新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 論Luận
Quyển 33
唐Đường 李 通Thông 玄Huyền 撰Soạn

新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam 十thập 三tam

長trưởng 者giả 李# 通thông 玄huyền 撰soạn

六lục 隨tùy 文văn 釋thích 義nghĩa 者giả 。 從tùng 初sơ 列liệt 眾chúng 之chi 中trung 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 釋thích 菩Bồ 薩Tát 名danh 。 二nhị 釋thích 聲Thanh 聞Văn 名danh 。 初sơ 釋thích 菩Bồ 薩Tát 名danh 中trung 。 有hữu 六lục 段đoạn 意ý 趣thú 。

一nhất 從tùng 初sơ 一nhất 百bách 四tứ 十thập 二nhị 箇cá 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 普phổ 賢hiền 文Văn 殊Thù 二nhị 。 菩Bồ 薩Tát 及cập 佛Phật 。 是thị 總tổng 該cai 五ngũ 位vị 及cập 法Pháp 界Giới 因nhân 果quả 。 通thông 收thu 一nhất 部bộ 經kinh 之chi 總tổng 別biệt 同đồng 異dị 成thành 壞hoại 法pháp 也dã 。

二nhị 從tùng 初sơ 十thập 箇cá 同đồng 名danh 號hiệu 為vi 幢tràng 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 十thập 住trụ 位vị 中trung 法pháp 慧tuệ 等đẳng 菩Bồ 薩Tát 。 至chí 此thử 法Pháp 界Giới 無vô 作tác 果quả 。 號hiệu 之chi 為vi 幢tràng 。 為vi 以dĩ 彼bỉ 初sơ 發phát 心tâm 十thập 住trụ 智trí 慧tuệ 摧tồi 壞hoại 煩phiền 惱não 。 至chí 此thử 法Pháp 界Giới 果quả 位vị 。 號hiệu 之chi 為vi 幢tràng 。

三tam 次thứ 已dĩ 下hạ 有hữu 十thập 箇cá 威uy 力lực 菩Bồ 薩Tát 。 明minh 從tùng 十thập 行hành 中trung 功công 德đức 林lâm 等đẳng 十thập 林lâm 菩Bồ 薩Tát 至chí 此thử 法Pháp 界Giới 果quả 中trung 號hiệu 為vi 威uy 力lực 故cố 。 明minh 以dĩ 眾chúng 善thiện 行hành 威uy 力lực 故cố 能năng 成thành 法Pháp 界Giới 果quả 行hành 故cố 。

四tứ 次thứ 已dĩ 下hạ 有hữu 十thập 箇cá 同đồng 名danh 藏tạng 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 十thập 迴hồi 向hướng 中trung 金kim 剛cang 幢tràng 等đẳng 十thập 箇cá 幢tràng 菩Bồ 薩Tát 。 至chí 此thử 法Pháp 界Giới 果quả 中trung 號hiệu 名danh 為vi 十thập 箇cá 藏tạng 菩Bồ 薩Tát 以dĩ 彼bỉ 十thập 迴hồi 向hướng 。 以dĩ 迴hồi 向hướng 摧tồi 破phá 偏thiên 見kiến 會hội 。 融dung 理lý 智trí 悲bi 願nguyện 。 能năng 成thành 眾chúng 德đức 。 至chí 此thử 法Pháp 界Giới 果quả 中trung 。 號hiệu 之chi 為vi 藏tạng 。

五ngũ 次thứ 已dĩ 下hạ 善thiện 眼nhãn 等đẳng 十thập 箇cá 同đồng 名danh 為vi 眼nhãn 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 十Thập 地Địa 位vị 中trung 。 金kim 剛cang 藏tạng 等đẳng 三tam 十thập 七thất 箇cá 藏tạng 菩Bồ 薩Tát 。 至chí 此thử 法Pháp 界Giới 果quả 中trung 。 號hiệu 之chi 為vi 眼nhãn 故cố 。 以dĩ 彼bỉ 十Thập 地Địa 中trung 含hàm 藏tạng 眾chúng 德đức 。 則tắc 法Pháp 眼nhãn 分phân 明minh 普phổ 見kiến 法Pháp 界Giới 故cố 。 此thử 已dĩ 上thượng 四tứ 十thập 箇cá 十thập 十thập 同đồng 號hiệu 菩Bồ 薩Tát 法Pháp 界Giới 。 果quả 前tiền 四tứ 位vị 。 以dĩ 此thử 四tứ 十thập 心tâm 通thông 普phổ 賢hiền 文Văn 殊Thù 。 為vi 四tứ 十thập 二nhị 賢hiền 聖thánh 道đạo 。 以dĩ 成thành 法Pháp 界Giới 果quả 門môn 。 今kim 至chí 本bổn 故cố 。

六lục 次thứ 已dĩ 下hạ 有hữu 十thập 箇cá 菩Bồ 薩Tát 同đồng 號hiệu 冠quan 。 直trực 至chí 列liệt 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 末mạt 。 有hữu 一nhất 百bách 箇cá 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 法Pháp 界Giới 中trung 。 根căn 本bổn 智trí 上thượng 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 之chi 行hành 。 為vi 一nhất 波Ba 羅La 蜜Mật 中trung 互hỗ 體thể 圓viên 融dung 。 即tức 一nhất 中trung 具cụ 十thập 。 十thập 中trung 具cụ 百bách 。 如như 是thị 天Thiên 冠Quan 菩Bồ 薩Tát 。 已dĩ 下hạ 一nhất 百bách 菩Bồ 薩Tát 。 即tức 明minh 百bách 波Ba 羅La 蜜Mật 行hạnh 也dã 。 通thông 前tiền 四tứ 十thập 箇cá 菩Bồ 薩Tát 。 皆giai 具cụ 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 四tứ 十thập 中trung 有hữu 四tứ 百bách 箇cá 。 隨tùy 位vị 進tiến 修tu 波Ba 羅La 蜜Mật 。 通thông 此thử 法Pháp 界Giới 果quả 中trung 百bách 波Ba 羅La 蜜Mật 。 共cộng 為vi 五ngũ 百bách 。 是thị 故cố 經Kinh 云vân 。 如như 是thị 五ngũ 百bách 人nhân 。 俱câu 此thử 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 皆giai 悉tất 成thành 就tựu 。 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 願nguyện 者giả 。 即tức 普phổ 賢hiền 文Văn 殊Thù 及cập 佛Phật 根căn 本bổn 智trí 。 三tam 人nhân 法pháp 行hành 遍biến 故cố 。 與dữ 如như 是thị 五ngũ 百bách 行hành 門môn 。 以dĩ 為vi 自tự 在tại 體thể 用dụng 。 乃nãi 至chí 無vô 盡tận 。 如như 下hạ 五ngũ 百bách 童đồng 子tử 。 童đồng 女nữ 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 優Ưu 婆Bà 夷Di 列liệt 五ngũ 百bách 。 總tổng 約ước 此thử 五ngũ 百bách 行hành 門môn 立lập 名danh 。 一nhất 萬vạn 龍long 。 以dĩ 約ước 隨tùy 智trí 萬vạn 行hạnh 。 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 約ước 加gia 信tín 及cập 五ngũ 位vị 中trung 五ngũ 百bách 行hành 門môn 通thông 收thu 。 故cố 云vân 六lục 千thiên 。

