觀Quán 音Âm 經Kinh 義Nghĩa 疏Sớ 記Ký 會Hội 本Bổn 科Khoa


觀quán 音âm 疏sớ/sơ 記ký 會hội 本bổn 科khoa 文văn

第đệ 一nhất 卷quyển 科khoa

-# 釋thích 疏sớ/sơ (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 題đề 目mục (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 題đề

-# 二nhị 說thuyết 記ký 人nhân

-# 二nhị 釋thích 疏sớ/sơ 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 豫dự 分phần/phân 章chương 段đoạn (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 二nhị 家gia 三tam 段đoạn

-# 二nhị 今kim 師sư 下hạ 示thị 天thiên 台thai 多đa 種chủng (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 多đa 種chủng 分phần/phân 文văn

-# 二nhị 若nhược 作tác 下hạ 正chánh 依y 三tam 段đoạn 節tiết 目mục

-# 二Nhị 就Tựu 前Tiền 下Hạ 正Chánh 釋Thích 經Kinh 文Văn (# 三Tam )#

-# 初sơ 前tiền 問vấn 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 分phần/phân 科khoa

-# 二nhị 一nhất 爾nhĩ 下hạ 隨tùy 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 四tứ )#

-# 初sơ 時thời 節tiết (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 字tự 義nghĩa

-# 二nhị 即tức 是thị 下hạ 明minh 悉tất 檀đàn (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 釋thích 相tương/tướng (# 四tứ )#

-# 初sơ 世thế 界giới

-# 二nhị 或hoặc 可khả 下hạ 為vi 人nhân

-# 三tam 或hoặc 可khả 下hạ 對đối 治trị

-# 四tứ 或hoặc 可khả 下hạ 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa

-# 二nhị 諸chư 佛Phật 下hạ 總tổng 明minh 悉tất

-# 二nhị 標tiêu 人nhân (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 別biệt 名danh (# 三tam )#

-# 初sơ 中trung 道đạo 對đối 小tiểu

-# 二nhị 又hựu 云vân 下hạ 三tam 諦đế 明minh 圓viên (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 示thị

-# 二nhị 大đại 品phẩm 下hạ 別biệt 示thị (# 三tam )#

-# 初sơ 圓viên 空không 無vô 盡tận

-# 二nhị 又hựu 大đại 下hạ 圓viên 假giả 無vô 盡tận (# 二nhị )#

-# 初Sơ 引Dẫn 經Kinh 示Thị 相Tương/tướng (# 三Tam )#

-# 初sơ 大đại 集tập 約ước 八bát 十thập 明minh 假giả (# 二nhị )#

-# 初sơ 本bổn 土độ 所sở 修tu

-# 二nhị 身thân 子tử 下hạ 依y 法pháp 立lập 字tự (# 二nhị )#

-# 初sơ 身thân 子tử 問vấn

-# 二nhị 菩Bồ 薩Tát 答đáp

-# 二nhị 又hựu 淨tịnh 下hạ 淨tịnh 名danh 就tựu 二nhị 諦đế 明minh 假giả

-# 三tam 華hoa 嚴nghiêm 約ước 十thập 藏tạng 明minh 假giả

-# 二Nhị 如Như 此Thử 下Hạ 結Kết 經Kinh 明Minh 假Giả

-# 三tam 又hựu 如như 下hạ 圓viên 中trung 無vô 盡tận (# 二nhị )#

-# 初Sơ 引Dẫn 經Kinh 示Thị 相Tương/tướng (# 四Tứ )#

-# 初sơ 勝thắng 鬘man 約ước 佛Phật 法Pháp 明minh 中trung

-# 二nhị 大đại 品phẩm 約ước 法Pháp 界Giới 明minh 中trung

-# 三tam 淨tịnh 名danh 示thị 即tức 邊biên 是thị 中trung

-# 四tứ 大đại 品phẩm 明minh 諸chư 法pháp 皆giai 中trung

-# 二Nhị 如Như 此Thử 下Hạ 結Kết 經Kinh 明Minh 中Trung

-# 三tam 通thông 達đạt 下hạ 從tùng 德đức 立lập 名danh (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 立lập 名danh

-# 二nhị 亦diệc 名danh 下hạ 例lệ 諸chư 法pháp

-# 二nhị 菩Bồ 薩Tát 下hạ 釋thích 通thông 名danh (# 三tam )#

-# 初sơ 對đối 梵Phạm 翻phiên 名danh

-# 二nhị 約ước 華hoa 釋thích 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 眾chúng 生sanh (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 明minh 因nhân 果quả

-# 二nhị 別biệt 明minh 菩Bồ 薩Tát

-# 二nhị 發phát 心tâm 下hạ 釋thích 餘dư 字tự

-# 三tam 廣quảng 釋thích 如như 別biệt

-# 三tam 敬kính 儀nghi (# 二nhị )#

-# 初Sơ 分Phần/phân 經Kinh

-# 二nhị 起khởi 者giả 下hạ 隨tùy 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 起khởi (# 二nhị )#

-# 初sơ 事sự 釋thích

-# 二nhị 觀quán 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 約ước 空không 論luận 起khởi

-# 二nhị 又hựu 菩bồ 下hạ 約ước 假giả 論luận 起khởi

-# 三tam 又hựu 中trung 下hạ 約ước 中trung 論luận 起khởi

-# 二nhị 偏thiên 袒đản 下hạ 釋thích 袒đản (# 二nhị )#

-# 初sơ 事sự 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 西tây 土thổ/độ

-# 二nhị 此thử 方phương 下hạ 約ước 此thử 方phương

-# 二nhị 觀quán 釋thích

-# 三tam 釋thích 合hợp 掌chưởng (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 合hợp 掌chưởng (# 二nhị )#

-# 初sơ 事sự 釋thích

-# 二nhị 觀quán 解giải (# 二nhị )#

-# 初sơ 表biểu 權quyền 實thật

-# 二nhị 又hựu 五ngũ 下hạ 表biểu 事sự 理lý

-# 二nhị 釋thích 向hướng 佛Phật

-# 四tứ 正chánh 發phát 問vấn (# 二nhị )#

-# 初sơ 分phần/phân 文văn 立lập 意ý (# 三tam )#

-# 初sơ 帶đái 總tổng 分phần/phân 節tiết

-# 二Nhị 大Đại 經Kinh 下Hạ 問Vấn 答Đáp 功Công 德Đức

-# 三tam 釋thích 論luận 下hạ 簡giản 示thị 今kim 問vấn

-# 二nhị 世Thế 尊Tôn 下hạ 依y 文văn 釋thích 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 稱xưng 歎thán

-# 二nhị 觀quán 世thế 下hạ 釋thích 所sở 問vấn

-# 三tam 何hà 因nhân 下hạ 釋thích 正chánh 問vấn (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn 能năng 成thành 因nhân 緣duyên (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 取thủ 境cảnh 智trí

-# 二nhị 若nhược 就tựu 下hạ 互hỗ 通thông 凡phàm 聖thánh

-# 二nhị 名danh 觀quán 下hạ 問vấn 所sở 成thành 名danh 號hiệu

-# 二nhị 佛Phật 答đáp ○#

-# 二nhị 後hậu 問vấn 答đáp ○#

-# 三tam 聞văn 品phẩm 功công 德đức ○#

-# ○# 二nhị 佛Phật 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 分phần/phân 科khoa

-# 二nhị 數số 者giả 下hạ 隨tùy 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 總tổng 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 貼# 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 機cơ (# 四tứ )#

-# 初sơ 標tiêu 人nhân 數số (# 二nhị )#

-# 初sơ 舉cử 多đa 數số (# 三tam )#

-# 初Sơ 牒Điệp 經Kinh 略Lược 示Thị

-# 二nhị 如như 一nhất 下hạ 同đồng 受thọ 一nhất 苦khổ

-# 三tam 將tương 此thử 下hạ 以dĩ 例lệ 諸chư 趣thú

-# 二nhị 所sở 以dĩ 下hạ 明minh 多đa 意ý

-# 二nhị 遭tao 苦khổ (# 二nhị )#

-# 初sơ 成thành 上thượng 義nghĩa 顯hiển 無vô 量lượng (# 二nhị )#

-# 初sơ 以dĩ 別biệt 業nghiệp 該cai 同đồng 受thọ

-# 二nhị 用dụng 此thử 下hạ 以dĩ 此thử 意ý 歷lịch 十thập 界giới

-# 二nhị 今kim 言ngôn 下hạ 對đối 別biệt 答đáp 彰chương 偏thiên 該cai (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 總tổng 答đáp

-# 二nhị 後hậu 別biệt 答đáp

-# 三tam 聞văn 名danh (# 二nhị )#

-# 初sơ 遭tao 苦khổ 聞văn 名danh 共cộng 作tác 機cơ

-# 二nhị 聞văn 有hữu 下hạ 四tứ 聞văn 三tam 慧tuệ 俱câu 能năng 感cảm (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 指chỉ 四tứ 教giáo 四tứ 聞văn

-# 二nhị 若nhược 能năng 下hạ 正chánh 示thị 圓viên 教giáo 三tam 慧tuệ

-# 二nhị 此thử 文văn 下hạ 結kết 示thị

-# 四tứ 稱xưng 號hiệu (# 二nhị )#

-# 初sơ 牒điệp 示thị 事sự 理lý

-# 二nhị 若nhược 用dụng 下hạ 各các 示thị 稱xưng 念niệm (# 二nhị )#

-# 初sơ 事sự (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 一nhất 心tâm

-# 二nhị 明minh 稱xưng 名danh

-# 二nhị 理lý (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 一nhất 心tâm

-# 二nhị 知tri 聲thanh 下hạ 明minh 稱xưng 名danh

-# 二nhị 明minh 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 分phần/phân 科khoa

-# 二nhị 應ưng 有hữu 下hạ 隨tùy 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 應ưng 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 偏thiên 圓viên 益ích 相tương/tướng

-# 二nhị 眾chúng 機cơ 下hạ 明minh 機cơ 應ưng 速tốc 相tương/tướng

-# 二nhị 皆giai 得đắc 下hạ 明minh 解giải 脫thoát (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 多đa 機cơ 顯hiển 圓viên 應ưng

-# 二nhị 或hoặc 時thời 下hạ 約ước 三tam 速tốc 再tái 貼# 文văn

-# 二nhị 問vấn 十thập 下hạ 料liệu 簡giản (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 十thập 界giới 機cơ 應ưng 俱câu 時thời 徧biến (# 二nhị )#

