QUYỀN HIỆN KIM SẮC CA NA BÀ ĐỀ CỬU MỤC THIÊN PHÁP
Hán dịch: Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH

 

Trước tiên muốn làm Pháp này cần phải tạc Tượng bằng vàng, bạc, đồng, Chiên Đàn, Tùng, Bách…trong một ngày một đêm phải xong. Tượng cao 5 tấc, 7 tấc, 3 tấc. Nếu họa vẽ thì dùng lụa, màu sắc đẹp đẽ, không dùng keo da (A Dao), dùng nước thơm cùng nước nhựa cây. Thân Tượng màu vàng đứng thẳng có 3 đầu, trên mỗi một mặt có 3 mắt, tổng cộng là 9 con mắt. Mũi thông đến cổ, mặc quần bằng da, có 4 tay. Tay trái thứ nhất cầm viên Hoan Hỷ, tay phải thứ nhất cầm củ cải, hai tay kia kết Căn Bản Ấn, mặc áo trắng, chân đạp trên núi vàng.

Khi tạo Tượng và khi xong không được cho ai thấy. Thiêu đốt hương thơm, thanh tịnh, không ăn Ngũ Tân. An Tượng trong Đàn vuông, tròn rộng một khuỷu rưỡi, cao một chỉ  để trong Tịnh Thất, dùng đất vàng tô đắp. Nếu không có thì dùng cây mà làm.

Tượng hướng Tây, Sư hướng mặt về Đông. Để 2 bình báu cắm hoa thơm đẹp, đốt danh hương. Nếu không có Danh Hương thì đốt Thanh Mộc Hương cùng Trầm Hương. Trong Thất cúng thức ăn ngon, cháo, sữa, viên Hoan Hỷ, bơ, mật, củ cải, bánh nấu, trái cây. Mỗi ngày 3 Thời dâng cúng.

Chú Sư mặc áo trắng, Người sai khiến cũng mặc đồ sạch sẽ mới, không đem thứ Bất Tịnh cúng dường, không dùng miệng thổi lửa chỉ đùng quạt mà quạt. Nơi có kẻ không tin, nơi có sự chết chóc, nơi sanh đẻ, tôi tớ, người nữ  cho dầu là Danh Tăng , Sa Di, Đệ Tử cũng không cho động chạm gần gũi.

Các thứ đều phải thanh tịnh, Chân Ngôn Sư phải có lòng Từ Bi đối với hết thảy chúng sanh, trong ngoài phải thanh tịnh, dùng Tòa cỏ Tranh mà ngồi, tùy theo chỗ ở. Sau đó tụng Kim Sắc Ca Na Bà Đề Quyền Hiện Cửu Mục Thiên Căn Bản Đại Chân Ngôn. Trước tiên hai tay Ngoại Phược , hai ngón trỏ hợp 3 lần. Chú rằng:

“Nam mô túy đô đế, ca tra ca tra, ma tra ma tra, khất lị hận nõa, hận nõa hận nõa, bàn nhạ bàn nhạ.

Nẵng mồ túy đô đề, hộ rô nại ra bá nhạ duệ, sa phạ ha

A hộ dân noa khất sám, chất đa, yết lệ, sa ma nga sái để, chước khất nễ nẵng bát nẵng, bát ra câu bạt dã nhị, cự rô cự rô, tổ rô tổ rô, mộ rô mộ rô, nẵng mộ nẵng mộ, sa phạ ha

Úm, sa la hồng, sa phạ ha”

𑖡𑖦𑖺  𑖭𑖿𑖝𑗜𑖝𑖸_ 𑖎𑖘  𑖎𑖘 _ 𑖦𑖘  𑖦𑖘 _ 𑖐𑖴𑖮𑖿𑖜  𑖐𑖴𑖮𑖿𑖜 _𑖢𑖽𑖕  𑖢𑖽𑖕 𑖡𑖦𑖺  𑖭𑖿𑖝𑗜𑖝𑖸 _ 𑖮𑖺𑖨𑗜𑖟𑖨 _ 𑖢𑖕𑖜𑖰𑖧𑖸   𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

𑖀𑖧𑗜𑖝 _ 𑖦𑖰𑖡𑖿𑖟𑖎𑖿𑖬𑖽  𑖓𑖰𑖝𑖿𑖝 _ 𑖮𑖨𑖯  𑖮𑖭  𑖦𑖐𑖓𑖝𑖰 _  𑖦𑖮𑖯  𑖮𑖧 _ 𑖦𑖮𑖯  𑖭𑖿𑖝𑖰 _ 𑖟𑗜𑖾𑖎𑖿𑖬𑖰𑖡 _ 𑖢𑖿𑖨𑖎𑗜𑖢𑖧  𑖪𑖱 _ 𑖎𑗜𑖨𑗜  𑖎𑗜𑖨𑗜 _ 𑖓𑗜𑖨𑗜 𑖓𑗜𑖨𑗜 _ 𑖦𑗜𑖨𑗜  𑖦𑗜𑖨𑗜 _ 𑖡𑖦𑖺  𑖡𑖦𑖾   𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

𑖌𑖼 _ 𑖭𑖨  𑖮𑖳𑖽  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

*)NAMO  STUTE_ KAṬA  KAṬA _ MAṬA  MAṬA _ GṚHṆA  GṚHṆA _PAṂJA  PAṂJA NAMO  STUTE _ HORUDARA _ PAJAṆIYE   SVĀHĀ

AYUTA _ MINDAKṢAṂ  CITTA _ HARĀ  HASA  MAGACATI _  MAHĀ  HAYA _ MAHĀ  STI _ DUḤKṢINA _ PRAKUPAYA  VĪ _ KURU  KURU _ CURU CURU _ MURU  MURU _ NAMO  NAMAḤ   SVĀHĀ

OṂ _ SARA  HŪṂ  SVĀHĀ

Chân Ngôn này, tụng 3 Thời, mỗi Thời 108 biến. Ba ngày 3 đêm hoặc 7 ngày 7 đêm phụng cúng thì Quyền Hiện Ca Na Bát Đề Quyền Hiện Thiên Vương như bóng theo hình, theo Chú Sư sai khiến các việc Thiện Ác.

Lại kẻ Thượng Phẩm trì Ta thì Ta cho làm vua ở đời.

Kẻ Trung Phẩm trì Ta thì Ta cho làm Quốc Sư.

Hạ Phẩm trì Ta thì phú qúy thật không cùng.

Phàm hết thảy việc Thiện Ác, mọi việc cầu xin đều được như ý.

An Nguyên năm thứ hai, tháng 5, ngày 27. Nơi chùa Pháp Trụ, Pháp Hoa Đường,

Tăng Phòng Viện, Tuyên Pháp Kiều Tăng VẬN BẢO ghi dâng lên Thầy đúng với Ngự  Bổn_ TÂM HUỆ ghi

20/11/2006

Print Friendly, PDF & Email