生身舍利 ( 生sanh 身thân 舍xá 利lợi )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)二種舍利之一。見舍利條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 二nhị 種chủng 舍xá 利lợi 之chi 一nhất 。 見kiến 舍xá 利lợi 條điều 。