm 頌tụng 古cổ 下hạ

陸lục 亙# 大đại 夫phu 問vấn 南nam 泉tuyền 云vân 肇triệu 法Pháp 師sư 也dã 甚thậm 奇kỳ 怪quái 解giải 道đạo 天thiên 地địa 與dữ 我ngã 同đồng 根căn 萬vạn 物vật 與dữ 我ngã 一nhất 體thể 泉tuyền 指chỉ 庭đình 前tiền 花hoa 召triệu 云vân 大đại 夫phu 時thời 人nhân 見kiến 此thử 一nhất 株chu 花hoa 如như 夢mộng 相tương 似tự 。

師sư 拈niêm 云vân 肇triệu 法Pháp 師sư 言ngôn 中trung 有hữu 響hưởng 王vương 老lão 師sư 夢mộng 中trung 說thuyết 夢mộng 可khả 惜tích 陸lục 亙# 大đại 夫phu 不bất 解giải 翻phiên 身thân 以dĩ 致trí 玉ngọc 本bổn 無vô 瑕hà 而nhi 瑕hà 玷điếm 愈dũ 多đa 若nhược 當đương 時thời 待đãi 南nam 泉tuyền 指chỉ 花hoa 時thời 便tiện 以dĩ 手thủ 驀# 掩yểm 其kỳ 口khẩu 免miễn 他tha 大đại 開khai 了liễu 眼nhãn 作tác 夢mộng 。

頌tụng 。

天thiên 地địa 同đồng 根căn 萬vạn 物vật 體thể 何hà 緣duyên 昧muội 卻khước 自tự 家gia 底để 南nam 泉tuyền 指chỉ 出xuất 夢mộng 中trung 花hoa 惱não 亂loạn 春xuân 風phong 卒thốt 未vị 已dĩ 。

僧Tăng 問vấn 雲vân 巖nham 二nhị 十thập 年niên 在tại 百bách 丈trượng 執chấp 侍thị 巾cân 瓶bình 為vi 甚thậm 心tâm 燈đăng 不bất 續tục 巖nham 云vân 頭đầu 上thượng 寶bảo 花hoa 冠quan 僧Tăng 云vân 頭đầu 上thượng 寶bảo 花hoa 冠quan 意ý 旨chỉ 何hà 如như 巖nham 云vân 大đại 唐đường 天thiên 子tử 及cập 冥minh 王vương 。

師sư 拈niêm 云vân 者giả 僧Tăng 大đại 似tự 釋thích 擔đảm 樵tiều 人nhân 欲dục 問vấn 中trung 書thư 堂đường 裏lý 事sự 雲vân 巖nham 只chỉ 解giải 步bộ 步bộ 登đăng 高cao 不bất 解giải 從tùng 空không 放phóng 下hạ 雖tuy 然nhiên 恁nhẫm 麼ma 答đáp 話thoại 且thả 道đạo 是thị 向hướng 百bách 丈trượng 耶da 背bối/bội 百bách 丈trượng 耶da 還hoàn 知tri 雲vân 巖nham 落lạc 處xứ 麼ma 但đãn 見kiến 皇hoàng 風phong 成thành 一nhất 片phiến 不bất 知tri 何hà 處xứ 有hữu 封phong 疆cương 。

頌tụng 。

寶bảo 華hoa 冠quan 下hạ 展triển 龍long 顏nhan 不bất 涉thiệp 功công 勳huân 落lạc 正chánh 偏thiên 端đoan 拱củng 無vô 為vi 歸quy 至chí 化hóa 夜dạ 深thâm 誰thùy 侍thị 月nguyệt 明minh 簾# 。

藥dược 山sơn 因nhân 雲vân 巖nham 參tham 次thứ 山sơn 云vân 甚thậm 處xứ 來lai 巖nham 云vân 百bách 丈trượng 來lai 山sơn 云vân 百bách 丈trượng 有hữu 何hà 言ngôn 句cú 示thị 徒đồ 巖nham 云vân 尋tầm 常thường 道đạo 我ngã 有hữu 一nhất 句cú 。 子tử 百bách 味vị 俱câu 足túc 山sơn 云vân 鹹hàm 則tắc 鹹hàm 味vị 澹đạm 則tắc 澹đạm 味vị 不bất 鹹hàm 不bất 淡đạm 是thị 常thường 味vị 如như 何hà 是thị 百bách 味vị 俱câu 足túc 底để 句cú 巖nham 無vô 語ngữ 山sơn 云vân 爭tranh 奈nại 目mục 前tiền 生sanh 死tử 何hà 巖nham 云vân 目mục 前tiền 無vô 生sanh 死tử 山sơn 云vân 在tại 百bách 丈trượng 多đa 少thiểu 時thời 巖nham 云vân 二nhị 十thập 年niên 山sơn 云vân 在tại 百bách 丈trượng 二nhị 十thập 年niên 俗tục 氣khí 也dã 不bất 除trừ 。

師sư 拈niêm 云vân 雲vân 巖nham 毒độc 重trọng/trùng 年niên 深thâm 藥dược 山sơn 藥dược 頭đầu 不bất 猛mãnh 當đương 時thời 待đãi 問vấn 百bách 味vị 俱câu 足túc 句cú 子tử 只chỉ 消tiêu 道đạo 箇cá 殘tàn 羹# 餿# 飯phạn 不bất 勞lao 拈niêm 出xuất 管quản 教giáo 藥dược 山sơn 塞tắc 卻khước 咽yết 喉hầu 亦diệc 顯hiển 自tự 己kỷ 有hữu 些# 衲nạp 僧Tăng 氣khí 息tức 何hà 故cố 不bất 見kiến 。 道đạo 蠱cổ 毒độc 之chi 家gia 水thủy 莫mạc 嘗thường 。

頌tụng 。

金kim 毛mao 踞cứ 地địa 尾vĩ 髭tì 髿# 未vị 解giải 當đương 陽dương 弄lộng 爪trảo 牙nha 當đương 下hạ 若nhược 能năng 輕khinh 返phản 擲trịch 管quản 教giáo 藥dược 嶠# 眼nhãn 迷mê 麻ma 。

百bách 巖nham 因nhân 洞đỗng 山sơn 與dữ 密mật 師sư 伯bá 到đáo 參tham 問vấn 云vân 甚thậm 處xứ 來lai 山sơn 云vân 湖hồ 南nam 來lai 巖nham 云vân 觀quán 察sát 使sử 姓tánh 甚thậm 麼ma 山sơn 云vân 不bất 得đắc 姓tánh 巖nham 云vân 名danh 甚thậm 麼ma 山sơn 云vân 不bất 得đắc 名danh 巖nham 云vân 還hoàn 治trị 事sự 也dã 無vô 山sơn 云vân 自tự 有hữu 廊lang 幕mạc 在tại 巖nham 云vân 豈khởi 不bất 出xuất 入nhập 山sơn 拂phất 袖tụ 便tiện 行hành 巖nham 明minh 日nhật 下hạ 堂đường 問vấn 云vân 昨tạc 日nhật 對đối 二nhị 闍xà 黎lê 語ngữ 未vị 稔# 一nhất 夜dạ 不bất 安an 今kim 請thỉnh 二nhị 闍xà 黎lê 答đáp 看khán 若nhược 相tương/tướng 愜# 便tiện 開khai 粥chúc 相tương/tướng 伴bạn 過quá 夏hạ 乃nãi 云vân 豈khởi 不bất 出xuất 入nhập 山sơn 云vân 大đại 尊tôn 貴quý 生sanh 巖nham 便tiện 開khai 粥chúc 同đồng 過quá 一nhất 夏hạ 。

師sư 拈niêm 云vân 洞đỗng 山sơn 藏tạng 頭đầu 露lộ 尾vĩ 將tương 謂vị 有hữu 多đa 少thiểu 奇kỳ 特đặc 殊thù 不bất 知tri 貪tham 他tha 一nhất 粒lạp 米mễ 失thất 卻khước 半bán 年niên 糧lương 百bách 巖nham 縱túng/tung 有hữu 陷hãm 虎hổ 之chi 機cơ 也dã 是thị 奴nô 見kiến 婢tỳ 殷ân 懃cần 雖tuy 然nhiên 如như 是thị 土thổ/độ 曠khoáng 人nhân 稀# 相tương 逢phùng 者giả 少thiểu 。

頌tụng 。

觀quán 察sát 名danh 誰thùy 姓tánh 莫mạc 彰chương 苔# 深thâm 簾# 幕mạc 隱ẩn 虛hư 堂đường 虎hổ 伸thân 腰yêu 處xứ 風phong 千thiên 壑hác 鶴hạc 轉chuyển 身thân 時thời 月nguyệt 一nhất 廊lang 。

崔thôi 禪thiền 因nhân 州châu 將tương 王vương 令linh 公công 於ư 衙# 署thự 張trương 座tòa 請thỉnh 說thuyết 法Pháp 崔thôi 陞thăng 座tòa 拈niêm 拄trụ 杖trượng 云vân 出xuất 來lai 也dã 打đả 不bất 出xuất 來lai 也dã 打đả 僧Tăng 出xuất 眾chúng 云vân 崔thôi 禪thiền 聻# 崔thôi 擲trịch 下hạ 拄trụ 杖trượng 云vân 久cửu 立lập 令linh 公công 伏phục 惟duy 珍trân 重trọng 。

師sư 拈niêm 云vân 放phóng 去khứ 較giảo 危nguy 不bất 來lai 還hoàn 憶ức 君quân 收thu 來lai 太thái 速tốc 相tương 見kiến 又hựu 無vô 事sự 簡giản 點điểm 將tương 來lai 太thái 似tự 勾# 賊tặc 破phá 家gia 雖tuy 然nhiên 相tương 逢phùng 不bất 在tại 多đa 盃# 酒tửu 一nhất 盞trản 清thanh 茶trà 也dã 醉túy 人nhân 。

頌tụng 。

吹xuy 毛mao 覿# 面diện 當đương 機cơ 疾tật 電điện 激kích 雷lôi 轟oanh 誰thùy 解giải 敵địch 不bất 展triển 戈qua 矛mâu 見kiến 太thái 平bình 奪đoạt 標tiêu 何hà 在tại 資tư 餘dư 力lực 。

雪tuyết 峰phong 路lộ 逢phùng 一nhất 隊đội 獮# 猴hầu 云vân 者giả 畜súc 生sanh 各các 各các 背bối/bội 一nhất 面diện 古cổ 鏡kính 三tam 聖thánh 云vân 曠khoáng 劫kiếp 無vô 明minh 何hà 得đắc 彰chương 為vi 古cổ 鏡kính 峰phong 云vân 瑕hà 生sanh 也dã 聖thánh 云vân 者giả 老lão 漢hán 有hữu 甚thậm 麼ma 死tử 急cấp 話thoại 端đoan 也dã 不bất 識thức 峰phong 云vân 老lão 僧Tăng 罪tội 過quá 。

