薩Tát 婆Bà 多Đa 部Bộ 毘Tỳ 尼Ni 摩Ma 得Đắc 勒Lặc 伽Già
Quyển 8
劉Lưu 宋Tống 僧Tăng 伽Già 跋Bạt 摩Ma 譯Dịch

薩Tát 婆Bà 多Đa 部Bộ 毘Tỳ 尼Ni 摩Ma 得Đắc 勒Lặc 伽Già 卷quyển 第đệ 八bát

宋tống 元nguyên 嘉gia 年niên 僧Tăng 伽già 跋bạt 摩ma 譯dịch

優ưu 波ba 離ly 問vấn 波ba 羅la 夷di

優ưu 波ba 離ly 問vấn 佛Phật 言ngôn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 自tự 咒chú 術thuật 力lực 藥dược 力lực 。 自tự 變biến 作tác 人nhân 女nữ 。 共cộng 畜súc 生sanh 作tác 婬dâm 。 得đắc 何hà 罪tội 。

佛Phật 言ngôn 。

若nhược 自tự 知tri 我ngã 是thị 。 比Bỉ 丘Khâu 作tác 不bất 可khả 事sự 。 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。 不bất 自tự 知tri 比Bỉ 丘Khâu 想tưởng 。 偷thâu 羅la 遮già 。

又hựu 問vấn 。

比Bỉ 丘Khâu 自tự 咒chú 術thuật 力lực 藥dược 力lực 。 作tác 畜súc 生sanh 男nam 。 共cộng 人nhân 女nữ 作tác 婬dâm 。 得đắc 何hà 罪tội 。

佛Phật 言ngôn 。

若nhược 自tự 知tri 比Bỉ 丘Khâu 想tưởng 作tác 不bất 可khả 事sự 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 自tự 知tri 比Bỉ 丘Khâu 想tưởng 。 偷thâu 羅la 遮già 。

又hựu 問vấn 。

二nhị 比Bỉ 丘Khâu 咒chú 術thuật 力lực 藥dược 力lực 。 作tác 畜súc 生sanh 身thân 。 共cộng 作tác 婬dâm 。 得đắc 何hà 罪tội 。

如như 前tiền 說thuyết 。

共cộng 何hà 等đẳng 女nữ 人nhân 。 作tác 婬dâm 得đắc 波ba 羅la 夷di 。

若nhược 一nhất 切thiết 身thân 可khả 捉tróc 共cộng 作tác 婬dâm 。 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。 不bất 可khả 捉tróc 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

云vân 何hà 口khẩu 中trung 作tác 婬dâm 。 波ba 羅la 夷di 。

答đáp 。

節tiết 過quá 齒xỉ 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

云vân 何hà 穀cốc 道đạo 作tác 婬dâm 。 波ba 羅la 夷di 。

答đáp 。

過quá 皮bì 節tiết 入nhập 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

云vân 何hà 女nữ 根căn 中trung 作tác 婬dâm 。 波ba 羅la 夷di 。

答đáp 。

過quá 皮bì 節tiết 入nhập 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

女nữ 身thân 中trung 破phá 還hoàn 合hợp 共cộng 作tác 婬dâm 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

若nhược 入nhập 大đại 小tiểu 便tiện 。 波ba 羅la 夷di 。 口khẩu 中trung 作tác 婬dâm 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

女nữ 人nhân 頭đầu 斷đoạn 共cộng 作tác 婬dâm 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

大đại 小tiểu 便tiện 處xứ 作tác 婬dâm 。 波ba 羅la 夷di 。 口khẩu 中trung 。 偷thâu 羅la 遮già 。 穿xuyên 身thân 分phân 作tác 孔khổng 作tác 婬dâm 。 偷thâu 羅la 遮già 。 爛lạn 身thân 作tác 婬dâm 。 偷thâu 羅la 遮già 。 三tam 瘡sang 門môn 爛lạn 壞hoại 作tác 婬dâm 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 三tam 瘡sang 門môn 一nhất 一nhất 處xứ 作tác 婬dâm 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 一nhất 一nhất 處xứ 作tác 婬dâm 不bất 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 兩lưỡng 邊biên 壞hoại 入nhập 。 偷thâu 羅la 遮già 。 屈khuất 入nhập 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 共cộng 活hoạt 女nữ 瘡sang 門môn 不bất 壞hoại 作tác 婬dâm 。 波ba 羅la 夷di 。 云vân 何hà 活hoạt 女nữ 瘡sang 門môn 不bất 壞hoại 。

答đáp 。

若nhược 兩lưỡng 邊biên 等đẳng 不bất 壞hoại 。 是thị 名danh 不bất 壞hoại 。 云vân 何hà 活hoạt 女nữ 瘡sang 門môn 壞hoại 。 若nhược 瘡sang 門môn 兩lưỡng 邊biên 壞hoại 或hoặc 爛lạn 墮đọa 。 如như 生sanh 女nữ 。 死tử 女nữ 亦diệc 如như 是thị 。 如như 人nhân 女nữ 。 非phi 人nhân 女nữ 亦diệc 如như 是thị 。 共cộng 男nam 子tử 黃hoàng 門môn 作tác 婬dâm 。 亦diệc 如như 是thị 。 共cộng 畜súc 生sanh 女nữ 男nam 黃hoàng 門môn 作tác 婬dâm 。 亦diệc 如như 是thị 。

有hữu 比Bỉ 丘Khâu 共cộng 熟thục 猪trư 母mẫu 作tác 婬dâm 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 獨độc 在tại 一nhất 房phòng 作tác 婬dâm 得đắc 。 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 謂vị 根căn 長trường/trưởng 。

問vấn 。

有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 女nữ 身thân 中trung 破phá 合hợp 已dĩ 作tác 婬dâm 。 得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

若nhược 合hợp 處xứ 際tế 現hiện 。 偷thâu 羅la 遮già 。 合hợp 處xứ 不bất 現hiện 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 女nữ 根căn 截tiệt 已dĩ 作tác 婬dâm 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

得đắc 偷thâu 羅la 遮già 。 男nam 根căn 觸xúc 女nữ 根căn 。 突đột 吉cát 羅la 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 有hữu 間gian 有hữu 間gian 作tác 婬dâm 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 有hữu 間gian 有hữu 間gian 作tác 婬dâm 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 多đa 以dĩ 衣y 裹khỏa 皮bì 囊nang 竹trúc 筩đồng 作tác 婬dâm 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 共cộng 女nữ 人nhân 作tác 婬dâm 不bất 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 本bổn 犯phạm 戒giới 。 本bổn 不bất 和hòa 合hợp 。 賊tặc 住trụ 。 污ô 染nhiễm 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 犯phạm 突đột 吉cát 羅la 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 眠miên 中trung 共cộng 作tác 婬dâm 。 犯phạm 何hà 罪tội 。

答đáp 。

若nhược 知tri 比Bỉ 丘Khâu 想tưởng 。 波ba 羅la 夷di 。 若nhược 不bất 知tri 比Bỉ 丘Khâu 想tưởng 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 二nhị 八bát 十thập 人nhân 中trung 取thủ 分phần/phân 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。 彼bỉ 作tác 妄vọng 語ngữ 。 波ba 夜dạ 提đề 。 若nhược 分phần/phân 物vật 已dĩ 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 取thủ 重trọng/trùng 物vật 離ly 本bổn 處xứ 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 取thủ 重trọng/trùng 物vật 離ly 本bổn 處xứ 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 謂vị 輕khinh 物vật 。

問vấn 。

若nhược 商thương 客khách 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

大đại 德đức 。 汝nhữ 等đẳng 出xuất 家gia 。 人nhân 不bất 輸du 稅thuế 。 為vi 我ngã 度độ 稅thuế 物vật 。

得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

若nhược 許hứa 。 未vị 度độ 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 作tác 方phương 便tiện 。 突đột 吉cát 羅la 。 若nhược 商thương 客khách 未vị 至chí 稅thuế 處xứ 。 示thị 餘dư 道đạo 。 隨tùy 語ngữ 去khứ 。 偷thâu 羅la 遮già 。 商thương 客khách 未vị 至chí 稅thuế 處xứ 。 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

與dữ 我ngã 度độ 稅thuế 物vật 。

若nhược 許hứa 。 未vị 度độ 稅thuế 處xứ 。 突đột 吉cát 羅la 。 度độ 稅thuế 處xứ 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 商thương 客khách 未vị 至chí 稅thuế 處xứ 。 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

