Tam thập tam thiên

Từ điển Đạo Uyển


三十三天; C: sānshísān tiān; J: sanjūsan ten; S: trāyastriṃśa. Ba mươi ba vị Thiên sống trên đỉnh của núi Tu-di, trong tầng trời thứ hai của sáu tầng trời cõi dục (Lục dục thiên 六欲天). Đế-thích thiên ngự tại trung tâm với tám vị Thiên khác ở mỗi hướng trong bốn hướng xung quanh.