Qua 49 Ngày Có Còn Cúng Cơm Như Trước?

Con nghiên cứu trong sách vở nói là qua 49 ngày thì người mất được xữ tội xong và biết sẽ đầu thai về hướng nào rồi. Vậy qua 49 ngày thì có còn cúng cơm như trước hết 100 ngày không. Bố con mới mất, xin thầy chỉ dạy, sau 49 ngày quý Thầy làm lễ xong thì chúng con có tiếp tục cúng cơm nữa không ạ.

Trả Lời:

Câu hỏi Phật tử rất cụ thể. Đối với tinh thần đạo Phật, đa phần tất cả các vong linh đến 49 ngày là chuyển kiếp không mang thân trung ấm nữa. Đó là nói với những vong linh mang thân trung ấm. Còn có những trường hợp không mang thân trung ấm. Ví dụ, vong linh tội cực trọng, chết là đọa xuống địa ngục ngay tức khắc, không có thời gian ở thân trung ấm. Những người phước báu lớn, khi sống tu đủ 10 phước thiện, khi chết thì chư thiên đón ngay lên trời. Hoặc có những người có đủ phước duyên sinh về tịnh độ thì được sinh về tịnh độ. Thì 3 trường hợp này không có thân trung ấm, còn gọi là phần hồn. Còn đa phần chúng ta mang thân trung ấm, phần hồn ở trong 49 ngày từ 1 -7 tuần. Có vong linh 1 tuần đã chuyển kiếp, có vong linh 2,3 … chậm nhất là 7 tuần. Có người trong các tuần ấy đọa xuống địa ngục nếu con cháu tiếp tục tạo ác nghiệp, hoặc có người được sinh thiên nếu con cháu biết làm phước, hoặc có người trong những ngày ấy đủ phước thì có thể sinh về tịnh độ. Đa phần thì các vong hồn cứ lang thang như thế đợi ngày chuyển sinh trong lục đạo. Hoặc làm chư thần, người, hoặc làm súc sinh, ngạ quỷ. Cõi trời và cõi người thì không nói, còn lại thường rơi vào cõi ngã quỷ, súc sinh. Tái sinh vào cõi ngã quỷ, mình gọi là ma quỷ, thân nhân mình làm ma làm quỷ, hay mình cũng gọi là cô hồn. Đúng 49 ngày thì phải đi chuyển kiếp.

Còn cúng nữa hay không? Trong tinh thần đạo Phật thì hết 49 ngày rồi thì không phải cúng như trong 49 ngày nữa. Có thể trong 49 ngày vong hồn vẫn về thường xuyên, thường thọ hưởng bằng sự ăn uống, mùi hương của thức ăn, thì cúng là đúng, là có ý nghĩa. Còn khi họ chuyển kiếp, nếu lên trời thì họ không ăn thức ăn của mình nữa rồi; làm người thì đã ở trong bụng của một bà mẹ nào đó ở nơi nào, nước nào rồi thì cũng không ăn; đầu thai vào bụng súc sinh con bò con heo nào rồi thi cũng không về mà ăn. Chỉ trừ duy nhất trường họ tái sinh vào cõi ngã quỷ thì có thể trở về ăn, lúc ấy mình cũng gọi là cô hồn. Trong 49 ngày gọi là vong hồn, ngôn từ Việt Nam rất phong phú. Tái sinh về ngã quỷ thì có thể về để ăn, nhưng ăn được cũng rất là khó. Ngã quỷ tức là quỷ đói, trong kinh Phật dạy, thì cổ thì nhỏ, bụng thì to, muốn ăn không ăn được. Ăn theo kiểu thức ăn của ngã quỷ thì người ta ăn máu, ăn mủ … không chỉ ăn hơi của thức ăn. Trong những ngày tháng 7 đại hội Vu Lan, tổ chức cúng thí thực, nhờ sự chú nguyện của chư Tăng mà họ ăn được. Trong tinh thần đạo Phật thì sau 49 ngày thì không cúng nữa. Còn nếu bảo cúng thì phải cúng đến bao giờ.

Tái sinh vào loài nào thì có thức ăn tương ứng của loài ấy. Làm trâu thì ăn cỏ. Làm người thì ở xứ nào ăn ở xứ ấy. Ngã quỷ thì có thức ăn của ngã quỷ. Mình muốn cúng thì phải có chú biến thực. Mình cúng bát cơm, nhưng nếu con ngã quỷ này chỉ ăn máu mủ thì nhờ chú biến thực cơm này biến thành máu mủ cho nó ăn. Ăn thức ăn dạng nào thì biến thành dạng ấy. Cúng thí thực thì mình không phải cúng hàng ngày, mà một năm, một tháng gì đấy. Việc đấy giao cho các chùa cúng thí thực. Còn tại gia mình không cúng hàng ngày được vì bận bịu. Tinh thần đạo Phật thì hết 49 ngày là xong rồi, giải bàn vong được rồi. Đến ngày 50 thì rút 3 chân hương thỉnh lên bát hương gia tiên để thờ cùng gia tiên là xong rồi. Chỉ còn cúng vào ngày giỗ thôi. Còn tục cúng 100 ngày đó là tinh thần của nho giáo, của thọ – mai – giá – lễ, có khi cúng cả 3 năm , ai muốn cúng, có điều kiện thì tùy Phật không cấm.