與dữ 我ngã 度độ 稅thuế 物vật 。 與dữ 汝nhữ 半bán 稅thuế 直trực 。

比Bỉ 丘Khâu 為vi 度độ 。 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 商thương 客khách 語ngữ 比Bỉ 丘Khâu 。

與dữ 我ngã 度độ 稅thuế 物vật 。 稅thuế 直trực 都đô 與dữ 汝nhữ 。

比Bỉ 丘Khâu 為vi 度độ 。 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

商thương 客khách 到đáo 稅thuế 處xứ 語ngữ 言ngôn 。

與dữ 我ngã 度độ 稅thuế 物vật 。

比Bỉ 丘Khâu 為vi 度độ 物vật 。 直trực 五ngũ 錢tiền 。 波ba 羅la 夷di 。

商thương 客khách 到đáo 稅thuế 界giới 。 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

與dữ 我ngã 度độ 物vật 。 稅thuế 直trực 半bán 與dữ 汝nhữ 。

比Bỉ 丘Khâu 為vi 度độ 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 商thương 客khách 語ngữ 比Bỉ 丘Khâu 。

為vi 我ngã 度độ 稅thuế 物vật 。 稅thuế 直trực 盡tận 與dữ 汝nhữ 。

比Bỉ 丘Khâu 為vi 度độ 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 取thủ 重trọng/trùng 物vật 離ly 本bổn 處xứ 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 取thủ 重trọng/trùng 物vật 離ly 本bổn 處xứ 不bất 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 商thương 客khách 以dĩ 稅thuế 物vật 盜đạo 著trước 比Bỉ 丘Khâu 鉢bát 囊nang 中trung 。 若nhược 衣y 囊nang 針châm 囊nang 中trung 。 比Bỉ 丘Khâu 不bất 知tri 度độ 稅thuế 處xứ 。 突đột 吉cát 羅la 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 口khẩu 中trung 度độ 稅thuế 物vật 。 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 度độ 不bất 可khả 稱xưng 量lượng 物vật 。 波ba 羅la 夷di 。 度độ 可khả 稱xưng 量lượng 物vật 。 偷thâu 羅la 遮già 。 不bất 可khả 稱xưng 量lượng 物vật 。 謂vị 物vật 少thiểu 。 價giá 直trực 不bất 可khả 量lượng 。 若nhược 餘dư 處xứ 度độ 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 五ngũ 種chủng 劫kiếp 。 謂vị 偷thâu 取thủ 。 軟nhuyễn 語ngữ 取thủ 。 苦khổ 切thiết 取thủ 。 寄ký 取thủ 。 偷thâu 法pháp 。 此thử 五ngũ 種chủng 偷thâu 。 何hà 者giả 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

除trừ 偷thâu 法pháp 。 餘dư 犯phạm 波ba 羅la 夷di 取thủ 。 佛Phật 舍xá 利lợi 有hữu 主chủ 。 若nhược 為vi 自tự 活hoạt 偷thâu 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 增tăng 惡ác 取thủ 。 彼bỉ 我ngã 俱câu 無vô 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 為vì 供cúng 養dường 故cố 。 佛Phật 是thị 我ngã 師sư 。 我ngã 應ưng 供cúng 養dường 。 滿mãn 五ngũ 錢tiền 。 突đột 吉cát 羅la 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 偷thâu 經kinh 物vật 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 為vi 書thư 經kinh 故cố 取thủ 。 不bất 犯phạm 。 若nhược 偷thâu 經kinh 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 讀đọc 誦tụng 書thư 寫tả 。 不bất 犯phạm 。

問vấn 。

若nhược 人nhân 廟miếu 中trung 物vật 。 支chi 提đề 物vật 。 若nhược 白bạch 衣y 家gia 中trung 莊trang 嚴nghiêm 具cụ 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 偷thâu 心tâm 取thủ 。 得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

若nhược 有hữu 主chủ 守thủ 護hộ 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 取thủ 非phi 人nhân 物vật 廟miếu 。 等đẳng 亦diệc 如như 是thị 。 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 不bất 滿mãn 。 突đột 吉cát 羅la 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 至chí 白bạch 衣y 家gia 語ngữ 居cư 士sĩ 婦phụ 言ngôn 。

居cư 士sĩ 。 與dữ 我ngã 某mỗ 甲giáp 物vật 。

得đắc 已dĩ 犯phạm 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

若nhược 物vật 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 不bất 滿mãn 。 突đột 吉cát 羅la 。 至chí 居cư 士sĩ 所sở 亦diệc 如như 是thị 。

問vấn 。

若nhược 闇ám 夜dạ 中trung 有hữu 衣y 。 四tứ 比Bỉ 丘Khâu 共cộng 偷thâu 取thủ 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

物vật 未vị 分phần/phân 。 偷thâu 羅la 遮già 。 分phần/phân 已dĩ 。 各các 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 人nhân 物vật 著trước 衣y 架# 上thượng 。 比Bỉ 丘Khâu 偷thâu 心tâm 取thủ 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

選tuyển 擇trạch 時thời 。 偷thâu 羅la 遮già 。 選tuyển 擇trạch 已dĩ 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 合hợp 架# 取thủ 。 偷thâu 羅la 遮già 。 物vật 離ly 架# 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 衣y 囊nang 亦diệc 如như 是thị 。

餘dư 物vật 隨tùy 其kỳ 義nghĩa 應ưng 當đương 知tri 。

問vấn 。

為vi 他tha 偷thâu 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 取thủ 五ngũ 錢tiền 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 取thủ 五ngũ 錢tiền 不bất 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 若nhược 迦ca 梨lê 仙tiên 賤tiện 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 偷thâu 衣y 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 衣y 減giảm 五ngũ 錢tiền 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 取thủ 重trọng/trùng 物vật 移di 著trước 處xứ 處xứ 。 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 移di 重trọng/trùng 物vật 著trước 處xứ 處xứ 不bất 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 若nhược 共cộng 行hành 弟đệ 子tử 。 近cận 住trụ 弟đệ 子tử 作tác 偷thâu 意ý 取thủ 和hòa 上thượng 阿a 闍xà 梨lê 物vật 。 轉chuyển 上thượng 著trước 下hạ 。 轉chuyển 下hạ 著trước 上thượng 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

比Bỉ 丘Khâu 疑nghi 物vật 。 彼bỉ 人nhân 物vật 。 非phi 彼bỉ 人nhân 物vật 。 實thật 是thị 彼bỉ 人nhân 物vật 。 取thủ 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。 非phi 彼bỉ 人nhân 物vật 。 亦diệc 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 若nhược 取thủ 五ngũ 錢tiền 。 波ba 羅la 夷di 。 云vân 何hà 五ngũ 錢tiền 。

答đáp 。

四tứ 迦ca 呵ha 那na 一nhất 迦ca 梨lê 仙tiên 。 迦ca 梨lê 仙tiên 直trực 二nhị 十thập 錢tiền 。 取thủ 五ngũ 錢tiền 。 波ba 羅la 夷di 。

未vị 受thọ 具cụ 戒giới 。 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 得đắc 。 突đột 吉cát 羅la 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 。 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 得đắc 。 突đột 吉cát 羅la 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 。 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 受thọ 具cụ 戒giới 已dĩ 得đắc 。 偷thâu 羅la 遮già 。 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 受thọ 具cụ 戒giới 得đắc 。 突đột 吉cát 羅la 。

受thọ 具cụ 戒giới 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 受thọ 具cụ 戒giới 已dĩ 離ly 處xứ 。 偷thâu 羅la 遮già 。 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 得đắc 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 盜đạo 寺tự 舍xá 地địa 。 幾kỷ 事sự 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。

答đáp 。

二nhị 事sự 。 鬪đấu 諍tranh 相tương/tướng 言ngôn 。 鬪đấu 諍tranh 取thủ 。 偷thâu 羅la 遮già 。 得đắc 勝thắng 。 波ba 羅la 夷di 。 相tương/tướng 言ngôn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 勝thắng 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 如như 寺tự 舍xá 地địa 。 田điền 宅trạch 店điếm 肆tứ 亦diệc 如như 是thị 。 偷thâu 樹thụ 果quả 。 破phá 倉thương 。 若nhược 一nhất 方phương 便tiện 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 多đa 方phương 便tiện 。 一nhất 一nhất 方phương 便tiện 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 弗phất 于vu 逮đãi 方phương 便tiện 取thủ 。 偷thâu 羅la 遮già 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 用dụng 此thử 迦ca 梨lê 仙tiên 者giả 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 俱câu 耶da 尼ni 亦diệc 如như 是thị 。 欝Uất 單Đơn 越Việt 不bất 犯phạm 。 無vô 攝nhiếp 受thọ 故cố 。

問vấn 。

或hoặc 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 偷thâu 銅đồng 錢tiền 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

當đương 計kế 直trực 。 滿mãn 。 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 取thủ 五ngũ 錢tiền 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 取thủ 減giảm 五ngũ 錢tiền 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 若nhược 迦ca 梨lê 仙tiên 貴quý 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 取thủ 五ngũ 錢tiền 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 取thủ 五ngũ 錢tiền 不bất 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 若nhược 迦ca 梨lê 仙tiên 賤tiện 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 先tiên 作tác 偷thâu 心tâm 欲dục 取thủ 衣y 。 取thủ 時thời 己kỷ 有hữu 想tưởng 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。 後hậu 不bất 犯phạm 。 或hoặc 前tiền 己kỷ 有hữu 想tưởng 。 後hậu 作tác 偷thâu 想tưởng 。 取thủ 架# 上thượng 衣y 。 前tiền 不bất 犯phạm 。 後hậu 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 若nhược 取thủ 五ngũ 錢tiền 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 取thủ 眾chúng 多đa 錢tiền 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 若nhược 取thủ 大đại 眾chúng 共cộng 物vật 。 偷thâu 羅la 遮già 。 或hoặc 多đa 人nhân 共cộng 取thủ 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 偷thâu 木mộc 器khí 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 偷thâu 木mộc 器khí 滿mãn 五ngũ 錢tiền 不bất 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 若nhược 為vi 他tha 取thủ 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 偷thâu 金kim 鬘man 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 偷thâu 金kim 鬘man 滿mãn 不bất 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 若nhược 取thủ 非phi 人nhân 金kim 鬘man 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 偷thâu 水thủy 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

當đương 量lượng 水thủy 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 偷thâu 坡# 塘đường 水thủy 。 得đắc 何hà 罪tội 。

計kế 功công 。 水thủy 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 取thủ 五ngũ 錢tiền 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 取thủ 百bách 千thiên 迦ca 梨lê 仙tiên 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 自tự 己kỷ 想tưởng 取thủ 。 同đồng 意ý 取thủ 。 暫tạm 時thời 取thủ 。 語ngữ 他tha 取thủ 。 無vô 主chủ 想tưởng 取thủ 。 無vô 盜đạo 心tâm 取thủ 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 取thủ 五ngũ 錢tiền 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 取thủ 百bách 千thiên 迦ca 梨lê 仙tiên 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 取thủ 四tứ 錢tiền 。 數sác 數sác 取thủ 。 一nhất 一nhất 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 偷thâu 心tâm 取thủ 。 自tự 己kỷ 想tưởng 舉cử 。 前tiền 偷thâu 羅la 遮già 。 後hậu 不bất 犯phạm 。 若nhược 自tự 想tưởng 取thủ 。 偷thâu 心tâm 舉cử 。 前tiền 不bất 犯phạm 。 後hậu 心tâm 若nhược 滿mãn 五ngũ 錢tiền 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 人nhân 藏tạng 寶bảo 若nhược 似tự 寶bảo 著trước 地địa 中trung 。 比Bỉ 丘Khâu 取thủ 棄khí 。 犯phạm 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 地địa 寶bảo 涌dũng 出xuất 。 比Bỉ 丘Khâu 作tác 己kỷ 物vật 取thủ 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 他tha 物vật 想tưởng 取thủ 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 手thủ 印ấn 取thủ 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

取thủ 不bất 用dụng 迦ca 梨lê 仙tiên 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

量lượng 價giá 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 移di 重trọng/trùng 物vật 著trước 處xứ 處xứ 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 移di 重trọng/trùng 物vật 著trước 處xứ 處xứ 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 擔đảm 著trước 遠viễn 處xứ 。 第đệ 二nhị 比Bỉ 丘Khâu 。 移di 著trước 處xứ 處xứ 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 。 居cư 士sĩ 衣y 同đồng 意ý 取thủ 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 居cư 士sĩ 言ngôn 。

我ngã 此thử 衣y 與dữ 大đại 德đức 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 施thí 意ý 想tưởng 受thọ 用dụng 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 綖diên 若nhược 華hoa 果quả 亦diệc 如như 是thị 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 變biến 金kim 作tác 銅đồng 度độ 稅thuế 處xứ 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 取thủ 寶bảo 取thủ 金kim 銀ngân 。 壞hoại 色sắc 已dĩ 取thủ 。 犯phạm 何hà 罪tội 。

答đáp 。

量lượng 價giá 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 受thọ 寄ký 已dĩ 不bất 還hoàn 取thủ 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 取thủ 迦ca 梨lê 仙tiên 鑛khoáng 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 舉cử 他tha 物vật 。 後hậu 不bất 還hoàn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 事sự 竟cánh 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 前tiền 決quyết 定định 不bất 還hoàn 。 後hậu 離ly 本bổn 處xứ 。 無vô 盜đạo 心tâm 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 先tiên 離ly 本bổn 處xứ 。 後hậu 決quyết 定định 不bất 還hoàn 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 取thủ 似tự 迦ca 梨lê 仙tiên 。 犯phạm 何hà 罪tội 。

答đáp 。

量lượng 價giá 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 偷thâu 陶đào 器khí 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

量lượng 其kỳ 價giá 。

若nhược 減giảm 取thủ 五ngũ 錢tiền 。 犯phạm 何hà 罪tội 。

犯phạm 偷thâu 羅la 遮già 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 作tác 方phương 便tiện 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 得đắc 。 突đột 吉cát 羅la 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 。 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 得đắc 。 突đột 吉cát 羅la 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 。 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 受thọ 具cụ 戒giới 已dĩ 得đắc 。 偷thâu 羅la 遮già 。 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 受thọ 具cụ 戒giới 已dĩ 得đắc 。 偷thâu 羅la 遮già 。 受thọ 具cụ 戒giới 已dĩ 作tác 方phương 便tiện 。 受thọ 具cụ 戒giới 已dĩ 得đắc 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 取thủ 象tượng 馬mã 駱lạc 駝đà 牛ngưu 羊dương 。 犯phạm 何hà 罪tội 。

答đáp 。

若nhược 自tự 為vi 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 憎tăng 嫉tật 彼bỉ 故cố 。 偷thâu 羅la 遮già 。 殺sát 取thủ 肉nhục 亦diệc 如như 是thị 。 若nhược 解giải 放phóng 。 使sử 彼bỉ 生sanh 惱não 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 轉chuyển 根căn 作tác 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 時thời 離ly 本bổn 處xứ 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 轉chuyển 根căn 作tác 比Bỉ 丘Khâu 時thời 離ly 本bổn 處xứ 。 滿mãn 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 滿mãn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 偷thâu 盜đạo 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 偷thâu 盜đạo 不bất 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 若nhược 本bổn 犯phạm 戒giới 。 本bổn 不bất 和hòa 合hợp 。 賊tặc 住trụ 。 污ô 染nhiễm 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 犯phạm 突đột 吉cát 羅la 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 。 人nhân 偷thâu 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 謂vị 學học 戒giới 人nhân 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 變biến 人nhân 作tác 畜súc 生sanh 殺sát 。 得đắc 何hà 罪tội 。 自tự 變biến 作tác 畜súc 生sanh 殺sát 人nhân 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

若nhược 自tự 知tri 我ngã 是thị 比Bỉ 丘Khâu 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 自tự 知tri 比Bỉ 丘Khâu 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 殺sát 母mẫu 。 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。 得đắc 逆nghịch 罪tội 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 殺sát 母mẫu 不bất 得đắc 波ba 羅la 夷di 不bất 得đắc 逆nghịch 罪tội 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 殺sát 愛ái 慢mạn 母mẫu 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 欲dục 殺sát 餘dư 人nhân 而nhi 殺sát 母mẫu 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 欲dục 斫chước 樹thụ 而nhi 斫chước 母mẫu 死tử 。 不bất 犯phạm 。 如như 母mẫu 。 父phụ 阿A 羅La 漢Hán 亦diệc 如như 是thị 。