第đệ 二nhị 釋thích 聲Thanh 聞Văn 眾chúng 名danh 者giả 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 以dĩ 其kỳ 母mẫu 眼nhãn 明minh 利lợi 如như 鶖thu 鷺lộ 鳥điểu 目mục 。 以dĩ 母mẫu 之chi 目mục 似tự 鶖thu 鳥điểu 狀trạng 。 以dĩ 為vi 子tử 號hiệu 。 大Đại 目Mục 揵Kiền 連Liên 者giả 。 此thử 云vân 採thải 菽# 氏thị 。 以dĩ 母mẫu 姓tánh 菽# 以dĩ 為vi 名danh 故cố 。 母mẫu 是thị 綠lục 豆đậu 仙tiên 之chi 苗miêu 裔duệ 故cố 。 摩Ma 訶Ha 迦Ca 葉Diếp 者giả 。 以dĩ 身thân 金kim 色sắc 能năng 飲ẩm 日nhật 光quang 。 亦diệc 云vân 是thị 飲ẩm 光quang 。 仙tiên 人nhân 之chi 裔duệ 也dã 。 摩ma 訶ha 此thử 云vân 大đại 。 離ly 波ba 多đa 者giả 。 此thử 云vân 供cúng 養dường 。 須Tu 菩Bồ 提Đề 者giả 。 此thử 云vân 善thiện 現hiện 。 阿a 㝹nậu 樓lâu 駄đà 。 此thử 云vân 無vô 滅diệt 。 難Nan 陀Đà 此thử 云vân 歡hoan 喜hỷ 。 劫kiếp 賓tân 那na 。 此thử 云vân 黃hoàng 色sắc 。 是thị 往vãng 昔tích 黃hoàng 頭đầu 仙tiên 之chi 裔duệ 也dã 。 迦ca 旃chiên 延diên 者giả 。 是thị 一nhất 宗tông 之chi 姓tánh 。 是thị 此thử 胤dận 故cố 。 延diên 為vi 胤dận 也dã 。 富phú 樓lâu 那na 者giả 。 母mẫu 號hiệu 滿mãn 慈từ 。 以dĩ 取thủ 母mẫu 號hiệu 。 如như 是thị 十thập 大đại 聲Thanh 聞Văn 。 示thị 同đồng 不bất 聞văn 不bất 見kiến 。 如Như 來Lai 不bất 思tư 議nghị 。 法Pháp 界Giới 變biến 化hóa 之chi 事sự 令linh 。 樂nhạo 小tiểu 法Pháp 者giả 。 趣thú 求cầu 大đại 故cố 。 前tiền 五ngũ 百bách 聲Thanh 聞Văn 。 及cập 世thế 主chủ 是thị 先tiên 已dĩ 有hữu 種chủng 者giả 。 能năng 隨tùy 佛Phật 所sở 行hành 故cố 。 師sư 子tử 者giả 。 無vô 畏úy 也dã 頻tần 申thân 者giả 適thích 悅duyệt 無vô 疲bì 勞lao 也dã 。 此thử 明minh 無vô 作tác 縱túng/tung 智trí 自tự 在tại 不bất 為vi 而nhi 應ưng 無vô 限hạn 深thâm 法Pháp 自tự 成thành 也dã 。 以dĩ 無vô 功công 圓viên 滿mãn 也dã 。 如như 前tiền 已dĩ 釋thích 。 入nhập 此thử 頻tần 申thân 。 三tam 昧muội 莊trang 嚴nghiêm 樓lâu 閣các 。 忽hốt 然nhiên 廣quảng 博bác 無vô 有hữu 邊biên 際tế 者giả 。 廣quảng 大đại 博bác 寬khoan 也dã 。 言ngôn 此thử 樓lâu 閣các 忽hốt 然nhiên 寬khoan 大đại 與dữ 法Pháp 界Giới 虛hư 空không 等đẳng 故cố 。 明minh 如Như 來Lai 境cảnh 界giới 。 恆hằng 自tự 無vô 邊biên 。 眾chúng 心tâm 迷mê 解giải 。 一nhất 念niệm 相tương 應ứng 。 無vô 法pháp 不bất 等đẳng 故cố 。 心tâm 如như 虛hư 空không 。 遍biến 含hàm 法Pháp 界Giới 。 故cố 云vân 忽hốt 然nhiên 廣quảng 博bác 。 無vô 有hữu 邊biên 際tế 。 此thử 乃nãi 引dẫn 導đạo 後hậu 徒đồ 。 非phi 現hiện 前tiền 之chi 眾chúng 。 金kim 剛cang 為vi 地địa 者giả 。 法Pháp 身thân 感cảm 果quả 所sở 得đắc 報báo 成thành 故cố 。 無vô 量lượng 寶bảo 華hoa 及cập 諸chư 摩ma 尼ni 普phổ 散tán 其kỳ 中trung 處xứ 處xứ 盈doanh 滿mãn 者giả 。 總tổng 別biệt 眾chúng 行hành 之chi 所sở 感cảm 生sanh 。 琉lưu 璃ly 為vi 柱trụ 者giả 。 無vô 垢cấu 淨tịnh 心tâm 住trụ 持trì 悲bi 願nguyện 之chi 所sở 報báo 感cảm 。 眾chúng 寶bảo 合hợp 成thành 者giả 。 明minh 柱trụ 上thượng 莊trang 嚴nghiêm 。 具cụ 足túc 眾chúng 寶bảo 。 明minh 以dĩ 一nhất 淨tịnh 心tâm 中trung 住trụ 持trì 萬vạn 行hạnh 無vô 所sở 傾khuynh 動động 。 大đại 光quang 摩ma 尼ni 之chi 所sở 莊trang 嚴nghiêm 者giả 。 根căn 本bổn 智trí 之chi 感cảm 生sanh 故cố 。 閻Diêm 浮Phù 檀Đàn 金kim 者giả 。 其kỳ 金kim 柔nhu 軟nhuyễn 明minh 淨tịnh 甚thậm 過quá 常thường 金kim 。 柔nhu 和hòa 恭cung 慎thận 心tâm 所sở 感cảm 生sanh 故cố 。 如như 意ý 寶bảo 王vương 。 周chu 置trí 其kỳ 上thượng 以dĩ 為vi 嚴nghiêm 飾sức 者giả 。 從tùng 根căn 本bổn 智trí 起khởi 差sai 別biệt 萬vạn 行hạnh 。 自tự 在tại 無vô 礙ngại 。 饒nhiêu 益ích 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 之chi 所sở 感cảm 生sanh 。 危nguy 樓lâu 逈huýnh 帶đái 者giả 。 危nguy 者giả 高cao 也dã 。 逈huýnh 者giả 遠viễn 也dã 。 帶đái 者giả 以dĩ 眾chúng 寶bảo 嚴nghiêm 映ánh 。 總tổng 言ngôn 寶bảo 樓lâu 高cao 遠viễn 。 映ánh 帶đái 互hỗ 嚴nghiêm 以dĩ 遍biến 法Pháp 界Giới 。 其kỳ 中trung 眾chúng 多đa 寶bảo 樓lâu 互hỗ 嚴nghiêm 映ánh 徹triệt 。 以dĩ 樓lâu 傍bàng 閣các 道đạo 傍bàng 出xuất 棟đống 宇vũ 。 相tương/tướng 承thừa 猶do 連liên 接tiếp 也dã 。 言ngôn 一nhất 一nhất 滿mãn 法Pháp 界Giới 窓song 闥thát 交giao 映ánh 者giả 。 明minh 寶bảo 閣các 上thượng 門môn 窓song 映ánh 徹triệt 明minh 淨tịnh 無vô 障chướng 。 階giai 墀trì 軒hiên 檻hạm 者giả 。 層tằng 級cấp 為vi 階giai 。 階giai 下hạ 平bình 地địa 砌# 寶bảo 為vi 墀trì 。 階giai 上thượng 寶bảo 板bản 為vi 檻hạm 。 檻hạm 上thượng 寶bảo 竿can/cán 為vi 軒hiên 。 登đăng 樓lâu 賦phú 云vân 。 憑bằng 軒hiên 檻hạm 以dĩ 遙diêu 望vọng 。 此thử 之chi 是thị 也dã 。 種chủng 種chủng 備bị 足túc 都đô 言ngôn 萬vạn 寶bảo 備bị 嚴nghiêm 。 大đại 約ước 閣các 是thị 差sai 別biệt 智trí 感cảm 成thành 。 樓lâu 是thị 本bổn 智trí 起khởi 觀quán 照chiếu 用dụng 。 超siêu 諸chư 境cảnh 界giới 感cảm 報báo 所sở 成thành 。 或hoặc 人nhân 天thiên 形hình 像tượng 寶bảo 為vi 莊trang 嚴nghiêm 。 利lợi 益ích 人nhân 天thiên 。 行hành 所sở 報báo 成thành 。 寶bảo 網võng 是thị 教giáo 寶bảo 。 垣viên 牆tường 是thị 戒giới 寶bảo 。 樹thụ 是thị 依y 蔭ấm 。 眾chúng 生sanh 之chi 行hành 。 寶bảo 幡phan 是thị 迴hồi 向hướng 之chi 行hành 。 寶bảo 河hà 是thị 慈từ 悲bi 之chi 行hành 。 一nhất 一nhất 如như 是thị 。 約ước 智trí 眾chúng 行hành 。 所sở 成thành 報báo 故cố 。 又hựu 就tựu 以dĩ 上thượng 報báo 上thượng 。 又hựu 加gia 神thần 通thông 所sở 嚴nghiêm 。 初sơ 陳trần 樓lâu 閣các 莊trang 嚴nghiêm 。 次thứ 陳trần 寶bảo 地địa 遍biến 周chu 莊trang 嚴nghiêm 。 次thứ 陳trần 虛hư 空không 莊trang 嚴nghiêm 。 次thứ 陳trần 十thập 方phương 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 來lai 集tập 身thân 相tướng 莊trang 嚴nghiêm 。 一nhất 一nhất 莊trang 嚴nghiêm 皆giai 映ánh 徹triệt 相tương/tướng 入nhập 互hỗ 體thể 重trùng 重trùng 。 十thập 方phương 諸chư 佛Phật 。 菩Bồ 薩Tát 眾chúng 海hải 身thân 土thổ/độ 及cập 莊trang 嚴nghiêm 一nhất 一nhất 相tương/tướng 入nhập 自tự 在tại 無vô 礙ngại 者giả 。 但đãn 約ước 法Pháp 身thân 根căn 本bổn 智trí 為vi 體thể 。 差sai 別biệt 智trí 報báo 得đắc 萬vạn 事sự 合hợp 然nhiên 故cố 。 設thiết 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 起khởi 一nhất 切thiết 神thần 通thông 。 不bất 離ly 此thử 智trí 起khởi 大đại 用dụng 故cố 。 無vô 不bất 自tự 在tại 。 無vô 不bất 相tương 入nhập 。 無vô 不bất 明minh 淨tịnh 。 如như 是thị 之chi 智trí 以dĩ 如như 上thượng 五ngũ 位vị 和hòa 會hội 進tiến 修tu 乃nãi 得đắc 成thành 故cố 。 獨độc 修tu 一nhất 法pháp 不bất 可khả 得đắc 也dã 。 只chỉ 可khả 多đa 不bất 離ly 一nhất 不bất 可khả 守thủ 一nhất 以dĩ 為vi 自tự 然nhiên 。 此thử 逝thệ 多đa 林lâm 及cập 一nhất 切thiết 法pháp 。 界giới 國quốc 土độ 莊trang 嚴nghiêm 。 不bất 離ly 二nhị 法pháp 。 一nhất 約ước 往vãng 昔tích 所sở 修tu 行hành 理lý 智trí 大đại 慈từ 大đại 悲bi 。 大đại 願nguyện 眾chúng 行hành 所sở 成thành 。 二nhị 以dĩ 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 不bất 思tư 議nghị 神thần 通thông 所sở 嚴nghiêm 。 如như 經kinh 自tự 明minh 。 是thị 答đáp 前tiền 諸chư 菩Bồ 薩Tát 四tứ 十thập 問vấn 。 從tùng 爾nhĩ 時thời 東đông 方phương 。 已dĩ 下hạ 十thập 段đoạn 經kinh 。 明minh 十thập 方phương 菩Bồ 薩Tát 來lai 集tập 。 明minh 法Pháp 界Giới 中trung 佛Phật 果Quả 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 本bổn 行hạnh 。 答đáp 前tiền 菩Bồ 薩Tát 所sở 問vấn 。 總tổng 是thị 自tự 佛Phật 果Quả 行hành 無vô 盡tận 遍biến 周chu 。 是thị 故cố 世thế 界giới 。 名danh 金kim 剛cang 燈đăng 雲vân 幢tràng 。 金kim 剛cang 燈đăng 雲vân 幢tràng 者giả 。 明minh 一nhất 切thiết 佛Phật 皆giai 從tùng 此thử 金kim 剛cang 智trí 起khởi 。 大đại 悲bi 之chi 行hành 。 摧tồi 破phá 諸chư 眾chúng 生sanh 煩phiền 惱não 。 故cố 名danh 幢tràng 也dã 。 佛Phật 號hiệu 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 勝thắng 德đức 王vương 者giả 。 即tức 是thị 行hành 中trung 之chi 果quả 。 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 名danh 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 願nguyện 光quang 明minh 者giả 。 是thị 明minh 以dĩ 果quả 隨tùy 昔tích 願nguyện 行hành 大đại 慈từ 悲bi 故cố 。 王vương 者giả 。 明minh 佛Phật 果Quả 隨tùy 行hành 種chủng 種chủng 自tự 在tại 無vô 礙ngại 。 以dĩ 從tùng 金kim 剛cang 智trí 起khởi 故cố 。 以dĩ 是thị 果quả 行hành 名danh 同đồng 故cố 。 與dữ 不bất 可khả 說thuyết 佛Phật 剎sát 。 微vi 塵trần 數số 菩Bồ 薩Tát 俱câu 來lai 者giả 。 言ngôn 行hạnh 滿mãn 令linh 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 會hội 此thử 法pháp 故cố 。 故cố 云vân 俱câu 來lai 。 此thử 明minh 檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật 。 中trung 主chủ 伴bạn 行hành 滿mãn 。 所sở 有hữu 諸chư 來lai 菩Bồ 薩Tát 。 皆giai 以dĩ 寶bảo 網võng 嚴nghiêm 身thân 者giả 。 明minh 教giáo 行hành 滿mãn 故cố 。 已dĩ 下hạ 九cửu 方phương 總tổng 以dĩ 。 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 以dĩ 次thứ 排bài 之chi 。 總tổng 是thị 一nhất 佛Phật 之chi 金kim 剛cang 智trí 上thượng 。 總tổng 別biệt 同đồng 異dị 之chi 行hành 倣# 此thử 例lệ 知tri 。 已dĩ 下hạ 如như 文văn 自tự 明minh 。 但đãn 釋thích 經kinh 大đại 意ý 。 法Pháp 門môn 經kinh 中trung 自tự 具cụ 。 已dĩ 前tiền 二nhị 十thập 一nhất 段đoạn 經kinh 是thị 。 以dĩ 行hành 會hội 理lý 門môn 已dĩ 釋thích 竟cánh 。 已dĩ 上thượng 普phổ 賢hiền 為vi 主chủ 文Văn 殊Thù 為vi 伴bạn 。 已dĩ 下hạ 如Như 來Lai 放phóng 眉mi 間gian 光quang 。 名danh 普phổ 照chiếu 三tam 世thế 法Pháp 界Giới 門môn 。 即tức 是thị 以dĩ 理lý 會hội 行hành 圓viên 融dung 自tự 在tại 無vô 礙ngại 門môn 。 已dĩ 下hạ 文Văn 殊Thù 為vi 主chủ 普phổ 賢hiền 為vi 伴bạn 。

爾nhĩ 時thời 世Thế 尊Tôn 。 欲dục 令linh 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 安an 住trụ 師sư 子tử 頻tần 申thân 三tam 昧muội 。 放phóng 眉mi 間gian 白bạch 毫hào 相tướng 光quang 明minh 。 名danh 普phổ 照chiếu 三tam 世thế 法Pháp 界Giới 門môn 者giả 。 以dĩ 此thử 光quang 是thị 法Pháp 界Giới 身thân 。 中trung 根căn 本bổn 普phổ 光quang 明minh 智trí 。 此thử 智trí 現hiện 前tiền 時thời 。 即tức 見kiến 三tam 世thế 久cửu 遠viễn 如như 今kim 一nhất 體thể 。 無vô 盡tận 劫kiếp 生sanh 死tử 。 亦diệc 不bất 移di 現hiện 前tiền 總tổng 無vô 體thể 性tánh 。 成thành 大đại 智trí 海hải 眾chúng 法pháp 清thanh 涼lương 。 便tiện 以dĩ 眾chúng 行hành 起khởi 差sai 別biệt 智trí 知tri 根căn 利lợi 生sanh 普phổ 周chu 剎sát 海hải 。 無vô 有hữu 休hưu 息tức 。 名danh 為vi 普Phổ 賢Hiền 行hành 。 即tức 經kinh 已dĩ 下hạ 文văn 中trung 。 獲hoạch 不bất 可khả 說thuyết 諸chư 三tam 昧muội 。 門môn 教giáo 化hóa 無vô 限hạn 諸chư 眾chúng 生sanh 門môn 。 具cụ 如như 經kinh 說thuyết 。 如như 文văn 自tự 具cụ 。

已dĩ 上thượng 二nhị 十thập 七thất 段đoạn 經kinh 。 答đáp 前tiền 菩Bồ 薩Tát 大đại 眾chúng 。 所sở 問vấn 四tứ 十thập 法Pháp 門môn 竟cánh 。 此thử 法Pháp 界Giới 法Pháp 門môn 。 明minh 智trí 體thể 自tự 在tại 以dĩ 智trí 力lực 自tự 現hiện 不bất 藉tạ 如Như 來Lai 口khẩu 言ngôn 。 又hựu 令linh 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 二nhị 人nhân 本bổn 位vị 自tự 宣tuyên 本bổn 果quả 之chi 行hành 。 令linh 易dị 解giải 故cố 。 不bất 迷mê 教giáo 之chi 體thể 用dụng 故cố 。 已dĩ 上thượng 是thị 一nhất 部bộ 經kinh 之chi 始thỉ 終chung 圓viên 滿mãn 。 總tổng 法Pháp 界Giới 體thể 收thu 。 自tự 已dĩ 下hạ 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 已dĩ 下hạ 。 名danh 為vi 就tựu 俗tục 利lợi 生sanh 成thành 行hành 門môn 。 已dĩ 前tiền 教giáo 中trung 。 但đãn 云vân 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 不bất 云vân 童đồng 子tử 明minh 此thử 已dĩ 下hạ 入nhập 俗tục 化hóa 蒙mông 以dĩ 行hành 立lập 名danh 。 便tiện 名danh 童đồng 子tử 明minh 已dĩ 前tiền 總tổng 約ước 佛Phật 果Quả 普phổ 光quang 明minh 智trí 中trung 起khởi 十thập 方phương 賢hiền 聖thánh 。 以dĩ 立lập 化hóa 儀nghi 即tức 覺giác 首thủ 目mục 首thủ 等đẳng 五ngũ 位vị 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 皆giai 通thông 化hóa 無vô 方phương 潛tiềm 顯hiển 自tự 在tại 。 文Văn 殊Thù 為vi 信tín 首thủ 。 不bất 名danh 童đồng 子tử 。 自tự 此thử 已dĩ 下hạ 。 以dĩ 法Pháp 界Giới 體thể 中trung 入nhập 俗tục 草thảo 創sáng/sang 化hóa 蒙mông 。 約ước 行hành 所sở 行hành 立lập 名danh 。 即tức 號hiệu 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 以dĩ 妙diệu 智trí 慧tuệ 化hóa 童đồng 蒙mông 。 入nhập 佛Phật 智trí 慧tuệ 。 生sanh 佛Phật 家gia 故cố 。 此thử 是thị 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 始thỉ 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 初sơ 法Pháp 身thân 現hiện 根căn 本bổn 智trí 無vô 性tánh 之chi 理lý 妙diệu 慧tuệ 故cố 。 一nhất 切thiết 三tam 世thế 。 諸chư 佛Phật 從tùng 此thử 而nhi 初sơ 生sanh 佛Phật 家gia 。 從tùng 此thử 而nhi 成thành 就tựu 普Phổ 賢Hiền 。 大đại 願nguyện 行hành 故cố 。 何hà 故cố 名danh 為vi 。 就tựu 俗tục 利lợi 生sanh 成thành 行hành 門môn 者giả 。 已dĩ 前tiền 但đãn 云vân 昇thăng 天thiên 。 表biểu 行hành 成thành 就tựu 諸chư 天thiên 未vị 往vãng 入nhập 間gian 俗tục 中trung 化hóa 利lợi 。 此thử 法Pháp 界Giới 品phẩm 已dĩ 前tiền 一nhất 卷quyển 半bán 餘dư 經kinh 。 但đãn 有hữu 菩Bồ 薩Tát 。 聲Thanh 聞Văn 世thế 主chủ 已dĩ 得đắc 道Đạo 者giả 。 未vị 有hữu 處xứ 俗tục 凡phàm 夫phu 。 入nhập 此thử 法Pháp 門môn 。 自tự 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 從tùng 善thiện 住trụ 樓lâu 閣các 已dĩ 下hạ 。 是thị 入nhập 人nhân 間gian 。 就tựu 根căn 接tiếp 俗tục 。 化hóa 利lợi 凡phàm 夫phu 。 令linh 其kỳ 得đắc 此thử 法Pháp 界Giới 道Đạo 理lý 。 又hựu 令linh 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 。 遍biến 求cầu 善Thiện 知Tri 識Thức 。 五ngũ 十thập 二nhị 人nhân 。 以dĩ 表biểu 五ngũ 位vị 三tam 種chủng 因nhân 果quả 文Văn 殊Thù 法Pháp 身thân 中trung 根căn 本bổn 智trí 普phổ 賢hiền 差sai 別biệt 智trí 中trung 行hành 。 於ư 此thử 二nhị 中trung 無vô 所sở 住trụ 智trí 。 名danh 之chi 為vi 佛Phật 。 以dĩ 此thử 三tam 法pháp 具cụ 足túc 。 名danh 之chi 為vi 佛Phật 。 以dĩ 此thử 三tam 法pháp 遍biến 與dữ 五ngũ 位vị 終chung 始thỉ 而nhi 作tác 因nhân 果quả 。 名danh 為vi 乘thừa 如Như 來Lai 乘thừa 。 直trực 至chí 道Đạo 場Tràng 。 亦diệc 名danh 乘thừa 法Pháp 界Giới 乘thừa 。 以dĩ 法Pháp 界Giới 還hoàn 以dĩ 此thử 三tam 種chủng 因nhân 果quả 為vi 體thể 用dụng 故cố 。 前tiền 後hậu 五ngũ 位vị 因nhân 果quả 例lệ 然nhiên 。 總tổng 以dĩ 此thử 三tam 法pháp 為vi 因nhân 果quả 。 此thử 佛Phật 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 普Phổ 賢Hiền 菩Bồ 薩Tát 。 與dữ 五ngũ 十thập 箇cá 。 善thiện 知tri 識thức 行hành 。 而nhi 作tác 因nhân 果quả 。 而nhi 自tự 無vô 因nhân 果quả 。 為vi 自tự 佛Phật 果Quả 位vị 中trung 無vô 所sở 修tu 無vô 所sở 行hành 故cố 。 但đãn 與dữ 五ngũ 位vị 中trung 修tu 行hành 者giả 。 作tác 治trị 染nhiễm 淨tịnh 二nhị 障chướng 習tập 氣khí 生sanh 熟thục 處xứ 。 說thuyết 名danh 因nhân 果quả 。 然nhiên 法Pháp 身thân 理lý 智trí 萬vạn 行hạnh 自tự 無vô 因nhân 果quả 。 但đãn 以dĩ 五ngũ 位vị 中trung 加gia 行hành 治trị 惑hoặc 習tập 氣khí 。 而nhi 立lập 如như 是thị 因nhân 果quả 之chi 名danh 。 以dĩ 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 往vãng 諸chư 覺giác 城thành 人nhân 間gian 。 就tựu 根căn 教giáo 化hóa 。 令linh 善thiện 財tài 起khởi 加gia 行hành 位vị 求cầu 五ngũ 十thập 三tam 善Thiện 知Tri 識Thức 。 成thành 一nhất 百bách 一nhất 十thập 因nhân 果quả 法Pháp 門môn 令linh 學học 者giả 不bất 迷mê 其kỳ 五ngũ 位vị 之chi 行hành 。 使sử 易dị 解giải 故cố 。 與dữ 後hậu 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 作tác 修tu 行hành 之chi 樣# 式thức 故cố 。 故cố 名danh 為vi 就tựu 俗tục 利lợi 生sanh 成thành 行hành 門môn 。 為vi 與dữ 學học 者giả 行hành 樣# 式thức 令linh 不bất 迷mê 故cố 。 更cánh 有hữu 餘dư 意ý 。 至chí 下hạ 就tựu 位vị 方phương 明minh 。 從tùng 此thử 就tựu 俗tục 利lợi 生sanh 成thành 行hành 門môn 中trung 。 自tự 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 已dĩ 下hạ 至chí 經kinh 末mạt 。 長trường/trưởng 科khoa 為vi 三tam 段đoạn 。

