Quan Thế Âm

Tuệ Kiên

Quan Âm ngàn mắt, ngàn tay,
Ngài nhìn khắp nẻo trần gian.
Từ bi chẳng quản đêm ngày,
Cho niềm thống khổ vơi, tan…

Mắt thương tỏa ánh dịu dàng,
Giữa rừng ác thú, sài lang.
Vang rền pháp âm Bồ Tát,
Truyền lan chánh pháp, đạo Vàng…

Xin được làm mắt Quan Âm,
Dõi tìm quanh chốn phù trầm.
Dẫn người vượt qua ngõ tối,
Bồ Đề tâm nguyện vun trồng…

Trăm sông chảy về biển lớn,
Hiền hòa sóng dợn, gió lay,
Đáy sâu muôn loài vùng vẫy,
Chập chùng nỗi chết từng ngày…

Phong ba góc trời chuyển động,
Lung linh ánh đuốc bập bùng.
Kiếp người say trong huyễn mộng,
Tỉnh ra Phật, chúng sanh đồng…