師sư 拈niêm 云vân 國quốc 清thanh 才tài 子tử 貴quý 家gia 富phú 小tiểu 兒nhi 驕kiêu 放phóng 過quá 則tắc 彼bỉ 此thử 作tác 家gia 盡tận 法pháp 則tắc 二nhị 俱câu 失thất 利lợi 恁nhẫm 麼ma 批# 判phán 且thả 道đạo 揆quỹ 上thượng 座tòa 意ý 在tại 甚thậm 麼ma 處xứ 撿kiểm 點điểm 得đắc 出xuất 三tam 十thập 棒bổng 自tự 領lãnh 出xuất 去khứ 其kỳ 或hoặc 未vị 然nhiên 鵝nga 王vương 擇trạch 乳nhũ 素tố 非phi 鴨áp 類loại 。

頌tụng 。

獮# 猴hầu 背bối/bội 古cổ 鏡kính 有hữu 月nguyệt 千thiên 江giang 印ấn 別biệt 寶bảo 遇ngộ 波ba 斯tư 因nhân 邪tà 而nhi 打đả 正chánh 老lão 雪tuyết 峰phong 奇kỳ 三tam 聖thánh 雖tuy 然nhiên 贏# 得đắc 一nhất 場tràng 榮vinh 洎kịp 險hiểm 難nạn 逃đào 窮cùng 性tánh 命mạng 。

九cửu 峰phong 普phổ 滿mãn 禪thiền 師sư 因nhân 僧Tăng 參tham 問vấn 云vân 甚thậm 麼ma 處xứ 來lai 僧Tăng 云vân 閩# 中trung 師sư 云vân 遠viễn 涉thiệp 不bất 易dị 僧Tăng 云vân 不bất 難nan 動động 步bộ 師sư 云vân 有hữu 不bất 動động 步bộ 者giả 麼ma 僧Tăng 云vân 有hữu 師sư 云vân 爭tranh 得đắc 到đáo 者giả 裏lý 僧Tăng 無vô 語ngữ 師sư 以dĩ 拄trụ 杖trượng 趁sấn 下hạ 。

師sư 拈niêm 云vân 者giả 僧Tăng 到đáo 即tức 到đáo 只chỉ 是thị 鼻tị 孔khổng 礙ngại 卻khước 眼nhãn 睛tình 九cửu 峰phong 得đắc 即tức 得đắc 只chỉ 有hữu 殺sát 人nhân 刀đao 且thả 無vô 活hoạt 人nhân 劍kiếm 我ngã 不bất 似tự 九cửu 峰phong 爭tranh 得đắc 到đáo 者giả 裏lý 僧Tăng 無vô 語ngữ 遂toại 喚hoán 上thượng 座tòa 是thị 甚thậm 麼ma 若nhược 擬nghĩ 議nghị 擲trịch 下hạ 拄trụ 杖trượng 歸quy 方phương 丈trượng 。

頌tụng 。

遠viễn 涉thiệp 誠thành 不bất 易dị 衲nạp 僧Tăng 多đa 意ý 氣khí 動động 步bộ 即tức 不bất 難nan 腳cước 瘦sấu 艸thảo 鞋hài 寬khoan 不bất 動động 步bộ 卻khước 多đa 般bát 到đáo 來lai 豈khởi 借tá 他tha 人nhân 力lực 卻khước 笑tiếu 無vô 端đoan 被bị 眼nhãn 瞞man 。

慈từ 明minh 問vấn 楊dương 岐kỳ 馬mã 祖tổ 見kiến 讓nhượng 和hòa 尚thượng 便tiện 悟ngộ 去khứ 迷mê 卻khước 在tại 甚thậm 麼ma 處xứ 岐kỳ 云vân 要yếu 悟ngộ 卻khước 易dị 要yếu 迷mê 卻khước 難nạn/nan 。

師sư 拈niêm 云vân 者giả 箇cá 陷hãm 人nhân 坑khanh 子tử 天thiên 下hạ 人nhân 不bất 奈nại 何hà 致trí 使sử 祖tổ 禰nể 不bất 了liễu 殃ương 及cập 兒nhi 孫tôn 楊dương 岐kỳ 雖tuy 善thiện 機cơ 宜nghi 未vị 免miễn 爛lạn 泥nê 有hữu 刺thứ 神thần 鼎đỉnh 則tắc 不bất 然nhiên 迷mê 卻khước 在tại 甚thậm 麼ma 處xứ 但đãn 云vân 迷mê 即tức 且thả 置trí 把bả 將tương 悟ngộ 的đích 來lai 看khán 饒nhiêu 慈từ 明minh 具cụ 廣quảng 長trường 舌thiệt 只chỉ 好hảo/hiếu 道đạo 一nhất 半bán 。

頌tụng 。

悟ngộ 卻khước 易dị 迷mê 卻khước 難nạn/nan 眨# 上thượng 眉mi 毛mao 君quân 自tự 看khán 迷mê 悟ngộ 兩lưỡng 途đồ 俱câu 坐tọa 斷đoạn 月nguyệt 移di 花hoa 影ảnh 上thượng 欄lan 干can 。

雪tuyết 峰phong 示thị 眾chúng 云vân 世thế 界giới 闊khoát 一nhất 尺xích 古cổ 鏡kính 闊khoát 一nhất 尺xích 世thế 界giới 闊khoát 一nhất 丈trượng 古cổ 鏡kính 闊khoát 一nhất 丈trượng 玄huyền 沙sa 指chỉ 火hỏa 爐lô 云vân 者giả 箇cá 闊khoát 多đa 少thiểu 峰phong 云vân 如như 古cổ 鏡kính 闊khoát 沙sa 云vân 者giả 箇cá 老lão 漢hán 腳cước 跟cân 未vị 點điểm 地địa 在tại 。

師sư 拈niêm 云vân 雪tuyết 峰phong 水thủy 中trung 撈# 月nguyệt 玄huyền 沙sa 掉trạo 棒bổng 打đả 月nguyệt 世thế 界giới 古cổ 鏡kính 火hỏa 爐lô 都đô 成thành 眼nhãn 中trung 之chi 屑tiết 若nhược 於ư 勝thắng 負phụ 摶đoàn 量lượng 敢cảm 保bảo 驢lư 年niên 未vị 徹triệt 畢tất 竟cánh 如như 何hà 鷸# 蚌# 相tương/tướng 持trì 俱câu 落lạc 漁ngư 人nhân 之chi 手thủ 。

頌tụng 。

世thế 界giới 寬khoan 古cổ 鏡kính 闊khoát 無vô 端đoan 雪tuyết 老lão 多đa 饒nhiêu 舌thiệt 石thạch 人nhân 拊phụ 掌chưởng 笑tiếu 咍# 咍# 洎kịp 被bị 將tương 龜quy 證chứng 作tác 鱉miết 老lão 玄huyền 沙sa 能năng 勦# 絕tuyệt 火hỏa 爐lô 句cú 子tử 別biệt 生sanh 涯nhai 無vô 限hạn 風phong 光quang 俱câu 漏lậu 泄tiết 。

雪tuyết 峰phong 因nhân 閩# 王vương 封phong 柑# 橘quất 各các 一nhất 顆khỏa 遣khiển 使sứ 送tống 至chí 柬# 問vấn 云vân 既ký 是thị 一nhất 般ban 顏nhan 色sắc 為vi 甚thậm 麼ma 名danh 字tự 不bất 同đồng 。 峰phong 遂toại 依y 舊cựu 封phong 回hồi 王vương 復phục 馳trì 問vấn 玄huyền 沙sa 沙sa 將tương 一nhất 張trương 紙chỉ 蓋cái 卻khước 。

師sư 拈niêm 云vân 兩lưỡng 箇cá 漢hán 被bị 閩# 王vương 一nhất 拶# 互hỗ 相tương 熱nhiệt 瞞man 直trực 得đắc 尾vĩ 巴ba 露lộ 出xuất 撿kiểm 點điểm 將tương 來lai 總tổng 是thị 用dụng 盡tận 自tự 己kỷ 心tâm 笑tiếu 破phá 他tha 人nhân 口khẩu 。

頌tụng 。

柑# 橘quất 一nhất 色sắc 兮hề 誰thùy 別biệt 呼hô 名danh 眾chúng 生sanh 顛điên 倒đảo 。 兮hề 逐trục 物vật 迷mê 真chân 一nhất 般ban 油du 麵miến 兮hề 造tạo 作tác 由do 人nhân 暗ám 機cơ 旋toàn 合hợp 兮hề 輥# 芥giới 投đầu 針châm 曹tào 溪khê 波ba 浪lãng 如như 相tương 似tự 無vô 限hạn 平bình 人nhân 被bị 陸lục 沉trầm 。

雪tuyết 峰phong 因nhân 閩# 王vương 施thí 銀ngân 交giao 床sàng 僧Tăng 問vấn 和hòa 尚thượng 受thọ 大đại 王vương 如như 此thử 供cúng 養dường 將tương 何hà 報báo 答đáp 峰phong 以dĩ 手thủ 托thác 地địa 云vân 少thiểu 打đả 我ngã 有hữu 僧Tăng 舉cử 問vấn 疏sớ/sơ 山sơn 雪tuyết 峰phong 少thiểu 打đả 我ngã 意ý 作tác 麼ma 生sanh 山sơn 云vân 頭đầu 上thượng 插sáp 瓜qua 虀# 垂thùy 尾vĩ 腳cước 跟cân 齊tề 。

師sư 拈niêm 云vân 者giả 一nhất 隊đội 漢hán 大đại 似tự 傍bàng 若nhược 無vô 人nhân 當đương 時thời 見kiến 雪tuyết 峰phong 恁nhẫm 麼ma 時thời 但đãn 云vân 者giả 老lão 漢hán 習tập 氣khí 也dã 不bất 除trừ 更cánh 待đãi 疏sớ/sơ 山sơn 言ngôn 了liễu 只chỉ 向hướng 道đạo 幸hạnh 自tự 可khả 憐lân 生sanh 用dụng 頭đầu 上thượng 安an 頭đầu 作tác 麼ma 若nhược 更cánh 眼nhãn 目mục 定định 動động 便tiện 掀# 倒đảo 禪thiền 床sàng 且thả 道đạo 山sơn 僧Tăng 意ý 作tác 麼ma 生sanh 從tùng 前tiền 汗hãn 馬mã 無vô 人nhân 識thức 只chỉ 要yếu 重trọng/trùng 論luận 蓋cái 代đại 功công 。

頌tụng 。

四tứ 稜lăng 踏đạp 地địa 頭đầu 角giác 撐xanh 天thiên 知tri 音âm 獨độc 諳am 玉ngọc 轉chuyển 珠châu 圓viên 三tam 盞trản 酒tửu 裝trang 公công 子tử 面diện 一nhất 枝chi 花hoa 扮# 美mỹ 人nhân 妍nghiên 。

南nam 院viện 因nhân 僧Tăng 問vấn 古cổ 殿điện 重trọng/trùng 興hưng 時thời 如như 何hà 院viện 云vân 明minh 堂đường 瓦ngõa 插sáp 簷diêm 僧Tăng 云vân 與dữ 麼ma 則tắc 莊trang 嚴nghiêm 畢tất 備bị 也dã 院viện 云vân 斬trảm 艸thảo 蛇xà 頭đầu 落lạc 。

