Sớ Lễ Niệm Quán Thế Âm Cầu Con

Sớ Lễ Niệm Quán Thế Âm Cầu Con
Bài Viết Ngắn, Pháp âm

SỚ LỄ NIỆM QUÁN THẾ ÂM CẦU CON
Ấn Quang Đại Sư

 

Bài Viết Liên Quan

Lá Thư Học Phật, Pháp âm

Thế Nào Là Xá Lợi?

THƯ GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT Thế Nào Là Xá Lợi? Sa môn Thích Hải Quang Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học  
Đọc Sách, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

Người Niệm Phật Cần Biết

NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦN BIIẾT Tác giả: Sa môn Thích Ngộ Khai - Thượng tọa Thích Nguyên Chơn dịch Diễn đọc: Quảng Âm    Người niệm Phật cần biết Chúng ta thường nghe nói thế gian là biển khổ, bởi thế gian vui ít...
Pháp âm, Tụng Kinh

Kinh Phổ Môn

KINH PHỔ MÔN Giọng tụng: Thích Nữ Nguyên Chủng  
Niệm Phật Cảm Ứng-ml, Pháp âm

Lữ Thị Thoát Án Oan (Audio)

Lữ Thị Thoát Án Oan Biên tập & Thực hiện: Tạng Thư Phật Học Diễn đọc: Huệ Tâm   Chia sẻ bài viết của bạn vui lòng gởi về địa chỉ email: tangthuphathoc@gmail.com hoặc gởi trực tiếp lên trang nhà, xin cám ơn. Javascript is...
Bài Viết Ngắn, Pháp âm, Thích Nữ Hạnh Đoan

Chân Dung Mẹ

CHÂN DUNG MẸ Hồi ký Hạnh Đoan Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học    Sau khi mẹ tôi mất, có ai đó hỏi tôi: - Có nhớ gương mặt mẹ không? - Nhớ! - Thế thì mặt mẹ ra sao? - Tôi chỉ vào...
Pháp âm, Tụng Kinh

Chú Đại Bi (Âm Phạn) Bảo Đăng niệm

CHÚ ĐẠI BI Btg Bảo Đăng niệm (nhanh)   CÔNG NĂNG CỦA THẦN CHÚ ĐẠI BI Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni ghi nhận công năng của Thần Chú...