TÂY PHƯƠNG HIỆP LUẬN
Cư sĩ Viên Hoành Đạo soạn
Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Thông
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Bình Nguyên

 

Lời giới thiệu

Vào ngày trăng tròn trong dịp tết Trung thu năm Kỷ Mão (1999) , thầy Thích Trí Thông đến chùa Từ Quang (ở quận Thủ Đức, TP. HCM) thăm tôi và có nhã ý trao bộ Tây Phương Hiệp Luận thầy vừa dịch xong, và nhờ tôi viết lời giới thiệu.

Bộ Tây Phương Hiệp Luận do tiên sinh Viên Hoành Đạo, tức cư sĩ Thạch Đầu viết vào đời Minh. Tiên sinh Viên Hoành Đạo có một người anh và một người em đều là tiến sĩ, và là văn nhân siêu xuất đương thời. Dù thế, cả ba ông đều không màng tới bả lợi danh, mà đều quy hướng về Phật pháp rồi trở thành người hữu danh trong Phật pháp; và đều nhất tâm quy hướng về Lạc Bang. Khi đã vãng sinh rồi, tiên sinh Viên Hoành Đạo lại tìm phương tiện làm cho em mình là Trung Đạo được thần du An Dưỡng để nương nhờ đó sự tu trì tăng tiến … Việc này cứ đọc “Ghi lại những lời trong mộng” của Viên Trung Đạo thì rõ (Bài văn này thầy Trí Thông dịch ở sau cùng của bộ luận). Tiếp nơi đây tôi xin dẫn một đoạn ngắn của bộ luận như sau: “Tích kiếp tình trần, đa sinh ái hải, tợ thực kiếm chi đài hoa, nhược thôn châu chi nê tú. Vô lệ bất thổ khử cấu phương minh …”. Đoạn văn này thuộc về chương Tu trì thứ chín của bộ luận. Thâm ý tôi dẫn đoạn văn trên là để thấy rằng thầy Trí Thông dịch được bộ luận này là đã có vốn Hán văn cổ có phần đáng kể.

Đoạn văn trên, tác giả của bộ luận diễn tả về tư hoặc phiền não là một thứ cực kỳ khó đoạn. Vì thế, tiếp theo đó tác giả sách tấn người tu muốn được giải thoát hiện đời, về miền An Dưỡng thì phải hết sức cố gắng! Nơi đây chúng ta thấy rõ năm thứ độn sử của tư hoặc, tham ái là thứ khó đoạn nhất.

Cuối cùng tôi có vài lời thành thật như sau:

1. Tôi thành tâm tùy hỷ việc làm của thầy Trí Thông đã cố gắng phiên dịch bộ luận này để góp một viên gạch, một viên ngói trong tòa lâu đài của pháp môn Tịnh Độ.

2. Tôi một lòng kính mong những bạn đồng tu Tịnh Độ đọc kỹ bộ luận này vì nó sẽ đem lại nhiều lợi ích trên con đường về Lạc Bang.

Tác giả của bộ luận này là cư sĩ Thạch Đầu đã được vãng sanh, có nhiều thắng lợi hơn những vị khác đã vãng sinh là nhờ lúc còn ở Ta Bà soạn thuật bộ luận này. Bộ luận này, 30 năm về trước tôi đã đọc, là do đọc bộ Tịnh Độ Thập Yếu của đức Liên tông cửu Tổ, Tây phương hiệp luận và sau cùng có phụ ngữ lục của đức Liên tông thập nhất tổ Tế Tỉnh đại sư thuộc về đệ thập yếu của bộ Tịnh độ thập yếu.

Đây là tác phẩm đầu tiên của thầy Trí Thông dịch nên khó tránh khỏi những sai sót. Rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc để khi có điều kiện tái bản, chất lượng của quyển luận ngày được nâng cao hơn.

Từ Quang tự, Tây Phương tịnh thất,
Ngày 22 tháng 8 năm Kỷ Mão
(1/10 DL 1999)
Sa môn Kỳ Tây
Thích Trí Minh.