佛Phật 祖Tổ 統Thống 紀Kỷ
Quyển 0009
宋Tống 志Chí 磐Bàn 撰Soạn

佛Phật 祖Tổ 統Thống 紀Kỷ 卷quyển 第đệ 九cửu

宋tống 景cảnh 定định 四tứ 明minh 東đông 湖hồ 沙Sa 門Môn 志chí 磐bàn 撰soạn

諸chư 祖tổ 旁bàng 出xuất 世thế 家gia 第đệ 五ngũ 之chi 一nhất

南nam 岳nhạc 旁bàng 出xuất 世thế 家gia

-(# 二nhị 世thế )# 南nam 岳nhạc 僧Tăng 照chiếu 禪thiền 師sư

-# 南nam 岳nhạc 大đại 善thiện 禪thiền 師sư

-# 枝chi 江giang 慧tuệ 成thành 禪thiền 師sư

-# 藍lam 谷cốc 慧tuệ 超siêu 禪thiền 師sư

-# 巴ba 丘khâu 慧tuệ 耀diệu 禪thiền 師sư

-# 雲vân 峯phong 慧tuệ 涌dũng 禪thiền 師sư

-# 江giang 陵lăng 慧tuệ 威uy 禪thiền 師sư

-# 鍾chung 山sơn 智trí 瓘# 禪thiền 師sư

-# 仙tiên 城thành 慧tuệ 命mạng 禪thiền 師sư

-# 新tân 羅la 玄huyền 光quang 禪thiền 師sư

-# 枝chi 江giang 慧tuệ 璀# 禪thiền 師sư (# 此thử 下hạ 二nhị 人nhân 見kiến 南nam 岳nhạc 紀kỷ )#

-# 南nam 岳nhạc 靈linh 辯biện 禪thiền 師sư

-# 南nam 岳nhạc 淨tịnh 人nhân 方phương 合hợp

-# 郢# 州châu 刺thứ 史sử 劉lưu 懷hoài 寶bảo (# 此thử 下hạ 三tam 人nhân 南nam 岳nhạc 紀kỷ )#

-# 光quang 州châu 五ngũ 百bách 家gia 巴ba 子tử 立lập

-# 南nam 岳nhạc 府phủ 君quân 影ảnh 堂đường 二nhị 十thập 八bát 人nhân (# 見kiến 光quang 師sư 傳truyền )#

-# 業nghiệp 高cao 四tứ 百bách (# 此thử 下hạ 見kiến 善thiện 師sư 傳truyền )#

-# 信tín 重trọng/trùng 三tam 千thiên

-(# 三tam 世thế )# 南nam 澗giản 慧tuệ 旻# 禪thiền 師sư (# 此thử 下hạ 四tứ 人nhân 嗣tự 光quang 師sư )#

