Phương Châm
TỪ BI PHẬT GIÁO

Đạo Phật là đạo từ bi
Đâu phải là đạo sân si với đời
Sao không trao đổi nụ cười
Giúp người bất hạnh cho vơi kiếp sầu.
Hận thù chẳng được gì đâu
Đào thêm hố thẩm bên cầu tử sinh
Đã không chia sẻ ân tình
Lại còn thiêu đốt an lành trần gian.
Từ bi không phải đầu hàng
Thụ động không phải hành trang vào đời.
Từ bi chuyển hoá muôn nơi
Chuyển ngay tư tưởng con người vô minh
Khiến cho ý niệm thanh bình
Nở hoa nối kết nguồn sinh dâng trào;
Làm sao thế giới ngàn sau
Muôn phương hạnh phúc dạt dào tình thương.

Mùa xuân năm Nhân Dần, 2012
Thích Thắng Hoan