-# 初sơ 以dĩ 多đa 機cơ 差sai 別biệt 難nạn/nan

-# 二nhị 答đáp 譬thí 下hạ 四tứ 事sự 圓viên 普phổ 答đáp (# 五ngũ )#

-# 初sơ 以dĩ 四tứ 喻dụ 示thị

-# 二nhị 菩Bồ 薩Tát 下hạ 約ước 四tứ 法pháp 合hợp

-# 三tam 安an 樂lạc 下hạ 引dẫn 此thử 經Kinh 證chứng

-# 四tứ 又hựu 如như 下hạ 又hựu 三tam 喻dụ 顯hiển

-# 五ngũ 又hựu 是thị 下hạ 示thị 三tam 昧muội 力lực

-# 二nhị 問vấn 一nhất 下hạ 一nhất 心tâm 事sự 理lý 立lập 能năng 感cảm (# 二nhị )#

-# 初sơ 久cửu 稱xưng 無vô 効hiệu 問vấn

-# 二nhị 散tán 心tâm 乖quai 法pháp 答đáp

-# 二nhị 別biệt 答đáp ○#

-# 三tam 勸khuyến 持trì ○#

-# ○# 第đệ 二nhị 別biệt 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 分phần/phân 科khoa 敘tự 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 分phần/phân 科khoa

-# 二nhị 敘tự 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 他tha 師sư 意ý (# 三tam )#

-# 初sơ 立lập 三tam 機cơ (# 三tam )#

-# 初sơ 有hữu 人nhân 下hạ 定định 三tam 業nghiệp 前tiền 後hậu

-# 二nhị 通thông 論luận 下hạ 論luận 三tam 機cơ 與dữ 拔bạt

-# 三tam 敘tự 三tam 番phiên 料liệu 簡giản (# 三tam )#

-# 初sơ 問vấn 答đáp

-# 二nhị 問vấn 答đáp

-# 三tam 問vấn 答đáp

-# 二nhị 有hữu 人nhân 下hạ 立lập 七thất 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 雙song 隻chỉ

-# 二nhị 明minh 次thứ 第đệ

-# 三tam 有hữu 師sư 下hạ 立lập 八bát 難nạn (# 二nhị )#

-# 初sơ 一nhất 師sư 立lập

-# 二nhị 一nhất 師sư 破phá

-# 二nhị 今kim 明minh 下hạ 明minh 今kim 師sư 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 三tam 機cơ (# 二nhị )#

-# 初sơ 斥xích 他tha 非phi (# 二nhị )#

-# 初sơ 斥xích 情tình 下hạ 聖thánh 應ưng

-# 二nhị 今kim 不bất 下hạ 斥xích 悲bi 門môn 與dữ 樂nhạo/nhạc/lạc

-# 二nhị 今kim 言ngôn 下hạ 明minh 今kim 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 隨tùy 世thế 立lập 次thứ

-# 二nhị 若nhược 尋tầm 下hạ 聖thánh 應ưng 無vô 謀mưu

-# 二nhị 他tha 既ký 下hạ 明minh 七thất 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 次thứ 第đệ (# 二nhị )#

-# 初sơ 且thả 一nhất 往vãng 立lập 次thứ

-# 二nhị 至chí 如như 下hạ 誡giới 不bất 可khả 定định 執chấp

-# 二nhị 問vấn 諸chư 下hạ 明minh 所sở 表biểu (# 二nhị )#

-# 初sơ 以dĩ 難nạn/nan 多đa 唯duy 七thất 責trách

-# 二nhị 答đáp 此thử 下hạ 以dĩ 七thất 難nạn/nan 表biểu 六lục 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 示thị 表biểu 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 明minh 七thất 六lục

-# 二nhị 云vân 何hà 下hạ 別biệt 示thị 空không 識thức (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 表biểu 相tương/tướng

-# 二nhị 空không 為vi 下hạ 明minh 為vi 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 空không

-# 二nhị 識thức

-# 二nhị 所sở 以dĩ 下hạ 結kết 示thị 唯duy 七thất 意ý

-# 二nhị 依y 義nghĩa 釋thích 文văn ○#

-# ○# 二nhị 一nhất 火hỏa 下hạ 依y 義nghĩa 釋thích 文văn (# 三tam )#

-# 初sơ 口khẩu 機cơ (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 七thất 難nạn/nan (# 七thất )#

-# 初sơ 火hỏa 難nạn (# 二nhị )#

-# 初sơ 科khoa 意ý (# 三tam )#

-# 初Sơ 節Tiết 經Kinh 文Văn

-# 二Nhị 上Thượng 總Tổng 下Hạ 敘Tự 經Kinh 意Ý

-# 三tam 釋thích 諸chư 下hạ 列liệt 義nghĩa 門môn

-# 二nhị 貼# 文văn 下hạ 隨tùy 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 貼# 文văn (# 四tứ )#

-# 初sơ 持trì 名danh (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 文văn 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 持trì 名danh

-# 二nhị 釋thích 若nhược 有hữu

-# 二nhị 餘dư 皆giai 下hạ 明minh 前tiền 後hậu (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 古cổ

-# 二nhị 今kim 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 約ước 義nghĩa 釋thích

-# 二nhị 如như 慈từ 下hạ 引dẫn 事sự 勸khuyến (# 二nhị )#

-# 初sơ 引dẫn 事sự 證chứng

-# 二nhị 行hành 人nhân 下hạ 勸khuyến 憶ức 持trì

-# 三tam 火hỏa 難nạn 下hạ 約ước 重trọng/trùng 結kết

-# 二nhị 遭tao 苦khổ (# 設thiết 入nhập 大đại 火hỏa )#

-# 三tam 應ưng (# 火hỏa 不bất 能năng 燒thiêu )#

-# 四tứ 威uy 神thần 下hạ 結kết

-# 二nhị 次thứ 約ước 下hạ 舉cử 事sự (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 二nhị 人nhân 著trước 傳truyền

-# 二nhị 其kỳ 傳truyền 下hạ 舉cử 四tứ 人nhân 免miễn 難nạn

-# 三tam 就tựu 觀quán 下hạ 觀quán 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 通thông 標tiêu 列liệt

-# 二nhị 果quả 報báo 下hạ 示thị 分phần/phân 劑tề

-# 三tam 果quả 報báo 火hỏa 難nạn 下hạ 隨tùy 次thứ 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 果quả 報báo 火hỏa (# 二nhị )#

-# 初sơ 遭tao 難nạn/nan (# 三tam )#

-# 初sơ 通thông 明minh 處xứ

-# 二nhị 如như 阿a 下hạ 別biệt 示thị 相tương/tướng

-# 三tam 凡phàm 一nhất 下hạ 總tổng 結kết 數số

-# 二nhị 持trì 是thị 下hạ 感cảm 應ứng (# 二nhị )#

-# 初sơ 機cơ 成thành 獲hoạch 脫thoát

-# 二nhị 直trực 就tựu 下hạ 指chỉ 數số 斥xích 局cục

-# 二nhị 次thứ 明minh 下hạ 惡ác 業nghiệp 火hỏa (# 二nhị )#

-# 初sơ 遭tao 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 修tu 因nhân

-# 二nhị 多đa 為vi 下hạ 明minh 遭tao 火hỏa (# 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 相tương/tướng

-# 二nhị 術thuật 婆bà 下hạ 引dẫn 證chứng (# 二nhị )#

-# 初sơ 引dẫn 事sự

-# 二Nhị 金Kim 光Quang 下Hạ 引Dẫn 經Kinh

-# 三tam 能năng 破phá 下hạ 被bị 燒thiêu

-# 二nhị 若nhược 能năng 下hạ 感cảm 應ứng (# 三tam )#

-# 初sơ 成thành 機cơ 得đắc 脫thoát

-# 二nhị 故cố 請thỉnh 下hạ 引dẫn 消tiêu 伏phục 證chứng

-# 三tam 由do 斯tư 下hạ 用dụng 此thử 文văn 結kết

-# 三tam 煩phiền 惱não 火hỏa (# 二nhị )#

-# 初sơ 就tựu 機cơ 應ưng 解giải 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 偏thiên 圓viên 機cơ 感cảm (# 二nhị )#

-# 初sơ 別biệt 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 聲Thanh 聞Văn 廣quảng 示thị

-# 二nhị 次thứ 明minh 下hạ 例lệ 餘dư 位vị 俱câu 機cơ

-# 二nhị 凡phàm 有hữu 下hạ 總tổng 示thị (# 二nhị )#

-# 初sơ 修tu 觀quán 被bị 燒thiêu

-# 二nhị 稱xưng 觀quán 下hạ 稱xưng 名danh 得đắc 脫thoát

-# 二nhị 問vấn 菩bồ 下hạ 明minh 漸tiệm 頓đốn 慈từ 悲bi (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn 起khởi

-# 二nhị 答đáp 菩bồ 下hạ 釋thích 出xuất (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược 示thị

-# 二nhị 所sở 以dĩ 下hạ 廣quảng 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 漸tiệm 次thứ (# 二nhị )#

-# 初sơ 修tu 觀quán 本bổn 誓thệ (# 三tam )#

-# 初sơ 果quả 報báo 慈từ 悲bi

-# 二nhị 受thọ 持trì 下hạ 修tu 因nhân 慈từ 悲bi

-# 三tam 修tu 無vô 下hạ 無vô 漏lậu 慈từ 悲bi (# 二nhị )#

-# 初sơ 事sự 定định

-# 二nhị 又hựu 觀quán 下hạ 三tam 觀quán

-# 二nhị 今kim 住trụ 下hạ 熏huân 心tâm 起khởi 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 乘thừa 誓thệ 赴phó 難nạn/nan (# 三tam )#

-# 初sơ 真chân 悲bi 妙diệu 力lực

-# 二nhị 若nhược 事sự 下hạ 眾chúng 機cơ 關quan 誓thệ

-# 三tam 若nhược 眾chúng 下hạ 一nhất 時thời 普phổ 救cứu

-# 二Nhị 如Như 華Hoa 下Hạ 引Dẫn 經Kinh 證Chứng 成Thành (# 二Nhị )#

-# 初Sơ 引Dẫn 經Kinh

-# 二nhị 舉cử 彼bỉ 下hạ 結kết 示thị

-# 二nhị 次thứ 明minh 下hạ 圓viên 頓đốn (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 本bổn 修tu 圓viên 觀quán 慈từ 悲bi

-# 二nhị 若nhược 法pháp 下hạ 明minh 入nhập 位vị 法Pháp 界Giới 機cơ 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 無vô 謀mưu 而nhi 應ưng