師sư 拈niêm 云vân 古cổ 殿điện 重trọng/trùng 興hưng 時thời 淨tịnh 地địa 上thượng 不bất 可khả 撒tản 屎thỉ 撒tản 尿niệu 莊trang 嚴nghiêm 畢tất 備bị 也dã 澄trừng 潭đàm 不bất 許hứa 蒼thương 龍long 蟠bàn 南nam 院viện 老lão 人nhân 可khả 謂vị 收thu 放phóng 自tự 由do 捲quyển 舒thư 自tự 在tại 若nhược 是thị 門môn 庭đình 施thi 設thiết 足túc 可khả 觀quán 光quang 若nhược 作tác 佛Phật 法pháp 商thương 量lượng 總tổng 是thị 涅Niết 槃Bàn 堂đường 裏lý 漢hán 。

頌tụng 。

明minh 堂đường 瓦ngõa 插sáp 簷diêm 狼lang 籍tịch 止chỉ 啼đề 錢tiền 斬trảm 艸thảo 蛇xà 頭đầu 落lạc 全toàn 機cơ 明minh 殺sát 活hoạt 太thái 平bình 寰# 宇vũ 斬trảm 癡si 頑ngoan 烈liệt 焰diễm 那na 容dung 蚊văn 蚋nhuế 泊bạc 莫mạc 逡thuân 巡tuần 休hưu 客khách 作tác 智trí 者giả 好hảo/hiếu 求cầu 無vô 病bệnh 藥dược 。

夾giáp 山sơn 因nhân 洛lạc 浦# 于vu 山sơn 頂đảnh 上thượng 卓trác 菴am 經kinh 年niên 不bất 訪phỏng 山sơn 修tu 書thư 遣khiển 僧Tăng 馳trì 往vãng 浦# 接tiếp 得đắc 書thư 便tiện 坐tọa 卻khước 復phục 展triển 手thủ 索sách 僧Tăng 無vô 語ngữ 浦# 便tiện 打đả 云vân 歸quy 去khứ 舉cử 似tự 和hòa 尚thượng 僧Tăng 回hồi 舉cử 山sơn 云vân 者giả 漢hán 若nhược 開khai 書thư 三tam 日nhật 內nội 必tất 來lai 若nhược 不bất 開khai 書thư 此thử 人nhân 救cứu 不bất 得đắc 也dã 浦# 果quả 三tam 日nhật 後hậu 來lai 見kiến 山sơn 不bất 禮lễ 拜bái 近cận 前tiền 叉xoa 手thủ 而nhi 立lập 。 山sơn 云vân 雞kê 棲tê 鳳phượng 巢sào 非phi 其kỳ 同đồng 類loại 出xuất 去khứ 浦# 云vân 自tự 遠viễn 趍# 風phong 乞khất 師sư 一nhất 接tiếp 山sơn 云vân 目mục 前tiền 無vô 闍xà 黎lê 此thử 間gian 無vô 老lão 僧Tăng 浦# 便tiện 喝hát 山sơn 云vân 住trụ 住trụ 且thả 莫mạc 艸thảo 艸thảo 匆# 匆# 雲vân 月nguyệt 是thị 同đồng 溪khê 山sơn 各các 異dị 截tiệt 斷đoạn 天thiên 下hạ 人nhân 舌thiệt 頭đầu 即tức 不bất 無vô 爭tranh 教giáo 無vô 舌thiệt 人nhân 解giải 語ngữ 浦# 無vô 語ngữ 山sơn 便tiện 打đả 洛lạc 浦# 從tùng 此thử 服phục 膺ưng 。

師sư 拈niêm 云vân 夾giáp 山sơn 據cứ 虎hổ 頭đầu 收thu 虎hổ 尾vĩ 劈phách 腹phúc 剜oan 心tâm 嘔# 盡tận 屎thỉ 腸tràng 仔tử 細tế 看khán 來lai 也dã 則tắc 冰băng 稜lăng 上thượng 度độ 過quá 九cửu 曲khúc 劍kiếm 刃nhận 上thượng 拾thập 得đắc 全toàn 身thân 惜tích 乎hồ 洛lạc 浦# 甘cam 向hướng 虀# 甕úng 裏lý 淹yêm 殺sát 秪# 如như 無vô 舌thiệt 人nhân 解giải 語ngữ 作tác 麼ma 生sanh 道đạo 得đắc 愜# 好hảo/hiếu 去khứ 咄đốt 咄đốt 切thiết 忌kỵ 向hướng 鬼quỷ 窟quật 裏lý 作tác 活hoạt 計kế 。

頌tụng 。

雲vân 月nguyệt 溪khê 山sơn 話thoại 不bất 同đồng 頂đảnh 門môn 有hữu 眼nhãn 卻khước 如như 盲manh 興hưng 雲vân 赤xích 尾vĩ 摩ma 霄tiêu 鶻cốt 俱câu 落lạc 縵man 天thiên 一nhất 網võng 中trung 無vô 舌thiệt 人nhân 能năng 解giải 語ngữ 鷓# 鴣# 啼đề 在tại 深thâm 花hoa 裏lý 欽khâm 山sơn 曾tằng 被bị 定định 公công 欺khi 萬vạn 丈trượng 深thâm 潭đàm 窮cùng 徹triệt 底để 。

雪tuyết 峰phong 與dữ 玄huyền 沙sa 夾giáp 籬# 次thứ 沙sa 問vấn 云vân 夾giáp 籬# 處xứ 還hoàn 有hữu 佛Phật 法Pháp 也dã 無vô 峰phong 云vân 有hữu 沙sa 云vân 如như 何hà 是thị 夾giáp 籬# 處xứ 佛Phật 法Pháp 峰phong 撼# 籬# 一nhất 下hạ 沙sa 云vân 某mỗ 不bất 恁nhẫm 麼ma 峰phong 云vân 汝nhữ 作tác 麼ma 生sanh 沙sa 云vân 穿xuyên 篾miệt 頭đầu 過quá 來lai 。

師sư 拈niêm 云vân 一nhất 人nhân 內nội 逼bức 放phóng 屙# 一nhất 人nhân 接tiếp 竹trúc 點điểm 天thiên 佛Phật 法Pháp 如như 此thử 商thương 量lượng 達đạt 磨ma 一nhất 宗tông 掃tảo 土thổ/độ 而nhi 盡tận 雖tuy 然nhiên 平bình 蕪# 盡tận 處xứ 是thị 青thanh 山sơn 行hành 人nhân 更cánh 在tại 青thanh 山sơn 外ngoại 。

頌tụng 。

觸xúc 處xứ 頭đầu 頭đầu 俱câu 玅# 從tùng 來lai 塞tắc 壑hác 填điền 溝câu 西tây 風phong 一nhất 覺giác 攪giảo 眠miên 愁sầu 誰thùy 識thức 機cơ 生sanh 錦cẩm 繡tú 拈niêm 卻khước 眼nhãn 山sơn 鐵thiết 壁bích 清thanh 平bình 罷bãi 展triển 戈qua 矛mâu 穿xuyên 籬# 度độ 篾miệt 競cạnh 相tương/tướng 酬thù 堪kham 笑tiếu 外ngoại 揚dương 家gia 醜xú 。

曹tào 山sơn [囗@九]# 僧Tăng 問vấn 學học 人nhân 抱bão 璞# 投đầu 師sư 請thỉnh 師sư 雕điêu 琢trác 山sơn 云vân 不bất 雕điêu 琢trác 僧Tăng 云vân 為vi 甚thậm 不bất 雕điêu 琢trác 山sơn 云vân 須tu 知tri 曹tào 山sơn 好hảo/hiếu 手thủ 。

師sư 拈niêm 云vân 曹tào 山sơn 不bất 露lộ 鋒phong 鋩mang 將tương 錯thác 就tựu 錯thác 也dã 是thị 偶ngẫu 爾nhĩ 成thành 文văn 者giả 僧Tăng 一nhất 場tràng 鈍độn 置trí 還hoàn 同đồng 買mãi 石thạch 得đắc 金kim 然nhiên 雖tuy 如như 是thị 不bất 遇ngộ 中trung 郎lang 鑒giám 還hoàn 同đồng 野dã 舍xá 薪tân 。

頌tụng 。

白bạch 圭# 無vô 玷điếm 樸phác 素tố 含hàm 真chân 水thủy 不bất 洗tẩy 水thủy 金kim 不bất 博bác 金kim 神thần 工công 妙diệu 密mật 兮hề 豈khởi 假giả 鑿tạc 斧phủ 精tinh 光quang 璀# 璨xán 兮hề 曜diệu 古cổ 騰đằng 今kim 煉luyện 石thạch 佳giai 人nhân 徒đồ 費phí 力lực 從tùng 來lai 至chí 德đức 懼cụ 雕điêu 文văn 。

南nam 泉tuyền 因nhân 黃hoàng 檗# 為vi 首thủ 座tòa 一nhất 日nhật 捧phủng 缽bát 坐tọa 泉tuyền 位vị 上thượng 泉tuyền 入nhập 堂đường 見kiến 乃nãi 問vấn 曰viết 長trưởng 老lão 甚thậm 麼ma 年niên 中trung 行hành 道Đạo 檗# 曰viết 威uy 音âm 王vương 已dĩ 前tiền 泉tuyền 曰viết 猶do 是thị 王vương 老lão 師sư 兒nhi 孫tôn 在tại 檗# 便tiện 過quá 第đệ 二nhị 位vị 泉tuyền 便tiện 休hưu 。

師sư 拈niêm 云vân 南nam 泉tuyền 只chỉ 解giải 步bộ 步bộ 登đăng 高cao 要yếu 且thả 無vô 大đại 人nhân 相tương/tướng 若nhược 是thị 山sơn 僧Tăng 見kiến 他tha 坐tọa 位vị 便tiện 大đại 展triển 三tam 拜bái 管quản 教giáo 坐tọa 殺sát 黃hoàng 檗# 者giả 漢hán 一nhất 生sanh 起khởi 不bất 得đắc 。

頌tụng 。

淡đạm 掃tảo 娥# 眉mi 出xuất 繡tú 幃vi 自tự 言ngôn 比tỉ 並tịnh 世thế 間gian 稀# 狂cuồng 風phong 何hà 處xứ 來lai 輕khinh 薄bạc 獨độc 抱bão 琵tỳ 琶bà 掩yểm 面diện 歸quy 。

同đồng 安an 丕# 禪thiền 師sư 因nhân 僧Tăng 問vấn 依y 經kinh 解giải 義nghĩa 三tam 世thế 佛Phật 冤oan 離ly 經kinh 一nhất 字tự 即tức 同đồng 魔ma 說thuyết 此thử 理lý 如như 何hà 師sư 曰viết 孤cô 峰phong 迥huýnh 秀tú 不bất 挂quải 煙yên 蘿# 片phiến 月nguyệt 行hành 空không 白bạch 雲vân 自tự 異dị 。

