TÁC BẠCH KỲ SIÊU (49 NGÀY) THÂN MẪU

 

Nam Mô Tây Phương Giáo Chủ Tịnh Độ A Di Đà Như Lai Tác Đại Chứng Minh.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại chứng minh.

Ngưỡng bạch chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni.

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, hồi tưởng lại mới ngày nào trong khung cảnh nầy và cũng tại nơi đây, hàng tang quyến chúng con đã phải ngậm ngùi nuốt lệ sầu thương, tim gan quặn thắt để tiển đưa người Mẹ hiền khả kính về nơi an nghỉ cuối cùng.

Thật là một sự ra đi vĩnh viễn, biền biệt trong cõi hư vô với sự chia tay ngăn cách nầy, chúng con làm sao khỏi âm thầm gạt lệ buồn đau, khi tưởng nhớ đấng sanh thành đã khuất bóng.

Chúng con vẫn biết rằng: “Thế sự vô thường thân người giả tạm, nay có mai không, đổi đời mau chóng, khác nào như bọt nước ghềnh trong giấc mộng” . Nhưng, chúng con đang sống trong vòng đối đãi tương sinh. Vả lại, với bổn phận làm con, làm sao chúng con quên được hình ảnh dịu hiền của Từ Mẫu, người đã từng chịu đựng khổ đau, vất vả nhọc nhằn dãi nắng dầm sương, che chở bảo bọc cho chúng con, từ khi mới lọt lòng cho đến ngày khôn lớn, người đã từng ấp ủ cho chúng con trong những trời đông giá rét và cũng quạt mát cho chúng con trong những cơn nóng bức chói chang trưa hè, đừng hy sinh suốt đời để bảo bọc che chở bồng bế dìu dắt những đứa con thơ trốn thoát những cơn chinh chiến hãi hùng, cùng những làn bom lửa đạn dữ dội chúng con còn nhớ có lần Mẹ phải nằm sát trên mình những đứa con để che chở bom đạn, cũng như gà mẹ úp cánh che chở cho đàn gà con trốn thoát qua đàn dìu hâu ác độc.

Ôi ! Thật là một tình thương cao thượng đậm đà, có một không hai trên thế giới này. Đối với tình thương của Mẹ không biết phải dùng ngôn ngữ nào để diễn tả cho hết được. Người ta thường nói: “Còn mẹ là còn tất cả, mất mẹ là mất tất cả”.

Thật vậy! Có sống trong những ngày bất hạnh, thiếu tình thương mới thấy cõi lòng trống rỗng, và một bầu trời không trăng sao, không làn gió thoảng.

Ngưỡng bạch Chư Tôn, Liệt vị,

Để tưởng niệm tình thương, và báo đáp một phần nào công đức sâu đậm ấy, nên hôm nay là ngày tuần chung thất cho Thân Mẫu chúng con. Với tấc dạ chí thành noi theo chí hiếu của Ngài Mục Kiền Liên toàn thể gia quyến chúng con hướng về Tam Bảo và đồng thời chí thành thiết lễ trai nghi, bái thỉnh Chư Tôn Liệt vị từ bi phúng kinh chú nguyện. Thể theo lời bái thỉnh của tang quyến chúng con, Chư Tôn Đức đã thương xót phúng kinh nhất cú nhất kệ chú nguyện cho rồi, với công đức vị tha vô lượng với hạnh nguyện hỷ xả vô biên, nên chư Tôn đức đã bất chấp gian lao kỳ nguyện, chẳng nệ đường xá xa xôi mặc dù với hoàn cảnh hiện tại việc di chuyển rất khó khăn nhưng vì quí vị thương xót chiếu cố đến chúng con, hiện đang là những đứa con bất hạnh đang sống trong cảnh nửa đạo và đời, đã mất đi một tình thương cao quí che chở chỉ giáo thường xuyên cho chúng con.

Đứng trước ân đức thâm tình ấy, thật chúng con chẳng biết lấy chi đền đáp. Giờ đây toàn thể tang quyến chúng con chỉ biết nghiêng mình kính cẩn dâng lên lòng chí thành đảnh lễ và để tỏ chút ít thâm ân vô lượng, hàng tang quyến chúng con có sắm chút ít trai duyên phẩm vật kính dâng lên cúng dường Tam Bảo chứng minh và hiện tiền chư Tôn Hòa Thượng, Thượng toạ, Đại Đức Tăng Ni từ bi mẫn nạp.

Ngưỡng mong chư Tôn Đức Tăng Ni ai lân hứa khả, với công đức nầy mà hương linh thân mẫu chúng con được cao đăng Phật quốc. Đồng thời hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Sau cùng chúng con xin chân thành cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Chư Tôn Đức pháp thể khinh an chúng sanh dị độ.