二nhị 人nhân 共cộng 坐tọa 。 欲dục 殺sát 彼bỉ 人nhân 而nhi 殺sát 此thử 人nhân 。 偷thâu 羅la 遮già 。 欲dục 殺sát 阿A 羅La 漢Hán 。 而nhi 殺sát 非phi 阿A 羅La 漢Hán 。 偷thâu 羅la 遮già 。 不bất 得đắc 逆nghịch 罪tội 。 欲dục 殺sát 非phi 阿A 羅La 漢Hán 。 而nhi 殺sát 阿A 羅La 漢Hán 。 偷thâu 羅la 遮già 。 作tác 阿A 羅La 漢Hán 。 想tưởng 殺sát 而nhi 非phi 阿A 羅La 漢Hán 。 偷thâu 羅la 遮già 。

若nhược 一nhất 女nữ 生sanh 子tử 。 一nhất 女nữ 取thủ 養dưỡng 後hậu 殺sát 。 何hà 者giả 得đắc 波ba 羅la 夷di 。 得đắc 逆nghịch 罪tội 耶da 。

答đáp 。

殺sát 生sanh 母mẫu 。 得đắc 波ba 羅la 夷di 并tinh 得đắc 逆nghịch 罪tội 。 出xuất 家gia 時thời 問vấn 何hà 者giả 。 問vấn 養dưỡng 母mẫu 。 畜súc 生sanh 人nhân 想tưởng 斷đoạn 命mạng 。 偷thâu 羅la 遮già 。 人nhân 作tác 畜súc 生sanh 想tưởng 殺sát 。 突đột 吉cát 羅la 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 墮đọa 胎thai 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 墮đọa 胎thai 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 墮đọa 人nhân 懷hoài 畜súc 生sanh 胎thai 。 偷thâu 羅la 遮già 。 墮đọa 畜súc 生sanh 懷hoài 人nhân 胎thai 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 高cao 處xứ 推thôi 母mẫu 著trước 下hạ 處xứ 。 母mẫu 死tử 。 波ba 羅la 夷di 。 得đắc 逆nghịch 罪tội 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 高cao 處xứ 推thôi 母mẫu 著trước 下hạ 處xứ 。 母mẫu 死tử 。 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 若nhược 己kỷ 先tiên 墮đọa 死tử 。 後hậu 母mẫu 死tử 。 偷thâu 羅la 遮già 。 不bất 得đắc 逆nghịch 罪tội 。 如như 殺sát 母mẫu 。 父phụ 。 阿A 羅La 漢Hán 亦diệc 如như 是thị 。 若nhược 先tiên 作tác 殺sát 母mẫu 方phương 便tiện 已dĩ 而nhi 自tự 殺sát 。 母mẫu 先tiên 死tử 。 波ba 羅la 夷di 。 得đắc 逆nghịch 罪tội 。 自tự 先tiên 死tử 。 後hậu 母mẫu 死tử 。 偷thâu 羅la 遮già 。 殺sát 父phụ 。 阿A 羅La 漢Hán 亦diệc 如như 是thị 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 疑nghi 人nhân 非phi 人nhân 而nhi 殺sát 人nhân 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 疑nghi 母mẫu 非phi 母mẫu 耶da 而nhi 殺sát 母mẫu 。 偷thâu 羅la 遮già 。 不bất 得đắc 逆nghịch 罪tội 。 如như 母mẫu 。 父phụ 。 阿A 羅La 漢Hán 亦diệc 如như 是thị 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 疑nghi 此thử 人nhân 是thị 。 此thử 人nhân 非phi 。 而nhi 是thị 此thử 人nhân 。 殺sát 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 見kiến 將tương 賊tặc 殺sát 去khứ 。 賊tặc 於ư 彼bỉ 手thủ 中trung 走tẩu 去khứ 。 諸chư 人nhân 逐trục 賊tặc 。 問vấn 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

大đại 德đức 。 見kiến 賊tặc 去khứ 不phủ 。

答đáp 言ngôn 。

見kiến 。

便tiện 作tác 是thị 念niệm 。

此thử 是thị 惡ác 人nhân 。

有hữu 殺sát 心tâm 示thị 語ngữ 處xứ 所sở 。 是thị 人nhân 因nhân 是thị 事sự 死tử 。 波ba 羅la 夷di 。 不bất 死tử 。 偷thâu 羅la 遮già 。 無vô 心tâm 說thuyết 。 彼bỉ 人nhân 死tử 。 突đột 吉cát 羅la 。 不bất 死tử 。 亦diệc 突đột 吉cát 羅la 。 眾chúng 多đa 賊tặc 亦diệc 如như 是thị 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 殺sát 父phụ 母mẫu 不bất 得đắc 波ba 羅la 夷di 。 不bất 得đắc 逆nghịch 罪tội 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 若nhược 父phụ 母mẫu 得đắc 重trọng 病bệnh 。 扶phù 起khởi 扶phù 行hành 。 因nhân 是thị 死tử 。 不bất 得đắc 波ba 羅la 夷di 。 不bất 得đắc 逆nghịch 罪tội 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 母mẫu 非phi 母mẫu 想tưởng 殺sát 。 犯phạm 偷thâu 羅la 遮già 。 非phi 母mẫu 母mẫu 想tưởng 殺sát 。 偷thâu 羅la 遮già 。 非phi 人nhân 想tưởng 殺sát 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 。 人nhân 人nhân 想tưởng 殺sát 。 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 人nhân 人nhân 想tưởng 殺sát 不bất 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 自tự 殺sát 。 偷thâu 羅la 遮già 。 欲dục 殺sát 他tha 而nhi 自tự 殺sát 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 戲hí 笑tiếu 打đả 父phụ 。 因nhân 是thị 死tử 。 犯phạm 何hà 罪tội 。

答đáp 。

突đột 吉cát 羅la 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 。 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 死tử 。 突đột 吉cát 羅la 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 。 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 死tử 。 突đột 吉cát 羅la 。 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 受thọ 具cụ 戒giới 已dĩ 死tử 。 偷thâu 羅la 遮già 。 受thọ 具cụ 戒giới 已dĩ 作tác 方phương 便tiện 。 受thọ 具cụ 戒giới 已dĩ 死tử 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 人nhân 人nhân 想tưởng 殺sát 。 波ba 羅la 夷di 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 人nhân 人nhân 想tưởng 殺sát 不bất 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 謂vị 本bổn 犯phạm 戒giới 人nhân 。 賊tặc 住trụ 人nhân 。 本bổn 不bất 和hòa 合hợp 人nhân 。 污ô 染nhiễm 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 人nhân 。 犯phạm 突đột 吉cát 羅la 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 未vị 受thọ 具cụ 足túc 人nhân 殺sát 人nhân 。 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 謂vị 學học 戒giới 人nhân 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 如như 是thị 語ngữ 。

我ngã 於ư 四tứ 沙Sa 門Môn 果Quả 退thoái 。

犯phạm 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

我ngã 得đắc 四tứ 沙Sa 門Môn 果Quả 。

得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

不bất 得đắc 言ngôn 得đắc 。 波ba 羅la 夷di 罪tội 。

問vấn 。

我ngã 失thất 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 阿A 那Na 含Hàm 果Quả 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 果Quả 。

得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

不bất 犯phạm 退thoái 有hữu 二nhị 種chủng 。

得đắc 退thoái 。 未vị 得đắc 退thoái 。 今kim 言ngôn 失thất 者giả 。 意ý 在tại 未vị 得đắc 退thoái 。 是thị 故cố 不bất 犯phạm )# 。 實thật 不bất 得đắc 退thoái 言ngôn 得đắc 退thoái 。 波ba 羅la 夷di 。 實thật 者giả 。 不bất 犯phạm 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 我ngã 是thị 學học 人nhân 。 得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

若nhược 言ngôn 我ngã 學học 波Ba 羅La 提Đề 木Mộc 叉Xoa 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 空không 無vô 所sở 有hữu 。 言ngôn 學học 聖thánh 法pháp 。 波ba 羅la 夷di 。 學học 修tu 多đa 羅la 。 毘tỳ 尼ni 。 阿a 毘tỳ 曇đàm 亦diệc 如như 是thị 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。 我ngã 是thị 最tối 後hậu 生sanh 。 犯phạm 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

若nhược 說thuyết 過quá 去khứ 法pháp 已dĩ 滅diệt 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 說thuyết 實thật 生sanh 盡tận 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 作tác 如như 是thị 語ngữ 。

我ngã 當đương 說thuyết 汝nhữ 。 是thị 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 。 阿A 那Na 含Hàm 。 阿A 羅La 漢Hán 。