第đệ 一nhất 從tùng 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 從tùng 善thiện 住trụ 樓lâu 閣các 已dĩ 下hạ 。 至chí 六lục 十thập 二nhị 卷quyển 之chi 初sơ 。

爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 勸khuyến 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 已dĩ 。 此thử 一nhất 段đoạn 經kinh 。 名danh 為vi 創sáng/sang 始thỉ 就tựu 根căn 入nhập 俗tục 遊du 歷lịch 門môn 。

第đệ 二nhị 漸tiệm 次thứ 南nam 行hành 。 經kinh 歷lịch 人nhân 間gian 至chí 福phước 城thành 東đông 。 是thị 文Văn 殊Thù 入nhập 俗tục 人nhân 間gian 。 說thuyết 普phổ 照chiếu 法Pháp 界Giới 。 修tu 多đa 羅la 門môn 。

第đệ 三tam 從tùng 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 知tri 福phước 城thành 人nhân 悉tất 已dĩ 來lai 集tập 已dĩ 下hạ 。 直trực 至chí 經kinh 末mạt 。 是thị 辨biện 根căn 與dữ 法pháp 成thành 行hành 門môn 。 第đệ 一nhất 從tùng 創sáng/sang 始thỉ 就tựu 根căn 入nhập 俗tục 遊du 歷lịch 門môn 中trung 。 分phân 為vi 兩lưỡng 段đoạn 。

一nhất 從tùng 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 已dĩ 下hạ 。 至chí 辭từ 退thoái 南nam 行hành 。 往vãng 於ư 人nhân 間gian 有hữu 二nhị 十thập 行hành 半bán 經kinh 。 明minh 與dữ 同đồng 行hành 菩Bồ 薩Tát 。 及cập 常thường 隨tùy 侍thị 衛vệ 。 之chi 眾chúng 辭từ 佛Phật 南nam 行hành 。 往vãng 於ư 人nhân 間gian 分phần/phân 。

二nhị 爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 已dĩ 下hạ 。 至chí 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 。 有hữu 八bát 十thập 六lục 行hành 半bán 經kinh 。 明minh 舍Xá 利Lợi 弗Phất 等đẳng 。 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 隨tùy 逐trục 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 南nam 行hành 在tại 路lộ 發phát 心tâm 得đắc 此thử 一Nhất 乘Thừa 法Pháp 門môn 分phần/phân 。

隨tùy 文văn 釋thích 義nghĩa 者giả 。 第đệ 一nhất 從tùng 初sơ 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 已dĩ 下hạ 一nhất 段đoạn 中trung 。 經Kinh 云vân 。

爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 。 從tùng 善thiện 住trụ 樓lâu 閣các 出xuất 者giả 。 明minh 以dĩ 自tự 法Pháp 身thân 現hiện 根căn 本bổn 智trí 。 樓lâu 閣các 中trung 起khởi 差sai 別biệt 智trí 。 以dĩ 利lợi 眾chúng 生sanh 故cố 。 名danh 為vi 出xuất 。 無vô 量lượng 同đồng 行hành 菩Bồ 薩Tát 者giả 。 成thành 助trợ 道đạo 翼dực 從tùng 。 共cộng 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 故cố 。 是thị 萬vạn 行hạnh 主chủ 伴bạn 。 常thường 隨tùy 侍thị 衛vệ 。 諸chư 金kim 剛cang 神thần 者giả 。 都đô 舉cử 諸chư 侍thị 衛vệ 之chi 神thần 。 此thử 神thần 之chi 中trung 。 約ước 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 以dĩ 諸chư 神thần 所sở 行hành 約ước 自tự 德đức 立lập 名danh 。 二nhị 約ước 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 之chi 德đức 差sai 別biệt 行hành 上thượng 。 以dĩ 標tiêu 其kỳ 德đức 。 以dĩ 為vi 侍thị 衛vệ 守thủ 護hộ 之chi 義nghĩa 。 此thử 一nhất 段đoạn 并tinh 菩Bồ 薩Tát 神thần 天thiên 有hữu 三tam 十thập 二nhị 眾chúng 。 通thông 後hậu 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 以dĩ 為vi 四tứ 十thập 二nhị 眾chúng 。 以dĩ 為vi 四tứ 十thập 二nhị 種chủng 方phương 便tiện 行hành 。 成thành 就tựu 眾chúng 生sanh 。 大đại 智trí 慧tuệ 解giải 脫thoát 之chi 海hải 。 初sơ 金kim 剛cang 神thần 者giả 。 法Pháp 身thân 中trung 普phổ 光quang 明minh 智trí 也dã 。 智trí 現hiện 名danh 神thần 。 普phổ 為vì 眾chúng 生sanh 。 供cúng 養dường 諸chư 佛Phật 身thân 眾chúng 神thần 者giả 。 是thị 恭cung 敬kính 義nghĩa 。 以dĩ 廣quảng 化hóa 身thân 雲vân 十thập 方phương 恭cung 敬kính 供cúng 養dường 。 諸chư 佛Phật 引dẫn 接tiếp 眾chúng 生sanh 。 報báo 得đắc 其kỳ 身thân 端đoan 正chánh 嚴nghiêm 飾sức 故cố 。 足túc 行hành 者giả 。 是thị 精tinh 勤cần 義nghĩa 。 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 。 無vô 疲bì 勞lao 行hành 。 風phong 神thần 者giả 。 以dĩ 摩ma 尼ni 為vi 寶bảo 冠quan 。 表biểu 明minh 淨tịnh 無vô 垢cấu 。 智trí 能năng 設thiết 教giáo 義nghĩa 。 以dĩ 風phong 體thể 能năng 吹xuy 壞hoại 散tán 一nhất 切thiết 萬vạn 物vật 。 亦diệc 能năng 昇thăng 持trì 生sanh 長trưởng 。 一nhất 切thiết 萬vạn 物vật 。 然nhiên 自tự 無vô 體thể 性tánh 所sở 依y 。 以dĩ 離ly 垢cấu 寶bảo 冠quan 表biểu 之chi 。 像tượng 法Pháp 身thân 智trí 慧tuệ 能năng 說thuyết 教giáo 網võng 散tán 壞hoại 煩phiền 惱não 染nhiễm 淨tịnh 自tự 無vô 所sở 依y 。 以dĩ 巽# 為vi 風phong 教giáo 故cố 。 餘dư 如như 經kinh 自tự 具cụ 。 如như 鳩cưu 槃bàn 荼đồ 王vương 所sở 除trừ 餓ngạ 鬼quỷ 趣thú 者giả 。 以dĩ 此thử 大đại 囊nang 垂thùy 下hạ 如như 冬đông 瓜qua 。 坐tọa 以dĩ 踞cứ 之chi 。 行hành 以dĩ 置trí 之chi 於ư 肩kiên 。 取thủ 像tượng 表biểu 法pháp 。 以dĩ 大đại 悲bi 垂thùy 俗tục 擔đảm 負phụ 眾chúng 生sanh 。 無vô 辭từ 勞lao 倦quyện 。 摩ma 睺hầu 羅la 伽già 王vương 者giả 。 此thử 是thị 腹phúc 行hành 大đại 蟒mãng 之chi 類loại 。 取thủ 像tượng 表biểu 法pháp 。 以dĩ 胸hung 腹phúc 行hành 是thị 恭cung 敬kính 義nghĩa 。 此thử 是thị 守thủ 護hộ 僧Tăng 伽già 藍lam 神thần 。 自tự 餘dư 准chuẩn 名danh 下hạ 義nghĩa 。 表biểu 之chi 倣# 此thử 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 及cập 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 出xuất 自tự 住trú 處xứ 者giả 。 隨tùy 根căn 接tiếp 俗tục 也dã 。 右hữu 遶nhiễu 如Như 來Lai 無vô 量lượng 匝táp 者giả 。 敬kính 順thuận 所sở 行hành 。 右hữu 遶nhiễu 者giả 。 從tùng 南nam 自tự 東đông 至chí 北bắc 是thị 。

第đệ 二nhị 舍Xá 利Lợi 弗Phất 等đẳng 。 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 隨tùy 逐trục 文Văn 殊Thù 南nam 行hành 段đoạn 中trung 。 復phục 分phân 為vi 七thất 段đoạn 。

一nhất 爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 已dĩ 下hạ 。 至chí 皆giai 是thị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 說thuyết 法Pháp 教giáo 化hóa 。 之chi 所sở 成thành 就tựu 。 有hữu 十thập 二nhị 行hành 半bán 經kinh 。 明minh 舍Xá 利Lợi 弗Phất 及cập 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 隨tùy 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 南nam 行hành 分phần/phân 。

二nhị 爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 已dĩ 下hạ 。 至chí 白bạch 毫hào 相tướng 光quang 。 來lai 照chiếu 其kỳ 身thân 。 從tùng 頂đảnh 上thượng 入nhập 。 有hữu 十thập 六lục 行hành 經kinh 。 明minh 舍Xá 利Lợi 弗Phất 勸khuyến 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 觀quán 察sát 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 隨tùy 路lộ 行hành 時thời 十thập 種chủng 福phước 相tương/tướng 嚴nghiêm 身thân 及cập 道đạo 路lộ 分phần/phân 。

三tam 爾nhĩ 時thời 尊Tôn 者giả 舍Xá 利Lợi 弗Phất 已dĩ 下hạ 。 至chí 此thử 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 願nguyện 得đắc 奉phụng 覲cận 。 有hữu 十thập 行hành 半bán 經kinh 。 明minh 舍Xá 利Lợi 弗Phất 讚tán 歎thán 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 十thập 無vô 量lượng 德đức 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 眾chúng 。 咸hàm 欲dục 願nguyện 見kiến 文Văn 殊Thù 。 師sư 利lợi 舍Xá 利Lợi 弗Phất 為vi 白bạch 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 分phần/phân 。

四tứ 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 已dĩ 下hạ 。 至chí 願nguyện 我ngã 一nhất 切thiết 。 悉tất 當đương 具cụ 得đắc 。 有hữu 六lục 行hành 半bán 經kinh 。 明minh 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 頂đảnh 禮lễ 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 自tự 發phát 大đại 願nguyện 佛Phật 證chứng 知tri 分phần/phân 。

五ngũ 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 告cáo 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 已dĩ 下hạ 至chí 近cận 如Như 來Lai 地địa 。 有hữu 十thập 八bát 行hành 經kinh 。 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 為vì 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 說thuyết 十thập 種chủng 無vô 疲bì 厭yếm 法pháp 行hành 不bất 墮đọa 二Nhị 乘Thừa 地địa 入nhập 如Như 來Lai 地địa 分phần/phân 。