-# 升thăng 堂đường 受thọ 莂biệt 一nhất 人nhân

火Hỏa 光Quang 三Tam 昧Muội 一nhất 人nhân

-# 水thủy 光quang 三tam 昧muội 一nhất 人nhân

-# 衡hành 陽dương 令linh 陳trần 正chánh 業nghiệp (# 見kiến 善thiện 師sư 傳truyền )#

智trí 者giả 旁bàng 出xuất 世thế 家gia

-(# 二nhị 世thế 天Thiên 竺Trúc 真chân 觀quán 禪thiền 師sư

-# 瓦ngõa 官quan 法Pháp 喜hỷ 禪thiền 師sư

-# 國quốc 清thanh 智trí 越việt 禪thiền 師sư

-# 瓦ngõa 官quan 法pháp 慎thận 禪thiền 師sư

-# 國quốc 清thanh 普phổ 明minh 禪thiền 師sư

-# 國quốc 清thanh 智trí 璪# 禪thiền 師sư

-# 佛Phật 隴# 智trí 晞# 禪thiền 師sư

-# 國quốc 清thanh 法pháp 彥ngạn 禪thiền 師sư

-# 廬lư 山sơn 智trí 鍇# 禪thiền 師sư

-# 廬lư 山sơn 大đại 智trí 禪thiền 師sư

-# 玉ngọc 泉tuyền 道đạo 悅duyệt 禪thiền 師sư

-# 天thiên 台thai 等đẳng 觀quán 禪thiền 師sư

-# 華hoa 頂đảnh 般Bát 若Nhã 禪thiền 師sư

-# 會hội 稽khể 禮lễ 宗tông 禪thiền 師sư

-# 棲tê 霞hà 法pháp 嚮hướng 禪thiền 師sư

-# 玉ngọc 泉tuyền 行hành 簡giản 禪thiền 師sư

-# 國quốc 清thanh 慧tuệ 威uy 禪thiền 師sư

-# 碧bích 澗giản 法pháp 俊# 禪thiền 師sư

-# 興hưng 皇hoàng 慧tuệ 獎tưởng 禪thiền 師sư

-# 南nam 岳nhạc 慧tuệ 稠trù 禪thiền 師sư

-# 當đương 陽dương 德đức 抱bão 禪thiền 師sư

-# 蔣tưởng 山sơn 大đại 忍nhẫn 禪thiền 師sư

-# 佛Phật 隴# 慧tuệ 辯biện 禪thiền 師sư

-# 玉ngọc 泉tuyền 道đạo 勢thế 禪thiền 師sư

-# 天thiên 台thai 慧tuệ 瑫# 禪thiền 師sư

-# 天thiên 台thai 惠huệ 普phổ 禪thiền 師sư

-# 玉ngọc 泉tuyền 法pháp 盛thịnh 禪thiền 師sư

-# 玉ngọc 泉tuyền 法pháp 論luận 禪thiền 師sư (# 下hạ 三tam 人nhân 同đồng 紀kỷ )#

-# 會hội 稽khể 智trí 果quả 禪thiền 師sư

-# 終chung 南nam 法pháp 琳# 禪thiền 師sư

-# 國quốc 清thanh 智trí 寂tịch 禪thiền 師sư

-# 白bạch 馬mã 敬kính 韶thiều 禪thiền 師sư

-# 定định 林lâm 法pháp 歲tuế 禪thiền 師sư (# 此thử 下hạ 十thập 一nhất 人nhân 天thiên 台thai 紀kỷ )#

-# 禪thiền 眾chúng 智trí 令linh 禪thiền 師sư

-# 奉phụng 誠thành 法pháp 安an 禪thiền 師sư

-# 玉ngọc 泉tuyền 法pháp 偃yển 禪thiền 師sư

-# 國quốc 清thanh 道đạo 修tu 禪thiền 師sư

-# 岳nhạc 陽dương 曇đàm 捷tiệp 禪thiền 師sư

-# 玉ngọc 泉tuyền 義nghĩa 邃thúy 禪thiền 師sư

-# 國quốc 清thanh 師sư 諫gián 禪thiền 師sư

-# 國quốc 清thanh 如như 朗lãng 禪thiền 師sư

-# 佛Phật 隴# 慧tuệ 綽xước 禪thiền 師sư

-# 天thiên 鄉hương 法pháp 延diên 禪thiền 師sư

-# 慧tuệ 日nhật 僧Tăng 珍trân 禪thiền 師sư

-# 玉ngọc 泉tuyền 法pháp 才tài 禪thiền 師sư

-(# 此thử 下hạ 四tứ 人nhân 見kiến 百bách 錄lục )#

-# 玉ngọc 泉tuyền 法pháp 璨xán 禪thiền 師sư

-# 玉ngọc 泉tuyền 道đạo 慧tuệ 禪thiền 師sư

-# 十thập 住trụ 道đạo 臻trăn 禪thiền 師sư

-# 陳trần 少thiểu 帝đế (# 天thiên 台thai 紀kỷ )#

-# 陳trần 皇hoàng 太thái 子tử

-# 陳trần 永vĩnh 陽dương 王vương

-# 隋tùy 煬# 帝đế (# 天thiên 台thai 紀kỷ )#

-# 玉ngọc 泉tuyền 關quan 王vương (# 天thiên 台thai 紀kỷ )#

-# 中trung 兵binh 參tham 軍quân 陳trần 鍼châm

-# 太thái 中trung 大đại 夫phu 蔣tưởng 添# 玫mai

-# 開khai 府phủ 儀nghi 同đồng 沈trầm 君quân 理lý

-# 尚thượng 書thư 左tả 僕bộc 射xạ 徐từ 陵lăng

-# 光quang 祿lộc 大đại 夫phu 王vương 固cố

-# 開khai 府phủ 儀nghi 同đồng 柳liễu 顧cố 言ngôn

-# 五ngũ 兵binh 尚thượng 書thư 毛mao 喜hỷ

-# 儒nho 士sĩ 梁lương 方phương 茂mậu

-# 開khai 府phủ 儀nghi 同đồng 吳ngô 明minh 徹triệt (# 此thử 下hạ 二nhị 人nhân 天thiên 台thai 紀kỷ )#