而nhi 自tự 說thuyết 我ngã 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 。 阿A 那Na 含Hàm 。 阿A 羅La 漢Hán 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 語ngữ 白bạch 衣y 言ngôn 。

誰thùy 語ngứ 汝nhữ 我ngã 是thị 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 非phi 斯Tư 陀Đà 含Hàm 。 非phi 阿A 那Na 含Hàm 。 非phi 阿A 羅La 漢Hán 。

復phục 作tác 是thị 語ngữ 。

我ngã 非phi 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 乃nãi 至chí 阿A 羅La 漢Hán 。

波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 欲dục 說thuyết 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果quả 。 而nhi 說thuyết 斯Tư 陀Đà 含Hàm 。 阿A 那Na 含Hàm 。 阿A 羅La 漢Hán 果Quả 。 犯phạm 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

我ngã 耆kỳ 梨lê 山sơn 中trung 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 七thất 葉diệp 山sơn 中trung 。 得đắc 斯Tư 陀Đà 含Hàm 。 竹Trúc 林Lâm 精Tinh 舍Xá 。 得đắc 阿A 那Na 含Hàm 。 耆Kỳ 闍Xà 崛Quật 山Sơn 。 得đắc 阿A 羅La 漢Hán 。

犯phạm 何hà 罪tội 。

答đáp 。

若nhược 在tại 彼bỉ 處xứ 誦tụng 修tu 多đa 羅la 。 我ngã 不bất 作tác 懈giải 怠đãi 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 故cố 妄vọng 語ngữ 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 人nhân 問vấn 得đắc 果quả 不phủ 。 答đáp 言ngôn 得đắc 。 而nhi 示thị 手thủ 中trung 果quả 花hoa 葉diệp 。 犯phạm 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

若nhược 意ý 在tại 花hoa 果quả 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 故cố 說thuyết 沙Sa 門Môn 果quả 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

某mỗ 甲giáp 家gia 乞khất 食thực 比Bỉ 丘Khâu 。 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 斯Tư 陀Đà 含Hàm 。 阿A 那Na 含Hàm 。 阿A 羅La 漢Hán 。 我ngã 非phi 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 乃nãi 至chí 阿A 羅La 漢Hán 。

得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

有hữu 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

受thọ 用dụng 某mỗ 甲giáp 居cư 士sĩ 衣y 食thực 臥ngọa 具cụ 醫y 藥dược 者giả 。 是thị 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 乃nãi 至chí 阿A 羅La 漢Hán 。 我ngã 亦diệc 受thọ 用dụng 。 我ngã 非phi 阿A 羅La 漢Hán 。

犯phạm 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

某mỗ 甲giáp 居cư 士sĩ 請thỉnh 。 眾chúng 多đa 比Bỉ 丘Khâu 。 敷phu 種chủng 種chủng 眾chúng 多đa 褥nhục 。 皆giai 是thị 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 乃nãi 至chí 是thị 阿A 羅La 漢Hán 。 無vô 凡phàm 夫phu 。 我ngã 亦diệc 受thọ 請thỉnh 。 亦diệc 為vi 我ngã 敷phu 座tòa 。

得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 人nhân 問vấn 比Bỉ 丘Khâu 。

大đại 德đức 。 何hà 處xứ 得đắc 衣y 食thực 乃nãi 至chí 湯thang 藥dược 。

比Bỉ 丘Khâu 答đáp 言ngôn 。

某mỗ 甲giáp 居cư 士sĩ 請thỉnh 。 眾chúng 多đa 比Bỉ 丘Khâu 。 語ngứ 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

若nhược 是thị 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 乃nãi 至chí 阿A 羅La 漢Hán 者giả 。 受thọ 我ngã 四tứ 事sự 供cúng 養dường 隨tùy 意ý 取thủ 。

我ngã 亦diệc 於ư 中trung 取thủ 。 而nhi 我ngã 非phi 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。 乃nãi 至chí 阿A 羅La 漢Hán 。

得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

我ngã 不bất 畏úy 。 不bất 活hoạt 畏úy 。 不bất 畏úy 大đại 眾chúng 畏úy 。 死tử 畏úy 。 惡ác 道đạo 畏úy 。

犯phạm 何hà 罪tội 。

答đáp 。

若nhược 因nhân 此thử 身thân 說thuyết 此thử 身thân 過quá 去khứ 變biến 壞hoại 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 故cố 妄vọng 語ngữ 說thuyết 聖thánh 法pháp 。 波ba 羅la 夷di 。 乃nãi 至chí 惡ác 道đạo 畏úy 亦diệc 如như 是thị 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

我ngã 於ư 一nhất 切thiết 。 結kết 使sử 繫hệ 縛phược 。 煩phiền 惱não 解giải 脫thoát 。

得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

若nhược 言ngôn 於ư 過quá 去khứ 煩phiền 惱não 滅diệt 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 故cố 說thuyết 結kết 使sử 繫hệ 縛phược 解giải 脫thoát 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

諸chư 賢hiền 聖thánh 所sở 知tri 。 我ngã 亦diệc 得đắc 。

得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

若nhược 言ngôn 我ngã 得đắc 修tu 多đa 羅la 者giả 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 故cố 說thuyết 聖thánh 法pháp 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

我ngã 修tu 諸chư 根Căn 力Lực 覺Giác 道Đạo 。

得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

若nhược 誦tụng 得đắc 修tu 多đa 羅la 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 故cố 妄vọng 語ngữ 修tu 。 根Căn 力Lực 覺Giác 道Đạo 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

我ngã 當đương 說thuyết 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果quả 。 而nhi 我ngã 非phi 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。

得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。 乃nãi 至chí 阿A 羅La 漢Hán 亦diệc 如như 是thị 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

我ngã 入nhập 世thế 俗tục 禪thiền 。 不bất 得đắc 世thế 俗tục 智trí 。

得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

我ngã 是thị 世Thế 尊Tôn 。

得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

若nhược 意ý 在tại 說thuyết 法Pháp 教giáo 誡giới 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 故cố 妄vọng 語ngữ 世Thế 尊Tôn 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

我ngã 是thị 佛Phật 。

得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

若nhược 言ngôn 我ngã 覺giác 。 惡ác 不bất 善thiện 法pháp 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 故cố 妄vọng 語ngữ 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

我ngã 是thị 毘Tỳ 婆Bà 尸Thi 佛Phật 弟đệ 子tử 。

得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

歸quy 依y 釋Thích 迦Ca 牟Mâu 尼Ni 。 便tiện 歸quy 依y 七thất 佛Phật 。 若nhược 說thuyết 宿túc 命mạng 通thông 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 不bất 得đắc 。 我ngã 非phi 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 。

得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

我ngã 得đắc 果quả 。

問vấn 言ngôn 。

得đắc 何hà 果quả 。

示thị 菴am 婆bà 羅la 果quả 。 閻Diêm 浮Phù 果quả 波ba 那na 娑sa 果quả 。 得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 故cố 妄vọng 語ngữ 說thuyết 沙Sa 門Môn 果quả 。 波ba 羅la 夷di 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 自tự 作tác 書thư 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 得đắc 須Tu 陀Đà 洹Hoàn 果Quả 。 得đắc 何hà 罪tội 耶da 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。 乃nãi 至chí 阿A 羅La 漢Hán 亦diệc 如như 是thị 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 說thuyết 過quá 人nhân 法pháp 。 不bất 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 本bổn 犯phạm 戒giới 。 本bổn 不bất 和hòa 合hợp 。 賊tặc 住trụ 。 污ô 染nhiễm 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 人nhân 。 突đột 吉cát 羅la 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 非phi 受thọ 具cụ 戒giới 人nhân 說thuyết 過quá 人nhân 法pháp 犯phạm 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 謂vị 學học 戒giới 人nhân 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 獨độc 入nhập 房phòng 。 得đắc 四tứ 波ba 羅la 夷di 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 先tiên 作tác 偷thâu 盜đạo 方phương 便tiện 。 殺sát 生sanh 方phương 便tiện 。 知tri 我ngã 入nhập 房phòng 。 時thời 阿A 羅La 漢Hán 。 自tự 根căn 長trường/trưởng 。

問vấn 四tứ 波ba 羅la 夷di 竟cánh 。

問vấn 十thập 三tam 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 行hành 時thời 精tinh 出xuất 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