六lục 時thời 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 。 聞văn 此thử 法Pháp 已dĩ 下hạ 。 至chí 住trụ 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 堅kiên 固cố 不bất 動động 。 有hữu 十thập 六lục 行hành 經kinh 。 明minh 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 聞văn 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 說thuyết 法Pháp 得đắc 無vô 礙ngại 眼nhãn 三tam 昧muội 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 。 各các 得đắc 十thập 十thập 法pháp 解giải 脫thoát 門môn 分phần/phân 。

七thất 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 勸khuyến 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 已dĩ 下hạ 。 至chí 卷quyển 末mạt 。 有hữu 六lục 行hành 經kinh 。 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 重trọng/trùng 勸khuyến 比Bỉ 丘Khâu 住trụ 普phổ 賢hiền 行hành 便tiện 得đắc 不bất 離ly 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 足túc 下hạ 。 普phổ 賢hiền 於ư 十thập 方phương 佛Phật 所sở 。 悉tất 現hiện 身thân 具cụ 足túc 一nhất 切thiết 佛Phật 法Pháp 分phần/phân 。

隨tùy 文văn 釋thích 義nghĩa 者giả 。 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 表biểu 信tín 心tâm 亦diệc 入nhập 位vị 故cố 。 以dĩ 十thập 信tín 心tâm 十thập 住trụ 十thập 行hành 十thập 迴hồi 向hướng 十Thập 地Địa 十thập 一nhất 地địa 路lộ 上thượng 一nhất 時thời 總tổng 得đắc 故cố 。 故cố 云vân 六lục 千thiên 。 前tiền 後hậu 圍vi 遶nhiễu 。 以dĩ 舍Xá 利Lợi 弗Phất 為vi 主chủ 。 自tự 餘dư 為vi 伴bạn 。 主chủ 伴bạn 同đồng 行hành 。 明minh 昇thăng 進tiến 求cầu 正Chánh 法Pháp 故cố 。 出xuất 自tự 住trú 處xứ 者giả 。 出xuất 自tự 聲Thanh 聞Văn 及cập 諸chư 權quyền 見kiến 故cố 。 趣thú 求cầu 法Pháp 界giới 大đại 菩Bồ 提Đề 故cố 。 遶nhiễu 佛Phật 三tam 匝táp 。 皆giai 順thuận 佛Phật 正chánh 教giáo 故cố 。 遶nhiễu 佛Phật 三tam 匝táp 。 皆giai 是thị 右hữu 繞nhiễu 自tự 南nam 向hướng 東đông 向hướng 北bắc 向hướng 西tây 至chí 南nam 。 如như 是thị 三tam 匝táp 。 以dĩ 為vi 右hữu 遶nhiễu 成thành 法pháp 。 令linh 人nhân 返phản 左tả 行hành 。 如như 是thị 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 是thị 舍Xá 利Lợi 弗Phất 同đồng 住trụ 。 出xuất 家gia 未vị 久cửu 。 非phi 是thị 羅La 漢Hán 。 宿túc 世thế 有hữu 種chủng 皆giai 易dị 發phát 心tâm 。 經Kinh 云vân 。 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 悉tất 曾tằng 供cúng 養dường 無vô 量lượng 。 諸chư 佛Phật 深thâm 植thực 善thiện 根căn 解giải 力lực 廣quảng 大đại 信tín 眼nhãn 明minh 徹triệt 者giả 。 明minh 往vãng 昔tích 曾tằng 種chủng 信tín 根căn 今kim 生sanh 信tín 種chủng 已dĩ 熟thục 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 勸khuyến 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 令linh 觀quán 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 福phước 德đức 圓viên 光quang 映ánh 徹triệt 者giả 。 是thị 心tâm 淨tịnh 之chi 常thường 光quang 。 能năng 令linh 見kiến 者giả 歡hoan 喜hỷ 。 光quang 網võng 者giả 。 是thị 法pháp 網võng 圓viên 滿mãn 明minh 其kỳ 教giáo 光quang 。 嚴nghiêm 身thân 見kiến 者giả 。 滅diệt 苦khổ 故cố 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 所sở 。 行hành 之chi 路lộ 左tả 右hữu 八bát 步bộ 平bình 坦thản 。 莊trang 嚴nghiêm 者giả 。 明minh 身thân 心tâm 常thường 與dữ 八bát 正Chánh 道Đạo 俱câu 故cố 。 周chu 迴hồi 十thập 方phương 常thường 有hữu 道Đạo 場Tràng 者giả 。 化hóa 行hành 常thường 滿mãn 十thập 方phương 。 諸chư 佛Phật 說thuyết 法Pháp 之chi 時thời 。 放phóng 眉mi 間gian 光quang 。 灌quán 文Văn 殊Thù 頂đảnh 者giả 。 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 是thị 十thập 方phương 佛Phật 創sáng/sang 蒙mông 發phát 心tâm 。 法Pháp 身thân 無vô 相tướng 智trí 慧tuệ 之chi 頂đảnh 。 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 初sơ 發phát 心tâm 時thời 。 入nhập 此thử 智trí 慧tuệ 而nhi 生sanh 佛Phật 家gia 故cố 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 初sơ 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 皆giai 以dĩ 此thử 法Pháp 身thân 無vô 相tướng 智trí 慧tuệ 為vi 體thể 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 皆giai 自tự 有hữu 之chi 。 皆giai 須tu 方phương 便tiện 三tam 昧muội 。 方phương 能năng 明minh 現hiện 故cố 。 樹thụ 皆giai 寶bảo 嚴nghiêm 。 明minh 因nhân 行hành 報báo 生sanh 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 。 觀quán 察sát 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 及cập 所sở 聞văn 十thập 種chủng 無vô 疲bì 厭yếm 法pháp 。 便tiện 獲hoạch 得đắc 無vô 礙ngại 眼nhãn 三tam 昧muội 者giả 。 得đắc 法Pháp 身thân 中trung 無vô 相tướng 智trí 眼nhãn 明minh 淨tịnh 。 以dĩ 執chấp 亡vong 見kiến 謝tạ 智trí 眼nhãn 圓viên 通thông 非phi 肉nhục 眼nhãn 故cố 。 身thân 邊biên 等đẳng 五ngũ 見kiến 亡vong 法pháp 自tự 明minh 矣hĩ 。 即tức 十thập 方phương 礙ngại 盡tận 。 初sơ 一nhất 切thiết 法pháp 中trung 。 各các 明minh 十thập 法pháp 。 以dĩ 明minh 三tam 昧muội 力lực 創sáng/sang 始thỉ 。 初sơ 明minh 後hậu 勸khuyến 普Phổ 賢Hiền 願nguyện 行hạnh 。 加gia 進tiến 一nhất 切thiết 諸chư 明minh 悉tất 達đạt 。 此thử 已dĩ 上thượng 明minh 六lục 千thiên 比Bỉ 丘Khâu 發phát 心tâm 竟cánh 。 後hậu 明minh 覺giác 城thành 化hóa 緣duyên 利lợi 物vật 。 如như 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 是thị 示thị 現hiện 聲Thanh 聞Văn 。 前tiền 已dĩ 述thuật 訖ngật 。 已dĩ 上thượng 餘dư 義nghĩa 可khả 解giải 之chi 意ý 。 如như 文văn 自tự 明minh 。

第đệ 二nhị 入nhập 俗tục 人nhân 間gian 。 說thuyết 普phổ 照chiếu 法Pháp 界Giới 。 修tu 多đa 羅la 門môn 。 即tức 在tại 福phước 城thành 東đông 娑sa 羅la 林lâm 大đại 塔tháp 廟miếu 處xứ 也dã 。 又hựu 此thử 一nhất 段đoạn 從tùng 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 勸khuyến 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 已dĩ 下hạ 。 至chí 娑sa 羅la 林lâm 中trung 。 大đại 塔tháp 廟miếu 處xứ 。 有hữu 十thập 五ngũ 行hành 半bán 經kinh 。 復phục 分phân 為vi 兩lưỡng 段đoạn 。

一nhất 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 已dĩ 下hạ 。 至chí 人nhân 與dữ 非phi 人nhân 。 之chi 所sở 供cúng 養dường 。 有hữu 七thất 行hành 半bán 經kinh 。 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 行hành 往vãng 人nhân 間gian 至chí 所sở 堪kham 授thọ 化hóa 緣duyên 之chi 分phần 。

二nhị 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc 已dĩ 下hạ 。 至chí 大đại 塔tháp 廟miếu 處xứ 。 有hữu 八bát 行hành 經kinh 。 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 說thuyết 普phổ 照chiếu 法Pháp 界Giới 。 修tu 多đa 羅la 門môn 聞văn 法Pháp 獲hoạch 益ích 分phần/phân 。

爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 勸khuyến 諸chư 比Bỉ 丘Khâu 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 都đô 結kết 前tiền 法pháp 漸tiệm 次thứ 南nam 行hành 。 經kinh 歷lịch 人nhân 間gian 者giả 。 明minh 菩Bồ 薩Tát 接tiếp 引dẫn 向hướng 明minh 以dĩ 离# 為vi 明minh 。 經kinh 人nhân 間gian 者giả 。 明minh 菩Bồ 薩Tát 大đại 悲bi 。 為vi 不bất 請thỉnh 之chi 友hữu 。 就tựu 根căn 引dẫn 化hóa 故cố 。 福phước 城thành 者giả 。 約ước 人nhân 多đa 修tu 福phước 以dĩ 立lập 城thành 名danh 。 亦diệc 約ước 聖thánh 者giả 所sở 止chỉ 皆giai 為vi 。 福phước 德đức 莊trang 嚴nghiêm 。 幢tràng 者giả 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 過quá 去khứ 諸chư 佛Phật 。 曾tằng 於ư 此thử 處xứ 。 難nan 捨xả 能năng 捨xả 。 破phá 所sở 著trước 故cố 。 名danh 之chi 為vi 幢tràng 。 二nhị 此thử 處xứ 古cổ 佛Phật 塔tháp 廟miếu 并tinh 有hữu 林lâm 木mộc 森sâm 竦tủng 高cao 妙diệu 。 之chi 所sở 莊trang 嚴nghiêm 。 大đại 塔tháp 廟miếu 者giả 。 名danh 稱xưng 十thập 方phương 佛Phật 國quốc 遠viễn 聞văn 。 名danh 之chi 為vi 大Đại 。 亦diệc 約ước 說thuyết 法Pháp 界giới 門môn 無vô 裏lý 外ngoại 中trung 間gian 見kiến 亡vong 。 名danh 之chi 為vi 大Đại 。 於ư 中trung 安an 置trí 尊tôn 者giả 之chi 形hình 像tượng 。 不bất 可khả 毀hủy 壞hoại 。 名danh 之chi 為vi 塔tháp 廟miếu 。 亦diệc 名danh 為vi 幢tràng 。 有hữu 梵Phạm 僧Tăng 云vân 。 其kỳ 此thử 塔tháp 廟miếu 。 南nam 邊biên 打đả 鼓cổ 。 北bắc 邊biên 不bất 聞văn 。 故cố 世thế 間gian 名danh 為vi 大đại 也dã 。 娑sa 羅la 云vân 高cao 竦tủng 也dã 天thiên 龍long 夜dạ 叉xoa 已dĩ 下hạ 。 明minh 天thiên 龍long 八bát 部bộ 。 及cập 人nhân 常thường 所sở 供cúng 養dường 故cố 。 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 與dữ 其kỳ 眷quyến 屬thuộc 者giả 。 所sở 同đồng 來lai 菩Bồ 薩Tát 神thần 天thiên 六lục 千thiên 之chi 眾chúng 。 說thuyết 普phổ 照chiếu 法Pháp 界Giới 。 修tu 多đa 羅la 者giả 。 是thị 根căn 本bổn 智trí 明minh 徹triệt 遍biến 周chu 隨tùy 根căn 遍biến 故cố 。 百bách 萬vạn 億ức 那na 由do 他tha 者giả 。 當đương 此thử 溝câu 也dã 。 大đại 意ý 明minh 不bất 可khả 說thuyết 修Tu 多Đa 羅La 。 以dĩ 為vi 眷quyến 屬thuộc 。 此thử 明minh 差sai 別biệt 智trí 遍biến 周chu 應ưng 根căn 授thọ 益ích 。 修tu 多đa 羅la 此thử 云vân 長trường/trưởng 行hành 經kinh 。 說thuyết 此thử 經Kinh 時thời 。 於ư 大đại 海hải 中trung 已dĩ 下hạ 。 明minh 無vô 量lượng 龍long 聞văn 法Pháp 悉tất 捨xả 龍long 身thân 。 生sanh 天thiên 人nhân 中trung 。 一nhất 萬vạn 諸chư 龍long 於ư 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 。 得đắc 不bất 退thoái 轉chuyển 。 及cập 無vô 數số 眾chúng 生sanh 。 於ư 三tam 乘thừa 中trung 。 各các 得đắc 調điều 伏phục 。 明minh 各các 自tự 依y 根căn 隨tùy 差sai 別biệt 智trí 得đắc 自tự 根căn 性tánh 法Pháp 門môn 。 已dĩ 上thượng 明minh 普phổ 照chiếu 法Pháp 界Giới 。 修tu 多đa 羅la 隨tùy 根căn 濟tế 門môn 如như 經kinh 自tự 具cụ 。

第đệ 三tam 辨biện 根căn 與dữ 法pháp 成thành 行hành 門môn 。 從tùng 無vô 量lượng 大đại 眾chúng 。 從tùng 其kỳ 城thành 出xuất 。 直trực 至chí 經kinh 末mạt 。 總tổng 是thị 為vi 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 觀quán 察sát 善thiện 財tài 及cập 其kỳ 數số 。 并tinh 往vãng 南nam 方phương 妙diệu 峯phong 山sơn 上thượng 。 以dĩ 次thứ 南nam 行hành 詢tuân 求cầu 五ngũ 十thập 三tam 人nhân 。 為vi 善Thiện 知Tri 識Thức 。 用dụng 五ngũ 位vị 因nhân 果quả 進tiến 修tu 行hành 門môn 。 欲dục 令linh 後hậu 人nhân 倣# 之chi 成thành 行hành 。 劫kiếp 名danh 辨biện 根căn 與dữ 法pháp 成thành 行hành 門môn 。 於ư 此thử 一nhất 段đoạn 之chi 中trung 。 復phục 分phân 為vi 兩lưỡng 段đoạn 。

