Phổ Hiền Tam Muội Gia Ấn

Hai tay cài chéo các ngón bên ngoài rồi nắm thành quyền, hợp dựng hai ngón giữa, liền thành.

Dùng Ấn ấn trái tim tụng một biến, tiếp để ở trán, tiếp đến cổ họng, đỉnh đầu đều tụng một biến. Chân Ngôn là: “Án, tam muội gia tát đát-tông”