Tâm Hiền Thiện chính là một Đại Thiện
Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ 

 

Người ta trăn trở rằng “Phật dạy kiếp người hãy cố gắng làm nhiều thiện sự Phước Đức, nhưng con khó khăn tất bật quá không đủ thời gian và tiền của để làm các thiện sự”. Không có gì to tác lắm đâu, chỉ cần bạn sống là NGƯỜI HIỀN THIỆN là cũng đã có nhiều Phước Đức rồi.

Bạn đừng nghĩ rằng sống làm người hiền thiện là chuyện nhỏ. Không dễ đâu. Người ta có thể làm thiện sự cả trăm triệu, trăm tỷ thì dễ nhưng sống với tâm hiền thiện thì chưa chắc.

– Tánh Hiền Thiện là một loại Phước Đức rất lớn. Nó giúp tâm người ấy luôn được nhẹ nhàng và bình an. Và những ai ở gần họ cũng được bình an. Phải vậy không? Có phải bạn ở gần với người hiền thiện bạn thấy nhẹ nhàng và bình an không. Trong gia đình có nhiều người hiền thiện thì gia đình đó được bình an.

– Tiền nhiều chưa chắc bình an nhưng “hiền thiện” chắc chắn sẽ bình an. Người HIỀN THIỆN dẫu CÓ CỰC nhưng KHÔNG KHỔ. Người hiền thiện được nhiều người thương mến và người trí kính trọng. Đó không phải là quả của Phước Đức sao?

– Có mấy ai được người khác thương mến và kính trọng?

Giàu được người ta nịnh, nhưng chưa chắc được người ta kính.

Phước Đức của tánh hiền thiện rất lớn. Nó đem lại sự bình yên cho người khác và cho chính mình.

– Người giàu lâm chung tâm chưa chắc bình an nhưng người hiền thiện chắc chắn bình an. Người giàu chết chưa chắc sanh cõi lành nhưng người hiền thiện chết dễ sanh cõi lành và bình an.

Vì sao? Vì họ nghĩ cả đời mình sống không làm hại ai và sanh vật nào nên mình đâu có tội lỗi gì phải sợ nên nhờ vậy mà tâm họ bình an và sanh cõi lành.

Tánh Hiền Thiện là loại thiện tâm đem lại nhiều Phước Đức. Trong kinh Phật dạy người hiền thiện (giữ năm giới) Phước nhiều hơn người bố thí (mà không giữ giới).

Tâm Hiền Thiện quả thật là một Đại Thiện.

Thiện Tri Thức
Namo Buddhaya