phù chung

phù chung

鳧鐘 ( 鳧phù 鐘chung )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)周禮曰:「鳧氏鑄鐘。」考工記曰:「鳧氏為鐘,鳧入水不溺,以名鐘工,取其浮虛之義。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) 周chu 禮lễ 曰viết : 「 鳧phù 氏thị 鑄chú 鐘chung 。 」 考khảo 工công 記ký 曰viết : 「 鳧phù 氏thị 為vi 鐘chung , 鳧phù 入nhập 水thủy 不bất 溺nịch 。 以dĩ 名danh 鐘chung 工công , 取thủ 其kỳ 浮phù 虛hư 之chi 義nghĩa 。 」 。

error: