TÁC BẠCH CẦU SIÊU THÂN PHỤ (49 NGÀY)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch…..

Để tưởng niệm đấng sanh thành của chúng con đã vĩnh biệt dương trần về một phương trời xa lạ, hình hài của phụ thân đã vùi sâu rộng lòng đất lạnh hoang vu u tịch chim kêu vượn hú ở bải tha ma, và đành cho đất cát lấp vùi không biết giờ đâu linh hồn phụ thân có thấu hiểu nỗi lòng u buồn của chúng con kẻ đi người ở, kẻ mất người còn âm dương khác nẻo, chúng con vẫn biết có sanh ắt có tử, có hợp rồi phải có tan, nhưng làm sao chúng con quên được người cha đầy tình thương và lo lắng cho các con khôn lớn nên người, đã bao lần tìm chỗ trú ẩn cho con tránh những cơn nắng hạn mưa giông.

Kính bạch Chư Tôn Đức, từ khi thân phụ con đã khuất với nỗi thương nhớ vô biên, nỗi sầu cao chất ngất nỗi nhớ thương không làm sao lu mờ lý trí được, và biến thành một sức mạnh phi thường để ngăn dẹp mọi trở ngại của sóng gió, những ưu tư phiền muộn đó được lắng đọng và lùi dần trong tiềm thức vì sự ra đi của Thân Phụ chúng con đã nói lên được vô thường, một định luật bất di bất dịch của tất cả những ai còn sống trong thế giới, nhất là cùng chung một sự sống tâm linh, chúng con cũng hiểu rằng, người chết đi không phải chăng còn gì nữa mà chi là thay đổi nơi mình đang sống, từ bỏ thân nầy để thọ thân khác, mà thân khác có tốt đẹp hay khổ đau, chi là do phước đức của họ, khi còn sanh tiền hoặc những người thân bằng quyến thuộc tu đạo phước lành mà hồi hướng cho người, để dứt những tiền nghiệp mà vong nhân đã tạo. Như người muốn vượt qua bãi sa mạc mênh mông, nếu không có tư lương ắt người ấy sẽ chết. Cũng vậy nhiều người muốn thác sanh tử một thế giới ô trược, đến thế giới hoàn toàn thanh tịnh, cần có một khối phước đức lớn lao làm hành trang thoái hóa, khối phước đức mà chúng con hồi hướng cho hương linh Thân Phụ, chúng con chỉ biết rải mầm xanh và vun phân tưới nước trên mảnh ruộng, mà ai muốngieo trồng cũng được . Đó là: Phước điền tăng là duyên lành đạo hạnh.

Chúng con xin thành tâm ngưỡng nguyện nương nhờ sức chú nguyện của Chư Đức mà hương linh thân phụ chúng con được tiêu diêu lạc thành.

Ngưỡng mong chư Tôn Đức thùy từ ai nạp khả chứng minh cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam Mô Cầu Mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát.

Print Friendly, PDF & Email