第đệ 一nhất 從tùng 無vô 量lượng 大đại 眾chúng 。 從tùng 其kỳ 城thành 出xuất 已dĩ 下hạ 。 至chí 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 如như 象tượng 王vương 迴hồi 。 有hữu 九cửu 十thập 四tứ 行hành 經kinh 。 明minh 福phước 城thành 四tứ 眾chúng 咸hàm 集tập 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 隨tùy 所sở 樂nhạo 求cầu 。 為vì 其kỳ 說thuyết 法Pháp 。 令linh 得đắc 清thanh 淨tịnh 。 及cập 觀quán 善thiện 財tài 推thôi 其kỳ 因nhân 果quả 勸khuyến 令linh 親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức 門môn 。

第đệ 二nhị 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 如như 象tượng 王vương 迴hồi 已dĩ 下hạ 。 直trực 至chí 經kinh 末mạt 。 名danh 為vi 知tri 根căn 與dữ 法pháp 令linh 其kỳ 成thành 行hành 發phát 生sanh 後hậu 學học 門môn 。 從tùng 初sơ 第đệ 一nhất 段đoạn 中trung 。 有hữu 九cửu 十thập 四tứ 行hành 經kinh 。 約ước 分phân 為vi 六lục 段đoạn 。

一nhất 從tùng 無vô 量lượng 大đại 眾chúng 。 從tùng 其kỳ 城thành 出xuất 來lai 詣nghệ 其kỳ 所sở 已dĩ 下hạ 。 至chí 五ngũ 百bách 童đồng 女nữ 。 有hữu 二nhị 十thập 一nhất 行hành 半bán 經kinh 。 是thị 大đại 眾chúng 來lai 集tập 分phần/phân 。

二nhị 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 已dĩ 下hạ 。 至chí 迴hồi 向hướng 菩Bồ 提Đề 。 無vô 所sở 障chướng 礙ngại 。 有hữu 二nhị 十thập 五ngũ 行hạnh 經kinh 。 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 觀quán 察sát 善thiện 財tài 名danh 字tự 所sở 因nhân 及cập 歎thán 往vãng 昔tích 善thiện 根căn 今kim 生sanh 果quả 報báo 分phần/phân 。

三tam 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 如như 是thị 觀quán 察sát 。 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 已dĩ 下hạ 。 至chí 說thuyết 一nhất 切thiết 佛Phật 平bình 等đẳng 無vô 二nhị 法pháp 。 有hữu 六lục 行hành 半bán 經kinh 。 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 知tri 善thiện 財tài 根căn 堪kham 而nhi 為vi 說thuyết 法Pháp 分phần/phân 。

四tứ 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 童Đồng 子Tử 已dĩ 下hạ 。 至chí 然nhiên 後hậu 而nhi 去khứ 。 有hữu 四tứ 行hành 半bán 經kinh 。 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 為vi 善thiện 財tài 及cập 大đại 眾chúng 說thuyết 法Pháp 已dĩ 而nhi 去khứ 分phần/phân 。

五ngũ 爾nhĩ 時thời 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 已dĩ 下hạ 。 至chí 而nhi 說thuyết 頌tụng 曰viết 。 有hữu 兩lưỡng 行hành 半bán 經kinh 。 明minh 善thiện 財tài 聞văn 法Pháp 生sanh 信tín 已dĩ 勤cần 求cầu 無vô 上thượng 。 菩Bồ 提Đề 向hướng 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 說thuyết 頌tụng 自tự 嘆thán 三tam 有hữu 苦khổ 輪luân 及cập 請thỉnh 法pháp 教giáo 授thọ 分phần/phân 。

六lục 說thuyết 頌tụng 中trung 。 有hữu 三tam 十thập 四tứ 行hành 。 頌tụng 明minh 善thiện 財tài 自tự 嗟ta 苦khổ 本bổn 以dĩ 頌tụng 請thỉnh 法pháp 自tự 利lợi 利lợi 他tha 分phần/phân 。 其kỳ 此thử 一nhất 段đoạn 三tam 十thập 四tứ 行hành 頌tụng 中trung 。 初sơ 四tứ 行hành 頌tụng 自tự 嗟ta 生sanh 死tử 苦khổ 因nhân 已dĩ 下hạ 。 有hữu 三tam 十thập 行hành 頌tụng 。 是thị 歎thán 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 德đức 。 及cập 請thỉnh 法Pháp 門môn 分phần/phân 。

隨tùy 文văn 釋thích 義nghĩa 者giả 。 如như 初sơ 一nhất 段đoạn 中trung 四tứ 眾chúng 來lai 集tập 。 經Kinh 云vân 。 無vô 量lượng 大đại 眾chúng 。 從tùng 其kỳ 城thành 出xuất 及cập 其kỳ 列liệt 數số 但đãn 言ngôn 五ngũ 百bách 者giả 。 此thử 明minh 約ước 能năng 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 以dĩ 五ngũ 位vị 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 成thành 其kỳ 數số 不bất 從tùng 人nhân 為vi 數số 。 以dĩ 五ngũ 位vị 修tu 行hành 中trung 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 互hỗ 體thể 有hữu 百bách 為vi 一nhất 中trung 有hữu 十thập 故cố 。 且thả 如như 檀Đàn 波Ba 羅La 蜜Mật 為vi 主chủ 。 餘dư 九cửu 為vi 伴bạn 。 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật 為vi 主chủ 。 餘dư 九cửu 為vi 伴bạn 。 忍Nhẫn 波Ba 羅La 蜜Mật 為vi 主chủ 。 餘dư 九cửu 為vi 伴bạn 。 皆giai 倣# 此thử 。 如như 是thị 百bách 波Ba 羅La 蜜Mật 。 於ư 十thập 住trụ 十thập 行hành 十thập 向hướng 十Thập 地Địa 十thập 一nhất 地địa 昇thăng 進tiến 見kiến 道đạo 治trị 惑hoặc 習tập 氣khí 深thâm 淺thiển 上thượng 隨tùy 行hành 名danh 殊thù 。 安an 立lập 五ngũ 百bách 若nhược 約ước 普phổ 賢hiền 行hành 。 總tổng 該cai 法Pháp 界Giới 無vô 盡tận 剎sát 海hải 。 即tức 有hữu 不bất 可khả 說thuyết 不bất 可khả 說thuyết 。 佛Phật 剎sát 微vi 塵trần 數số 。 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 。 今kim 且thả 但đãn 約ước 五ngũ 位vị 中trung 。 一nhất 位vị 有hữu 百bách 波Ba 羅La 蜜Mật 。 五ngũ 位vị 五ngũ 百bách 。 前tiền 言ngôn 一nhất 萬vạn 龍long 皆giai 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 即tức 明minh 萬vạn 行hạnh 圓viên 滿mãn 。 須tu 達đạt 多đa 者giả 。 此thử 世thế 善thiện 給cấp 。 施thí 無vô 依y 怙hộ 者giả 。 亦diệc 名danh 給Cấp 孤Cô 獨Độc 。 婆bà 須tu 達đạt 多đa 者giả 。 此thử 云vân 財tài 施thí 。 日nhật 有hữu 善thiện 行hành 。 如như 是thị 四tứ 眾chúng 并tinh 一nhất 萬vạn 龍long 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 眾chúng 數số 有hữu 五ngũ 眾chúng 。 如như 龍long 眾chúng 及cập 五ngũ 百bách 優Ưu 婆Bà 塞Tắc 。 五ngũ 百bách 優Ưu 婆Bà 夷Di 。 並tịnh 是thị 居cư 世thế 俗tục 流lưu 。 信tín 心tâm 純thuần 厚hậu 。 童đồng 子tử 童đồng 女nữ 。 皆giai 是thị 二nhị 十thập 已dĩ 下hạ 。 年niên 未vị 弱nhược 冠quan 。 無vô 染nhiễm 世thế 欲dục 。 清thanh 信tín 男nam 女nữ 。 名danh 曰viết 童đồng 子tử 童đồng 女nữ 。 年niên 幼ấu 創sáng/sang 啟khải 初sơ 心tâm 。 歸quy 法pháp 流lưu 而nhi 受thọ 教giáo 。 名danh 曰viết 童đồng 子tử 童đồng 女nữ 。 童đồng 者giả 創sáng/sang 蒙mông 也dã 。 立lập 下hạ 里lý 為vi 童đồng 。 為vi 年niên 居cư 未vị 長trường/trưởng 立lập 志chí 德đức 於ư 閭lư 里lý 之chi 間gian 。 號hiệu 曰viết 童đồng 子tử 。 年niên 居cư 長trưởng 者giả 能năng 有hữu 。 清thanh 淨tịnh 信tín 心tâm 。 但đãn 云vân 清Thanh 信Tín 士Sĩ 女Nữ 。 已dĩ 上thượng 列liệt 眾chúng 。 但đãn 隨tùy 名danh 下hạ 義nghĩa 。 是thị 所sở 修tu 之chi 德đức 。 或hoặc 以dĩ 形hình 貌mạo 立lập 名danh 。 如như 大đại 智trí 居cư 士sĩ 女nữ 。 以dĩ 父phụ 之chi 號hiệu 故cố 約ước 德đức 立lập 名danh 。 餘dư 准chuẩn 知tri 之chi 。 經Kinh 云vân 。 威uy 光quang 赫hách 奕dịch 者giả 。 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 身thân 色sắc 盛thịnh 明minh 映ánh 於ư 大đại 眾chúng 。 如như 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 觀quán 察sát 善thiện 財tài 名danh 字tự 因nhân 緣duyên 。 以dĩ 初sơ 入nhập 胎thai 時thời 於ư 其kỳ 宅trạch 內nội 自tự 然nhiên 出xuất 七thất 寶bảo 樓lâu 閣các 者giả 。 此thử 從tùng 因nhân 感cảm 果quả 不bất 可khả 無vô 因nhân 而nhi 有hữu 報báo 生sanh 。 明minh 先tiên 世thế 信tín 心tâm 能năng 信tín 自tự 心tâm 是thị 具cụ 足túc 白bạch 淨tịnh 無vô 垢cấu 法Pháp 身thân 及cập 無vô 依y 住trụ 普phổ 光quang 明minh 智trí 以dĩ 為vi 信tín 種chủng 。 名danh 之chi 為vi 胎thai 。 如như 信tín 位vị 中trung 普Phổ 光Quang 明Minh 殿Điện 。 說thuyết 金kim 色sắc 世thế 界giới 不bất 動động 智trí 者giả 。 是thị 以dĩ 白bạch 淨tịnh 無vô 垢cấu 法Pháp 身thân 。 名danh 為vi 金kim 色sắc 世thế 界giới 也dã 。 普phổ 光quang 明minh 智trí 號hiệu 為vi 不bất 動động 智trí 佛Phật 為vi 本bổn 無vô 性tánh 可khả 動động 故cố 。 即tức 今kim 號hiệu 無vô 明minh 者giả 。 是thị 為vi 往vãng 世thế 信tín 此thử 自tự 心tâm 無vô 明minh 及cập 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 無vô 明minh 。 總tổng 是thị 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 法Pháp 。 身thân 清thanh 淨tịnh 智trí 種chủng 。 以dĩ 此thử 信tín 心tâm 。 名danh 之chi 為vi 胎thai 。 以dĩ 此thử 信tín 胎thai 。 生sanh 於ư 世thế 間gian 。 報báo 得đắc 七thất 寶bảo 樓lâu 閣các 。 此thử 信tín 時thời 以dĩ 智trí 慧tuệ 觀quán 照chiếu 。 力lực 之chi 所sở 成thành 就tựu 。 云vân 七thất 寶bảo 及cập 七thất 伏phục 藏tạng 者giả 。 並tịnh 約ước 七thất 種chủng 助trợ 道đạo 分phân 之chi 所sở 報báo 生sanh 。 已dĩ 下hạ 七thất 數số 例lệ 然nhiên 。 處xử 胎thai 十thập 月nguyệt 者giả 。 於ư 信tín 心tâm 中trung 。 行hành 十Thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 世thế 法pháp 滿mãn 也dã 。 誕đản 生sanh 者giả 出xuất 世thế 智trí 生sanh 也dã 。 形hình 體thể 支chi 分phần/phân 端đoan 正chánh 者giả 。 以dĩ 八Bát 正Chánh 道Đạo 。 法pháp 之chi 所sở 成thành 就tựu 故cố 。 宅trạch 中trung 自tự 然nhiên 而nhi 有hữu 。 五ngũ 百bách 寶bảo 器khí 種chủng 種chủng 諸chư 物vật 。 自tự 然nhiên 盈doanh 滿mãn 。 諸chư 寶bảo 器khí 中trung 間gian 映ánh 相tương/tướng 嚴nghiêm 者giả 。 明minh 於ư 先tiên 世thế 信tín 種chủng 之chi 中trung 信tín 佛Phật 因nhân 果quả 五ngũ 位vị 行hành 門môn 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 五ngũ 百bách 行hành 門môn 七thất 覺giác 八bát 正chánh 同đồng 異dị 萬vạn 行hạnh 始thỉ 終chung 因nhân 果quả 總tổng 在tại 信tín 中trung 之chi 所sở 報báo 得đắc 。 是thị 今kim 生sanh 以dĩ 此thử 信tín 還hoàn 能năng 發phát 心tâm 。 不bất 離ly 一nhất 生sanh 。 一nhất 百bách 一nhất 十thập 城thành 之chi 法Pháp 門môn 。 一nhất 時thời 頓đốn 印ấn 無vô 虧khuy 。 信tín 處xứ 成thành 一nhất 百bách 一nhất 十thập 之chi 法Pháp 門môn 。 不bất 出xuất 娑sa 羅la 之chi 林lâm 。 而nhi 身thân 遍biến 遊du 諸chư 國quốc 。 只chỉ 為vì 塵trần 含hàm 法Pháp 界Giới 性tánh 自tự 如như 然nhiên 智trí 該cai 三tam 世thế 古cổ 今kim 一nhất 念niệm 。 此thử 乃nãi 約ước 法Pháp 界Giới 實thật 。 然nhiên 不bất 依y 凡phàm 情tình 虛hư 妄vọng 。 餘dư 義nghĩa 向hướng 下hạ 對đối 文văn 方phương 明minh 。 此thử 已dĩ 約ước 因nhân 辨biện 名danh 約ước 報báo 辨biện 因nhân 竟cánh 。 經Kinh 云vân 。 又hựu 此thử 童đồng 子tử 。 已dĩ 曾tằng 供cúng 養dường 。 過quá 去khứ 諸chư 佛Phật 。 深thâm 種chúng 善thiện 根căn 。 信tín 解giải 廣quảng 大đại 者giả 。 明minh 往vãng 世thế 信tín 種chủng 今kim 生sanh 信tín 滿mãn 。

爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 已dĩ 下hạ 。 所sở 謂vị 一nhất 切thiết 。 佛Phật 積tích 集tập 法pháp 者giả 。 明minh 積tích 集tập 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 四tứ 攝nhiếp 四tứ 無vô 量lượng 三Tam 十Thập 七Thất 品Phẩm 。 助trợ 道đạo 之chi 分phần 五ngũ 位vị 加gia 行hành 一nhất 百bách 一nhất 十thập 城thành 之chi 法Pháp 門môn 。 一nhất 百bách 一nhất 十thập 城thành 之chi 法Pháp 門môn 者giả 。 以dĩ 五ngũ 位vị 中trung 有hữu 五ngũ 十thập 箇cá 所sở 修tu 之chi 因nhân 果quả 。 即tức 如như 前tiền 十thập 住trụ 中trung 十thập 箇cá 慧tuệ 菩Bồ 薩Tát 。 是thị 即tức 十thập 箇cá 佛Phật 果Quả 。 同đồng 號hiệu 為vi 月nguyệt 者giả 是thị 。 如như 是thị 十thập 行hành 。 中trung 十thập 林lâm 菩Bồ 薩Tát 十thập 眼nhãn 佛Phật 等đẳng 十thập 迴hồi 向hướng 中trung 十thập 幢tràng 菩Bồ 薩Tát 十thập 妙diệu 佛Phật 等đẳng 。 如như 是thị 十Thập 地Địa 十thập 一nhất 地địa 。 皆giai 依y 此thử 十thập 迴hồi 向hướng 中trung 菩Bồ 薩Tát 佛Phật 因nhân 果quả 。 如như 是thị 五ngũ 位vị 五ngũ 十thập 重trọng/trùng 因nhân 果quả 上thượng 。 各các 具cụ 進tiến 修tu 因nhân 果quả 。 分phân 為vi 一nhất 百bách 。 不bất 離ly 根căn 本bổn 三tam 世thế 諸chư 佛Phật 。 恆hằng 常thường 法Pháp 界Giới 體thể 中trung 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 一nhất 百bách 一nhất 十thập 。 以dĩ 初sơ 從tùng 十thập 住trụ 之chi 中trung 。 以dĩ 方phương 便tiện 三tam 昧muội 顯hiển 發phát 法Pháp 身thân 根căn 本bổn 智trí 慧tuệ 。 乘thừa 法Pháp 界Giới 乘thừa 行hành 普Phổ 賢Hiền 行hạnh 。 以dĩ 治trị 習tập 氣khí 安an 立lập 次thứ 第đệ 。 治trị 惑hoặc 習tập 氣khí 差sai 別biệt 之chi 門môn 。 以dĩ 此thử 一nhất 百bách 箇cá 因nhân 果quả 。 以dĩ 為vi 治trị 惑hoặc 習tập 之chi 昇thăng 降giáng/hàng 次thứ 第đệ 。 十thập 箇cá 波Ba 羅La 蜜Mật 下hạ 理lý 智trí 悲bi 願nguyện 之chi 因nhân 果quả 。 即tức 是thị 法Pháp 界Giới 。 體thể 中trung 普phổ 賢hiền 常thường 爾nhĩ 之chi 行hành 。 與dữ 一nhất 切thiết 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 以dĩ 為vi 履lý 踐tiễn 之chi 跡tích 故cố 。 是thị 故cố 名danh 乘thừa 如Như 來Lai 乘thừa 。 直trực 至chí 道Đạo 場Tràng 。 以dĩ 初sơ 發phát 心tâm 即tức 乘thừa 法Pháp 界Giới 中trung 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 體thể 用dụng 理lý 智trí 大đại 悲bi 願nguyện 行hành 門môn 故cố 。 即tức 道Đạo 場Tràng 本bổn 之chi 體thể 用dụng 也dã 。 已dĩ 下hạ 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 。 善Thiện 知Tri 識Thức 五ngũ 十thập 三tam 人nhân 。 是thị 入nhập 道đạo 五ngũ 位vị 中trung 行hành 相tương/tướng 故cố 。 明minh 前tiền 五ngũ 位vị 但đãn 說thuyết 其kỳ 法pháp 。 恐khủng 迷mê 其kỳ 行hành 今kim 此thử 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 欲dục 令linh 善thiện 財tài 起khởi 求cầu 法Pháp 之chi 樣# 。 重trọng/trùng 明minh 前tiền 菩Bồ 薩Tát 五ngũ 位vị 中trung 行hành 相tương/tướng 法pháp 則tắc 令linh 其kỳ 後hậu 學học 者giả 倣# 之chi 故cố 。 安an 立lập 此thử 五ngũ 十thập 三tam 人nhân 。 成thành 一nhất 百bách 一nhất 十thập 重trọng/trùng 之chi 因nhân 果quả 門môn 故cố 。 明minh 於ư 法Pháp 界Giới 體thể 中trung 。 安an 立lập 文Văn 殊Thù 為vi 法Pháp 身thân 佛Phật 根căn 本bổn 智trí 。 普phổ 賢hiền 為vi 差sai 別biệt 智trí 。 彌Di 勒Lặc 佛Phật 是thị 。 此thử 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 理lý 行hành 中trung 無vô 作tác 之chi 果quả 。 以dĩ 此thử 三tam 法pháp 。 成thành 一nhất 法Pháp 界Giới 體thể 用dụng 自tự 在tại 無vô 礙ngại 之chi 門môn 。 遍biến 與dữ 五ngũ 位vị 中trung 五ngũ 十thập 箇cá 菩Bồ 薩Tát 。 以dĩ 為vi 因nhân 果quả 。 還hoàn 如như 前tiền 以dĩ 法Pháp 界Giới 體thể 中trung 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 所sở 乘thừa 之chi 行hành 。 隨tùy 其kỳ 勝thắng 進tiến 中trung 五ngũ 位vị 上thượng 五ngũ 十thập 重trọng/trùng 波Ba 羅La 蜜Mật 。 皆giai 有hữu 因nhân 果quả 。 如như 是thị 五ngũ 十Thập 善Thiện 知tri 識thức 中trung 一nhất 中trung 有hữu 二nhị 。 五ngũ 十thập 中trung 有hữu 百bách 。 通thông 法Pháp 界Giới 中trung 本bổn 常thường 。 行hành 十Thập 波Ba 羅La 蜜Mật 。 為vi 一nhất 百bách 一nhất 十thập 。 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 彌Di 勒Lặc 佛Phật 果Quả 。 此thử 三tam 法pháp 但đãn 為vi 一nhất 法Pháp 界Giới 無vô 功công 用dụng 中trung 大đại 用dụng 自tự 在tại 門môn 。 但đãn 與dữ 一nhất 切thiết 勝thắng 進tiến 菩Bồ 薩Tát 作tác 因nhân 果quả 以dĩ 明minh 勝thắng 進tiến 之chi 功công 。 然nhiên 自tự 無vô 因nhân 果quả 故cố 。 猶do 如như 帝đế 王vương 自tự 無vô 階giai 品phẩm 。 但đãn 如như 威uy 德đức 自tự 在tại 。 而nhi 與dữ 一nhất 切thiết 官quan 屬thuộc 。 隨tùy 有hữu 功công 者giả 而nhi 作tác 階giai 品phẩm 故cố 。

問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 在tại 此thử 取thủ 彌Di 勒Lặc 佛Phật 為vi 佛Phật 果Quả 。 何hà 不bất 取thủ 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 如Như 來Lai 。 以dĩ 為vi 佛Phật 果Quả 。

答đáp 曰viết 。

明minh 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 。 是thị 已dĩ 成thành 之chi 果quả 。 彌Di 勒Lặc 是thị 當đương 來lai 之chi 佛Phật 果Quả 。 明minh 如như 今kim 毘Tỳ 盧Lô 遮Già 那Na 佛Phật 。 所sở 初sơ 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 一nhất 念niệm 成thành 當đương 來lai 彌Di 勒Lặc 。 佛Phật 果Quả 契khế 會hội 相tương 應ứng 。 故cố 同đồng 於ư 彌Di 勒Lặc 樓lâu 閣các 之chi 內nội 。 會hội 三tam 世thế 時thời 劫kiếp 日nhật 月nguyệt 。 總tổng 一nhất 時thời 故cố 。 明minh 以dĩ 根căn 本bổn 智trí 印ấn 印ấn 三tam 世thế 古cổ 今kim 。 無vô 前tiền 後hậu 故cố 。 經Kinh 云vân 。 積tích 集tập 法pháp 說thuyết 一nhất 切thiết 佛Phật 相tương 續tục 法pháp 乃nãi 至chí 說thuyết 一nhất 切thiết 佛Phật 次thứ 第đệ 法pháp 。 總tổng 如như 上thượng 釋thích 說thuyết 。 一nhất 切thiết 佛Phật 眾chúng 會hội 清thanh 淨tịnh 法pháp 。 明minh 一nhất 切thiết 佛Phật 眾chúng 會hội 皆giai 同đồng 一nhất 清thanh 淨tịnh 故cố 。 身thân 土thổ/độ 眾chúng 會hội 。 不bất 相tương 障chướng 礙ngại 。 重trùng 重trùng 重trùng 重trùng 以dĩ 相tương/tướng 映ánh 徹triệt 故cố 。 自tự 餘dư 如như 文văn 自tự 具cụ 。 如như 此thử 三tam 十thập 四tứ 行hành 頌tụng 。 初sơ 四tứ 行hành 頌tụng 。 自tự 嘆thán 生sanh 死tử 由do 三tam 有hữu 為vi 首thủ 輪luân 迴hồi 諸chư 苦khổ 生sanh 老lão 不bất 休hưu 。 已dĩ 下hạ 有hữu 三tam 十thập 行hành 頌tụng 。 明minh 善thiện 財tài 歎thán 文Văn 殊Thù 德đức 并tinh 及cập 請thỉnh 法pháp 。 三tam 有hữu 為vi 城thành 郭quách 者giả 。 明minh 善thiện 財tài 自tự 嘆thán 居cư 三tam 有hữu 中trung 自tự 固cố 其kỳ 身thân 不bất 出xuất 如như 處xứ 城thành 郭quách 。 三tam 有hữu 者giả 。 欲dục 界giới 有hữu 。 色sắc 界giới 有hữu 。 無vô 色sắc 界giới 有hữu 。 此thử 三tam 有hữu 身thân 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 不bất 能năng 出xuất 離ly 。 憍kiêu 慢mạn 者giả 。 非phi 禮lễ 為vi 憍kiêu 。 輕khinh 他tha 曰viết 慢mạn 。 又hựu 有hữu 七thất 慢mạn 。 慢mạn 。 過quá 慢mạn 。 慢mạn 過quá 慢mạn 。 不bất 如như 慢mạn 。 增tăng 上thượng 慢mạn 。 我ngã 慢mạn 。 邪tà 慢mạn 。 諸chư 趣thú 者giả 。 所sở 謂vị 見kiến 趣thú 戒giới 趣thú 。 又hựu 有hữu 三tam 趣thú 。 邪tà 定định 趣thú 。 不bất 定định 趣thú 。 正chánh 定định 趣thú 。 又hựu 有hữu 四tứ 惡ác 趣thú 。 又hựu 人nhân 天thiên 五Ngũ 戒Giới 十Thập 善Thiện 趣thú 。 又hựu 二Nhị 乘Thừa 厭yếm 苦khổ 出xuất 世thế 間gian 趣thú 。 大Đại 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 淨tịnh 土độ 趣thú 。 一Nhất 乘Thừa 菩Bồ 薩Tát 智trí 悲bi 圓viên 會hội 未vị 自tự 在tại 趣thú 。 如như 是thị 等đẳng 諸chư 趣thú 。 隨tùy 善thiện 惡ác 言ngôn 之chi 。 皆giai 是thị 門môn 戶hộ 所sở 入nhập 之chi 業nghiệp 。 愛ái 水thủy 為vi 池trì 塹tiệm 者giả 。 以dĩ 愛ái 能năng 津tân 潤nhuận 生sanh 死tử 故cố 。 如như 池trì 塹tiệm 。 愚ngu 癡si 者giả 。 能năng 迷mê 真Chân 諦Đế 號hiệu 曰viết 愚ngu 癡si 。 凡phàm 夫phu 有hữu 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 十Thập 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 二nhị 十thập 二nhị 種chủng 。 隨tùy 位vị 不bất 了liễu 愚ngu 癡si 。 若nhược 隨tùy 五ngũ 位vị 上thượng 一nhất 百bách 一nhất 十thập 種chủng 愚ngu 癡si 若nhược 了liễu 。 成thành 一nhất 百bách 一nhất 十thập 種chủng 解giải 脫thoát 。 貪tham 恚khuể 火hỏa 熾sí 然nhiên 者giả 。 三tam 界giới 煩phiền 惱não 以dĩ 貪tham 。 為vi 十thập 使sử 之chi 首thủ 。 恚khuể 為vi 瞋sân 之chi 眷quyến 屬thuộc 。 無vô 明minh 為vi 總tổng 。 覆phú 慢mạn 為vi 輕khinh 。 自tự 輕khinh 他tha 。 疑nghi 與dữ 五ngũ 見kiến 俱câu 能năng 障chướng 道đạo 。 共cộng 成thành 生sanh 死tử 之chi 因nhân 果quả 。 疑nghi 亡vong 見kiến 謝tạ 智trí 乃nãi 現hiện 前tiền 。 十thập 使sử 之chi 中trung 。 疑nghi 與dữ 五ngũ 見kiến 俱câu 。 能năng 障chướng 聖thánh 道Đạo 。 貪tham 瞋sân 癡si 慢mạn 。 能năng 障chướng 修tu 道Đạo 者giả 行hành 。 若nhược 於ư 行hành 中trung 不bất 以dĩ 道đạo 治trị 之chi 。 還hoàn 於ư 生sanh 死tử 中trung 。 隨tùy 業nghiệp 流lưu 轉chuyển 。 不bất 得đắc 自tự 在tại 。 今kim 以dĩ 經kinh 文văn 略lược 。 言ngôn 其kỳ 貪tham 恚khuể 二nhị 門môn 。 餘dư 八bát 總tổng 例lệ 其kỳ 義nghĩa 。 以dĩ 此thử 貪tham 恚khuể 二nhị 障chướng 。 一nhất 切thiết 善thiện 根căn 不bất 生sanh 故cố 。 如như 火hỏa 熾sí 然nhiên 。 魔ma 王vương 作tác 君quân 主chủ 者giả 。 所sở 謂vị 四tứ 魔ma 。 陰ấm 魔ma 。 煩phiền 惱não 魔ma 。 天thiên 魔ma 。 生sanh 死tử 魔ma 童đồng 。 蒙mông 依y 止chỉ 住trụ 者giả 。 所sở 謂vị 覆phú 障chướng 令linh 心tâm 不bất 明minh 。 名danh 為vi 童đồng 蒙mông 。 貪tham 愛ái 為vi 徽# 纏triền 者giả 。 前tiền 因nhân 貪tham 起khởi 恚khuể 。 此thử 因nhân 貪tham 起khởi 愛ái 。 以dĩ 自tự 纏triền 縛phược 。 徽# 纏triền 者giả 。 執chấp 縛phược 罪tội 人nhân 之chi 繩thằng 。 諂siểm 誑cuống 為vi 轡bí 勒lặc 者giả 。 明minh 樂nhạo/nhạc/lạc 虛hư 誑cuống 被bị 制chế 御ngự 故cố 。 疑nghi 惑hoặc 覆phú 其kỳ 明minh 者giả 。 以dĩ 於ư 正Chánh 道Đạo 生sanh 疑nghi 。 趣thú 入nhập 。 諸chư 邪tà 道đạo 者giả 。 以dĩ 於ư 無vô 性tánh 理lý 智trí 生sanh 疑nghi 即tức 邪tà 道đạo 生sanh 也dã 。 慳san 嫉tật 憍kiêu 盈doanh 故cố 者giả 。 慳san 有hữu 五ngũ 種chủng 。 住trú 處xứ 家gia 舍xá 。 財tài 物vật 不bất 樂lạc 。 稱xưng 讚tán 他tha 善thiện 。 於ư 法pháp 悕hy 惜tích 。 不bất 樂nhạo 與dữ 人nhân 。 是thị 為vi 五ngũ 。 嫉tật 者giả 。 憎tăng 餘dư 勝thắng 己kỷ 。 憍kiêu 者giả 。 自tự 縱túng/tung 為vi 憍kiêu 。 不bất 抱bão 禮lễ 故cố 。 奢xa 者giả 。 不bất 儉kiệm 也dã 。 如như 愛ái 恚khuể 慢mạn 嫉tật 慳san 。 但đãn 為vi 下hạ 界giới 五ngũ 結kết 。 色sắc 愛ái 無vô 色sắc 愛ái 。 掉trạo 舉cử 慢mạn 無vô 明minh 。 通thông 上thượng 界giới 下hạ 界giới 五ngũ 結kết 。 以dĩ 如như 是thị 十thập 使sử 正chánh 結kết 四tứ 魔ma 。 入nhập 於ư 三tam 惡ác 道đạo 。 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 苦khổ 。 不bất 得đắc 出xuất 世thế 者giả 。 已dĩ 上thượng 善thiện 財tài 嘆thán 三tam 界giới 生sanh 死tử 。 苦khổ 因nhân 緣duyên 竟cánh 。 已dĩ 下hạ 三tam 十thập 行hành 頌tụng 。 歎thán 德đức 請thỉnh 法pháp 。 如như 文văn 自tự 明minh 。 如như 是thị 三tam 界giới 煩phiền 惱não 。 初Sơ 地Địa 二Nhị 地Địa 。 治trị 下hạ 界giới 惑hoặc 。 三tam 地địa 治trị 上thượng 二nhị 界giới 惑hoặc 。 四tứ 地địa 出xuất 三tam 界giới 。 五ngũ 地địa 習tập 世thế 伎kỹ 。 六lục 地địa 出xuất 世thế 慧tuệ 具cụ 足túc 。 七thất 地địa 入nhập 生sanh 死tử 等đẳng 三tam 界giới 六lục 道Đạo 行hạnh 。 行hành 大đại 慈từ 悲bi 。 八bát 地địa 無vô 功công 用dụng 智trí 悲bi 圓viên 。 九cửu 地địa 佛Phật 用dụng 方phương 滿mãn 。 十Thập 地Địa 普phổ 賢hiền 行hành 周chu 。 十thập 一nhất 地địa 功công 齊tề 法Pháp 界Giới 理lý 智trí 恆hằng 然nhiên 。 十thập 住trụ 法pháp 則tắc 一nhất 分phần/phân 與dữ 此thử 十Thập 地Địa 行hành 門môn 法pháp 用dụng 相tương 似tự 。 但đãn 勝thắng 進tiến 不bất 同đồng 。 十thập 行hành 但đãn 論luận 無vô 染nhiễm 行hành 門môn 。 十thập 迴hồi 向hướng 中trung 會hội 融dung 悲bi 願nguyện 。 如như 下hạ 五ngũ 十thập 三tam 善Thiện 知Tri 識Thức 具cụ 彰chương 至chí 位vị 具cụ 明minh 。 第đệ 二nhị 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 知tri 根căn 與dữ 法pháp 令linh 其kỳ 成thành 行hành 發phát 生sanh 後hậu 學học 門môn 中trung 。 約ước 立lập 五ngũ 門môn 。 一nhất 明minh 信tín 心tâm 已dĩ 發phát 。 二nhị 明minh 聖thánh 者giả 攝nhiếp 受thọ 。 三Tam 明Minh 聖thánh 者giả 勸khuyến 。 親thân 近cận 善thiện 友hữu 。 四tứ 明minh 善thiện 財tài 請thỉnh 法pháp 。 五ngũ 明minh 文Văn 殊Thù 指chỉ 授thọ 修tu 行hành 所sở 歸quy 。

