非智緣盡 ( 非phi 智trí 緣duyên 盡tận )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)新曰非擇滅無為。見非數緣盡條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 新tân 曰viết 。 非phi 擇trạch 滅diệt 無vô 為vi 。 見kiến 非phi 數số 緣duyên 盡tận 條điều 。