TÁNH THAM

Tiền rơi ai bỏ sau lưng
Kẻ tham sáng mắt, vội vàng lượm ngay
Tưởng rằng hạnh phúc là đây
Trong khi người khóc mất đi cuộc đời
Ngờ đâu luật pháp đến nơi
Gắn lên nhãn hiệu con người bất lương
Thế rồi rước lấy tù nhân
Than thân trách phận họa vương phải đành
Tham lam hạt giống vô tình
Đừng cưu mang nó trong mình lụy thân
Chôn vùi lắm kẻ công khanh
Đọa đầy lắm kẻ tinh anh tột cùng
Dù cho liêm chính bao dung
Nó như không diệt khó mong toại nguyền
Ai ơi suy đó làm duyên
Thoát vòng trói buộc, cửa Thiền an tâm