觀世音經 ( 觀Quán 世Thế 音Âm 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)即觀音經。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 即tức 觀quán 音âm 經kinh 。