-# 二nhị 雖tuy 無vô 下hạ 不bất 分phân 而nhi 分phần/phân

-# 三tam 雖tuy 應ưng 下hạ 入nhập 而nhi 不bất 入nhập

-# 二nhị 菩Bồ 薩Tát 下hạ 結kết

-# 二nhị 常thường 途đồ 下hạ 示thị 己kỷ 他tha 得đắc 失thất

-# 二nhị 水thủy 難nạn/nan ○#

-# 三tam 羅la 剎sát 難nạn/nan ○#

-# 四tứ 刀đao 杖trượng 難nạn/nan ○#

-# 五ngũ 鬼quỷ 難nạn/nan ○#

-# 六lục 枷già 鎖tỏa 難nạn/nan ○#

-# 七thất 怨oán 賊tặc 難nạn/nan ○#

-# 二nhị ○#

-# 二nhị 意ý 機cơ ○#

三Tam 身Thân 機cơ ○#

-# ○# 二nhị 水thủy 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 列liệt 義nghĩa 門môn

-# 二nhị 貼# 文văn 下hạ 隨tùy 門môn 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 貼# 文văn (# 二nhị )#

-# 初Sơ 科Khoa 經Kinh

-# 二nhị 問vấn 何hà 下hạ 釋thích 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 遭tao 水thủy (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 就tựu 水thủy 難nạn/nan 答đáp

-# 二nhị 火hỏa 難nạn 下hạ 對đối 火hỏa 難nạn 答đáp

-# 二nhị 稱xưng 名danh

-# 三tam 水thủy 難nạn/nan 下hạ 蒙mông 應ưng

-# 二nhị 引dẫn 證chứng

-# 三tam 觀quán 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 列liệt 三tam 水thủy

-# 二nhị 如như 地địa 下hạ 釋thích 三tam 水thủy (# 三tam )#

-# 初sơ 果quả 報báo (# 二nhị )#

-# 初sơ 遭tao 難nạn/nan

-# 二nhị 是thị 時thời 下hạ 機cơ 應ưng

-# 二nhị 次thứ 惡ác 下hạ 惡ác 業nghiệp (# 二nhị )#

-# 初sơ 遭tao 難nạn/nan

-# 二nhị 若nhược 能năng 下hạ 機cơ 應ưng

-# 三tam 煩phiền 惱não (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 機cơ (# 二nhị )#

-# 初sơ 論luận 惑hoặc 水thủy (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 明minh 諸chư 有hữu 水thủy

-# 二nhị 二Nhị 乘Thừa 下hạ 別biệt 示thị 四tứ 教giáo 機cơ (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 聲Thanh 聞Văn

-# 二nhị 次thứ 支chi 下hạ 例lệ 諸chư 位vị

-# 二nhị 復phục 次thứ 下hạ 示thị 四tứ 流lưu

-# 二nhị 菩Bồ 薩Tát 下hạ 明minh 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 示thị 二nhị 觀quán 慈từ 悲bi

-# 二nhị 所sở 以dĩ 下hạ 別biệt 明minh 三tam 昧muội 漸tiệm 頓đốn (# 二nhị )#

-# 初sơ 漸tiệm (# 二nhị )#

-# 初sơ 漸tiệm 修tu

-# 二nhị 今kim 成thành 下hạ 頓đốn 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 乘thừa 誓thệ 赴phó 難nạn/nan

-# 二Nhị 如Như 華Hoa 下Hạ 引Dẫn 經Kinh 證Chứng 成Thành (# 二Nhị )#

-# 初sơ 證chứng

-# 二nhị 當đương 知tri 下hạ 結kết

-# 二nhị 復phục 次thứ 下hạ 頓đốn (# 二nhị )#

-# 初sơ 頓đốn 修tu

-# 二nhị 如như 此thử 下hạ 頓đốn 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 不bất 應ưng 而nhi 應ưng

-# 二nhị 明minh 不bất 分phân 而nhi 分phần/phân

第đệ 二nhị 卷quyển 科khoa

-# ○# 三tam 羅la 剎sát 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 列liệt 義nghĩa 門môn

-# 二nhị 隨tùy 門môn 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 貼# 文văn (# 二nhị )#

-# 初Sơ 科Khoa 經Kinh

-# 二nhị 人nhân 數số 下hạ 隨tùy 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 難nạn/nan (# 五ngũ )#

-# 初sơ 舉cử 數số (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 人nhân 數số

-# 二nhị 賢hiền 愚ngu 下hạ 明minh 入nhập 海hải

-# 二nhị 次thứ 遭tao 下hạ 難nạn/nan 由do (# 三tam )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 難nạn/nan 由do (# 二nhị )#

-# 初sơ 證chứng 風phong 非phi 正chánh 難nạn/nan

-# 二nhị 難nạn/nan 由do 下hạ 推thôi 風phong 是thị 難nạn/nan 由do

-# 二nhị 七thất 寶bảo 下hạ 追truy 釋thích 寶bảo 物vật (# 二nhị )#

-# 初sơ 分phần/phân 真chân 偽ngụy

-# 二nhị 示thị 似tự 真chân

-# 三tam 黑hắc 風phong 下hạ 更cánh 釋thích 風phong 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 他tha 解giải (# 三tam )#

-# 初sơ 舊cựu 師sư 立lập

-# 二nhị 有hữu 人nhân 下hạ 他tha 人nhân 彈đàn

-# 三tam 今kim 還hoàn 下hạ 今kim 例lệ 難nạn/nan

-# 二nhị 請thỉnh 觀quán 下hạ 今kim 釋thích (# 二nhị )#

-# 初Sơ 經Kinh 明Minh 風Phong 色Sắc

-# 二nhị 風phong 加gia 下hạ 風phong 黑hắc 怖bố 甚thậm

-# 三tam 羅la 剎sát 下hạ 遭tao 苦khổ

-# 四tứ 一nhất 人nhân 下hạ 明minh 機cơ

-# 五ngũ 明minh 應ưng

-# 二nhị 何hà 意ý 下hạ 結kết 名danh

-# 二nhị 約ước 事sự

-# 三tam 觀quán 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 風phong 義nghĩa 不bất 局cục

-# 二nhị 從tùng 地địa 下hạ 釋thích 風phong 通thông 三tam 障chướng (# 三tam )#

-# 初sơ 果quả 報báo (# 二nhị )#

-# 初sơ 遭tao 苦khổ (# 二nhị )#

-# 初sơ 上thượng 至chí 三tam 禪thiền

-# 二nhị 如như 僧Tăng 下hạ 下hạ 徧biến 諸chư 趣thú

-# 二nhị 當đương 此thử 下hạ 明minh 機cơ 應ưng

-# 二nhị 次thứ 明minh 下hạ 惡ác 業nghiệp (# 二nhị )#

-# 初sơ 遭tao 難nạn/nan

-# 二nhị 急cấp 須tu 下hạ 機cơ 應ưng

-# 三tam 次thứ 明minh 下hạ 煩phiền 惱não (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 機cơ (# 二nhị )#

-# 初sơ 聲Thanh 聞Văn

-# 二nhị 次thứ 明minh 下hạ 諸chư 位vị

-# 二nhị 法Pháp 界Giới 下hạ 明minh 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 示thị 二nhị 觀quán 慈từ 悲bi

-# 二nhị 菩Bồ 薩Tát 下hạ 別biệt 明minh 三tam 昧muội 漸tiệm 頓đốn (# 二nhị )#

-# 初sơ 漸tiệm (# 二nhị )#

-# 初sơ 修tu 時thời 遂toại 行hành 起khởi 誓thệ

-# 二nhị 今kim 入nhập 下hạ 明minh 證chứng 時thời 隨tùy 難nạn/nan 相tương/tướng 關quan

-# 二nhị 若nhược 作tác 下hạ 頓đốn (# 二nhị )#

-# 初sơ 修tu 時thời 三tam 諦đế 圓viên 融dung

-# 二nhị 用dụng 時thời 一nhất 念niệm 差sai 別biệt

-# ○# 四tứ 刀đao 杖trượng 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 列liệt 門môn

-# 二nhị 解giải 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 貼# 文văn (# 二nhị )#

-# 初Sơ 科Khoa 經Kinh

-# 二nhị 釋thích 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 遭tao 難nạn/nan

-# 二nhị 稱xưng 名danh

-# 三tam 今kim 言ngôn 下hạ 蒙mông 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 據cứ 文văn 消tiêu 釋thích

-# 二nhị 問vấn 下hạ 對đối 前tiền 料liệu 簡giản (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 答đáp

-# 二nhị 約ước 證chứng

-# 三tam 觀quán 行hành (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 示thị 三tam 障chướng

-# 二nhị 從tùng 地địa 下hạ 別biệt 釋thích 三tam 相tương/tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 果quả 報báo (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 遭tao 難nạn/nan

-# 二nhị 若nhược 能năng 下hạ 明minh 機cơ 應ưng

-# 二nhị 次thứ 明minh 下hạ 惡ác 業nghiệp (# 二nhị )#

-# 初sơ 遭tao 難nạn/nan

-# 二nhị 起khởi 怖bố 下hạ 機cơ 應ưng

-# 三tam 次thứ 明minh 下hạ 煩phiền 惱não (# 二nhị )#

-# 初sơ 機cơ (# 二nhị )#

-# 初sơ 聲Thanh 聞Văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 遭tao 苦khổ (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 相tương/tướng

-# 二nhị 故cố 大đại 下hạ 引dẫn 證chứng

-# 二nhị 爾nhĩ 時thời 下hạ 得đắc 脫thoát

-# 二nhị 次thứ 明minh 下hạ 諸chư 位vị

-# 二nhị 復phục 次thứ 下hạ 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 漸tiệm (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 本bổn 誓thệ

-# 二nhị 今kim 住trụ 下hạ 明minh 赴phó 機cơ (# 三tam )#

-# 初sơ 赴phó 機cơ 相tương/tướng

-# 二nhị 刀đao 杖trượng 下hạ 所sở 住trụ 法pháp

-# 三Tam 如Như 華Hoa 下Hạ 引Dẫn 經Kinh 證Chứng

-# 二nhị 復phục 次thứ 下hạ 頓đốn (# 二nhị )#

-# 初sơ 圓viên 修tu

-# 二nhị 圓viên 起khởi 下hạ 頓đốn 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 示thị

-# 二nhị 若nhược 欲dục 下hạ 分phân 別biệt

-# ○# 五ngũ 鬼quỷ 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 列liệt 門môn

-# 二nhị 貼# 文văn 下hạ 隨tùy 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 貼# 文văn (# 二nhị )#

