TÁC BẠCH KHÁNH TUẾ MÙA VU LAN

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Hôm nay lễ Vu Lan Thắng Hội, mùa Báo hiếu của các hàng con Phật, ngày thọ tuổi của chư Tăng, mùa của chư Phật hoan hỷ, mùa xuân của Phậtgiáo. Mỗi năm mùa xuân

Phật giáo về đến. Chúng con vô cùng hoan hỷ vô cùng xúc động, buồn vui lẫn lộn.

Chúng con vui mừng ngày của chư Tăng Ni mãn hạ thanh tịnh được tăng tấn, đạo hạnh tăng viên, đức độ cao dày đáng làm cho nhơn thiên khâm phục.

Chư Tôn Hòa Thượng là bậc Thầy của chúng con bóng cây che mát cho chúng con, ánh sáng đưa đường, cho chúng con Chư Tôn Hòa Thượng là con thuyền giải thoát. Nhờ ân đức quý Hòa Thượng mà chúng con được nứt rễ thiền na, đơm bông trí tuệ. Hôm nay quí Hòa thượng thanh tịnh hoà hợp an vui tinh tấn làm cho chúng con rất hoan hỷ.

Chúng con xúc động vì mùa Báo hiếu về đến, làm cho tâm hồn chúng con cảm nhớ đến công ơn sanh thành, dưỡng dục cù lao của cha mẹ, nên trong lòng rộn ràng cảm động bùi ngùi nhớ mẹ thương cha.

Chúng con thiết nghĩ chỉ có nhờ ơn đức của Chư Phật và oai thần của chư Tăng Ni chú nguyện thì cha mẹ của chúng con chắc rằng kẻ còn được an vui, người mất được siêu sinh cực lạc.

Hôm nay là mùa Báo hiếu, ngày xuân của Phật giáo, ngày Chư Phật hoan hỷ, ngày Chư Tôn được tăng thêm tuổi thọ. Chúng con hàng Phật tử không biết làm chi hơn, xin kính chúc khánh tuế mừng tuổi thọ của Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni luôn luôn pháp thể khương an, đạo tục miên trường, đức cao vinh viễn hầu làm thạch trụ cho đạo pháp, đuốc sáng cho trần gian, mây lành che chở cho Phật Tử trong khi nắng táp mưa sa của gió dục vọng vô minh xô đẩy.

Chúng con cũng nhờ Chư Tôn Hòa Thượng, chú nguyện cho đất nước được hoà bình, nhân dân hết khổ và cầu nguyện cho hương linh cửu huyền thất tổ cha mẹ bảy đời của Phật Tử chúng con được siêu sinh Phật quốc. Ngưỡng mong Chư Tôn Đức, từ bi hoan hỷ chứng minh lời chúc thọ khánh tuế và lời cầu nguyện của chúng con, cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.