師sư 拈niêm 云vân 同đồng 安an 恁nhẫm 麼ma 道đạo 且thả 道đạo 是thị 佛Phật 冤oan 是thị 魔ma 說thuyết 緇# 素tố 得đắc 出xuất 不bất 妨phương 許hứa 你nễ 具cụ 眼nhãn 。

頌tụng 。

周chu 粟túc 夷di 齊tề 恥sỉ 不bất 餐xan 閑nhàn 名danh 猶do 自tự 落lạc 人nhân 間gian 何hà 如như 一nhất 錫tích 凌lăng 雲vân 客khách 五ngũ 嶽nhạc 千thiên 峰phong 任nhậm 往vãng 還hoàn 。

笑tiếu 巖nham 寶bảo 禪thiền 師sư 至chí 熊hùng 耳nhĩ 山sơn 禮lễ 祖tổ 塔tháp 僧Tăng 叱sất 云vân 汝nhữ 憨# 禮lễ 拜bái 空không 塔tháp 奚hề 為vi 師sư 以dĩ 手thủ 指chỉ 石thạch 塔tháp 問vấn 僧Tăng 云vân 此thử 是thị 空không 塔tháp 乎hồ 僧Tăng 云vân 然nhiên 師sư 云vân 祖tổ 師sư 聻# 僧Tăng 云vân 攜huề 隻chỉ 履lý 西tây 歸quy 久cửu 矣hĩ 師sư 云vân 蒼thương 天thiên 蒼thương 天thiên 。

師sư 拈niêm 云vân 獅sư 子tử 咬giảo 人nhân 韓# 盧lô 逐trục 塊khối 。

頌tụng 。

車xa 不bất 橫hoạnh/hoành 推thôi 子tử 不bất 語ngữ 怪quái 文văn 彩thải 全toàn 彰chương 漆tất 桶# 不bất 快khoái 袖tụ 裏lý 擲trịch 金kim 鎚chùy 擊kích 碎toái 天thiên 靈linh 蓋cái 堪kham 悲bi 慨khái 真chân 金kim 終chung 不bất 和hòa 沙sa 賣mại 。

世Thế 尊Tôn 拈niêm 花hoa 。

禍họa 福phước 無vô 門môn 人nhân 自tự 招chiêu 夙túc 生sanh 冤oan 債trái 莫mạc 能năng 逃đào 冰băng 心tâm 忍nhẫn 作tác 偷thâu 香hương 者giả 百bách 萬vạn 人nhân 天thiên 奪đoạt 鳳phượng 毛mao 。

圓viên 覺giác 經Kinh 云vân 一nhất 切thiết 障chướng 礙ngại 。 即tức 究cứu 竟cánh 覺giác 。

頌tụng 。

花hoa 遭tao 風phong 雨vũ 柳liễu 顛điên 狂cuồng 無vô 數số 遊du 人nhân 恨hận 轉chuyển 長trường/trưởng 誰thùy 識thức 青thanh 山sơn 添# 秀tú 色sắc 流lưu 來lai 寒hàn 瓣# 一nhất 溪khê 香hương 。

文Văn 殊Thù 三tam 處xứ 過quá 夏hạ 。

卻khước 笑tiếu 頭đầu 陀đà 不bất 丈trượng 夫phu 令linh 行hành 何hà 自tự 涉thiệp 惆trù [怡-台+廚]# 若nhược 教giáo 當đương 下hạ 吹xuy 毛mao 利lợi 有hữu 甚thậm 千thiên 瞿cù 與dữ 萬vạn 殊thù 。

婆bà 子tử 燒thiêu 菴am 。

澄trừng 潭đàm 不bất 許hứa 蒼thương 龍long 蟠bàn 平bình 地địa 雲vân 雷lôi 迸bính 出xuất 關quan 點điểm 石thạch 化hóa 為vi 金kim 玉ngọc 易dị 勸khuyến 人nhân 除trừ 卻khước 是thị 非phi 難nạn/nan 。

興hưng 化hóa 打đả 維duy 那na 。

潦lạo 倒đảo 當đương 時thời 正chánh 令linh 提đề 通thông 天thiên 作tác 略lược 許hứa 誰thùy 知tri 打đả 了liễu 罰phạt 錢tiền 仍nhưng 出xuất 院viện 越việt 格cách 還hoàn 他tha 獅sư 子tử 兒nhi 。

趙triệu 州châu 訪phỏng 二nhị 菴am 主chủ 。

殺sát 活hoạt 臨lâm 時thời 老lão 趙triệu 州châu 主chủ 賓tân 互hỗ 換hoán 不bất 輕khinh 酬thù 遼liêu 空không 一nhất 箭tiễn 雙song 鵰điêu 落lạc 直trực 得đắc 悲bi 風phong 動động 地địa 愁sầu 。

南nam 泉tuyền 打đả 破phá 鍋oa 。

赤xích 眼nhãn 撞chàng 著trước 火hỏa 柴sài 頭đầu 由do 來lai 滴tích 水thủy 耳nhĩ 難nạn/nan 著trước 雖tuy 然nhiên 因nhân 果quả 兩lưỡng 分phân 明minh 難nan 保bảo 十thập 方phương 常thường 住trụ 鑊hoạch 。

經Kinh 云vân 見kiến 見kiến 之chi 時thời 。 見kiến 非phi 是thị 見kiến 。 見kiến 猶do 離ly 見kiến 。 見kiến 不bất 能năng 及cập 。

東đông 西tây 南nam 北bắc 。 與dữ 中trung 間gian 隨tùy 分phần/phân 安an 居cư 得đắc 放phóng 閒gian/nhàn 風phong 月nguyệt 不bất 招chiêu 仍nhưng 滿mãn 座tòa 白bạch 雲vân 正chánh 晝trú 臥ngọa 青thanh 山sơn 。

僧Tăng 問vấn 投đầu 子tử 靈linh 山sơn 畫họa 月nguyệt 曹tào 溪khê 指chỉ 月nguyệt 如như 何hà 是thị 真chân 月nguyệt 子tử 云vân 昨tạc 夜dạ 三tam 更cánh 轉chuyển 向hướng 西tây 。

靈linh 山sơn 盡tận 力lực 畫họa 難nạn/nan 成thành 孰thục 謂vị 曹tào 溪khê 指chỉ 的đích 親thân 昨tạc 夜dạ 三tam 更cánh 西tây 轉chuyển 向hướng 莫mạc 教giáo 錯thác 認nhận 定định 盤bàn 星tinh 。

百bách 丈trượng 野dã 狐hồ 。

不bất 昧muội 不bất 落lạc 誰thùy 墮đọa 誰thùy 脫thoát 五ngũ 百bách 生sanh 前tiền 無vô 繩thằng 自tự 縛phược 前tiền 之chi 墮đọa 兮hề 何hà 虧khuy 後hậu 之chi 脫thoát 兮hề 還hoàn 錯thác 就tựu 中trung 一nhất 句cú 絕tuyệt 淆# 訛ngoa 萬vạn 里lý 天thiên 邊biên 飛phi 一nhất 雞kê 。

丹đan 霞hà 訪phỏng 龐# 公công 門môn 逢phùng 女nữ 子tử 靈linh 照chiếu 洗tẩy 菜thái 霞hà 問vấn 居cư 士sĩ 在tại 否phủ/bĩ 女nữ 放phóng 下hạ 菜thái 籃# 斂liểm 手thủ 而nhi 立lập 霞hà 再tái 問vấn 居cư 士sĩ 在tại 否phủ/bĩ 女nữ 提đề 籃# 便tiện 行hành 霞hà 便tiện 回hồi 女nữ 舉cử 此thử 話thoại 似tự 龐# 公công 公công 曰viết 丹đan 霞hà 在tại 否phủ/bĩ 女nữ 曰viết 去khứ 也dã 公công 云vân 赤xích 土thổ/độ 塗đồ 牛ngưu 奶# 。

頌tụng 。

承thừa 家gia 須tu 是thị 克khắc 家gia 兒nhi 客khách 至chí 蒿hao 湯thang 備bị 禮lễ 儀nghi 酌chước 罷bãi 不bất 堪kham 盃# 再tái 酌chước 傷thương 心tâm 一nhất 曲khúc 醉túy 東đông 籬# 。

南nam 院viện 上thượng 堂đường 赤xích 肉nhục 團đoàn 上thượng 壁bích 立lập 萬vạn 仞nhận 僧Tăng 問vấn 赤xích 肉nhục 團đoàn 上thượng 壁bích 立lập 萬vạn 仞nhận 豈khởi 不bất 是thị 和hòa 尚thượng 語ngữ 院viện 云vân 是thị 僧Tăng 便tiện 掀# 倒đảo 禪thiền 床sàng 院viện 云vân 看khán 者giả 瞎hạt 驢lư 亂loạn 做tố 僧Tăng 擬nghĩ 議nghị 院viện 便tiện 打đả 。

兵binh 權quyền 掌chưởng 握ác 敵địch 難nạn/nan 欺khi 眨# 眼nhãn 難nạn/nan 全toàn 八bát 陣trận 圍vi 奮phấn 臂tý 不bất 因nhân 擎kình 小tiểu 卒thốt 將tướng 軍quân 一nhất 命mạng 若nhược 懸huyền 絲ti 。

風phong 穴huyệt 參tham 南nam 院viện 問vấn 近cận 離ly 甚thậm 處xứ 穴huyệt 云vân 南nam 方phương 院viện 云vân 南nam 方phương 一nhất 棒bổng 如như 何hà 商thương 量lượng 穴huyệt 云vân 作tác 奇kỳ 特đặc 商thương 量lượng 院viện 云vân 我ngã 者giả 裏lý 不bất 然nhiên 穴huyệt 云vân 未vị 審thẩm 此thử 間gian 如như 何hà 商thương 量lượng 院viện 云vân 棒bổng 下hạ 無Vô 生Sanh 忍Nhẫn 臨lâm 機cơ 不bất 見kiến 師sư 穴huyệt 有hữu 省tỉnh 。

有hữu 奇kỳ 特đặc 無vô 奇kỳ 特đặc 收thu 得đắc 安an 南nam 憂ưu 塞tắc 北bắc 武võ 略lược 文văn 韜# 定định 太thái 平bình 太thái 平bình 寧ninh 免miễn 有hữu 奸gian 賊tặc 毒độc 如như 砒# 冤oan 路lộ 窄# 平bình 地địa 無vô 端đoan 遭tao 一nhất 跌trật 。

雲vân 門môn 因nhân 僧Tăng 問vấn 如như 何hà 是thị 雲vân 門môn 一nhất 曲khúc 門môn 云vân 臘lạp 月nguyệt 二nhị 十thập 五ngũ 僧Tăng 云vân 唱xướng 者giả 如như 何hà 門môn 云vân 且thả 緩hoãn 緩hoãn 。

調điều 高cao 白bạch 雪tuyết 唱xướng 韶thiều 陽dương 客khách 路lộ 誰thùy 聞văn 不bất 斷đoạn 腸tràng 自tự 是thị 巴ba 謠# 和hòa 不bất 得đắc 獨độc 憐lân 清thanh 夜dạ 暗ám 飛phi 霜sương 。