一nhất 明minh 信tín 心tâm 已dĩ 發phát 者giả 。 如như 經Kinh 云vân 。

善thiện 男nam 子tử 。 汝nhữ 已dĩ 發phát 阿A 耨Nậu 多Đa 羅La 三Tam 藐Miệu 三Tam 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 是thị 此thử 信tín 心tâm 菩Bồ 提Đề 入nhập 位vị 菩Bồ 提Đề 。 以dĩ 三tam 昧muội 行hành 。 方phương 能năng 顯hiển 得đắc 理lý 行hành 。 相tương/tướng 顯hiển 業nghiệp 盡tận 純thuần 明minh 。

二nhị 明minh 聖thánh 者giả 攝nhiếp 受thọ 者giả 。 經Kinh 云vân 。

爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 如như 象tượng 王vương 迴hồi 者giả 。 是thị 攝nhiếp 受thọ 義nghĩa 。 如như 大đại 聖thánh 無vô 方phương 智trí 圓viên 形hình 遍biến 隨tùy 根căn 對đối 現hiện 不bất 背bối/bội 眾chúng 生sanh 一nhất 切thiết 。 眾chúng 生sanh 如như 應ưng 見kiến 者giả 。 皆giai 悉tất 對đối 面diện 時thời 諸chư 眾chúng 生sanh 。 各các 不bất 相tương 知tri 。 但đãn 謂vị 聖thánh 者giả 獨độc 與dữ 我ngã 語ngữ 。 今kim 言ngôn 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 見kiến 善thiện 財tài 所sở 請thỉnh 如như 象tượng 王vương 迴hồi 者giả 。 是thị 知tri 根căn 採thải 顧cố 攝nhiếp 受thọ 與dữ 法pháp 故cố 。

三Tam 明Minh 聖thánh 者giả 勸khuyến 親thân 近cận 善thiện 友hữu 者giả 。 經Kinh 云vân 。

善thiện 男nam 子tử 。 親thân 近cận 供cúng 養dường 。 諸chư 善Thiện 知Tri 識Thức 。 是thị 具cụ 足túc 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 最tối 初sơ 因nhân 緣duyên 。 是thị 故cố 於ư 此thử 。 勿vật 生sanh 疲bì 厭yếm 。 此thử 一Nhất 切Thiết 智Trí 是thị 菩Bồ 提Đề 心tâm 無vô 所sở 得đắc 。 因nhân 此thử 而nhi 現hiện 名danh 根căn 本bổn 智trí 。 以dĩ 無vô 所sở 得đắc 為vi 體thể 。 而nhi 照chiếu 現hiện 萬vạn 法pháp 為vi 用dụng 。

四tứ 明minh 善thiện 財tài 請thỉnh 法pháp 者giả 。 經Kinh 云vân 。 云vân 何hà 學học 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 有hữu 十thập 一nhất 問vấn 請thỉnh 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。

問vấn 曰viết 。 何hà 故cố 但đãn 云vân 。 求cầu 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 不bất 云vân 學học 菩Bồ 提Đề 心tâm 。

答đáp 曰viết 。

為vi 菩Bồ 提Đề 無vô 所sở 得đắc 無vô 所sở 修tu 無vô 所sở 學học 無vô 所sở 行hành 。 是thị 故cố 但đãn 求cầu 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 學học 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 然nhiên 菩Bồ 提Đề 心tâm 自tự 恆hằng 明minh 現hiện 。 如như 下hạ 妙diệu 峯phong 山sơn 上thượng 得đắc 憶ức 念niệm 諸chư 佛Phật 。 智trí 慧tuệ 光quang 明minh 門môn 者giả 。 明minh 託thác 事sự 表biểu 法pháp 。 以dĩ 艮# 為vi 山sơn 。 為vi 止chỉ 。 以dĩ 約ước 止chỉ 心tâm 無vô 念niệm 。 妄vọng 想tưởng 不bất 生sanh 。 正chánh 慧tuệ 現hiện 前tiền 。 名danh 為vi 憶ức 念niệm 。 以dĩ 正chánh 慧tuệ 與dữ 一nhất 切thiết 諸chư 佛Phật 。 無vô 相tướng 妙diệu 理lý 合hợp 故cố 。 以dĩ 此thử 無vô 相tướng 正chánh 慧tuệ 現hiện 前tiền 普phổ 照chiếu 心tâm 境cảnh 。 身thân 邊biên 等đẳng 五ngũ 見kiến 總tổng 亡vong 萬vạn 境cảnh 虛hư 寂tịch 。 見kiến 亡vong 業nghiệp 謝tạ 。 名danh 曰viết 光Quang 明Minh 。 故cố 言ngôn 憶ức 念niệm 諸chư 佛Phật 。 智trí 慧tuệ 光quang 明minh 門môn 。 此thử 明minh 三tam 昧muội 禪thiền 定định 是thị 方phương 便tiện 行hành 。 能năng 顯hiển 理lý 智trí 體thể 用dụng 二nhị 門môn 。 圓viên 周chu 自tự 在tại 。 乃nãi 至chí 不bất 可khả 說thuyết 三tam 昧muội 。 總tổng 是thị 現hiện 正chánh 智trí 之chi 方phương 便tiện 行hành 故cố 。 如như 十Thập 波Ba 羅La 蜜Mật 中trung 。 唯duy 智Trí 波Ba 羅La 蜜Mật 。 是thị 無vô 功công 用dụng 自tự 在tại 之chi 果quả 。 餘dư 九cửu 波Ba 羅La 蜜Mật 。 是thị 助trợ 顯hiển 之chi 行hành 。 從tùng 初sơ 發phát 心tâm 住trụ 。 十thập 十thập 互hỗ 參tham 。 如như 鍊luyện 真chân 金kim 。 轉chuyển 轉chuyển 明minh 淨tịnh 。 而nhi 令linh 成thành 就tựu 種chủng 種chủng 莊trang 嚴nghiêm 。 業nghiệp 亡vong 智trí 滿mãn 。 行hành 周chu 入nhập 因nhân 陀đà 羅la 網võng 法Pháp 門môn 。 方phương 可khả 稱xưng 法Pháp 界Giới 。 功công 堪kham 任nhậm 運vận 。 從tùng 初sơ 發phát 心tâm 住trụ 。 皆giai 以dĩ 菩Bồ 提Đề 心tâm 無vô 作tác 用dụng 。 無vô 所sở 修tu 無vô 所sở 行hành 為vi 體thể 。 而nhi 求cầu 修tu 學học 普phổ 賢hiền 一nhất 切thiết 無vô 盡tận 行hành 門môn 。 以dĩ 此thử 但đãn 求cầu 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 學học 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 無vô 作tác 菩Bồ 提Đề 隨tùy 行hành 自tự 明minh 。 以dĩ 行hàng 行hàng 之chi 中trung 常thường 有hữu 禪Thiền 波Ba 羅La 蜜Mật 助trợ 顯hiển 。 體thể 用dụng 理lý 智trí 轉chuyển 令linh 明minh 白bạch 自tự 在tại 故cố 。 大đại 意ý 初sơ 發phát 心tâm 住trụ 。 以dĩ 無vô 念niệm 無vô 作tác 。 三tam 昧muội 加gia 行hành 方phương 便tiện 。 助trợ 顯hiển 菩Bồ 提Đề 。 以dĩ 菩Bồ 提Đề 無vô 體thể 無vô 性tánh 。 與dữ 一nhất 切thiết 諸chư 行hành 。 作tác 無vô 住trụ 之chi 緣duyên 。 以dĩ 此thử 求cầu 菩Bồ 薩Tát 諸chư 行hành 。 以dĩ 諸chư 行hành 即tức 菩Bồ 提Đề 。 無vô 體thể 性tánh 故cố 。 若nhược 於ư 行hành 外ngoại 別biệt 修tu 菩Bồ 提Đề 。 聲Thanh 聞Văn 緣Duyên 覺Giác 。 及cập 空không 觀quán 菩Bồ 薩Tát 菩Bồ 提Đề 。 非phi 一Nhất 乘Thừa 文Văn 殊Thù 普phổ 賢hiền 理lý 智trí 萬vạn 行hạnh 悲bi 願nguyện 自tự 在tại 菩Bồ 提Đề 。 以dĩ 是thị 如Như 來Lai 。 對đối 權quyền 教giáo 菩Bồ 薩Tát 。 說thuyết 諸chư 行hành 無vô 常thường 。 是thị 生sanh 滅diệt 法pháp 。 以dĩ 權quyền 教giáo 菩Bồ 薩Tát 修tu 行hành 。 法pháp 明minh 空không 觀quán 破phá 三tam 界giới 有hữu 。 如Như 來Lai 對đối 此thử 說thuyết 。 諸chư 行hành 無vô 常thường 。 未vị 明minh 三tam 界giới 諸chư 有hữu 即tức 菩Bồ 提Đề 用dụng 故cố 。 以dĩ 此thử 一Nhất 乘Thừa 實thật 教giáo 菩Bồ 薩Tát 。 但đãn 求cầu 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 即tức 菩Bồ 提Đề 用dụng 。 明minh 理lý 智trí 體thể 用dụng 總tổng 該cai 不bất 別biệt 求cầu 也dã 。 若nhược 也dã 別biệt 求cầu 菩Bồ 提Đề 即tức 體thể 用dụng 各các 別biệt 二nhị 見kiến 恆hằng 存tồn 。 不bất 名danh 乘thừa 不bất 思tư 議nghị 乘thừa 故cố 。 是thị 故cố 但đãn 求cầu 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 無vô 別biệt 菩Bồ 提Đề 也dã 。 以dĩ 明minh 菩Bồ 提Đề 無vô 求cầu 無vô 發phát 心tâm 無vô 所sở 行hành 。 無vô 處xứ 所sở 無vô 問vấn 無vô 答đáp 。 無vô 得đắc 無vô 證chứng 。 行hành 一nhất 切thiết 行hành 。 具cụ 普Phổ 賢Hiền 道Đạo 。 無vô 行hành 無vô 修tu 。 是thị 菩Bồ 提Đề 大đại 用dụng 圓viên 滿mãn 故cố 。 但đãn 求cầu 菩Bồ 薩Tát 道Đạo 。 學học 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 故cố 。 始thỉ 可khả 得đắc 名danh 初sơ 發phát 心tâm 時thời 。 便tiện 成thành 正chánh 覺giác 。