-# 岳nhạc 州châu 刺thứ 史sử 王vương 宣tuyên 武võ

-# 侍thị 中trung 孔khổng 煥hoán (# 此thử 下hạ 二nhị 人nhân 沈trầm 博bác )#

-# 僕bộc 射xạ 周chu 弘hoằng 正chánh

-# 得đắc 門môn 千thiên 數số (# 梁lương 氏thị 禪thiền 林lâm 寺tự 碑bi )#

諸chư 祖tổ 前tiền 列liệt 所sở 以dĩ 明minh 正chánh 統thống 也dã 。 至chí 若nhược 旁bàng 出xuất 法pháp 嗣tự 。 自tự 南nam 岳nhạc 照chiếu 禪thiền 師sư 之chi 下hạ 。 皆giai 足túc 以dĩ 光quang 昭chiêu 法pháp 運vận 力lực 扶phù 宗tông 門môn 。 誘dụ 掖dịch 來lai 機cơ 扞# 禦ngữ 外ngoại 務vụ (# 扞# 音âm 汗hãn 抵để 也dã 。 禦ngữ 音âm 語ngữ 止chỉ 也dã 。 務vụ 侮vũ 同đồng )# 摭# 言ngôn 行hạnh 之chi 要yếu 。 考khảo 師sư 弟đệ 之chi 緣duyên 。 撰soạn 歷lịch 代đại 諸chư 祖tổ 旁bàng 出xuất 世thế 家gia 。 南nam 岳nhạc 旁bàng 出xuất 世thế 家gia (# 二nhị 世thế )# 。

禪thiền 師sư 僧Tăng 照chiếu 。 聞văn 南nam 岳nhạc 妙diệu 善thiện 心tâm 觀quán 特đặc 往vãng 參tham 謁yết 。 凡phàm 所sở 指chỉ 授thọ 無vô 不bất 領lãnh 解giải 。 後hậu 以dĩ 南nam 岳nhạc 命mạng 行hành 。 法Pháp 華Hoa 三Tam 昧Muội 。 用dụng 銷tiêu 宿túc 障chướng 妙diệu 行hạnh 將tương 圓viên 。 覩đổ 普phổ 賢hiền 大Đại 士Sĩ 。 乘thừa 白bạch 象tượng 王vương 。 放phóng 光quang 證chứng 明minh 。 又hựu 感cảm 觀quán 音âm 。 為vì 其kỳ 說thuyết 法Pháp 。 於ư 是thị 頓đốn 悟ngộ 玄huyền 旨chỉ 。 辯biện 才tài 無vô 礙ngại 。 師sư 於ư 眾chúng 中trung 苦khổ 行hạnh 禪thiền 定định 皆giai 為vi 第đệ 一nhất 。 嘗thường 用dụng 眾chúng 一nhất 撮toát 鹽diêm 作tác 齋trai 飲ẩm 。 以dĩ 所sở 用dụng 無vô 幾kỷ 。 不bất 以dĩ 為vi 慮lự 。 後hậu 行hành 方Phương 等Đẳng 忽hốt 見kiến 相tương/tướng 起khởi 。 計kế 三tam 年niên 增tăng 長trưởng 至chí 數sổ 十thập 斛hộc 。 急cấp 賣mại 衣y 買mãi 鹽diêm 償thường 眾chúng 。 其kỳ 相tương/tướng 方phương 滅diệt 。 南nam 岳nhạc 入nhập 寂tịch 。 師sư 領lãnh 眾chúng 行hành 道Đạo 不bất 異dị 於ư 昔tích 。

禪thiền 師sư 大đại 善thiện 。 幼ấu 棲tê 林lâm 野dã 常thường 誦tụng 法pháp 華hoa 。 後hậu 參tham 南nam 岳nhạc 得đắc 開khai 觀quán 慧tuệ 。 躬cung 行hành 法Pháp 華Hoa 三Tam 昧Muội 。 所sở 入nhập 最tối 深thâm 。 常thường 於ư 山sơn 中trung 講giảng 釋thích 論luận 時thời 眾chúng 推thôi 服phục 。 大đại 都đô 督# 吳ngô 明minh 徹triệt 問vấn 南nam 岳nhạc 曰viết 。 法pháp 華hoa 禪thiền 門môn 真chân 德đức 幾kỷ 何hà 。 岳nhạc 曰viết 。 信tín 重trọng/trùng 三tam 千thiên 業nghiệp 高cao 四tứ 百bách 。 僧Tăng 照chiếu 得đắc 定định 最tối 深thâm 。 智trí 顗# 說thuyết 法Pháp 無vô 礙ngại 。 兼kiêm 之chi 者giả 大đại 善thiện 也dã 。 後hậu 於ư 禪thiền 堂đường 趺phu 坐tọa 而nhi 逝thệ 。 七thất 日nhật 之chi 內nội 。 天thiên 常thường 雨vũ 華hoa 異dị 香hương 凝ngưng 結kết 。 衡hành 陽dương 令linh 陳trần 正chánh 業nghiệp 。 聞văn 師sư 道Đạo 德đức 之chi 盛thịnh 。 每mỗi 往vãng 禮lễ 敬kính 。 蒙mông 示thị 法Pháp 要yếu 內nội 心tâm 歡hoan 喜hỷ 。 後hậu 見kiến 內nội 史sử 鄭trịnh 僧Tăng 杲# 。 數số 稱xưng 師sư 德đức 。 嘗thường 同đồng 獵liệp 圍vi 鹿lộc 一nhất 群quần 。 謂vị 正chánh 業nghiệp 曰viết 。 君quân 常thường 稱xưng 善thiện 禪thiền 師sư 有hữu 慈từ 悲bi 三tam 昧muội 力lực 。 今kim 日nhật 其kỳ 如như 此thử 鹿lộc 何hà 。 正chánh 業nghiệp 即tức 率suất 左tả 右hữu 同đồng 聲thanh 念niệm 南Nam 無mô 大đại 善thiện 禪thiền 師sư 。 應ứng 時thời 群quần 鹿lộc 騰đằng 空không 而nhi 出xuất 。 僧Tăng 杲# 為vi 之chi 駭hãi 服phục 涅Niết 槃Bàn 。 五ngũ 百bách 力lực 士sĩ 。 舉cử 石thạch 不bất 能năng 佛Phật 。 擲trịch 置trí 虛hư 空không 。 令linh 力lực 士sĩ 貢cống 高cao 心tâm 息tức 。

