TÂM SỰ GÌ…. ?

Mắt huyền ngấn lệ sầu vương
Ước mơ dường thể tang thương cõi lòng
Nhớ ai cách núi ngăn sông
Hay buồn non nước chìm trong biển hờn
Đắng cay khắp nẻo đường trần
Ai qua nhiều ít gian truân cuộc đời
Khổ chi héo hắt vành môi
An tâm để chút nụ cười nở hoa.