不bất 犯phạm 。 覺giác 時thời 方phương 便tiện 。 眠miên 時thời 精tinh 出xuất 。 偷thâu 羅la 遮già 。 覺giác 時thời 方phương 便tiện 。 覺giác 時thời 出xuất 。 於ư 中trung 起khởi 想tưởng 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 不bất 異dị 。 偷thâu 羅la 遮già 。 方phương 便tiện 受thọ 樂lạc 出xuất 。 偷thâu 羅la 遮già 。 頓đốn 出xuất 。 不bất 犯phạm 。 若nhược 握ác 搦nạch 不bất 出xuất 。 偷thâu 羅la 遮già 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 。 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 出xuất 。 突đột 吉cát 羅la 。 若nhược 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 。 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 出xuất 。 偷thâu 羅la 遮già 。 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 作tác 方phương 便tiện 。 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 出xuất 。 偷thâu 羅la 遮già 。 如như 是thị 應ưng 作tác 九cửu 句cú 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 僧Tăng 殘tàn 罪tội 已dĩ 。 不bất 知tri 時thời 日nhật 。 何hà 處xứ 與dữ 別biệt 住trụ 耶da 。

答đáp 。

從tùng 初sơ 受thọ 戒giới 日nhật 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 按án 摩ma 受thọ 樂lạc 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 以dĩ 手thủ 摩ma 捉tróc 。 偷thâu 羅la 遮già 。 自tự 出xuất 中trung 受thọ 樂lạc 。 偷thâu 羅la 遮già 。 男nam 根căn 觸xúc 受thọ 樂lạc 。 偷thâu 羅la 遮già 。 出xuất 節tiết 中trung 精tinh 。 偷thâu 羅la 遮già 。 空không 中trung 動động 出xuất 。 偷thâu 羅la 遮già 。 行hành 中trung 動động 出xuất 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 出xuất 節tiết 中trung 精tinh 。 偷thâu 羅la 遮già 。 云vân 何hà 節tiết 精tinh 。

答đáp 。

精tinh 離ly 本bổn 處xứ 。 在tại 節tiết 作tác 方phương 便tiện 出xuất 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 時thời 犯phạm 。 非phi 比Bỉ 丘Khâu 時thời 淨tịnh 。 非phi 比Bỉ 丘Khâu 時thời 犯phạm 。 比Bỉ 丘Khâu 時thời 淨tịnh 。 比Bỉ 丘Khâu 時thời 犯phạm 。 比Bỉ 丘Khâu 時thời 淨tịnh 。 非phi 比Bỉ 丘Khâu 時thời 犯phạm 。 非phi 比Bỉ 丘Khâu 時thời 淨tịnh 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu 時thời 犯phạm 。 非phi 比Bỉ 丘Khâu 時thời 淨tịnh 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 不bất 共cộng 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 轉chuyển 根căn 作tác 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 得đắc 淨tịnh 。 云vân 何hà 非phi 比Bỉ 丘Khâu 時thời 犯phạm 。 比Bỉ 丘Khâu 時thời 淨tịnh 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 犯phạm 不bất 共cộng 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 轉chuyển 根căn 作tác 比Bỉ 丘Khâu 即tức 得đắc 淨tịnh 。 云vân 何hà 比Bỉ 丘Khâu 時thời 犯phạm 。 比Bỉ 丘Khâu 時thời 淨tịnh 。 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 戒giới 。 如như 法Pháp 懺sám 悔hối 。 云vân 何hà 非phi 比Bỉ 丘Khâu 時thời 犯phạm 。 非phi 比Bỉ 丘Khâu 時thời 淨tịnh 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 犯phạm 戒giới 。 如như 法Pháp 懺sám 悔hối 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 眠miên 時thời 犯phạm 。 覺giác 時thời 淨tịnh 。 覺giác 時thời 犯phạm 。 眠miên 時thời 淨tịnh 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 云vân 何hà 眠miên 時thời 犯phạm 。 覺giác 時thời 淨tịnh 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 眠miên 時thời 。 舉cử 著trước 高cao 床sàng 上thượng 。 女nữ 人nhân 入nhập 宿túc 。 覺giác 已dĩ 知tri 。 如như 法Pháp 懺sám 悔hối 。 云vân 何hà 覺giác 時thời 犯phạm 。 眠miên 時thời 淨tịnh 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 阿a 浮phù 呵ha 那na 時thời 聞văn 白bạch 已dĩ 眠miên 。 即tức 眠miên 中trung 羯yết 磨ma 竟cánh 。

問vấn 。

如như 世Thế 尊Tôn 所sở 說thuyết 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 故cố 出xuất 精tinh 。 除trừ 夢mộng 中trung 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 故cố 出xuất 精tinh 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 前tiền 者giả 。

又hựu 問vấn 。

頗phả 非phi 前tiền 者giả 故cố 出xuất 精tinh 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 出xuất 他tha 精tinh 。 偷thâu 羅la 遮già 。

又hựu 問vấn 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 故cố 出xuất 精tinh 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 為vi 他tha 作tác 境cảnh 界giới 。

又hựu 問vấn 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 故cố 出xuất 精tinh 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 本bổn 犯phạm 戒giới 。 本bổn 不bất 和hòa 合hợp 。 賊tặc 住trụ 。 污ô 染nhiễm 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 突đột 吉cát 羅la 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 。 人nhân 故cố 出xuất 精tinh 犯phạm 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 謂vị 學học 戒giới 。

問vấn 。

如như 世Thế 尊Tôn 所sở 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 摩ma 觸xúc 女nữ 人nhân 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 摩ma 觸xúc 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 若nhược 女nữ 人nhân 身thân 根căn 壞hoại 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 病bệnh 癬tiển 疥giới 痒dương 摩ma 觸xúc 。 偷thâu 羅la 遮già 。 比Bỉ 丘Khâu 身thân 根căn 壞hoại 。 等đẳng 亦diệc 如như 是thị 。 俱câu 身thân 根căn 壞hoại 等đẳng 。 突đột 吉cát 羅la 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 疑nghi 為vi 是thị 女nữ 人nhân 非phi 女nữ 人nhân 摩ma 觸xúc 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 染nhiễm 著trước 餘dư 女nữ 人nhân 。 摩ma 觸xúc 餘dư 女nữ 人nhân 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 摩ma 觸xúc 齒xỉ 爪trảo 毛mao 。 偷thâu 羅la 遮già 。 摩ma 觸xúc 骨cốt 。 偷thâu 羅la 遮già 。 女nữ 人nhân 來lai 摩ma 觸xúc 比Bỉ 丘Khâu 齒xỉ 爪trảo 毛mao 。 突đột 吉cát 羅la 。 摩ma 觸xúc 離ly 身thân 齒xỉ 爪trảo 毛mao 髮phát 骨cốt 。 突đột 吉cát 羅la 。 爪trảo 齒xỉ 毛mao 髮phát 骨cốt 爪trảo 齒xỉ 毛mao 髮phát 骨cốt 摩ma 觸xúc 。 突đột 吉cát 羅la 。