玄huyền 沙sa 白bạch 紙chỉ 。

囫# 圇# 漆tất 器khí 互hỗ 相tương 呈trình 不bất 顧cố 傍bàng 觀quan 哂# 有hữu 人nhân 弄lộng 巧xảo 逾du 難nạn/nan 藏tạng 拙chuyết 訥nột 鄉hương 談đàm 細tế 打đả 謾man 招chiêu 魂hồn 。

芭ba 蕉tiêu 拄trụ 杖trượng 。

謹cẩn 慎thận 家gia 門môn 禍họa 不bất 招chiêu 眼nhãn 中trung 塵trần 豈khởi 著trước 纖tiêm 毫hào 快khoái 刀đao 割cát 肉nhục 渾hồn 閑nhàn 事sự 惡ác 口khẩu 傷thương 人nhân 恨hận 爭tranh 消tiêu 。

雪tuyết 峰phong 鱉miết 山sơn 成thành 道Đạo 。

艸thảo 鞋hài 虛hư 費phí 恨hận 從tùng 前tiền 家gia 醜xú 何hà 堪kham 露lộ 幾kỷ 般bát 白bạch 日nhật 青thanh 天thiên 閑nhàn 見kiến 鬼quỷ 乞khất 兒nhi 暴bạo 富phú 倩thiến 人nhân 憐lân 。

六lục 祖tổ 風phong 旛phan 。

識thức 情tình 多đa 處xứ 是thị 非phi 多đa 白bạch 馬mã 雙song 雙song 鳴minh 玉ngọc 珂kha 孝hiếu 子tử 爺# 名danh 無vô 忘vong 諱húy 黃hoàng 昏hôn 枕chẩm 上thượng 意ý 若nhược 何hà 。

南nam 嶽nhạc 磚# 鏡kính 。

熊hùng 飛phi 一nhất 夢mộng 兆triệu 皇hoàng 家gia 龍long 虎hổ 風phong 雲vân 慶khánh 子tử 牙nha 一nhất 釣điếu 曲khúc 成thành 西tây 伯bá 業nghiệp 西tây 江giang 月nguyệt 夜dạ 映ánh 無vô 涯nhai 。

百bách 丈trượng 野dã 鴨áp 。

逸dật 翮cách 翩# 翩# 任nhậm 運vận 翔tường 可khả 憐lân 鼻tị 孔khổng 突đột 遭tao 殃ương 不bất 堪kham 哭khốc 也dã 真chân 堪kham 笑tiếu 賺# 殺sát 傍bàng 觀quan 著trước 底để 忙mang 。

靈linh 雲vân 桃đào 花hoa 。

年niên 年niên 陌mạch 上thượng 醉túy 東đông 風phong 客khách 路lộ 魂hồn 消tiêu 興hưng 未vị 濃nồng 何hà 事sự 今kim 朝triêu 生sanh 彩thải 筆bút 一nhất 枝chi 收thu 入nhập 畫họa 圖đồ 中trung 。

有hữu 主chủ 沙Sa 彌Di 從tùng 西tây 過quá 東đông 無vô 主chủ 沙Sa 彌Di 從tùng 東đông 過quá 西tây 。

尊tôn 貴quý 由do 來lai 不bất 敢cảm 名danh 奴nô 兒nhi 婢tỳ 子tử 笑tiếu 慇ân 懃cần 誰thùy 知tri 屠đồ 狗cẩu 郎lang 當đương 客khách 凌lăng 閣các 名danh 標tiêu 蓋cái 世thế 勳huân 。

慈từ 明minh 插sáp 劍kiếm 。

趙triệu 王vương 好hảo/hiếu 劍kiếm 帶đái 刀đao 多đa 戈qua 戟kích 叢tùng 生sanh 奈nại 若nhược 何hà 罷bãi 卻khước 干can 戈qua 歌ca 盛thịnh 世thế 赤xích 松tùng 一nhất 曲khúc 幾kỷ 能năng 和hòa 。

又hựu

將tướng 軍quân 塞tắc 外ngoại 絕tuyệt 煙yên 塵trần 天thiên 子tử 魂hồn 驚kinh 細tế 柳liễu 營doanh 虎hổ 帳trướng 不bất 因nhân 多đa 畫họa 策sách 普phổ 天thiên 何hà 處xứ 戴đái 堯# 仁nhân 。

破phá 砂sa 盆bồn 。

錦cẩm 衣y 公công 子tử 富phú 而nhi 驕kiêu 不bất 貴quý 佳giai 珍trân 膽đảm 氣khí 豪hào 世thế 上thượng 幾kỷ 人nhân 真chân 不bất 肖tiếu 聯liên 翩# 來lai 共cộng 樂nhạo/nhạc/lạc 逍tiêu 遙diêu 。

高cao 峰phong 墮đọa 枕chẩm 。

惱não 亂loạn 黑hắc 甜điềm 枕chẩm 子tử 墮đọa 平bình 空không 惹nhạ 起khởi 撩# 天thiên 禍họa 兒nhi 孫tôn 計kế 較giảo 不bất 成thành 眠miên 開khai 眼nhãn 尿niệu 床sàng 作tác 甚thậm 麼ma 。

弘hoằng 覺giác 忞# 禪thiền 師sư 一nhất 日nhật 牽khiên 驢lư 巡tuần 堂đường 一nhất 匝táp 命mạng 眾chúng 下hạ 語ngữ 次thứ 仍nhưng 以dĩ 艸thảo 一nhất 束thúc 拋phao 向hướng 眾chúng 前tiền 眾chúng 不bất 能năng 答đáp 師sư 翁ông 代đại 前tiền 語ngữ 云vân 寶bảo 御ngự 珍trân 裝trang 尤vưu 尚thượng 棄khí 誰thùy 能năng 歷lịch 劫kiếp 傍bàng 他tha 門môn 代đại 後hậu 語ngữ 云vân 但đãn 作tác 驢lư 鳴minh 。

橫hoạnh/hoành 身thân 為vi 物vật 按án 雲vân 頭đầu 醉túy 後hậu 重trọng/trùng 攜huề 上thượng 玉ngọc 樓lâu 話thoại 盡tận 山sơn 雲vân 並tịnh 海hải 月nguyệt 誰thùy 聞văn 老lão 去khứ 不bất 悲bi 秋thu 。

又hựu

蓆# 帽mạo 襴# 衫sam 去khứ 復phục 來lai 舊cựu 鄰lân 那na 悟ngộ 昔tích 人nhân 非phi 子tử 規quy 夜dạ 半bán 猶do 啼đề 血huyết 不bất 信tín 東đông 風phong 喚hoán 不bất 回hồi 。

弘hoằng 覺giác 忞# 禪thiền 師sư 奉phụng 。 旨chỉ 于vu 萬vạn 善thiện 殿điện 上thượng 堂đường 真Chân 如Như 凡phàm 聖thánh 皆giai 是thị 夢mộng 事sự 佛Phật 及cập 涅Niết 槃Bàn 並tịnh 為vi 增tăng 語ngữ 山sơn 僧Tăng 一nhất 冬đông 萬vạn 善thiện 殿điện 又hựu 且thả 舉cử 箇cá 甚thậm 麼ma 只chỉ 有hữu 好hảo/hiếu 風phong 來lai 席tịch 上thượng 更cánh 無vô 閑nhàn 語ngữ 落lạc 人nhân 間gian 。

舌thiệt 頭đầu 無vô 骨cốt 脣thần 皮bì 轆# 轆# 黃hoàng 金kim 殿điện 上thượng 何hà 堪kham 叫khiếu 屈khuất 豈khởi 知tri 風phong 逐trục 雨vũ 聲thanh 來lai 狼lang 籍tịch 枝chi 頭đầu 花hoa 簇# 簇# 。

弘hoằng 覺giác 忞# 禪thiền 師sư 天thiên 童đồng 晚vãn 參tham 天thiên 童đồng 門môn 下hạ 不bất 許hứa 交giao 頭đầu 接tiếp 耳nhĩ 說thuyết 東đông 說thuyết 西tây 眾chúng 竦tủng 立lập 師sư 左tả 右hữu 顧cố 云vân 纔tài 恁nhẫm 麼ma 戒giới 敕sắc 你nễ 便tiện 口khẩu 喃nẩm 喃nẩm 地địa 作tác 麼ma 眾chúng 罔võng 措thố 師sư 拈niêm 棒bổng 一nhất 時thời 打đả 散tán 。

拔bạt 楔tiết 抽trừu 釘đinh/đính 痛thống 處xứ 錐trùy 為vi 人nhân 不bất 惜tích 兩lưỡng 行hành 眉mi 若nhược 教giáo 盡tận 法pháp 無vô 民dân 也dã 遍biến 野dã 屍thi 橫hoạnh/hoành 白bạch 骨cốt 堆đôi 。

遠viễn 菴am [仁-二+豐]# 禪thiền 師sư 問vấn 僧Tăng 併tinh 卻khước 咽yết 喉hầu 脣thần 吻vẫn 道đạo 將tương 一nhất 句cú 來lai 僧Tăng 云vân 不bất 會hội 請thỉnh 師sư 道đạo 師sư 云vân 併tinh 卻khước 咽yết 喉hầu 問vấn 將tương 來lai 僧Tăng 擬nghĩ 議nghị 師sư 便tiện 打đả 。

嚴nghiêm 明minh 公công 驗nghiệm 據cứ 關quan 津tân 那na 許hứa 私tư 鹽diêm 販phán 夜dạ 行hành 任nhậm 是thị 雞kê 鳴minh 并tinh 狗cẩu 盜đạo 衝xung 霄tiêu 有hữu 翅sí 謾man 飛phi 騰đằng 。

又hựu

開khai 口khẩu 無vô 言ngôn 總tổng 二nhị 三tam 擬nghĩ 心tâm 奏tấu 泊bạc 更cánh 堪kham 憐lân 夜dạ 來lai 雨vũ 過quá 鶯# 聲thanh 歇hiết 月nguyệt 上thượng 青thanh 山sơn 玉ngọc 一nhất 團đoàn 。

天thiên 童đồng 遠viễn 菴am [仁-二+豐]# 禪thiền 師sư 因nhân 僧Tăng 問vấn 如như 何hà 是thị 正Chánh 法Pháp 眼nhãn 師sư 云vân 村thôn 田điền 阪# 裏lý 牛ngưu 腳cước 跡tích 。

繫hệ 驢lư 橛quyết 子tử 釘đinh/đính 多đa 年niên 誰thùy 信tín 風phong 蹄đề 一nhất 踏đạp 翻phiên 快khoái 便tiện 若nhược 逢phùng 千thiên 里lý 步bộ 豈khởi 容dung 十thập 影ảnh 在tại 村thôn 田điền 。