-# 初Sơ 科Khoa 經Kinh

-# 二nhị 三tam 千thiên 下hạ 釋thích 義nghĩa (# 四tứ )#

-# 初sơ 標tiêu 處xứ (# 二nhị )#

-# 初sơ 大Đại 千Thiên 假giả 段đoạn

-# 二nhị 對đối 上thượng 料liệu 簡giản

-# 二nhị 遭tao 難nạn/nan

-# 三tam 稱xưng 名danh

-# 四tứ 鬼quỷ 所sở 下hạ 蒙mông 應ưng

-# 二nhị 約ước 事sự

-# 三tam 觀quán 解giải (# 三tam )#

-# 初sơ 果quả 報báo (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 難nạn/nan

-# 二nhị 如như 是thị 下hạ 明minh 感cảm

-# 二nhị 次thứ 明minh 下hạ 明minh 惡ác 業nghiệp (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 鬼quỷ 動động 三tam 毒độc

-# 二nhị 三tam 毒độc 下hạ 諸chư 惡ác 名danh 鬼quỷ

-# 二nhị 若nhược 能năng 下hạ 明minh 感cảm

-# 三tam 次thứ 明minh 下hạ 煩phiền 惱não (# 二nhị )#

-# 初sơ 機cơ (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 所sở 遇ngộ 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 滿mãn 大Đại 千Thiên

-# 二nhị 何hà 以dĩ 下hạ 徧biến 三tam 界giới

-# 二nhị 此thử 鬼quỷ 下hạ 遭tao 難nạn/nan 人nhân

-# 二nhị 若nhược 稱xưng 下hạ 明minh 感cảm

-# 二nhị 次thứ 別biệt 下hạ 明minh 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 漸tiệm (# 二nhị )#

-# 初sơ 隨tùy 修tu 立lập 願nguyện

-# 二nhị 於ư 諸chư 下hạ 乘thừa 誓thệ 普phổ 救cứu (# 三tam )#

-# 初sơ 示thị 相tương/tướng

-# 二Nhị 如Như 華Hoa 下Hạ 引Dẫn 經Kinh

-# 三tam 故cố 知tri 下hạ 結kết 益ích

-# 二nhị 若nhược 圓viên 下hạ 頓đốn (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 圓viên 觀quán 慈từ 悲bi

-# 二nhị 若nhược 分phần/phân 下hạ 隨tùy 機cơ 分phân 別biệt

-# ○# 六lục 枷già 鎖tỏa 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 列liệt 門môn

-# 二nhị 隨tùy 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 貼# 文văn (# 二nhị )#

-# 初Sơ 節Tiết 經Kinh

-# 二nhị 上thượng 臨lâm 下hạ 釋thích 義nghĩa (# 四tứ )#

-# 初sơ 標tiêu 罪tội

-# 二nhị 在tại 手thủ 下hạ 遭tao 難nạn/nan

-# 三tam 鳥điểu 死tử 下hạ 稱xưng 名danh

-# 四tứ 蒙mông 應ưng

-# 二nhị 約ước 事sự

-# 三tam 觀quán 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 明minh 枷già 鎖tỏa (# 三tam )#

-# 初sơ 果quả 報báo (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 難nạn/nan

-# 二nhị 若nhược 能năng 下hạ 明minh 感cảm

-# 二nhị 次thứ 明minh 下hạ 惡ác 業nghiệp (# 三tam )#

-# 初sơ 明minh 難nạn/nan

-# 二nhị 若nhược 欲dục 下hạ 明minh 感cảm

-# 三Tam 故Cố 經Kinh 下Hạ 引Dẫn 經Kinh

-# 三tam 次thứ 明minh 下hạ 煩phiền 惱não (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 機cơ (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 聲Thanh 聞Văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 小tiểu 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 難nạn/nan

-# 二nhị 稱xưng 名danh 下hạ 明minh 感cảm

-# 二nhị 此thử 復phục 下hạ 明minh 通thông 大đại

-# 二nhị 次thứ 明minh 下hạ 例lệ 諸chư 位vị

-# 二nhị 若nhược 論luận 下hạ 明minh 應ưng

-# 二nhị 若nhược 三tam 下hạ 兼kiêm 明minh 空không 識thức (# 二nhị )#

-# 初sơ 普phổ 應ưng 指chỉ 前tiền

-# 二nhị 論luận 其kỳ 下hạ 本bổn 觀quán 今kim 說thuyết (# 二nhị )#

-# 初sơ 漸tiệm (# 二nhị )#

-# 初sơ 本bổn 觀quán 慈từ 悲bi (# 二nhị )#

-# 初sơ 隨tùy 觀quán 示thị

-# 二Nhị 故Cố 淨Tịnh 下Hạ 引Dẫn 經Kinh 證Chứng

-# 二nhị 成thành 王vương 下hạ 乘thừa 誓thệ 應ưng 赴phó (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 相tương/tướng

-# 二nhị 華hoa 嚴nghiêm 下hạ 引dẫn 證chứng

-# 二nhị 若nhược 作tác 下hạ 頓đốn (# 二nhị )#

-# 初sơ 空không 識thức 圓viên 修tu

-# 二nhị 起khởi 無vô 下hạ 慈từ 悲bi 普phổ 應ưng

-# ○# 七thất 怨oán 賊tặc 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 列liệt 門môn

-# 二nhị 貼# 文văn 下hạ 隨tùy 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 貼# 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 釋thích 怨oán 賊tặc (# 二nhị )#

-# 初Sơ 科Khoa 經Kinh

-# 二nhị 難nạn 處xứ 下hạ 釋thích 義nghĩa (# 四tứ )#

-# 初sơ 標tiêu 難nạn 處xứ (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 處xứ

-# 二nhị 次thứ 明minh 下hạ 明minh 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 滿mãn 中trung

-# 二nhị 怨oán 者giả 下hạ 釋thích 怨oán 賊tặc

-# 二nhị 二nhị 標tiêu 下hạ 遭tao 難nạn/nan 人nhân (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 四tứ 義nghĩa

-# 二nhị 商thương 者giả 下hạ 釋thích 四tứ 義nghĩa (# 四tứ )#

-# 初sơ 釋thích 商thương 主chủ

-# 二nhị 既ký 有hữu 下hạ 釋thích 商thương 人nhân

-# 三tam 既ký 涉thiệp 遠viễn 下hạ 釋thích 重trọng/trùng 寶bảo

-# 四tứ 險hiểm 路lộ 下hạ 釋thích 險hiểm 路lộ

-# 三tam 機cơ 者giả 下hạ 明minh 有hữu 機cơ (# 二nhị )#

-# 初Sơ 示Thị 經Kinh 四Tứ 義Nghĩa

-# 二nhị 所sở 以dĩ 下hạ 通thông 釋thích 四tứ 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 前tiền 三tam 助trợ 進tiến (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 設thiết 三tam 所sở 以dĩ

-# 二nhị 明minh 無vô 三tam 不bất 進tiến

-# 二nhị 故cố 知tri 下hạ 結kết

-# 二nhị 三tam 義nghĩa 下hạ 明minh 後hậu 一nhất 能năng 感cảm (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 因nhân 三tam 故cố 唱xướng

-# 二nhị 南Nam 無mô 下hạ 翻phiên 梵Phạm 就tựu 華hoa

-# 四tứ 明minh 蒙mông 應ưng

-# 二nhị 次thứ 結kết 下hạ 寄ký 結kết 口khẩu 機cơ (# 二nhị )#

-# 初Sơ 舉Cử 經Kinh

-# 二nhị 今kim 言ngôn 下hạ 釋thích 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 威uy 力lực 明minh

-# 二nhị 巍nguy 巍nguy 下hạ 約ước 字tự 義nghĩa 顯hiển

-# 二nhị 約ước 證chứng

-# 三tam 觀quán 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 果quả 報báo

-# 二nhị 修tu 善thiện 下hạ 惡ác 業nghiệp

-# 三tam 次thứ 明minh 下hạ 煩phiền 惱não (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược 明minh 機cơ (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 明minh 四tứ 行hành 遭tao 賊tặc

-# 二nhị 將tương 此thử 下hạ 歷lịch 諸chư 教giáo 明minh 感cảm

-# 二nhị 例lệ 明minh 應ưng

疏sớ/sơ 上thượng 。

疏sớ/sơ 下hạ 。

-# ○# 第đệ 二nhị 意ý 業nghiệp 機cơ (# 二nhị )#

-# 初sơ 列liệt 門môn

-# 二nhị 貼# 文văn 下hạ 隨tùy 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 貼# 文văn (# 二nhị )#

-# 初Sơ 科Khoa 經Kinh

-# 二nhị 釋thích 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 明minh 意ý 機cơ (# 二nhị )#

-# 初Sơ 總Tổng 示Thị 經Kinh 文Văn

-# 二Nhị 通Thông 稱Xưng 下Hạ 通Thông 釋Thích 經Kinh 義Nghĩa (# 三Tam )#

-# 初Sơ 依Y 經Kinh 論Luận 釋Thích 三Tam 毒Độc (# 二Nhị )#

-# 初sơ 通thông 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 單đơn 複phức

-# 二nhị 有hữu 人nhân 下hạ 明minh 多đa 少thiểu (# 二nhị )#

-# 初sơ 他tha 明minh 少thiểu

-# 二nhị 意ý 謂vị 下hạ 今kim 明minh 多đa (# 二nhị )#

-# 初Sơ 立Lập 少Thiểu 乖Quai 經Kinh

-# 二nhị 今kim 明minh 下hạ 明minh 多đa 能năng 感cảm

-# 二nhị 大đại 論luận 下hạ 別biệt 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 別biệt 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 貪tham 欲dục (# 四tứ )#

-# 初sơ 大đại 論luận 明minh 病bệnh 因nhân

-# 二nhị 不bất 擇trạch 下hạ 現hiện 事sự 明minh 過quá 患hoạn

-# 三Tam 淨Tịnh 住Trụ 下Hạ 二Nhị 經Kinh 明Minh 蟲Trùng 鬼Quỷ

-# 四Tứ 如Như 大Đại 下Hạ 大Đại 經Kinh 明Minh 多Đa 少Thiểu

-# 二nhị 瞋sân 恚khuể (# 四tứ )#

-# 初sơ 約ước 喻dụ 明minh 瞋sân 相tương/tướng

-# 二Nhị 故Cố 遺Di 下Hạ 二Nhị 經Kinh 明Minh 障Chướng 道Đạo

-# 三Tam 大Đại 集Tập 下Hạ 二Nhị 經Kinh 明Minh 魔Ma 業Nghiệp

-# 四tứ 若nhược 例lệ 下hạ 例lệ 上thượng 有hữu 蟲trùng 鬼quỷ

-# 三tam 愚ngu 癡si (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 過quá 患hoạn