五ngũ 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 指chỉ 授thọ 修tu 行hành 所sở 歸quy 者giả 。 經Kinh 云vân 。

善thiện 男nam 子tử 。 於ư 此thử 南nam 方phương 。 有hữu 一nhất 國quốc 土độ 。 名danh 為vi 勝thắng 樂nhạo/nhạc/lạc 。 其kỳ 國quốc 有hữu 山sơn 。 名danh 曰viết 妙diệu 峯phong 。 於ư 彼bỉ 山sơn 中trung 。 有hữu 一nhất 比Bỉ 丘Khâu 。 名danh 曰viết 德đức 雲vân 者giả 是thị 也dã 。 又hựu 於ư 此thử 知tri 根căn 與dữ 法pháp 令linh 其kỳ 成thành 行hành 發phát 生sanh 後hậu 學học 門môn 中trung 。 直trực 至chí 經kinh 末mạt 。 長trường/trưởng 科khoa 為vi 八bát 段đoạn 。

一nhất 從tùng 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 如như 象tượng 王vương 迴hồi 已dĩ 下hạ 。 至chí 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 說thuyết 此thử 頌tụng 已dĩ 。 并tinh 頌tụng 。 有hữu 二nhị 十thập 二nhị 行hành 。 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 勸khuyến 發phát 善Thiện 財Tài 童Đồng 子Tử 。 親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức 。 明minh 趣thú 入nhập 十thập 住trụ 以dĩ 定định 會hội 理lý 契khế 真chân 門môn 。 即tức 妙diệu 峯phong 山sơn 上thượng 德đức 雲vân 比Bỉ 丘Khâu 所sở 得đắc 憶ức 念niệm 諸chư 佛Phật 。 智trí 慧tuệ 光quang 明minh 門môn 。 是thị 以dĩ 次thứ 向hướng 下hạ 至chí 王vương 女nữ 慈từ 行hành 童đồng 女nữ 。 有hữu 十thập 箇cá 善Thiện 知Tri 識Thức 。 總tổng 是thị 十thập 住trụ 位vị 中trung 。 善Thiện 知Tri 識Thức 也dã 。 從tùng 此thử 妙diệu 峯phong 山sơn 已dĩ 下hạ 約ước 立lập 七thất 門môn 。

一nhất 從tùng 信tín 趣thú 入nhập 十thập 住trụ 以dĩ 定định 會hội 理lý 契khế 真chân 門môn 。 十thập 住trụ 品phẩm 是thị 。

二nhị 依y 真chân 發phát 起khởi 諸chư 行hành 門môn 。 即tức 善thiện 見kiến 比Bỉ 丘Khâu 并tinh 已dĩ 下hạ 。 共cộng 有hữu 十Thập 善Thiện 知tri 識thức 。 是thị 十thập 行hành 品phẩm 是thị 。

三tam 理lý 智trí 大đại 悲bi 願nguyện 行hành 會hội 融dung 門môn 。 即tức 從tùng 鬻dục 香hương 長trưởng 者giả 青thanh 蓮liên 花hoa 等đẳng 。 已dĩ 下hạ 十Thập 善Thiện 知tri 識thức 。 是thị 十thập 迴hồi 向hướng 品phẩm 是thị 。

四tứ 蘊uẩn 修tu 悲bi 智trí 成thành 德đức 門môn 。 即tức 夜dạ 神thần 婆bà 珊san 婆bà 演diễn 底để 并tinh 已dĩ 下hạ 共cộng 有hữu 十Thập 善Thiện 知tri 識thức 。 是thị 十Thập 地Địa 品phẩm 是thị 。

五ngũ 悲bi 終chung 起khởi 智trí 成thành 佛Phật 門môn 。 即tức 佛Phật 母mẫu 摩Ma 耶Da 夫Phu 人Nhân 。 并tinh 下hạ 共cộng 有hữu 十Thập 善Thiện 知tri 識thức 。 是thị 十thập 定định 品phẩm 已dĩ 下hạ 共cộng 有hữu 十thập 品phẩm 是thị 。

六lục 修tu 行hành 已dĩ 滿mãn 佛Phật 果Quả 門môn 。 即tức 慈Từ 氏Thị 如Như 來Lai 。 是thị 如Như 來Lai 出xuất 現hiện 品phẩm 經kinh 是thị 。

七thất 法Pháp 界Giới 自tự 在tại 無vô 功công 大đại 用dụng 如như 因nhân 陀đà 羅la 網võng 互hỗ 參tham 圓viên 融dung 門môn 。 無vô 功công 法Pháp 界Giới 大đại 用dụng 。 是thị 法Pháp 界Giới 品phẩm 是thị 。 明minh 總tổng 法Pháp 界Giới 該cai 括quát 所sở 收thu 。 如như 是thị 五ngũ 十thập 三tam 善Thiện 知Tri 識Thức 起khởi 此thử 行hành 門môn 。 方phương 便tiện 令linh 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 者giả 。 識thức 其kỳ 五ngũ 位vị 進tiến 修tu 行hành 門môn 。 令linh 易dị 解giải 故cố 。 前tiền 雖tuy 法pháp 說thuyết 在tại 行hành 恐khủng 迷mê 。 是thị 故cố 令linh 善thiện 財tài 重trọng/trùng 起khởi 行hành 門môn 。 表biểu 示thị 令linh 學học 者giả 不bất 錯thác 謬mậu 故cố 。 第đệ 一nhất 從tùng 信tín 趣thú 入nhập 十thập 住trụ 以dĩ 定định 會hội 理lý 契khế 真chân 門môn 中trung 。 從tùng 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 如như 象tượng 王vương 迴hồi 已dĩ 下hạ 。 至chí 願nguyện 學học 普phổ 賢hiền 乘thừa 并tinh 頌tụng 有hữu 二nhị 十thập 二nhị 行hành 經kinh 。 於ư 此thử 段đoạn 中trung 。 分phân 為vi 四tứ 段đoạn 。

一nhất 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 如như 象tượng 王vương 迴hồi 已dĩ 下hạ 。 至chí 是thị 故cố 於ư 此thử 。 勿vật 生sanh 疲bì 厭yếm 。 有hữu 五ngũ 行hành 經kinh 。 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 稱xưng 歎thán 善thiện 財tài 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 勸khuyến 親thân 近cận 善Thiện 知Tri 識Thức 。 勿vật 生sanh 疲bì 厭yếm 分phần/phân 。

二nhị 善thiện 財tài 白bạch 言ngôn 已dĩ 下hạ 。 至chí 云vân 何hà 令linh 普phổ 賢hiền 行hành 。 速tốc 得đắc 圓viên 滿mãn 。 有hữu 五ngũ 行hành 半bán 經kinh 。 明minh 善thiện 財tài 請thỉnh 問vấn 十thập 一nhất 問vấn 菩Bồ 薩Tát 所sở 行hành 分phần/phân 。

三tam 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 已dĩ 下hạ 。 可khả 有hữu 一nhất 行hành 經kinh 。 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 說thuyết 頌tụng 讚tán 歎thán 善thiện 財tài 分phần/phân 。

四tứ 正chánh 申thân 其kỳ 頌tụng 。 云vân 若nhược 有hữu 諸chư 菩Bồ 薩Tát 。 不bất 厭yếm 生sanh 死tử 。 苦khổ 則tắc 具cụ 普Phổ 賢Hiền 道Đạo 。 一nhất 切thiết 無vô 能năng 壞hoại 者giả 。 明minh 以dĩ 生sanh 死tử 苦khổ 為vi 菩Bồ 提Đề 即tức 無vô 所sở 壞hoại 若nhược 離ly 生sanh 死tử 苦khổ 。 修tu 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 。 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 即tức 有hữu 所sở 壞hoại 。

何hà 以dĩ 故cố 。 即tức 有hữu 生sanh 死tử 涅Niết 槃Bàn 。 染nhiễm 淨tịnh 二nhị 障chướng 所sở 壞hoại 。 即tức 有hữu 是thị 非phi 二nhị 見kiến 斷đoạn 常thường 所sở 壞hoại 。 又hựu 云vân 若nhược 入nhập 方phương 便tiện 海hải 安an 住trụ 佛Phật 菩Bồ 提Đề 能năng 隨tùy 導đạo 師sư 學học 當đương 成thành 一Nhất 切Thiết 智Trí 者giả 。 明minh 以dĩ 大đại 願nguyện 大đại 悲bi 萬vạn 行hạnh 海hải 為vi 方phương 便tiện 方phương 可khả 安an 住trụ 佛Phật 菩Bồ 提Đề 。 若nhược 於ư 一nhất 切thiết 法pháp 一nhất 切thiết 行hành 。 一nhất 法pháp 不bất 明minh 。 一nhất 行hành 不bất 行hành 。 即tức 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 不bất 得đắc 圓viên 滿mãn 。 以dĩ 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 無vô 障chướng 礙ngại 無vô 體thể 性tánh 。 一nhất 法pháp 一nhất 行hành 上thượng 有hữu 取thủ 有hữu 捨xả 。 即tức 有hữu 障chướng 礙ngại 但đãn 以dĩ 法Pháp 界Giới 普phổ 光quang 明minh 。 智trí 印ấn 印ấn 之chi 。 無vô 法pháp 不bất 徹triệt 。 以dĩ 此thử 但đãn 求cầu 。 菩Bồ 薩Tát 行hành 滿mãn 。 即tức 菩Bồ 提Đề 心tâm 圓viên 滿mãn 。 以dĩ 菩Bồ 薩Tát 行hành 與dữ 菩Bồ 提Đề 心tâm 無vô 一nhất 不bất 俱câu 無vô 合hợp 散tán 故cố 。 二nhị 俱câu 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 如như 是thị 而nhi 行hành 菩Bồ 薩Tát 行hạnh 故cố 。 生sanh 死tử 涅Niết 槃Bàn 。 二nhị 俱câu 不bất 可khả 得đắc 故cố 。 住trụ 於ư 生sanh 死tử 。 安an 住trụ 涅Niết 槃Bàn 。 如như 是thị 修tu 行hành 。 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 行hành 。 長trường/trưởng 大đại 慈từ 大đại 悲bi 大đại 願nguyện 。 滿mãn 普phổ 賢hiền 道đạo 故cố 。 自tự 餘dư 如như 文văn 自tự 明minh 。 又hựu 第đệ 一nhất 從tùng 信tín 趣thú 入nhập 十thập 住trụ 以dĩ 定định 會hội 理lý 契khế 真chân 門môn 中trung 。 從tùng 爾nhĩ 時thời 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 菩Bồ 薩Tát 。 說thuyết 此thử 頌tụng 已dĩ 下hạ 。 至chí 德đức 雲vân 比Bỉ 丘Khâu 。 當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết 。 有hữu 十thập 二nhị 行hành 半bán 經kinh 。 分phân 為vi 五ngũ 段đoạn 。

一nhất 從tùng 爾nhĩ 時thời 已dĩ 下hạ 。 有hữu 兩lưỡng 行hành 半bán 經kinh 。 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 歎thán 善thiện 財tài 發phát 無vô 上thượng 菩Bồ 提Đề 心tâm 分phần/phân 。

二nhị 善thiện 男nam 子tử 已dĩ 下hạ 。 至chí 倍bội 更cánh 為vi 難nạn/nan 。 有hữu 兩lưỡng 行hành 經kinh 。 明minh 歎thán 善thiện 財tài 求cầu 善Thiện 知Tri 識Thức 。 倍bội 更cánh 為vi 難nạn/nan 分phần/phân 。

三tam 善thiện 男nam 子tử 已dĩ 下hạ 。 至chí 應ưng 決quyết 定định 求cầu 。 真chân 善Thiện 知Tri 識Thức 。 有hữu 一nhất 行hành 經kinh 。 明minh 求cầu 一Nhất 切Thiết 智Trí 。 應ưng 決quyết 定định 求cầu 真chân 善Thiện 知Tri 識Thức 分phần/phân 。

四tứ 善thiện 男nam 子tử 已dĩ 下hạ 。 至chí 勿vật 見kiến 過quá 失thất 。 有hữu 兩lưỡng 行hành 半bán 經kinh 。 明minh 文Văn 殊Thù 師Sư 利Lợi 。 教giáo 誡giới 善thiện 財tài 見kiến 善Thiện 知Tri 識Thức 。 勿vật 生sanh 厭yếm 足túc 勿vật 見kiến 過quá 失thất 分phần/phân 。

五ngũ 善thiện 男nam 子tử 已dĩ 下hạ 。 至chí 德đức 雲vân 比Bỉ 丘Khâu 。 當đương 為vì 汝nhữ 說thuyết 。 有hữu 四tứ 行hành 半bán 經kinh 。 約ước 有hữu 五ngũ 法pháp 。 一nhất 示thị 善Thiện 知Tri 識Thức 所sở 居cư 方phương 面diện 。 二nhị 示thị 善Thiện 知Tri 識Thức 所sở 居cư 國quốc 土độ 。 三tam 示thị 善Thiện 知Tri 識Thức 所sở 居cư 處xứ 所sở 。 四tứ 舉cử 善Thiện 知Tri 識Thức 約ước 德đức 立lập 名danh 。 五ngũ 舉cử 善Thiện 知Tri 識Thức 道Đạo 德đức 堪kham 能năng 演diễn 說thuyết 何hà 法Pháp 。 如như 文văn 具cụ 說thuyết 。

新Tân 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam 十thập 三tam

Print Friendly, PDF & Email