像tượng 贊tán

釋Thích 迦Ca 文Văn 佛Phật 像tượng 贊tán

聖thánh 中trung 之chi 聖thánh 天Thiên 中Trung 之chi 天Thiên 。 剎sát 剎sát 塵trần 塵trần 現hiện 瑞thụy 靈linh 山sơn 一nhất 會hội 儼nghiễm 然nhiên 不bất 可khả 以dĩ 身thân 相tướng 。 見kiến 豈khởi 能năng 盡tận 語ngữ 言ngôn 詮thuyên 若nhược 謂vị 有hữu 所sở 說thuyết 法Pháp 。 即tức 是thị 謗báng 佛Phật 。 若nhược 謂vị 無vô 所sở 說thuyết 法Pháp 又hựu 卻khước 自tự 瞞man 一nhất 句cú 了liễu 然nhiên 超siêu 百bách 億ức 。 青thanh 蓮liên 杳# 在tại 舌thiệt 頭đầu 邊biên

觀quán 音âm 大Đại 士Sĩ

稽khể 首thủ 大đại 悲bi 曰viết 觀quán 自tự 在tại 楞lăng 嚴nghiêm 會hội 上thượng 獲hoạch 圓viên 通thông 之chi 首thủ 選tuyển 遍biến 剎sát 塵trần 中trung 隨tùy 異dị 類loại 以dĩ 力lực 身thân 如như 月nguyệt 映ánh 千thiên 江giang 之chi 水thủy 非phi 圓viên 非phi 缺khuyết 若nhược 風phong 開khai 萬vạn 籟# 之chi 聲thanh 非phi 語ngữ 非phi 默mặc 視thị 群quần 生sanh 宛uyển 如như 赤xích 子tử 架# 慈từ 航# 而nhi 無vô 間gian 歇hiết 隨tùy 眾chúng 生sanh 願nguyện 。 法Pháp 施thí 無vô 邊biên 心tâm 誠thành 求cầu 之chi 感cảm 應ứng 無vô 偏thiên 常thường 恨hận 春xuân 歸quy 人nhân 在tại 夢mộng 鷓# 鴣# 啼đề 處xứ 百bách 花hoa 鮮tiên

又hựu

大đại 化hóa 無vô 私tư 靡mĩ 不bất 週# 漫mạn 觀quán 色sắc 相tướng 翳ế 雙song 眸mâu 圓viên 通thông 門môn 廓khuếch 無vô 遮già 障chướng 清thanh 淨tịnh 音âm 聞văn 遂toại 所sở 求cầu

普phổ 賢hiền 大Đại 士Sĩ 洗tẩy 象tượng 圖đồ

取thủ 正chánh 覺giác 而nhi 不bất 欲dục 速tốc 以dĩ 萬vạn 行hạnh 為vi 大đại 願nguyện 王vương 雖tuy 叵phả 測trắc 無vô 窮cùng 之chi 願nguyện 誰thùy 識thức 此thử 調điều 象tượng 之chi 方phương 明minh 逾du 雪tuyết 而nhi 恆hằng 洗tẩy 水thủy 即tức 塵trần 而nhi 奚hề 將tương 總tổng 為vi 群quần 生sanh 驅khu 熱nhiệt 惱não 蓬bồng 頭đầu 垢cấu 面diện 肆tứ 郎lang 當đương

彌Di 勒Lặc 布bố 袋đại 六lục 子tử 戲hí 身thân 圖đồ

至chí 人nhân 不bất 妄vọng 笑tiếu 笑tiếu 必tất 有hữu 因nhân 。 慈Từ 氏Thị 固cố 行hành 慈từ 慈từ 心tâm 太thái 煞sát 從tùng 六lục 般bát 神thần 用dụng 幻huyễn 出xuất 多đa 子tử 形hình 儀nghi 於ư 八bát 達đạt 衢cù 頭đầu 賣mại 弄lộng 差sai 珍trân 異dị 寶bảo 布bố 袋đại 緊khẩn 收thu 藏tạng 知tri 音âm 應ưng 是thị 少thiếu 長trưởng 年niên 笑tiếu 破phá 口khẩu 脣thần 皮bì 頑ngoan 賴lại 兒nhi 童đồng 何hà 日nhật 了liễu

荊kinh 南nam 新tân 建kiến 水thủy 月nguyệt 菴am 中trung 塑tố 觀quán 音âm 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 三tam 大Đại 士Sĩ 法pháp 像tượng 合hợp 會hội 眾chúng 弟đệ 子tử 請thỉnh 贊tán

天thiên 下hạ 名danh 山sơn 尊tôn 四tứ 大đại 百bách 城thành 煙yên 水thủy 行hành 人nhân 寡quả 假giả 饒nhiêu 親thân 到đáo 普phổ 陀đà 來lai 未vị 諳am 根căn 元nguyên 直trực 捷tiệp 下hạ 大Đại 士Sĩ 身thân 本bổn 無vô 形hình 隨tùy 所sở 分phân 身thân 遍biến 剎sát 塵trần 水thủy 月nguyệt 光quang 中trung 能năng 著trước 眼nhãn 堂đường 堂đường 妙diệu 相tướng 玉ngọc 毫hào 明minh 獅sư 子tử 吼hống 芳phương 艸thảo 綠lục 按án 下hạ 五ngũ 臺đài 雲vân 簇# 簇# 善thiện 財tài 往vãng 返phản 覺giác 城thành 東đông 無vô 著trước 曾tằng 開khai 生sanh 面diện 目mục 象tượng 王vương 顧cố 落lạc 花hoa 紅hồng 峨# 嵋# 殿điện 閣các 聳tủng 雲vân 空không 百bách 寶bảo 莊trang 嚴nghiêm 。 無vô 量lượng 相tương/tướng 只chỉ 在tại 當đương 人nhân 彈đàn 指chỉ 中trung 功công 德đức 林lâm 不bất 思tư 議nghị 非phi 是thị 山sơn 僧Tăng 脣thần 舌thiệt 費phí 要yếu 使sử 人nhân 人nhân 達đạt 本bổn 真chân 當đương 來lai 好hảo/hiếu 受thọ 龍long 華hoa 記ký

笑tiếu 巖nham 寶bảo 祖tổ 贊tán

撥bát 開khai 關quan 嶺lĩnh 月nguyệt 造tạo 物vật 起khởi 龍long 池trì 滹# 沱# 之chi 派phái 不bất 息tức 全toàn 憑bằng 九cửu 鼎đỉnh 一nhất 絲ti 嗟ta 末mạt 運vận 而nhi 步bộ 南nam 陽dương 趙triệu 州châu 之chi 武võ 下hạ 王vương 公công 施thí 以dĩ 轟oanh 雷lôi 掣xiết 電điện 之chi 機cơ 聲thanh 盈doanh 湖hồ 海hải 道đạo 大đại 京kinh 畿# 殃ương 害hại 兒nhi 孫tôn 無vô 限hạn 恨hận 斯tư 真chân 描# 邈mạc 到đáo 何hà 時thời

天thiên 童đồng 三tam 代đại 祖tổ 圖đồ 贊tán (# 密mật 雲vân 悟ngộ 和hòa 尚thượng 。 弘hoằng 覺giác 忞# 和hòa 尚thượng 。 遠viễn 菴am 僼# 和hòa 尚thượng )# 。

聞văn 名danh 不bất 如như 見kiến 面diện 將tương 謂vị 六lục 臂tý 三tam 頭đầu 知tri 他tha 父phụ 父phụ 子tử 子tử 。 肚đỗ 裏lý 多đa 少thiểu 春xuân 秋thu 啟khải 太thái 白bạch 潑bát 天thiên 門môn 戶hộ 際tế 濟tế 北bắc 法pháp 墜trụy 之chi 秋thu 膺ưng 帝đế 師sư 驚kinh 天thiên 之chi 寵sủng 詔chiếu 大đại 列liệt 祖tổ 希hy 世thế 之chi 芳phương 猷# 青thanh 出xuất 藍lam 而nhi 色sắc 盛thịnh 道đạo 唱xướng 高cao 而nhi 愈dũ 優ưu 誰thùy 種chủng 族tộc 出xuất 何hà 由do 廣quảng 南nam 瓦ngõa 合hợp 常thường 州châu 蘇tô 州châu 三tam 點điểm 圓viên 伊y 清thanh 一nhất 派phái 豈khởi 容dung 濁trược 港cảng 混hỗn 源nguyên 流lưu

又hựu

潑bát 天thiên 門môn 戶hộ 開khai 張trương 濟tế 北bắc 家gia 聲thanh 振chấn 起khởi 殃ương 累lụy 無vô 數số 兒nhi 孫tôn 是thị 伊y 父phụ 父phụ 子tử 子tử 。 鼻tị 孔khổng 描# 邈mạc 將tương 來lai 大đại 都đô 彷phảng 彿phất 相tương 似tự 挂quải 向hướng 壁bích 間gian 秪# 者giả 是thị 含hàm 冤oan 負phụ 屈khuất 何hà 時thời 已dĩ

弘hoằng 覺giác 忞# 禪thiền 師sư 真chân 讚tán

一nhất 國quốc 之chi 師sư 未vị 足túc 榮vinh 脫thoát 珍trân 著trước 敝tệ 展triển 家gia 風phong 皇hoàng 都đô 罷bãi 闡xiển 歸quy 巖nham 壑hác 惹nhạ 得đắc 虛hư 聲thanh 宇vũ 內nội 充sung 頭đầu 頂đảnh 千thiên 山sơn 雪tuyết 昂ngang 藏tạng 兩lưỡng 眼nhãn 空không 攪giảo 擾nhiễu 叢tùng 林lâm 心tâm 未vị 歇hiết 還hoàn 驅khu 杖trượng 子tử 化hóa 為vi 龍long

遠viễn 菴am 老lão 和hòa 尚thượng 像tượng 讚tán

示thị 跡tích 三tam 吳ngô 道Đạo 行hạnh 楚sở 淛chiết 乘thừa 大đại 願nguyện 輪luân 神thần 機cơ 莫mạc 測trắc 翻phiên 五ngũ 家gia 宗tông 肆tứ 無vô 畏úy 舌thiệt 湘# 水thủy 逆nghịch 流lưu 天thiên 魔ma 膽đảm 裂liệt 赫hách 赫hách 聲thanh 馳trì 峰phong 高cao 太thái 白bạch 鳳phượng 舞vũ 龍long 翔tường 千thiên 千thiên 百bách 百bách 渾hồn 將tương 皮bì 髓tủy 向hướng 人nhân 分phần/phân 幾kỷ 箇cá 虎hổ 鬚tu 親thân 解giải 捋#

又hựu

淵uyên 默mặc 雷lôi 聲thanh 神thần 機cơ 掣xiết 電điện 道Đạo 行hạnh 楚sở 淛chiết 結kết 盡tận 湖hồ 海hải 冤oan 讎thù 繼kế 席tịch 天thiên 童đồng 開khai 鑿tạc 人nhân 天thiên 生sanh 面diện 人nhân 但đãn 知tri 為vi 國quốc 師sư 穎# 異dị 之chi 真chân 子tử 法pháp 海hải 末mạt 世thế 之chi 導đạo 師sư 。 老lão 漢hán 蓋cái 膽đảm 毛mao 幾kỷ 莖hành 其kỳ 孰thục 能năng 知tri 之chi

