Tác Bạch Kỳ Siêu 49 Ngày Thân Mẫu

Tác Bạch Kỳ Siêu 49 Ngày Thân Mẫu
Văn Tác Bạch

TÁC BẠCH KỲ SIÊU (49 NGÀY) THÂN MẪU

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

Kính bạch ……

Hôm nay là ngày cúng chung thất cho Thân mẫu chúng con là bà…Pháp danh….. hưởng thọ…

Chúng con thành kính thỉnh Chư Tôn Liệt vị từ bi hoan hỉ phúng kinh nhứt cú nhứt kệ hầu nhờ công đức tứ chúng như hải, mà hương linh Thân mẫu chúng con được Cao đăng Phật quốc.

Vậy ngưỡng mong chư Tôn Hòa thượng,Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni nhủ lòng thương xót ai lân hứa khả cho hương linh thân mẫu chúng con và toàn thể tử tôn tang quyến chúng con được trượng thừa công đức.

Bài Viết Liên Quan

Văn Tác Bạch

Cảm Tưởng Của Khóa Sinh Buổi Khai Mạc Khóa Hạ

CẢM TƯỞNG CỦA KHÓA SINH BUỔI KHAI MẠC KHÓA HẠ   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hoà Thượng chứng minh Kính thưa Đại biểu Mặt Trận Tổ Quốc và Chánh Quyền các cấp . Kính thưa Chư Thượng...
Văn Tác Bạch

Tác Bạch Cầu An Dược Sư

TÁC BẠCH CẦU AN DƯỢC SƯ   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, Hôm nay ngày thứ sáu của đầu...
Văn Tác Bạch

Tác Bạch Thọ Giới Quy Y

TÁC BẠCH THỌ GIỚI QUI Y   Nam Mô Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni . Chúng con hằng nghe thuở xưa tại Kỳ Viên Tịch Xá, Đức Thế Tôn mới...
Văn Tác Bạch

Tác Bạch Lễ Tạ Giới Sư

TÁC BẠCH LỄ TẠ GIỚI SƯ   Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng truyền giới sư và Chư Tôn Đại Đức, giới tử chúng con không biết có phúc duyên gì. Nay nhờ trên Hòa Thượng và Chư...
Văn Tác Bạch

Văn Tác Bạch Cầu Siêu

VĂN TÁC BẠCH CẦU SIÊU   Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, Phàm “Ẩm thuỷ tư nguyên” uống nước nhớ nguồn. Người con nào mà không có cội có tông, thế nên, hôm nay chúng con bồi...
Văn Tác Bạch

Tác Bạch Kỳ Siêu Cha

TÁC BẠCH KỲ SIÊU CHA   Nam Mô A Di Đà Phật. Cổ Đức có dạy rằng: Cây có cội mới trổ cành xanh lá Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông Làm người ai ai (mà) chẳng có ông bà Cha Mẹ. Thế...