薩羅國經 ( 薩tát 羅la 國quốc 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)佛說薩羅國經,一卷,失譯人名。佛由祇園往彼國化王及國人。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 佛Phật 說thuyết 薩tát 羅la 國quốc 經kinh , 一nhất 卷quyển 。 失thất 譯dịch 人nhân 名danh 。 佛Phật 由do 祇kỳ 園viên 往vãng 彼bỉ 國quốc 化hóa 。 王vương 及cập 國quốc 人nhân 。