大đại 溈# 慧tuệ 山sơn 老lão 和hòa 尚thượng 贊tán

首thủ 出xuất 當đương 年niên 冠quan 五ngũ 宗tông 潑bát 天thiên 門môn 戶hộ 又hựu 開khai 封phong 一nhất 千thiên 五ngũ 百bách 英anh 靈linh 漢hán 誰thùy 識thức 從tùng 前tiền 者giả 老lão 翁ông

自tự 贊tán (# 昱dục 堂đường ▆# 長trưởng 老lão 請thỉnh )#

行hành 藏tạng 不bất 韻vận 灑sái 落lạc 胸hung 襟khâm 於ư 人nhân 瞥miết 瞋sân 瞥miết 喜hỷ 在tại 處xứ [竺-二+欺]# 土thổ/độ 揚dương 塵trần 唱xướng 脫thoát 空không 於ư 郢# 州châu 謂vị 是thị 調điều 翻phiên 白bạch 雪tuyết 垂thùy 直trực 鉤câu 於ư 湘# 水thủy 區khu 區khu 意ý 在tại 金kim 鱗lân 雙song 眸mâu 光quang 炯# 炯# 而nhi 空không 四tứ 海hải 舌thiệt 底để 漫mạn 滔thao 滔thao 而nhi 卷quyển 千thiên 尋tầm 滅diệt 臨lâm 濟tế 宗tông 旨chỉ 大đại 天thiên 童đồng 戶hộ 庭đình 蕩đãng 盡tận 家gia 私tư 渾hồn 不bất 惜tích 不bất 知tri 將tương 底để 付phó 兒nhi 孫tôn

又hựu (# 洞đỗng 野dã 先tiên 監giám 院viện 請thỉnh )# 。

何hà 物vật 闡xiển 提đề 亦diệc 稱xưng 宗tông 匠tượng 佛Phật 祖tổ 平bình 凌lăng 當đương 仁nhân 不bất 讓nhượng 無vô 懸huyền 河hà 之chi 辯biện 而nhi 踞cứ 諲# 老lão 繩thằng 床sàng 尟tiển 驅khu 奪đoạt 之chi 能năng 圍vi 繞nhiễu 五ngũ 湖hồ 龍long 象tượng 得đắc 非phi 頂đảnh 門môn 豎thụ 亞# 一nhất 隻chỉ 而nhi 洞đỗng 照chiếu 機cơ 先tiên 故cố 其kỳ 揀giản 異dị 辨biện 魔ma 而nhi 目mục 機cơ 銖thù 鑈# 孰thục 同đồng 流lưu 堪kham 比tỉ 況huống 楊dương 岐kỳ 法pháp 擔đảm 有hữu 人nhân 肩kiên 且thả 任nhậm 閒gian/nhàn 身thân 丘khâu 壑hác 放phóng

又hựu (# 月nguyệt 濤đào 粲sán 維duy 那na 請thỉnh )# 。

曹tào 溪khê 月nguyệt 本bổn 靈linh 山sơn 月nguyệt 濟tế 北bắc 燈đăng 明minh 太thái 白bạch 燈đăng 聲thanh 價giá 已dĩ 傳truyền 湘# 鼎đỉnh 盛thịnh 濤đào 光quang 清thanh 粲sán 海hải 雲vân 騰đằng 綱cương 宗tông 委ủy 地địa 悲bi 斯tư 世thế 法pháp 柱trụ 擎kình 天thiên 合hợp 拄trụ 撐xanh 自tự 惜tích 不bất 存tồn 元nguyên 字tự 腳cước 笑tiếu 看khán 龍long 象tượng 聚tụ 雲vân 仍nhưng

又hựu (# 弘hoằng 宗tông 誓thệ 書thư 記ký 請thỉnh )# 。

不bất 作tác 呈trình 身thân 長trường 老lão 囊nang 錐trùy 彌di 露lộ 其kỳ 鋒phong 不bất 唱xướng 今kim 時thời 曲khúc 調điều 巴ba 謠# 豈khởi 許hứa 雷lôi 同đồng 得đắc 非phi 乘thừa 其kỳ 本bổn 誓thệ 來lai 弘hoằng 濟tế 上thượng 真chân 宗tông 胸hung 坦thản 蕩đãng 眼nhãn 渾hồn 空không 陸lục 地địa 波ba 濤đào 翻phiên 浩hạo 渺# 拏noa 雲vân 攫quặc 霧vụ 看khán 飛phi 龍long

又hựu 坐tọa 獅sư 子tử 圖đồ (# 永vĩnh 隆long 先tiên 長trưởng 老lão 請thỉnh )# 。

西tây 河hà 獅sư 子tử 蓋cái 色sắc 騎kỵ 聲thanh 非phi 關quan 閒gian/nhàn 坐tọa 卻khước 哮hao 吼hống 恐khủng 驚kinh 人nhân 且thả 任nhậm 嘉gia 州châu 象tượng 天thiên 馬mã 駒câu 大đại 雄hùng 虎hổ 獨độc 出xuất 一nhất 頭đầu 相tương/tướng 遞đệ 爭tranh 先tiên 繩thằng 其kỳ 祖tổ 武võ 何hà 須tu 更cánh 打đả 鹽diêm 官quan 鼓cổ

又hựu (# 等đẳng 菴am 定định 長trưởng 老lão 請thỉnh )# 。

立lập 孤cô 危nguy 登đăng 曲khúc 彖# 老lão 不bất 休hưu 心tâm 拈niêm 槌chùy 豎thụ 拂phất 憨# 憨# 等đẳng 箇cá 人nhân 往vãng 往vãng 逢phùng 狹hiệp 路lộ 虎hổ 鬚tu 數số 捋# 時thời 拶# 出xuất 虛hư 空không 骨cốt 不bất 是thị 性tánh 燥táo 掣xiết 顛điên 定định 是thị 超siêu 宗tông 異dị 目mục

又hựu (# 昂ngang 韜# 俊# 監giám 院viện 請thỉnh )# 。

道đạo 訪phỏng 江giang 南nam 兩lưỡng 淛chiết 職chức 分phân 半bán 坐tọa 天thiên 童đồng 院viện 住trụ 湖hồ 北bắc 湖hồ 南nam 瞥miết 爾nhĩ 放phóng 憨# 神thần 鼎đỉnh 使sử 聞văn 風phong 而nhi 趨xu 者giả 往vãng 往vãng 望vọng 巖nham 而nhi 退thoái 將tương 謂vị 伊y 有hữu 六lục 臂tý 三tam 頭đầu 原nguyên 來lai 面diện 目mục 與dữ 人nhân 不bất 異dị 。 此thử 面diện 目mục 是thị 何hà 物vật 分phân 付phó 俊# 徒đồ 勗úc 哉tai 勉miễn 之chi 挂quải 向hướng 壁bích 間gian 從tùng 人nhân 東đông 卜bốc 西tây 卜bốc

又hựu (# 弟đệ 子tử 沈trầm 君quân 弘hoằng 請thỉnh )# 。

不bất 戀luyến 淛chiết 中trung 水thủy 清thanh 米mễ 白bạch 卻khước 耽đam 湘# 水thủy 把bả 纜# 放phóng 船thuyền 意ý 在tại 錦cẩm 鱗lân 而nhi 擿# 釣điếu 非phi 圖đồ 引dẫn 玉ngọc 而nhi 拋phao 磚# 徹triệt 骨cốt 為vi 人nhân 時thời 棒bổng 下hạ 見kiến 血huyết 禪thiền 分phần/phân 真chân 贗# 處xứ 抉# 出xuất 重trọng/trùng 淵uyên 五ngũ 位vị 不bất 值trị 一nhất 吐thổ 三tam 玄huyền 拈niêm 過quá 一nhất 邊biên 知tri 他tha 是thị 凡phàm 是thị 聖thánh 得đắc 恁nhẫm 掣xiết 風phong 掣xiết 顛điên 愚ngu 人nhân 哂# 我ngã 智trí 乃nãi 知tri 焉yên 鐵thiết 面diện 也dã 知tri 無vô 處xứ 著trước 只chỉ 堪kham 峰phong 頂đảnh 伴bạn 雲vân 閒gian/nhàn

又hựu (# 本bổn 山sơn 眾chúng 請thỉnh )# 。

貌mạo 不bất 驚kinh 人nhân 言ngôn 不bất 該cai 典điển 知tri 他tha 是thị 何hà 本bổn 據cứ 機cơ 辯biện 星tinh 馳trì 電điện 捲quyển 衲nạp 子tử 近cận 傍bàng 如như 大đại 火hỏa 聚tụ 。 燎liệu 卻khước 面diện 門môn 豈khởi 容dung 眨# 眼nhãn 坐tọa 斷đoạn 神thần 鼎đỉnh 峰phong 人nhân 情tình 無vô 半bán 點điểm 徒đồ 有hữu 虛hư 聲thanh 海hải 內nội 聞văn 西tây 河hà 獅sư 子tử 胡hồ 叨# 忝thiểm

又hựu (# 慧tuệ 鋒phong 鎧khải 維duy 那na 請thỉnh )# 。

本bổn 色sắc 住trụ 山sơn 云vân 不bất 慧tuệ 利lợi 生sanh 接tiếp 物vật 太thái 鋒phong 鋩mang 棒bổng 頭đầu 血huyết 滴tích 分phần/phân 涇kính 渭# 多đa 少thiểu 英anh 靈linh 著trước 底để 忙mang 承thừa 先tiên 啟khải 後hậu 源nguyên 遠viễn 流lưu 長trường/trưởng 要yếu 見kiến 一nhất 花hoa 開khai 五ngũ 葉diệp 奚hề 同đồng 時thời 卉hủy 競cạnh 芬phân 芳phương

又hựu (# 道đạo 權quyền 法pháp 維duy 那na 請thỉnh )# 。

太thái 白bạch 得đắc 地địa 湘# 南nam 得đắc 名danh 越việt 州châu 族tộc 姓tánh 子tử 滹# 沱# 正chánh 脈mạch 孫tôn 道đạo 無vô 南nam 北bắc 祖tổ 權quyền 實thật 顯hiển 家gia 麟lân 殃ương 害hại 兒nhi 孫tôn 休hưu 負phụ 屈khuất 莫mạc 教giáo 辜cô 負phụ 破phá 砂sa 盆bồn

又hựu (# 節tiết 菴am 祿lộc 書thư 記ký 請thỉnh )# 。

不bất 仕sĩ 非phi 輕khinh 祿lộc 傳truyền 燈đăng 非phi 為vi 名danh 存tồn 大đại 梅mai 船thuyền 子tử 之chi 節tiết 操thao 步bộ 玅# 喜hỷ 應ưng 菴am 之chi 準chuẩn 繩thằng 生sanh 不bất 膺ưng 豪hào 貴quý 之chi 勢thế 老lão 不bất 以dĩ 筋cân 骨cốt 為vi 能năng 一nhất 條điều 楖# 栗lật 列liệt 挈# 挈# 真chân 金kim 終chung 不bất 混hỗn 沙sa 塵trần

