Tam giai Phật pháp

Tam giai Phật pháp

Từ điển Đạo Uyển


三階佛法; C: sānjiē fófǎ; J: sankai buppō; Tam giai Phật pháp là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của Tam giai giáo trong thời kì Tuỳ-Đường; người ta đã tìm thấy lại nhiều bản ở cả hai nước, Nhật Bản và Trung Hoa.

Related posts

error: