SỐNG ĐỜI ẢO MỘNG

Đời giả tạo sao lắm người mê vọng
Chọn đau thương làm lẽ sống trần gian
Không biết mình là con vật thiêu thân
Trước ánh lửa đang phô trương ảo tưởng
Mãi chạy theo giữa dòng đời trước tướng
Nào danh vọng, nào lợi dưỡng trưng bày
Hy sinh đi rồi sẽ có ngày mai
Nhưng thực tế sống dẫy đầy tang tóc
Phủ kiếp người cằn cỗi bao cơn lốc
Rồi hận đời thầm lặng khóc riêng tư
Tiếc nuối chi những kỷ niệm lu mờ
Đa õchôn kín dưới đáy mo àthất vọng
Thế mà họ vẫn gối đầu mơ mộng
Tin tưởng mình se õmở cổng tương lai
Rồi cho ta đời bay bổng lên mây
Đến kết cuộc vẫn trắng tay, bắt bóng
Sao không ngộ dòng đời quay chong chóng
Biết tùy duyên thì lẽ sống nở hoa
Cõi phù sanh chỉ co ùchốn Ta Bà
Mượn phương tiện mau chuyển qua bến giác
Đấy mới thật là chốn Chân Như Cực Lạc.

Chùa Phật Quang
Ngày 20.8.2019
Thích Thắng Hoan