-# 二nhị 例lệ 前tiền 下hạ 例lệ 蟲trùng 鬼quỷ

-# 二nhị 三tam 毒độc 下hạ 總tổng 結kết 過quá

-# 二nhị 欲dục 離ly 下hạ 約ước 伏phục 斷đoạn 明minh 得đắc 離ly (# 三tam )#

-# 初sơ 示thị 念niệm 得đắc 離ly

-# 二nhị 有hữu 人nhân 下hạ 斥xích 非phi 顯hiển 是thị (# 二nhị )#

-# 初sơ 他tha 解giải 非phi 滅diệt 離ly

-# 二Nhị 今Kim 謂Vị 下Hạ 二Nhị 經Kinh 明Minh 盡Tận 淨Tịnh

-# 三tam 今kim 作tác 下hạ 正chánh 明minh 伏phục 斷đoạn

-# 三tam 問vấn 離ly 下hạ 約ước 問vấn 答đáp 明minh 常thường 念niệm (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 念niệm 非phi 離ly 惑hoặc 難nạn/nan

-# 二Nhị 答Đáp 經Kinh 下Hạ 約Ước 念Niệm 即Tức 智Trí 慧Tuệ 釋Thích (# 二Nhị )#

-# 初sơ 略lược 明minh 正chánh 念niệm 之chi 德đức (# 二nhị )#

-# 初sơ 即tức 念niệm 明minh 慧tuệ 之chi 功công

-# 二nhị 若nhược 如như 下hạ 離ly 念niệm 說thuyết 慧tuệ 之chi 過quá

-# 二nhị 今kim 此thử 下hạ 委ủy 明minh 修tu 觀quán 之chi 相tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 忘vong 照chiếu 各các 論luận 四tứ 句cú

-# 二nhị 或hoặc 次thứ 下hạ 漸tiệm 頓đốn 有hữu 諸chư 四tứ 句cú

-# 二nhị 結kết 意ý 機cơ

-# 二nhị 觀quán 釋thích ○#

-# ○# 二nhị 次thứ 就tựu 下hạ 觀quán 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 前tiền 七thất 番phiên 指chỉ 上thượng

-# 二nhị 今kim 但đãn 下hạ 後hậu 三tam 番phiên 當đương 說thuyết (# 二nhị )#

-# 初sơ 三tam 毒độc 逆nghịch 順thuận 委ủy 示thị (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 界giới 外ngoại 雙song 標tiêu

-# 二nhị 今kim 取thủ 下hạ 依y 法pháp 相tướng 廣quảng 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 逆nghịch 順thuận 各các 示thị (# 二nhị )#

-# 初sơ 順thuận 約ước 煩phiền 惱não 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 毒độc 害hại (# 二nhị )#

-# 初sơ 二Nhị 乘Thừa 三tam 毒độc (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 毒độc 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 合hợp 明minh 三tam 毒độc

-# 二nhị 開khai 三tam 下hạ 開khai 成thành 八bát 萬vạn

-# 二Nhị 淨Tịnh 名Danh 下Hạ 引Dẫn 經Kinh 證Chứng

-# 二nhị 未vị 斷đoạn 下hạ 菩Bồ 薩Tát 三tam 毒độc

-# 二nhị 欲dục 除trừ 下hạ 明minh 機cơ 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 正chánh 念niệm 機cơ 應ưng

-# 二nhị 永vĩnh 離ly 下hạ 明minh 上thượng 土thổ/độ 全toàn 分phần/phân

-# 二nhị 次thứ 明minh 下hạ 逆nghịch 約ước 法Pháp 門môn 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 毒độc 觀quán 欲dục 成thành (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 凡phàm 小tiểu 毒độc 少thiểu

-# 二nhị 菩Bồ 薩Tát 下hạ 示thị 圓viên 人nhân 毒độc 多đa (# 二nhị )#

-# 初sơ 就tựu 毒độc 名danh 論luận 大đại

-# 二nhị 如như 此thử 下hạ 約ước 法Pháp 門môn 明minh 妙diệu (# 三tam )#

-# 初sơ 標tiêu 列liệt 三tam 門môn

-# 二nhị 大đại 慈từ 下hạ 解giải 釋thích 三tam 相tương/tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 大đại 貪tham 法Pháp 門môn

-# 二nhị 大đại 瞋sân 法Pháp 門môn

-# 三tam 大đại 癡si 法Pháp 門môn (# 三tam )#

-# 初sơ 約ước 無vô 緣duyên 直trực 示thị

-# 二nhị 舉cử 鑑giám 像tượng 難nan 思tư

-# 三tam 引dẫn 淨tịnh 名danh 杜đỗ 口khẩu

-# 三tam 引dẫn 人nhân 證chứng 結kết

-# 二nhị 欲dục 滿mãn 下hạ 常thường 念niệm 感cảm 應ứng (# 四tứ )#

-# 初sơ 明minh 機cơ 成thành 德đức 滿mãn

-# 二nhị 一nhất 切thiết 下hạ 諸chư 聖thánh 所sở 依y

-# 三Tam 故Cố 無Vô 下Hạ 引Dẫn 無Vô 行Hành 經Kinh 證Chứng

-# 四tứ 一nhất 切thiết 下hạ 結kết 成thành 佛Phật 法pháp

-# 二nhị 此thử 三tam 下hạ 逆nghịch 順thuận 合hợp 談đàm (# 二nhị )#

-# 初sơ 被bị 物vật 雙song 示thị

-# 二Nhị 如Như 華Hoa 下Hạ 引Dẫn 經Kinh 委Ủy 證Chứng (# 三Tam )#

-# 初sơ 證chứng 貪tham 欲dục 逆nghịch 順thuận

-# 二nhị 又hựu 四tứ 下hạ 證chứng 瞋sân 恚khuể 逆nghịch 順thuận

-# 三tam 方phương 便tiện 下hạ 證chứng 愚ngu 癡si 假giả 實thật

-# 二nhị 次thứ 此thử 下hạ 明minh 二nhị 觀quán 慈từ 悲bi 例lệ 前tiền

第đệ 三tam 卷quyển 科khoa

-# ○# 第đệ 三Tam 身Thân 業nghiệp 機cơ 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 列liệt 門môn

-# 二nhị 貼# 文văn 下hạ 隨tùy 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 貼# 文văn (# 二nhị )#

-# 初Sơ 分Phần/phân 經Kinh 料Liệu 簡Giản (# 二Nhị )#

-# 初Sơ 分Phần/phân 經Kinh

-# 二nhị 文văn 云vân 下hạ 料liệu 簡giản (# 二nhị )#

-# 初sơ 獨độc 女nữ 求cầu 男nam 問vấn

-# 二nhị 解giải 者giả 下hạ 女nữ 無vô 子tử 苦khổ 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 他tha 謬mậu 解giải

-# 二nhị 今kim 解giải 下hạ 今kim 正chánh 解giải

-# 二Nhị 求Cầu 男Nam 下Hạ 依Y 經Kinh 解Giải 釋Thích (# 二Nhị )#

-# 初sơ 求cầu 願nguyện (# 二nhị )#

-# 初sơ 大đại 師sư 鎖tỏa 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 求cầu 男nam (# 二nhị )#

-# 初Sơ 唱Xướng 經Kinh

-# 二nhị 釋thích 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初Sơ 分Phần/phân 經Kinh 三Tam 義Nghĩa

-# 二nhị 願nguyện 與dữ 下hạ 略lược 二nhị 解giải 一nhất (# 二nhị )#

-# 初sơ 略lược 願nguyện 行hành

-# 二nhị 德đức 業nghiệp 下hạ 釋thích 德đức 業nghiệp

-# 二nhị 釋thích 求cầu 女nữ (# 二nhị )#

-# 初Sơ 唱Xướng 經Kinh

-# 二nhị 求cầu 女nữ 下hạ 解giải 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 存tồn 略lược 意ý

-# 二nhị 女nữ 人nhân 下hạ 明minh 相tướng 貌mạo 意ý

-# 二nhị 有hữu 人nhân 下hạ 章chương 安an 斥xích 謬mậu (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 他tha 謬mậu 立lập

-# 二nhị 私tư 難nạn/nan 下hạ 明minh 今kim 正chánh 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 難nạn/nan 破phá (# 二nhị )#

-# 初sơ 立lập 義nghĩa 難nạn/nan

-# 二nhị 難nạn/nan 觀quán 下hạ 引dẫn 文văn 難nạn/nan

-# 二nhị 今kim 明minh 下hạ 正chánh 立lập (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích

-# 二nhị 今kim 不bất 下hạ 結kết

-# 二nhị 結kết 歎thán (# 二nhị )#

-# 初sơ 兩lưỡng 向hướng 解giải 釋thích

-# 二nhị 問vấn 禮lễ 下hạ 對đối 前tiền 料liệu 簡giản (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 答đáp

-# 二nhị 引dẫn 事sự

-# 三tam 觀quán 解giải (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 果quả 報báo (# 二nhị )#

-# 初sơ 無vô 子tử 苦khổ

-# 二nhị 禮lễ 拜bái 下hạ 明minh 機cơ 應ưng

-# 二nhị 明minh 修tu 因nhân (# 二nhị )#

-# 初sơ 列liệt 章chương

-# 二nhị 法Pháp 門môn 下hạ 釋thích 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 辨biện 法Pháp 門môn (# 二nhị )#

-# 初sơ 以dĩ 事sự 表biểu 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 表biểu 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 表biểu 世thế 間gian 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 苦khổ 集tập

-# 二nhị 若nhược 外ngoại 下hạ 示thị 外ngoại 書thư

-# 二nhị 若nhược 就tựu 下hạ 表biểu 出xuất 世thế 法pháp (# 二nhị )#

-# 初sơ 表biểu 能năng 生sanh 父phụ 母mẫu

-# 二nhị 又hựu 慈từ 下hạ 表biểu 。 所sở 生sanh 男nam 女nữ

-# 二nhị 今kim 借tá 下hạ 結kết 表biểu 意ý

-# 二nhị 問vấn 那na 下hạ 釋thích 難nạn/nan 明minh 表biểu (# 二nhị )#

-# 初sơ 執chấp 無vô 妨phương 有hữu 難nạn/nan (# 二nhị )#

-# 初sơ 立lập 無vô 男nam 女nữ 理lý

-# 二Nhị 大Đại 經Kinh 下Hạ 引Dẫn 無Vô 男Nam 女Nữ 文Văn (# 二Nhị )#

-# 初sơ 正chánh 引dẫn 教giáo 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 引dẫn 大Đại 乘Thừa 文văn

-# 二nhị 小Tiểu 乘Thừa 下hạ 引dẫn 小Tiểu 乘Thừa 文văn

-# 二nhị 男nam 女nữ 下hạ 結kết 無vô 所sở 表biểu

-# 二nhị 答đáp 大đại 下hạ 即tức 遮già 而nhi 照chiếu 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 廣quảng 釋thích (# 三tam )#