又hựu (# 修tu 木mộc 林lâm 書thư 記ký 請thỉnh )# 。

獅sư 行hành 不bất 假giả 伴bạn 侶lữ 獨độc 木mộc 終chung 不bất 成thành 林lâm 走tẩu 殺sát 五ngũ 湖hồ 龍long 象tượng 方phương 知tri 吾ngô 道đạo 大đại 行hành 看khán 孔khổng 著trước 楔tiết 見kiến 兔thố 放phóng 鷹ưng 眾chúng 角giác 雖tuy 多đa 在tại 一nhất 麟lân

又hựu (# 玉ngọc 燈đăng 昇thăng 知tri 藏tạng 請thỉnh )# 。

眉mi 鬚tu 彷phảng 彿phất 依y 稀# 鼻tị 孔khổng 似tự 也dã 不bất 似tự 燈đăng 王vương 座tòa 上thượng 昂ngang 然nhiên 塵trần 揮huy 樂nhạo 說thuyết 無vô 畏úy 無vô 聲thanh 是thị 真chân 聞văn 有hữu 見kiến 元nguyên 非phi 實thật 玉ngọc 本bổn 無vô 瑕hà 法Pháp 身thân 無vô 跡tích 挂quải 角giác 羚# 羊dương 何hà 處xứ 覓mịch

又hựu (# 覺giác 乘thừa 印ấn 知tri 藏tạng 請thỉnh )# 。

者giả 阿a 師sư 太thái 無vô 狀trạng 佛Phật 法Pháp 不bất 順thuận 人nhân 情tình 生sanh 平bình 自tự 稱xưng 強cường/cưỡng 項hạng 心tâm 印ấn 心tâm 兮hề 無vô 文văn 覺giác 後hậu 覺giác 難nạn/nan 比tỉ 況huống 可khả 憐lân 杜đỗ 撰soạn 丹đan 青thanh 剛cang 要yếu 揮huy 圖đồ 紙chỉ 上thượng

又hựu (# 昱dục 林lâm 知tri 知tri 藏tạng 請thỉnh )# 。

普phổ 化hóa 翻phiên 筋cân 斗đẩu 親thân 見kiến 盤bàn 山sơn 來lai 謂vị 此thử 是thị 吾ngô 真chân 止chỉ 可khả 誑cuống 嬰anh 孩hài 不bất 受thọ 誑cuống 吩# 咐# 昱dục 徒đồ 若nhược 遇ngộ 色sắc 見kiến 聲thanh 求cầu 之chi 者giả 與dữ 伊y 重trọng/trùng 加gia 指chỉ 注chú 一nhất 上thượng

又hựu (# 非phi 石thạch 琇# 知tri 藏tạng 請thỉnh )# 。

無vô 人nhân 識thức 得đắc 渠cừ 筆bút 描# 安an 得đắc 似tự 卞# 氏thị 有hữu 連liên 城thành 要yếu 非phi 尋tầm 常thường 石thạch 離ly 此thử 用dụng 秪# 者giả 是thị 應ưng 是thị 渠cừ 儂# 嫡đích 骨cốt 兒nhi 方phương 能năng 窺khuy 得đắc 半bán 邊biên 鼻tị

又hựu (# 宗tông 朗lãng 心tâm 知tri 藏tạng 請thỉnh )# 。

生sanh 鐵thiết 其kỳ 面diện 坦thản 蕩đãng 其kỳ 胸hung 為vi 人nhân 徹triệt 骨cốt 無vô 假giả 借tá 容dung 覓mịch 心tâm 不bất 得đắc 處xứ 方phương 始thỉ 契khế 吾ngô 宗tông 是thị 何hà 宗tông 三tam 千thiên 里lý 外ngoại 有hữu 同đồng 風phong

又hựu (# 隱ẩn 中trung 顯hiển 書thư 記ký 請thỉnh )# 。

厥quyết 性tánh 最tối 僻tích 心tâm 直trực 如như 絃huyền 為vi 人nhân 如như 為vi 諸chư 己kỷ 弘hoằng 道đạo 如như 救cứu 頭đầu 然nhiên 。 隱ẩn 顯hiển 神thần 機cơ 莫mạc 測trắc 捲quyển 舒thư 迥huýnh 絕tuyệt 言ngôn 詮thuyên 志chí 可khả 繼kế 芳phương 堪kham 聯liên 分phân 付phó 兒nhi 孫tôn 莫mạc 浪lãng 傳truyền

又hựu (# 六lục 標tiêu 蓮liên 侍thị 者giả 請thỉnh )# 。

者giả 老lão 漢hán 特đặc 杜đỗ 田điền 以dĩ 咳khái 唾thóa 為vi 棒bổng 喝hát 以dĩ 辣lạt 掌chưởng 當đương 妙diệu 玄huyền 摑quặc 得đắc 石thạch 人nhân 汗hãn 出xuất 香hương 標tiêu 陸lục 地địa 之chi 蓮liên 愚ngu 人nhân 哂# 我ngã 智trí 乃nãi 知tri 焉yên 睹đổ 須tu 另# 眼nhãn 觀quán 其kỳ 志chí 詎cự 在tại 音âm 聲thanh 色sắc 相tướng 邊biên

又hựu (# 險hiểm 崖nhai 惺tinh 侍thị 者giả 請thỉnh )# 。

鹽diêm 官quan 扇thiên/phiến 子tử 索sách 犀# 牛ngưu 三tam 應ưng 三tam 呼hô 事sự 有hữu 由do 非phi 是thị 老lão 婆bà 心tâm 太thái 切thiết 卻khước 憐lân 稚trĩ 子tử 豁hoát 雙song 眸mâu 雙song 眸mâu 豁hoát 吩# 咐# 惺tinh 禪thiền 惺tinh 惺tinh 著trước 記ký 取thủ 老lão 漢hán 者giả 般bát 面diện 目mục 他tha 時thời 莫mạc 被bị 膚phu 見kiến 禪thiền 頭đầu 當đương 面diện 諱húy 卻khước

沈trầm 或hoặc 彬# 請thỉnh 讚tán 雙song 親thân 圖đồ

承thừa 芳phương 啟khải 後hậu 容dung 止chỉ 淵uyên 閑nhàn 鼓cổ 琴cầm 瑟sắt 而nhi 好hảo/hiếu 合hợp 得đắc 教giáo 子tử 之chi 家gia 傳truyền 父phụ 道đạo 存tồn 乎hồ 一nhất 世thế 母mẫu 儀nghi 不bất 媿quý 三tam 遷thiên 繞nhiễu 膝tất 喜hỷ 兒nhi 童đồng 滿mãn 眼nhãn 前tiền 程# 思tư 退thoái 步bộ 何hà 先tiên 謹cẩn 奉phụng 佛Phật 兮hề 樂nhạo/nhạc/lạc 善thiện 不bất 倦quyện 結kết 蓮liên 胎thai 景cảnh 上thượng 品phẩm 之chi 緣duyên 因nhân 既ký 正chánh 果quả 無vô 偏thiên 生sanh 平bình 志chí 行hành 無vô 餘dư 憾hám 留lưu 與dữ 兒nhi 孫tôn 作tác 遠viễn 觀quán

王vương 石thạch 公công 居cư 士sĩ 真chân 贊tán

昔tích 之chi 龐# 今kim 之chi 王vương 道Đạo 行hạnh 依y 稀# 相tương 似tự 鼻tị 孔khổng 互hỗ 有hữu 短đoản 長trường/trưởng 見kiến 賢hiền 思tư 齊tề 也dã 男nam 兒nhi 當đương 自tự 強cường 吸hấp 盡tận 西tây 江giang 盈doanh 漢hán 水thủy 清thanh 清thanh 一nhất 派phái 續tục 襄tương 陽dương

又hựu 自tự 讚tán (# 簡giản 文văn 印ấn 書thư 記ký 請thỉnh )#

舉cử 措thố 得đắc 人nhân 憎tăng 烈liệt 倔# 無vô 比tỉ 並tịnh 不bất 攻công 東đông 魯lỗ 書thư 直trực 佩bội 無vô 文văn 印ấn 逢phùng 人nhân 印ấn 破phá 面diện 門môn 鮮tiên 有hữu 識thức 其kỳ 底để 蘊uẩn 可khả 憐lân 正Chánh 法Pháp 眼nhãn 瞎hạt 驢lư 滅diệt 三tam 聖thánh 引dẫn 得đắc 直trực 下hạ 兒nhi 孫tôn 倒đảo 行hành 吳ngô 越việt 之chi 令linh

又hựu 讚tán (# 鑒giám 融dung 宗tông 知tri 藏tạng 請thỉnh )# 。

狀trạng 貌mạo 如như 斯tư 庸dong 陋lậu 被bị 人nhân 喚hoán 作tác 宗tông 工công 大đại 抵để 語ngữ 驚kinh 時thời 聽thính 無vô 非phi 理lý 事sự 雙song 融dung 賺# 他tha 湖hồ 海hải 之chi 士sĩ 撥bát 草thảo 瞻chiêm 風phong 不bất 遠viễn 千thiên 里lý 折chiết 節tiết 而nhi 從tùng 朝triêu 打đả 鳳phượng 暮mộ 羅la 龍long 異dị 目mục 超siêu 宗tông 豈khởi 易dị 逢phùng

又hựu (# 道đạo 開khai 蓮liên 知tri 藏tạng 請thỉnh )# 。

脫thoát 珍trân 御ngự 著trước 敝tệ 垢cấu 習tập 氣khí 不bất 除trừ 默mặc 時thời 說thuyết 說thuyết 時thời 默mặc 。 早tảo 涉thiệp 脣thần 吻vẫn 若nhược 是thị 繼kế 往vãng (# 開khai 來lai )# 光quang 前tiền 裕# 後hậu 自tự 然nhiên 水thủy 到đáo 渠cừ 成thành 蓮liên 聞văn 陸lục 地địa 謾man 謂vị 他tha 年niên 秪# 者giả 是thị

又hựu (# 素tố ▆# 即tức 知tri 客khách 請thỉnh )# 。

素tố 不bất 相tương 識thức 渠cừ 是thị 阿a 誰thùy 是thị 我ngã 不bất 是thị 我ngã 。 土thổ/độ 上thượng 枉uổng 加gia 泥nê 直trực 饒nhiêu 描# 似tự 無vô 非phi 鏡kính 裏lý 的đích 若nhược 識thức 渠cừ 儂# 真chân 面diện 目mục 親thân 承thừa 應ưng 許hứa 克khắc 家gia 兒nhi

(# 法pháp 侄# 成thành 英anh 。 成thành 旻# 。 成thành 智trí 。 侄# 孫tôn 佛Phật 衣y 。

佛Phật 雯# 。 戒giới 弟đệ 子tử 奇kỳ 明minh 。 拙chuyết 浪lãng 。 越việt 三tam 。

信tín 士sĩ 鄭trịnh 維duy 周chu 室thất 蕭tiêu 氏thị 。 蔣tưởng 茂mậu 修tu 室thất 王vương 氏thị 。

劉lưu 通thông 也dã 室thất 王vương 氏thị 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 惟duy 修tu 等đẳng 同đồng 。

刻khắc 第đệ 八bát 卷quyển )# 。

一nhất 揆quỹ 禪thiền 師sư 語ngữ 錄lục 卷quyển 八bát 終chung