Phương Ngung Giới Kim Cương Tường Ấn

 

Dựa theo Quyết Ấn lúc trước, dựng thẳng Thiền Trí (2 ngón cái) sang bên cạnh như hình bức tường.

Nên quán Ấn thành chày Kim Cương. Từ Ấn tuôn ra vô lượng ánh lửa Kim Cương bùng cháy. Xoay Ấn theo bên phải vòng quanh Thân ba vòng xứng với Đàn lớn nhỏ, liền thành bức tường Kim Cương bền chắc.

Chân Ngôn là:

“Án, tát la, tát la, phộc nhật-la, bát-la ca la, hồng, phát tra”

Do kết An này với tụng Chân Ngôn, tác ý gia trì cho nên tất cả chư Phật còn chẳng làm trái ngược huống chi các loài khó điều phục khác, Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka), trùng đôc, loài có nanh vuốt nhọn lại có thể xâm lăng sao?