比Bỉ 丘Khâu 比Bỉ 丘Khâu 相tương 摩ma 觸xúc 。 偷thâu 羅la 遮già 。 比Bỉ 丘Khâu 摩ma 觸xúc 女nữ 黃hoàng 門môn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 女nữ 黃hoàng 門môn 摩ma 觸xúc 比Bỉ 丘Khâu 。 突đột 吉cát 羅la 。 比Bỉ 丘Khâu 摩ma 觸xúc 男nam 子tử 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 摩ma 觸xúc 女nữ 身thân 時thời 。 比Bỉ 丘Khâu 轉chuyển 根căn 作tác 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 偷thâu 羅la 遮già 。 比Bỉ 丘Khâu 摩ma 觸xúc 男nam 子tử 。 男nam 子tử 轉chuyển 根căn 作tác 女nữ 人nhân 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 摩ma 觸xúc 男nam 子tử 時thời 。 比Bỉ 丘Khâu 轉chuyển 根căn 作tác 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 波ba 羅la 夷di 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 摩ma 觸xúc 男nam 子tử 。 俱câu 轉chuyển 根căn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 摩ma 觸xúc 男nam 子tử 。 男nam 子tử 轉chuyển 根căn 作tác 女nữ 人nhân 。 偷thâu 羅la 遮già 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 摩ma 觸xúc 男nam 子tử 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 轉chuyển 根căn 作tác 比Bỉ 丘Khâu 。 偷thâu 羅la 遮già 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 摩ma 觸xúc 女nữ 人nhân 。 俱câu 轉chuyển 根căn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 摩ma 觸xúc 比Bỉ 丘Khâu 。 轉chuyển 根căn 作tác 比Bỉ 丘Khâu 。 偷thâu 羅la 遮già 。 比Bỉ 丘Khâu 摩ma 觸xúc 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 轉chuyển 根căn 作tác 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 偷thâu 羅la 遮già 。 為vi 溫ôn 煖noãn 細tế 軟nhuyễn 故cố 。 不bất 犯phạm 。 比Bỉ 丘Khâu 摩ma 觸xúc 黃hoàng 門môn 二nhị 根căn 不bất 男nam 。 偷thâu 羅la 遮già 。 摩ma 觸xúc 入nhập 滅diệt 盡tận 定định 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 偷thâu 羅la 遮già 。 無vô 污ô 染nhiễm 心tâm 摩ma 觸xúc 女nữ 人nhân 。 突đột 吉cát 羅la 。 母mẫu 想tưởng 。 姊tỷ 妹muội 想tưởng 。 女nữ 想tưởng 。 不bất 犯phạm 。 本bổn 二nhị 。 不bất 染nhiễm 污ô 心tâm 摩ma 觸xúc 。 突đột 吉cát 羅la 。 若nhược 火hỏa 中trung 水thủy 中trung 。 師sư 子tử 虎hổ 狼lang 。 非phi 人nhân 及cập 餘dư 諸chư 難nạn 中trung 捉tróc 出xuất 。 不bất 犯phạm 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 於ư 女nữ 人nhân 所sở 麁thô 語ngữ 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 頗phả 有hữu 麁thô 語ngữ 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 為vi 他tha 麁thô 語ngữ 。 偷thâu 羅la 遮già 。 遣khiển 書thư 疏sớ 汝nhữ 根căn 斷đoạn 。 汝nhữ 根căn 惡ác 。 汝nhữ 與dữ 我ngã 分phần/phân 。 共cộng 我ngã 眠miên 。 皆giai 犯phạm 偷thâu 羅la 遮già 。 黃hoàng 門môn 二nhị 根căn 。 邊biên 麁thô 惡ác 語ngữ 。 偷thâu 羅la 遮già 。 入nhập 滅diệt 盡tận 定định 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 所sở 麁thô 惡ác 語ngữ 。 偷thâu 羅la 遮già 。 讚tán 歎thán 己kỷ 身thân 亦diệc 如như 是thị 。

問vấn 。

若nhược 法pháp 有hữu 非phi 過quá 去khứ 非phi 未vị 來lai 非phi 現hiện 在tại 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 謂vị 媒môi 嫁giá 受thọ 語ngữ 去khứ 。 偷thâu 羅la 遮già 。 還hoàn 報báo 懺sám 悔hối 。 何hà 罪tội 。 謂vị 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 人nhân 男nam 人nhân 女nữ 先tiên 以dĩ 期kỳ 。 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

姊tỷ 妹muội 合hợp 耶da 。

突đột 吉cát 羅la 。 自tự 在tại 不bất 自tự 在tại 亦diệc 如như 是thị 。 云vân 何hà 自tự 在tại 。 多đa 有hữu 財tài 有hữu 息tức 。 國quốc 王vương 長trưởng 者giả 所sở 信tín 。 云vân 何hà 不bất 自tự 在tại 。 無vô 有hữu 財tài 息tức 。 國quốc 王vương 長trưởng 者giả 。 所sở 不bất 信tín 持trì 。 不bất 自tự 在tại 語ngữ 至chí 自tự 在tại 所sở 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 買mãi 女nữ 人nhân 。 突đột 吉cát 羅la 。 買mãi 某mỗ 甲giáp 女nữ 人nhân 。 偷thâu 羅la 遮già 。 於ư 買mãi 女nữ 人nhân 所sở 媒môi 嫁giá 。 偷thâu 羅la 遮già 。 一nhất 女nữ 懷hoài 男nam 。 一nhất 女nữ 懷hoài 女nữ 。 於ư 中trung 媒môi 嫁giá 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 空không 媒môi 嫁giá 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 持trì 去khứ 持trì 來lai 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 後hậu 去khứ 來lai 。 偷thâu 羅la 遮già 。 媒môi 嫁giá 黃hoàng 門môn 二nhị 根căn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 狂cuồng 人nhân 邊biên 受thọ 語ngữ 。 至chí 狂cuồng 人nhân 所sở 。 偷thâu 羅la 遮già 。 狂cuồng 人nhân 邊biên 受thọ 語ngữ 。 至chí 非phi 狂cuồng 人nhân 所sở 。 偷thâu 羅la 遮già 。 非phi 狂cuồng 人nhân 邊biên 受thọ 語ngữ 。 至chí 狂cuồng 人nhân 所sở 。 偷thâu 羅la 遮già 。 散tán 亂loạn 人nhân 邊biên 受thọ 語ngữ 。 至chí 散tán 亂loạn 人nhân 所sở 。 偷thâu 羅la 遮già 。 散tán 亂loạn 人nhân 所sở 受thọ 語ngữ 。 至chí 非phi 散tán 亂loạn 人nhân 所sở 。 偷thâu 羅la 遮già 。 不bất 散tán 亂loạn 人nhân 所sở 受thọ 語ngữ 。 至chí 非phi 散tán 亂loạn 人nhân 所sở 說thuyết 已dĩ 還hoàn 報báo 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 居cư 士sĩ 語ngữ 比Bỉ 丘Khâu 僧Tăng 。

大đại 德đức 。 能năng 為vi 我ngã 至chí 某mỗ 甲giáp 居cư 士sĩ 所sở 言ngôn 。

我ngã 有hữu 女nữ 姊tỷ 妹muội 與dữ 汝nhữ 兒nhi 。 汝nhữ 有hữu 女nữ 姊tỷ 妹muội 與dữ 我ngã 兒nhi 。

眾chúng 僧Tăng 受thọ 語ngữ 。 語ngữ 彼bỉ 還hoàn 報báo 。 一nhất 切thiết 僧Tăng 得đắc 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 若nhược 眾chúng 僧Tăng 同đồng 意ý 遣khiển 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 往vãng 語ngữ 。 彼bỉ 還hoàn 報báo 。 一nhất 切thiết 僧Tăng 得đắc 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 自tự 以dĩ 己kỷ 意ý 。 僧Tăng 不bất 使sử 語ngữ 。 彼bỉ 還hoàn 報báo 。 自tự 得đắc 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 眾chúng 僧Tăng 不bất 犯phạm 。 媒môi 嫁giá 童đồng 女nữ 。 偷thâu 羅la 遮già 。 比Bỉ 丘Khâu 受thọ 使sử 已dĩ 轉chuyển 根căn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

還hoàn 報báo 轉chuyển 根căn 。 偷thâu 羅la 遮già 。 受thọ 語ngữ 時thời 轉chuyển 根căn 。 作tác 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 還hoàn 報báo 。 偷thâu 羅la 遮già 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 受thọ 使sử 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 還hoàn 報báo 。 突đột 吉cát 羅la 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 受thọ 使sử 。 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 報báo 。 突đột 吉cát 羅la 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 受thọ 使sử 。 受thọ 具cụ 戒giới 已dĩ 還hoàn 報báo 。 偷thâu 羅la 遮già 。 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 受thọ 使sử 。 具cụ 戒giới 已dĩ 報báo 。 偷thâu 羅la 遮già 。 受thọ 具cụ 戒giới 已dĩ 受thọ 使sử 。 未vị 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 報báo 。 偷thâu 羅la 遮già 。 受thọ 具cụ 戒giới 已dĩ 受thọ 使sử 。 受thọ 具cụ 戒giới 時thời 報báo 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 媒môi 嫁giá 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 媒môi 嫁giá 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 本bổn 犯phạm 戒giới 。 本bổn 不bất 和hòa 合hợp 。 賊tặc 住trụ 。 污ô 染nhiễm 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 突đột 吉cát 羅la 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 非phi 受thọ 具cụ 戒giới 人nhân 媒môi 嫁giá 犯phạm 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 謂vị 學học 戒giới 。 媒môi 嫁giá 人nhân 男nam 非phi 人nhân 女nữ 。 偷thâu 羅la 遮già 。 人nhân 女nữ 非phi 人nhân 男nam 。 偷thâu 羅la 遮già 。 俱câu 非phi 人nhân 。 偷thâu 羅la 遮già 。 男nam 女nữ 先tiên 已dĩ 期kỳ 。 問vấn 比Bỉ 丘Khâu 言ngôn 。

