TÁM QUYỂN SÁCH QUÝ
Tác giả: Sa môn Thích Thiện Hoa
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai, Tuấn Anh, Kim Phượng, Huỳnh An, Kiều Hạnh, Tuấn Anh