-# 初sơ 說thuyết 默mặc 相tương/tướng 即tức (# 二nhị )#

-# 初sơ 據cứ 理lý 妙diệu 絕tuyệt

-# 二nhị 善thiện 巧xảo 下hạ 被bị 機cơ 有hữu 無vô

-# 二nhị 非phi 有hữu 下hạ 明minh 一nhất 二nhị 本bổn 融dung (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp

-# 二nhị 譬thí

-# 三tam 合hợp

-# 三tam 言ngôn 定định 下hạ 明minh 定định 慧tuệ 互hỗ 具cụ (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 義nghĩa 明minh 具cụ (# 三tam )#

-# 初sơ 法pháp

-# 二nhị 譬thí

-# 三tam 定định 慧tuệ 下hạ 合hợp

-# 二nhị 何hà 但đãn 下hạ 據cứ 文văn 證chứng 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 慧tuệ 具cụ 定định

-# 二nhị 文văn 云vân 下hạ 定định 具cụ 慧tuệ

-# 二nhị 故cố 知tri 下hạ 總tổng 結kết (# 二nhị )#

-# 初sơ 以dĩ 一nhất 二nhị 相tương/tướng 即tức 結kết

-# 二nhị 理lý 實thật 下hạ 以dĩ 說thuyết 默mặc 相tương/tướng 即tức 結kết

-# 二nhị 次thứ 明minh 下hạ 與dữ 願nguyện (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 義nghĩa 門môn (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 十thập 番phiên 感cảm 應ứng (# 四tứ )#

-# 初sơ 果quả 報báo

-# 二nhị 修tu 因nhân 下hạ 世thế 善thiện (# 三tam )#

-# 初sơ 五Ngũ 戒Giới (# 二nhị )#

-# 初sơ 表biểu 行hành 法pháp

-# 二nhị 若nhược 不bất 下hạ 求cầu 願nguyện 滿mãn

-# 二nhị 十Thập 善Thiện

-# 三tam 修tu 禪thiền 下hạ 八bát 定định

-# 三tam 四tứ 教giáo (# 四tứ )#

-# 初sơ 三tam 藏tạng (# 三tam )#

-# 初sơ 聲Thanh 聞Văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 表biểu 行hành 法pháp

-# 二nhị 若nhược 不bất 下hạ 求cầu 願nguyện 滿mãn

-# 二nhị 支chi 佛Phật (# 二nhị )#

-# 初sơ 表biểu 行hành 法pháp

-# 二nhị 若nhược 不bất 下hạ 求cầu 願nguyện 滿mãn

-# 三tam 次thứ 明minh 下hạ 菩Bồ 薩Tát (# 二nhị )#

-# 初sơ 表biểu 行hành 法pháp

-# 二nhị 若nhược 定định 下hạ 求cầu 願nguyện 滿mãn

-# 二nhị 通thông 教giáo (# 二nhị )#

-# 初sơ 表biểu 法pháp

-# 二nhị 求cầu 願nguyện 下hạ 願nguyện 滿mãn

-# 三tam 別biệt 教giáo (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 男nam 女nữ 生sanh 相tương/tướng

-# 二nhị 慈từ 悲bi 下hạ 明minh 男nam 女nữ 有hữu 能năng 所sở 生sanh

-# 四tứ 圓viên 教giáo (# 二nhị )#

-# 初sơ 表biểu 法pháp

-# 二nhị 方phương 便tiện 下hạ 願nguyện 滿mãn

-# 四tứ 變biến 易dị

-# 二nhị 復phục 次thứ 下hạ 作tác 三tam 差sai 料liệu 簡giản (# 三tam )#

-# 初sơ 明minh 人nhân 天thiên 定định 散tán (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 有hữu 善thiện 禪thiền 之chi 德đức

-# 二nhị 從tùng 三tam 下hạ 斥xích 無vô 動động 出xuất 之chi 功công

-# 二nhị 從tùng 二nhị 下hạ 明minh 藏tạng 通thông 智trí 斷đoạn (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 有hữu 無vô 漏lậu 之chi 德đức

-# 二nhị 從tùng 二nhị 下hạ 明minh 無vô 中trung 道đạo 之chi 失thất

-# 三tam 唯duy 有hữu 下hạ 明minh 別biệt 圓viên 地địa 住trụ

-# 二nhị 故cố 知tri 下hạ 斥xích 他tha 局cục

-# ○# 第đệ 三tam 勸khuyến 持trì (# 二nhị )#

-# 初Sơ 科Khoa 經Kinh

-# 二nhị 勸khuyến 持trì 下hạ 釋thích 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 勸khuyến 持trì

-# 二nhị 格cách 量lượng (# 二nhị )#

-# 初sơ 科khoa

-# 二nhị 格cách 量lượng 下hạ 釋thích (# 四tứ )#

-# 初sơ 格cách 量lượng 本bổn

-# 二nhị 問vấn

-# 三tam 答đáp

-# 四tứ 正chánh 格cách 量lượng (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 教giáo 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 佛Phật 眼nhãn 略lược 示thị (# 二nhị )#

-# 初sơ 以dĩ 少thiểu 格cách 多đa

-# 二nhị 問vấn 起khởi 答đáp 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 以dĩ 人nhân 情tình 問vấn

-# 二nhị 答đáp 佛Phật 下hạ 約ước 佛Phật 眼nhãn 答đáp

-# 二nhị 問vấn 何hà 下hạ 對đối 他tha 解giải 廣quảng 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 舊cựu 解giải 下hạ 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 舊cựu 解giải 非phi (# 五ngũ )#

-# 初sơ 引dẫn 物vật 論luận 等đẳng

-# 二nhị 二nhị 云vân 下hạ 田điền 有hữu 高cao 下hạ

-# 三tam 心tâm 有hữu 濃nồng 淡đạm

-# 四tứ 時thời 解giải 不bất 解giải

-# 五ngũ 有hữu 緣duyên 無vô 緣duyên

-# 二nhị 今kim 明minh 下hạ 明minh 今kim 義nghĩa 是thị (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 今kim 立lập 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 實thật 際tế 釋thích

-# 二Nhị 一Nhất 中Trung 下Hạ 以Dĩ 經Kinh 偈Kệ 釋Thích

-# 二nhị 法pháp 華hoa 下hạ 引dẫn 本bổn 論luận 證chứng

-# 二nhị 又hựu 約ước 下hạ 約ước 觀quán 釋thích

-# 三tam 結kết 成thành

-# ○# 大đại 章chương 第đệ 二nhị 問vấn 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 章chương 述thuật 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 章chương

-# 二nhị 前tiền 問vấn 下hạ 述thuật 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 述thuật 前tiền 科khoa

-# 二nhị 今kim 問vấn 下hạ 示thị 今kim 意ý

二Nhị 分Phần 科Khoa 解Giải 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 分phần/phân 科khoa

-# 二Nhị 一Nhất 云Vân 下Hạ 釋Thích 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 問vấn (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 三tam 業nghiệp 文văn

-# 二nhị 此thử 是thị 下hạ 明minh 三tam 業nghiệp 德đức (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 釋thích 三tam 業nghiệp (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 列liệt 三tam 義nghĩa

-# 二nhị 三tam 不bất 下hạ 解giải 釋thích 三tam 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 釋thích 三tam 不bất 護hộ (# 二nhị )#

-# 初sơ 法pháp

-# 二nhị 譬thí 如như 下hạ 喻dụ

-# 二nhị 三tam 無vô 下hạ 釋thích 三tam 無vô 失thất

-# 三tam 三tam 輪luân 下hạ 釋thích 三tam 輪luân (# 二nhị )#

-# 初sơ 徧biến 示thị 三tam 輪luân

-# 二nhị 雖tuy 普phổ 下hạ 釋thích 不bất 思tư 議nghị 化hóa (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 義nghĩa 釋thích 相tương/tướng

-# 二Nhị 淨Tịnh 名Danh 下Hạ 引Dẫn 經Kinh 證Chứng 釋Thích

-# 二nhị 問vấn 意ý 下hạ 別biệt 明minh 示thị 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 答đáp

-# 二nhị 佛Phật 答đáp 下hạ 答đáp (# 二nhị )#

-# 初Sơ 分Phần/phân 經Kinh

-# 二nhị 初sơ 別biệt 下hạ 釋thích 義nghĩa (# 三tam )#

-# 初sơ 別biệt 答đáp (# 二nhị )#

-# 初Sơ 懸Huyền 示Thị 經Kinh 意Ý (# 三Tam )#

-# 初sơ 明minh 諸chư 身thân 皆giai 答đáp 三tam 業nghiệp (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 相tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 以dĩ 三tam 答đáp 三tam

-# 二nhị 又hựu 但đãn 下hạ 約ước 二nhị 答đáp 三tam (# 二nhị )#

-# 初sơ 現hiện 身thân 具cụ 三tam

-# 二nhị 若nhược 說thuyết 下hạ 說thuyết 法Pháp 具cụ 三tam

-# 二nhị 二nhị 釋thích 下hạ 結kết 示thị

-# 二nhị 從tùng 別biệt 下hạ 以dĩ 諸chư 身thân 束thúc 對đối 十thập 界giới (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 義nghĩa 示thị

-# 二nhị 而nhi 文văn 下hạ 足túc 闕khuyết 文văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 菩Bồ 薩Tát (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 他tha 四tứ 解giải

-# 二nhị 若nhược 三tam 下hạ 今kim 取thủ 古cổ 本bổn

-# 二nhị 又hựu 無vô 下hạ 明minh 地địa 獄ngục (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 三tam 釋thích

-# 二nhị 今kim 明minh 下hạ 明minh 今kim 有hữu 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 依y 總tổng 答đáp 明minh 有hữu

-# 二Nhị 又Hựu 請Thỉnh 下Hạ 據Cứ 二Nhị 經Kinh 明Minh 有Hữu

-# 三tam 今kim 通thông 下hạ 約ước 諸chư 身thân 對đối 機cơ 四tứ 句cú (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 四tứ 句cú

-# 二nhị 別biệt 對đối 三tam 相tương/tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 機cơ 應ưng 四tứ 句cú (# 二nhị )#