見kiến 某mỗ 甲giáp 女nữ 人nhân 不phủ 。

答đáp 言ngôn 。

見kiến 。 在tại 某mỗ 處xứ 所sở 。

偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 行hành 別biệt 住trụ 。 即tức 行hành 別biệt 住trụ 竟cánh 耶da 。 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 即tức 行hành 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 犯phạm 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 不bất 覆phú 藏tàng 。 往vãng 詣nghệ 僧Tăng 所sở 乞khất 行hành 摩ma 那na 埵đóa 。 僧Tăng 與dữ 摩ma 那na 埵đóa 。 彼bỉ 行hành 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。 復phục 犯phạm 二nhị 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 一nhất 一nhất 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 二nhị 二nhị 夜dạ 覆phú 藏tàng 。 僧Tăng 與dữ 別biệt 住trụ 。 一nhất 夜dạ 覆phú 藏tàng 別biệt 住trụ 竟cánh 。 二nhị 夜dạ 者giả 未vị 竟cánh 。 第đệ 三tam 夜dạ 與dữ 摩ma 那na 埵đóa 。 行hành 摩ma 那na 埵đóa 竟cánh 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 自tự 乞khất 作tác 房phòng 。 不bất 從tùng 僧Tăng 乞khất 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 乞khất 物vật 作tác 房phòng 。 不bất 作tác 。 偷thâu 羅la 遮già 。 從tùng 僧Tăng 乞khất 已dĩ 不bất 作tác 。 偷thâu 羅la 遮già 。 已dĩ 作tác 不bất 成thành 。 偷thâu 羅la 遮già 。 成thành 他tha 房phòng 自tự 住trụ 。 偷thâu 羅la 遮già 。 未vị 覆phú 為vi 覆phú 。 偷thâu 羅la 遮già 。 作tác 未vị 成thành 自tự 殺sát 。 若nhược 自tự 言ngôn 。

我ngã 沙Sa 彌Di 。 黃hoàng 門môn 。 二nhị 根căn 。

廣quảng 說thuyết 如như 捨xả 戒giới 。 皆giai 犯phạm 偷thâu 羅la 遮già 。 大đại 房phòng 亦diệc 如như 是thị 。

問vấn 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 無vô 根căn 波ba 羅la 夷di 謗báng 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 無vô 根căn 波ba 羅la 夷di 謗báng 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 若nhược 手thủ 印ấn 遣khiển 使sứ 從tùng 他tha 聞văn 謗báng 。 皆giai 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 自tự 書thư 言ngôn 。

某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 。 犯phạm 波ba 羅la 夷di 。

得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

偷thâu 羅la 遮già 。 若nhược 狂cuồng 癡si 。 散tán 亂loạn 心tâm 。 苦khổ 痛thống 心tâm 。 聾lung 盲manh 瘖âm 瘂á 。 眠miên 。 入nhập 正chánh 受thọ 。 皆giai 犯phạm 偷thâu 羅la 遮già 。

何hà 以dĩ 故cố 。 不bất 住trụ 自tự 性tánh 心tâm 故cố 。 謗báng 黃hoàng 門môn 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 無vô 根căn 波ba 羅la 夷di 謗báng 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 本bổn 犯phạm 戒giới 。 本bổn 不bất 和hòa 合hợp 。 賊tặc 住trụ 。 突đột 吉cát 羅la 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 非phi 具cụ 戒giới 人nhân 謗báng 。 犯phạm 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 謂vị 學học 戒giới 人nhân 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 自tự 言ngôn 。

我ngã 作tác 非phi 梵Phạm 行hạnh 。 以dĩ 無vô 根căn 教giáo 人nhân 謗báng 比Bỉ 丘Khâu 。

犯phạm 何hà 罪tội 。

答đáp 。

僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 展triển 轉chuyển 如như 輪luân 。

如như 佛Phật 所sở 說thuyết 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 無vô 根căn 波ba 羅la 夷di 謗báng 比Bỉ 丘Khâu 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 無vô 根căn 波ba 羅la 夷di 。 謗báng 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 犯phạm 何hà 罪tội 。

答đáp 。

僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 手thủ 印ấn 遣khiển 信tín 謗báng 。 皆giai 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

若nhược 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 無vô 根căn 波ba 羅la 夷di 謗báng 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 八bát 事sự 。 覆phú 藏tàng 麁thô 罪tội 。 隨tùy 順thuận 擯bấn 比Bỉ 丘Khâu 。 摩ma 觸xúc 身thân 謗báng 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 若nhược 比Bỉ 丘Khâu 謗báng 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 偷thâu 羅la 遮già 。 謗báng 沙Sa 彌Di 沙Sa 彌Di 尼ni 。 偷thâu 羅la 遮già 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 謗báng 比Bỉ 丘Khâu 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 謗báng 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 沙Sa 彌Di 。 沙Sa 彌Di 尼ni 。 偷thâu 羅la 遮già 。 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 謗báng 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 突đột 吉cát 羅la 。

如như 世Thế 尊Tôn 所sở 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 無vô 根căn 波ba 羅la 夷di 謗báng 比Bỉ 丘Khâu 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 無vô 根căn 逆nghịch 罪tội 謗báng 比Bỉ 丘Khâu 。 得đắc 何hà 罪tội 。

答đáp 。

僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 又hựu 說thuyết 犯phạm 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 突đột 吉cát 羅la 。 云vân 何hà 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 謂vị 以dĩ 殺sát 母mẫu 父phụ 。 阿A 羅La 漢Hán 謗báng 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 破phá 僧Tăng 。 出xuất 佛Phật 身thân 血huyết 謗báng 。 突đột 吉cát 羅la 。 如như 是thị 說thuyết 者giả 。 一nhất 切thiết 犯phạm 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。

何hà 以dĩ 故cố 。 一nhất 切thiết 無vô 間gián 。 罪tội 非phi 比Bỉ 丘Khâu 故cố 。 除trừ 無vô 間gián 罪tội 。 以dĩ 餘dư 法pháp 謗báng 。 偷thâu 羅la 遮già 突đột 吉cát 羅la 。 遣khiển 使sứ 手thủ 印ấn 展triển 轉chuyển 無vô 根căn 五ngũ 逆nghịch 謗báng 。 偷thâu 羅la 遮già 。 比Bỉ 丘Khâu 自tự 作tác 書thư 。 某mỗ 甲giáp 比Bỉ 丘Khâu 殺sát 母mẫu 父phụ 。 阿A 羅La 漢Hán 。 破phá 僧Tăng 。 惡ác 心tâm 出xuất 佛Phật 身thân 血huyết 。 偷thâu 羅la 遮già 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 無vô 根căn 謗báng 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 謂vị 狂cuồng 。 散tán 亂loạn 。 重trọng 病bệnh 。 聾lung 盲manh 瘖âm 瘂á 。 眠miên 。 入nhập 定định 謗báng 。 皆giai 偷thâu 羅la 遮già 。

何hà 以dĩ 故cố 。 心tâm 不bất 住trụ 自tự 性tánh 故cố 。

問vấn 。

頗phả 有hữu 比Bỉ 丘Khâu 。 無vô 根căn 波ba 羅la 夷di 謗báng 不bất 犯phạm 耶da 。

答đáp 。

有hữu 。 本bổn 犯phạm 戒giới 。 本bổn 不bất 和hòa 合hợp 。 賊tặc 住trụ 。 污ô 染nhiễm 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 突đột 吉cát 羅la 。 比Bỉ 丘Khâu 自tự 言ngôn 我ngã 殺sát 母mẫu 殺sát 父phụ 謗báng 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 乃nãi 至chí 出xuất 佛Phật 身thân 血huyết 謗báng 。 僧Tăng 伽già 婆bà 尸thi 沙sa 。 展triển 轉chuyển 亦diệc 如như 是thị 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 亦diệc 如như 是thị 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 謗báng 比Bỉ 丘Khâu 亦diệc 如như 是thị 。 比Bỉ 丘Khâu 謗báng 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 。 乃nãi 至chí 沙Sa 彌Di 尼ni 。 突đột 吉cát 羅la 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 亦diệc 如như 是thị 。 式Thức 叉Xoa 摩Ma 那Na 謗báng 比Bỉ 丘Khâu 。 比Bỉ 丘Khâu 尼Ni 。 突đột 吉cát 羅la 。

薩Tát 婆Bà 多Đa 部Bộ 毘Tỳ 尼Ni 摩Ma 得Đắc 勒Lặc 伽Già 卷quyển 第đệ 八bát

Print Friendly, PDF & Email