TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRƯỜNG  HẠ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn Đức,

Toàn thể Phật Tử chúng con vô cùng vui mừng hơn bao giờ hết. Chúng con không biết đã tạo phúc duyên gì mà giờ đây được quỳ trước Phật Bảo và chiêm ngưỡng uy dung của thập phương hiện tiền Tăng, lại được quý Ngài bất xả từ bi nguyện tiếp nhận những tâm tình bộc lộ thiết tha của chúng con mà ban ơn tế độ.

Kính bạch Chư Tôn đức,

Hôm nay nơi đạo tràng An cư Kiết giới, t.rong bầu không khí kiết tường, toả hương vị ngọt ngào giải thoát đầy tinh khiết Giới Định Huệ của quí Ngài phát xuất từ công hạnh tu hành nghiêm thân hành đạo trong chuỗi thời gian An cư Kiết hạ giới đức được tăng long thể hiện từ hoà phước đức thâm đầy lòng Vị tha vô bờ bến của quí Ngài đem đến cho chúng con đuợc ân triêm niềm vui an lạc trong sức sống. Đốt cháy những phiền não sầu muộn xoa dịu cho tâm hồn chúng con đang bị trầm luân trôi lăn theo dòng đời ngũ dục đầy đau khổ.

Chúng con như những con chim lẻ loi côi cút trong buổi hoàng hôn tắt bóng, đang nương bóng từ quang tìm về bảo sở lại được Chư Tôn Đức dìu dắt trở về tổ ấm.

Hơn thế nữa chúng con được đầy đủ duyên lành quy hướng về ba ngôi báu, chúng con được may mắn gần gũi các bậc thiện tri thức được tiếp thu qua gláo lý Phật Đà, được thấm nhuần trong dòng sữa ngọt của giáo pháp. Do đó ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người Phật Tử tại gia. Hôm nay toàn thể Phật Tử chúng con nhân mùa An cư Kiết hạ PL… tại đạo tràng chùa do Ban đại diện Phật giáo huyện tổ chức.

Với chí nguyện phụng sự chánh pháp, chúng con kẻ ít người nhiều, kẻ công người của góp nhặt lại để tỏ lòng thành kính của người con Phật đối với ân sâu của Tam Bảo. Chúng con thiết lễ Trai tăng cúng dường nguyện cầu hồng ân của mười phương Tam Bảo chứng minh. Và thiết tha thành kính hiện tiên Chư Tôn đức từ bi hoan hỷ nạp thọ sự cúng dường của chúng con.

Chúng con xin hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo và chúng con không quên cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Chư Tôn đức sức khoẻ an khang, chúng sinh dị độ, giới đức cao tăng huệ đăng thường chiếu, ngõ hầu hoằng dương chánh pháp, báo Phật ân đức.

Đạo tràng thanh tịnh Kỳ Quang Tự
Rực rỡ huỳnh y chiếu sáng ngời
Hương vị ngạt ngào Giới Định Huệ
Công năng tu tập Chúng trung tôn
 
Phật tử chúng con nguyện một lòng
Chí thành tha thiết ngưỡng cầu mong
Bồ đề vun gốc xinh tươi mãi
Bát nhã đơm bông tỏa ánh hồng
Nam Mô Hiến Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát
Chúng con thành kính dâng lên
Tịnh tài quả phẩm ngưỡng trên chứng lòng
Một dạ chí thành dâng quả phẩm
Tịnh tài hiến cúng hiện tiền Tăng
Ngưỡng mong Tôn Đức từ hoan hỷ
Nạp lễ chứng minh những tấm lòng
Diện kiến uy nghi của quí ngài
Hân hoan nhớ lại thuở xa xưa
Thế Tôn từng bước vào Vương xá
Thuyết pháp độ sanh để cứu đời
Kỳ Quang rực rỡ bóng Chư Tăng
Kiết giới An cư học hạnh lành
Chúng con phát nguyện thêm tinh tấn
Chánh pháp hộ trì mãi mãi luôn.