-# 初sơ 若nhược 妙diệu 下hạ 釋thích 四tứ 句cú (# 四tứ )#

-# 初sơ 一nhất 界giới 度độ 一nhất 界giới

-# 二nhị 若nhược 寂tịch 下hạ 一nhất 界giới 度độ 多đa 界giới

-# 三tam 若nhược 有hữu 下hạ 多đa 界giới 度độ 一nhất 界giới

-# 四tứ 若nhược 佛Phật 下hạ 多đa 界giới 度độ 多đa 界giới

-# 二nhị 用dụng 此thử 下hạ 歷lịch 五ngũ 味vị

-# 二nhị 復phục 次thứ 下hạ 人nhân 法pháp 四tứ 句cú

-# 三tam 因nhân 果quả 下hạ 因nhân 果quả 四tứ 句cú

-# 二nhị 觀quán 音âm 下hạ 結kết 示thị (# 二nhị )#

-# 初sơ 結kết 歸quy 聖thánh 能năng

-# 二nhị 有hữu 人nhân 下hạ 敘tự 他tha 斥xích 局cục

-# 二Nhị 舊Cựu 釋Thích 下Hạ 科Khoa 釋Thích 經Kinh 文Văn (# 二Nhị )#

-# 初Sơ 科Khoa 經Kinh (# 二Nhị )#

-# 初sơ 舊cựu 科khoa (# 二nhị )#

-# 初sơ 分phần/phân 三tam 枝chi 末mạt

-# 二nhị 若nhược 爾nhĩ 下hạ 釋thích 疑nghi 問vấn 答đáp

-# 二nhị 今kim 明minh 下hạ 今kim 科khoa

-# 二nhị 一nhất 明minh 下hạ 釋thích 義nghĩa (# 八bát )#

-# 初sơ 聖thánh 身thân (# 四tứ )#

-# 初sơ 佛Phật 身thân (# 三tam )#

-# 初sơ 垂thùy 應ưng 相tướng 狀trạng (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 身thân 簡giản 定định (# 二nhị )#

-# 初sơ 定định 應ứng 化hóa

-# 二nhị 問vấn 何hà 下hạ 揀giản 真chân 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 答đáp

-# 二nhị 若nhược 從tùng 下hạ 就tựu 土thổ/độ 分phân 別biệt (# 三tam )#

-# 初sơ 實thật 報báo (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 應ưng 相tương/tướng

-# 二nhị 示thị 機cơ 宜nghi

-# 二nhị 復phục 次thứ 下hạ 有hữu 餘dư (# 二nhị )#

-# 初sơ 論luận 有hữu 無vô (# 二nhị )#

-# 初sơ 大đại 小tiểu 有hữu 無vô

-# 二Nhị 釋Thích 論Luận 下Hạ 經Kinh 論Luận 定Định 判Phán

-# 二nhị 此thử 應ưng 下hạ 明minh 機cơ 應ưng (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 但đãn 示thị 兩lưỡng 應ưng

-# 二nhị 何hà 故cố 下hạ 明minh 唯duy 被bị 二nhị 機cơ (# 二nhị )#

-# 初sơ 總tổng 示thị

-# 二nhị 若nhược 圓viên 下hạ 別biệt 示thị

-# 三tam 凡phàm 聖thánh 同đồng 居cư 土thổ/độ (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 明minh 二nhị 土thổ/độ 二nhị 根căn (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 所sở 感cảm 二nhị 相tương/tướng (# 三tam )#

-# 初sơ 二nhị 土thổ/độ 淨tịnh 穢uế

-# 二nhị 兩lưỡng 根căn 利lợi 鈍độn

-# 三tam 五ngũ 濁trược 輕khinh 重trọng

-# 二nhị 何hà 故cố 下hạ 明minh 能năng 感cảm 二nhị 行hành

-# 二nhị 若nhược 穢uế 下hạ 別biệt 示thị 穢uế 土thổ/độ 二nhị 根căn (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 乘thừa 戒giới 四tứ 句cú (# 二nhị )#

-# 初sơ 立lập 句cú 相tương/tướng

-# 二nhị 戒giới 急cấp 下hạ 判phán 所sở 感cảm

-# 二nhị 機cơ 有hữu 明minh 大đại 小tiểu 二nhị 根căn (# 二nhị )#

-# 初sơ 通thông 明minh 大đại 小tiểu 感cảm 佛Phật

-# 二nhị 頓đốn 機cơ 下hạ 別biệt 示thị 大đại 小tiểu 得đắc 益ích (# 二nhị )#

-# 初sơ 大đại 機cơ 益ích 相tương/tướng

-# 二nhị 若nhược 小tiểu 下hạ 小tiểu 機cơ 益ích 相tương/tướng ○#

-# 二nhị 結kết 例lệ ○#

-# 二nhị 本bổn 觀quán 慈từ 悲bi ○#

-# 三tam 簡giản 土thổ/độ 名danh 體thể ○#

-# 二nhị 菩Bồ 薩Tát 身thân ○#

-# 三tam 支chi 佛Phật 身thân ○#

-# 四tứ 聲Thanh 聞Văn 身thân ○#

-# 二nhị 天thiên 身thân ○#

-# 三tam 人nhân 身thân ○#

-# 四tứ 四tứ 眾chúng 身thân ○#

-# 五ngũ 婦phụ 女nữ 身thân ○#

-# 六lục 童đồng 男nam 女nữ 身thân ○#

-# 七thất 八bát 部bộ 身thân ○#

-# 八bát 金kim 剛cang 身thân ○#

-# 二nhị 總tổng 答đáp ○#

-# 三tam 勸khuyến 供cúng 養dường ○#

第đệ 四tứ 卷quyển 科khoa

-# ○# 二nhị 若nhược 小tiểu 下hạ 小tiểu 機cơ 益ích 相tương/tướng (# 四tứ )#

-# 初sơ 酪lạc 益ích (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 小tiểu 機cơ 應ưng

-# 二nhị 既ký 非phi 下hạ 對đối 大đại 甄chân 揀giản (# 二nhị )#

-# 初sơ 進tiến 對đối 法pháp 華hoa 揀giản 悟ngộ

-# 二nhị 未vị 堪kham 下hạ 退thoái 就tựu 華hoa 嚴nghiêm 辨biện 機cơ (# 二nhị )#

-# 初sơ 於ư 大đại 名danh 乳nhũ

-# 二nhị 聞văn 方phương 下hạ 於ư 小tiểu 名danh 酪lạc

-# 二nhị 次thứ 聞văn 下hạ 生sanh 酥tô

-# 三tam 次thứ 聞văn 下hạ 熟thục 酥tô

-# 四tứ 次thứ 聞văn 下hạ 醍đề 醐hồ (# 二nhị )#

-# 初sơ 法pháp 華hoa (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 三tam 乘thừa 。 皆giai 得đắc 成thành 佛Phật

-# 二nhị 故cố 云vân 下hạ 證chứng 一nhất 代đại 俱câu 入nhập 醍đề 醐hồ

-# 二nhị 若nhược 復phục 下hạ 涅Niết 槃Bàn

-# ○# 二nhị 是thị 為vi 下hạ 結kết 例lệ (# 三tam )#

-# 初sơ 結kết 佛Phật 身thân

-# 二nhị 或hoặc 示thị 下hạ 例lệ 餘dư 身thân

-# 三tam 穢uế 國quốc 下hạ 例lệ 淨tịnh 土độ

-# ○# 二nhị 此thử 中trung 下hạ 本bổn 觀quán 慈từ 悲bi

-# ○# 三Tam 問Vấn 經Kinh 下Hạ 簡Giản 土Thổ/độ 名Danh 體Thể (# 二Nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 答đáp

-# ○# 二nhị 問vấn 二nhị 下hạ 明minh 土thổ/độ 體thể (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 答đáp

-# ○# 二nhị 次thứ 明minh 下hạ 菩Bồ 薩Tát (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 應ưng 相tương/tướng (# 二nhị )#

-# 初sơ 補bổ 佛Phật 不bất 同đồng

-# 二nhị 赴phó 利lợi 下hạ 赴phó 緣duyên 有hữu 異dị

-# 二nhị 此thử 中trung 下hạ 明minh 本bổn 觀quán

-# ○# 三tam 支chi 佛Phật

-# ○# 四tứ 次thứ 明minh 下hạ 聲Thanh 聞Văn (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 所sở 現hiện

-# 二nhị 內nội 祕bí 下hạ 明minh 能năng 現hiện (# 四tứ )#

-# 初sơ 能năng 現hiện 意ý

-# 二nhị 次thứ 引dẫn 下hạ 能năng 現hiện 人nhân

-# 三tam 次thứ 引dẫn 大đại 下hạ 能năng 現hiện 法pháp

-# 四tứ 問vấn 下hạ 寄ký 料liệu 簡giản (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 答đáp

-# ○# 二nhị 二nhị 明minh 下hạ 天thiên 身thân (# 六lục )#

-# 初sơ 梵Phạm 王Vương (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 名danh 相tướng

-# 二nhị 觀quán 音âm 下hạ 明minh 本bổn 觀quán

-# 二nhị 帝Đế 釋Thích

-# 三tam 自tự 在tại

-# 四tứ 大đại 自tự 在tại

-# 五ngũ 天thiên 大đại 將tướng 軍quân

-# 六lục 毗tỳ 沙Sa 門Môn (# 釋thích 闕khuyết )#

-# ○# 三tam 小tiểu 王vương 下hạ 人nhân 身thân (# 五ngũ )#

-# 初sơ 小tiểu 王vương

-# 二nhị 長trưởng 者giả

-# 三tam 居cư 士sĩ

-# 四tứ 宰tể 官quan

-# 五ngũ 婆Bà 羅La 門Môn

-# ○# 四tứ 次thứ 列liệt 下hạ 四tứ 眾chúng

-# ○# 五ngũ 婦phụ 女nữ

-# ○# 六lục 童đồng 真chân

-# ○# 七thất 八bát 部bộ (# 八bát )#

-# 初sơ 天thiên

-# 二nhị 龍long

-# 三tam 夜dạ 叉xoa

-# 四tứ 乾càn 闥thát 婆bà

五ngũ 阿a 修tu 羅la

-# 六lục 迦ca 樓lâu 羅la

-# 七thất 緊khẩn 那na 羅la

-# 八bát 摩ma 睺hầu 羅la 伽già

-# ○# 八bát 金kim 剛cang (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 相tương/tướng

-# 二nhị 問vấn 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 答đáp

-# ○# 第đệ 二nhị 總tổng 答đáp (# 三tam )#

-# 初sơ 牒điệp 章chương 示thị 文văn 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 牒điệp 章chương

-# 二nhị 示thị 文văn

-# 二nhị 諸chư 名danh 下hạ 依y 文văn 明minh 義nghĩa 廣quảng (# 二nhị )#

-# 初sơ 依y 文văn 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 垂thùy 應ưng 徧biến 三tam 土thổ/độ

-# 二nhị 以dĩ 種chủng 下hạ 據cứ 總tổng 文văn 示thị 三tam 廣quảng

-# 二nhị 言ngôn 雖tuy 下hạ 結kết 義nghĩa 廣quảng

-# 三tam 善thiện 財tài 下hạ 按án 義nghĩa 顯hiển 他tha 狹hiệp (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 文văn 廣quảng 義nghĩa 狹hiệp

