Phương Ngung Giới Ấn

Chắp hai tay lại, co hai ngón trỏ (?hợp dựng hai ngón giữa), co hai ngón vô danh sao cho móng tay chung lưng, kèm dựng hai ngón cái đè hai ngón trỏ, tách mở hai ngón út, liền thành.

Đưa Ấn xoay theo bên phải ba vòng liền thành Kết Giới. Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam_ Lê lô bố lý, vĩ câu lý, vĩ câu lê, sa-phộc ha”