-# 二nhị 斥xích 違vi 義nghĩa 立lập 宗tông

-# ○# 第đệ 三tam 勸khuyến 供cúng 養dường (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 章chương 立lập 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 標tiêu 章chương

-# 二nhị 佛Phật 答đáp 下hạ 立lập 意ý (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 始thỉ 終chung 相tương 稱xứng (# 二nhị )#

-# 初sơ 示thị 今kim 立lập 章chương (# 二nhị )#

-# 初sơ 前tiền 後hậu 皆giai 三tam (# 二nhị )#

-# 初sơ 敘tự 前tiền 三tam

-# 二nhị 佛Phật 答đáp 後hậu 下hạ 示thị 今kim 三tam

-# 二nhị 而nhi 總tổng 下hạ 明minh 總tổng 別biệt 互hỗ 舉cử

-# 二nhị 有hữu 人nhân 下hạ 斥xích 他tha 傷thương 義nghĩa

-# 二nhị 問vấn 後hậu 下hạ 問vấn 答đáp 釋thích 疑nghi (# 二nhị )#

-# 初sơ 番phiên (# 二nhị )#

-# 初sơ 疑nghi 前tiền 無vô 奉phụng 旨chỉ

-# 二nhị 答đáp 默mặc 念niệm 成thành 機cơ (# 二nhị )#

-# 初sơ 明minh 默mặc 念niệm

-# 二nhị 又hựu 欲dục 下hạ 互hỗ 成thành 機cơ

-# 二nhị 番phiên (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn 以dĩ 機cơ 難nạn/nan 應ưng

-# 二nhị 答đáp 以dĩ 機cơ 顯hiển 應ưng

-# 二nhị 初sơ 勸khuyến 下hạ 依y 文văn 釋thích 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 分phần/phân 文văn

-# 二nhị 先tiên 稱xưng 下hạ 釋thích 義nghĩa (# 二nhị )#

-# 初sơ 勸khuyến 供cúng 養dường (# 二nhị )#

-# 初sơ 稱xưng 美mỹ

-# 二nhị 出xuất 供cung 下hạ 出xuất 意ý

-# 二nhị 奉phụng 旨chỉ (# 二nhị )#

-# 初sơ 科khoa

-# 二Nhị 經Kinh 文Văn 下Hạ 釋Thích (# 六Lục )#

-# 初sơ 奉phụng 命mệnh (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 解giải 瓔anh (# 二nhị )#

-# 初sơ 事sự 釋thích (# 二nhị )#

-# 初sơ 評bình 眾chúng 寶bảo 文văn

-# 二nhị 若nhược 依y 下hạ 釋thích 百bách 千thiên 價giá (# 二nhị )#

-# 初sơ 問vấn

-# 二nhị 答đáp

-# 二nhị 若nhược 就tựu 下hạ 觀quán 解giải

-# 二nhị 法Pháp 施thí 下hạ 釋thích 法Pháp 施thí (# 二nhị )#

-# 初sơ 舊cựu 取thủ 重trọng/trùng 法Pháp 施thí

-# 二nhị 今kim 明minh 如như 法Pháp 施thí

-# 二nhị 不bất 肯khẳng 下hạ 不bất 受thọ (# 二nhị )#

-# 初sơ 事sự 釋thích

-# 二nhị 觀quán 解giải

-# 三tam 重trùng 白bạch 下hạ 重trọng/trùng 奉phụng

-# 四tứ 佛Phật 勸khuyến

-# 五ngũ 受thọ 施thí

-# 六lục 結kết 德đức

-# ○# 文văn 後hậu 重trọng/trùng 頌tụng 二nhị 十thập 六lục 行hành 分phần/phân (# 三tam )#

-# 初sơ 一nhất 行hành 雙song 頌tụng 二nhị 問vấn (# 二nhị )#

-# 初sơ 一nhất 句cú 歎thán 德đức

-# 二nhị 我ngã 今kim 下hạ 三tam 句cú 雙song 問vấn (# 二nhị )#

-# 初sơ 一nhất 句cú 含hàm 上thượng 二nhị 問vấn

-# 二nhị 佛Phật 子tử 下hạ 兩lưỡng 句cú 別biệt 頌tụng 初sơ 問vấn

-# 二nhị 具cụ 足túc 下hạ 二nhị 十thập 二nhị 行hành 雙song 頌tụng 二nhị 答đáp (# 二nhị )#

-# 初Sơ 二Nhị 句Cú 經Kinh 家Gia 敘Tự

-# 二nhị 汝nhữ 聽thính 下hạ 正chánh 頌tụng 佛Phật 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 一nhất 行hành 半bán 加gia 頌tụng 總tổng 歎thán 願nguyện 行hành

-# 二nhị 我ngã 為vi 下hạ 別biệt 頌tụng 二nhị 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 頌tụng 初sơ 答đáp 觀quán 音âm 得đắc 名danh (# 二nhị )#

-# 初sơ 一nhất 行hành 頌tụng 總tổng 答đáp

-# 二nhị 假giả 使sử 下hạ 頌tụng 別biệt 答đáp (# 二nhị )#

-# 初sơ 十thập 二nhị 行hành 頌tụng 七thất 難nạn/nan (# 十thập 二nhị )#

-# 初sơ 一nhất 行hành 頌tụng 第đệ 一nhất 火hỏa 難nạn

-# 二nhị 或hoặc 漂phiêu 下hạ 一nhất 行hành 頌tụng 第đệ 二nhị 水thủy 難nạn/nan

-# 三tam 或hoặc 在tại 下hạ 一nhất 行hành 加gia 頌tụng 墮đọa 須Tu 彌Di 峰phong

-# 四tứ 或hoặc 被bị 下hạ 一nhất 行hành 加gia 頌tụng 墮đọa 金Kim 剛Cang 山Sơn

-# 五ngũ 或hoặc 值trị 下hạ 一nhất 行hành 超siêu 頌tụng 怨oán 賊tặc 難nạn/nan

-# 六lục 或hoặc 遭tao 下hạ 一nhất 行hành 頌tụng 刀đao 杖trượng 難nạn/nan

-# 七thất 或hoặc 囚tù 下hạ 一nhất 行hành 頌tụng 幽u 執chấp 難nạn/nan

-# 八bát 咒chú 詛trớ 下hạ 一nhất 行hành 加gia 頌tụng 咒chú 詛trớ 難nạn/nan

-# 九cửu 或hoặc 遇ngộ 下hạ 一nhất 行hành 追truy 頌tụng 羅la 剎sát 難nạn/nan

-# 十thập 若nhược 惡ác 下hạ 加gia 頌tụng 惡ác 獸thú 難nạn/nan

-# 十thập 一nhất 蚖ngoan 蛇xà 下hạ 加gia 頌tụng 蛇xà 蝎hạt 難nạn/nan

-# 十thập 二nhị 雲vân 雷lôi 下hạ 加gia 頌tụng 雷lôi 雨vũ 難nạn/nan

-# 二nhị 眾chúng 生sanh 下hạ 一nhất 行hành 總tổng 頌tụng 三tam 毒độc 二nhị 求cầu

-# 二nhị 具cụ 足túc 下hạ 頌tụng 次thứ 答đáp 普phổ 門môn 示thị 現hiện (# 二nhị )#

-# 初sơ 正chánh 頌tụng 示thị 現hiện (# 二nhị )#

-# 初sơ 一nhất 行hành 超siêu 頌tụng 總tổng 答đáp

二nhị 種chủng 種chủng 下hạ 追truy 頌tụng 別biệt 答đáp (# 三tam )#

-# 初sơ 一nhất 行hành 別biệt 頌tụng 身thân 業nghiệp 普phổ 應ưng

-# 二nhị 真chân 觀quán 下hạ 頌tụng 意ý 業nghiệp 普phổ 觀quán (# 二nhị )#

-# 初sơ 一nhất 行hành 明minh 本bổn 觀quán 慈từ 悲bi

-# 二nhị 無vô 垢cấu 下hạ 一nhất 行hành 明minh 智trí 光quang 徧biến 照chiếu

-# 三tam 悲bi 體thể 下hạ 一nhất 行hành 頌tụng 口khẩu 業nghiệp 普phổ 說thuyết (# 二nhị )#

-# 初sơ 二nhị 句cú 頌tụng 二nhị 輪luân 化hóa 本bổn

-# 二nhị 澍chú 甘cam 下hạ 二nhị 句cú 正chánh 頌tụng 口khẩu 輪luân 說thuyết 法Pháp

-# 二nhị 諍tranh 訟tụng 下hạ 加gia 頌tụng 顯hiển 機cơ

-# 三tam 妙diệu 音âm 下hạ 三tam 行hành 雙song 頌tụng 二nhị 勸khuyến ○#

-# ○# 三tam 妙diệu 音âm 下hạ 三tam 行hành 雙song 頌tụng 二nhị 勸khuyến (# 二nhị )#

-# 初sơ 頌tụng 勸khuyến 受thọ 持trì (# 二nhị )#

-# 初sơ 一nhất 行hành 明minh 智trí 境cảnh 深thâm 妙diệu 以dĩ 勸khuyến 常thường 念niệm

-# 二nhị 念niệm 念niệm 下hạ 一nhất 行hành 明minh 感cảm 應ứng 難nan 測trắc 以dĩ 勸khuyến 勿vật 疑nghi

-# 二nhị 具cụ 一nhất 下hạ 一nhất 行hành 頌tụng 勸khuyến 供cúng 養dường

-# ○# 第đệ 三tam 歎thán 聞văn 品phẩm 功công 德đức (# 二nhị )#

-# 初sơ 持trì 地địa 歎thán 功công 德đức (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích 聞văn 上thượng 二nhị 益ích

-# 二nhị 此thử 中trung 下hạ 釋thích 。 自tự 在tại 之chi 業nghiệp

-# 二nhị 無vô 等đẳng 下hạ 聞văn 品phẩm 獲hoạch 利lợi 益ích (# 二nhị )#

-# 初sơ 約ước 四tứ 悉tất 釋thích 無vô 等đẳng 等đẳng (# 二nhị )#

-# 初sơ 釋thích (# 四tứ )#

-# 初sơ 世thế 界giới

-# 二nhị 又hựu 約ước 下hạ 為vi 人nhân

-# 三tam 亦diệc 是thị 下hạ 對đối 治trị

-# 四Tứ 故Cố 經Kinh 下Hạ 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa

-# 二nhị 此thử 即tức 下hạ 結kết

-# 二nhị 發phát 心tâm 下hạ 約ước 三tam 即tức 顯hiển 真chân 發phát

觀quán 音âm 疏sớ/sơ 記ký 會hội 本bổn 科khoa (# 終chung )#