爾nhĩ 時thời 實thật 不bất 舉cử 石thạch 。 當đương 知tri 慈từ 善thiện 根căn 力lực 。 令linh 見kiến 此thử 事sự )# 。

禪thiền 師sư 慧tuệ 成thành 。 段đoạn 氏thị 。 澧# 陽dương 人nhân 。 初sơ 受thọ 業nghiệp 於ư 十thập 住trụ 寺tự 。 誦tụng 法pháp 華hoa 淨tịnh 名danh 勝thắng 天thiên 王vương 經kinh 二nhị 十thập 餘dư 卷quyển 。 日nhật 為vi 常thường 課khóa 。 既ký 受thọ 具cụ 遊du 建kiến 業nghiệp 學học 成thành 實thật 論luận 。 一nhất 聽thính 十thập 年niên 文văn 理lý 略lược 盡tận 。 將tương 歸quy 本bổn 邑ấp 。 聞văn 南nam 岳nhạc 闡xiển 化hóa 之chi 盛thịnh 即tức 往vãng 依y 之chi 。 岳nhạc 以dĩ 師sư 依y 文văn 生sanh 解giải 激kích 之chi 曰viết 。 汝nhữ 一nhất 生sanh 學học 問vấn 。 與dữ 吾ngô 炙chích 手thủ 猶do 不bất 得đắc 熱nhiệt 。 虛hư 喪táng 功công 夫phu 豈khởi 不bất 惜tích 哉tai 。 師sư 承thừa 法pháp 訓huấn 憤phẫn 。 取thủ 章chương 疏sớ/sơ 盡tận 焚phần 之chi 。 開khai 眼nhãn 坐tọa 禪thiền 夜dạ 以dĩ 達đạt 旦đán 。 如như 此thử 五ngũ 年niên 。 岳nhạc 令linh 入nhập 方Phương 等Đẳng 觀quán 音âm 法pháp 華hoa 。 般Bát 舟Chu 三Tam 昧Muội 。 歷lịch 試thí 諸chư 行hành 以dĩ 銷tiêu 宿túc 障chướng 。 行hành 之chi 三tam 年niên 得đắc 解giải 眾chúng 生sanh 語ngữ 言ngôn 三tam 昧muội 。 彼bỉ 閉bế 目mục 坐tọa 禪thiền 者giả 。 觀quán 道đạo 雖tuy 明minh 開khai 眼nhãn 或hoặc 失thất 。 岳nhạc 歎thán 之chi 曰viết 。 智trí 顗# 先tiên 發phát 三tam 昧muội 後hậu 證chứng 總tổng 持trì 。 慧tuệ 成thành 今kim 又hựu 及cập 之chi 。 二nhị 子tử 行hành 解giải 亦diệc 且thả 齊tề 矣hĩ 。 續tục 於ư 荊kinh 州châu 枝chi 江giang (# 邑ấp 名danh )# 創sáng/sang 造tạo 藍lam 寺tự 。 殿điện 缺khuyết 巨cự 梁lương 。 忽hốt 六lục 月nguyệt 江giang 漲trương 。 夢mộng 有hữu 木mộc 可khả 中trung 梁lương 用dụng 。 往vãng 江giang 視thị 之chi 果quả 然nhiên 。 信tín 士sĩ 段đoạn 弘hoằng 為vi 精tinh 舍xá 主chủ 。 忽hốt 氣khí 絕tuyệt 召triệu 師sư 至chí 舍xá 。 弘hoằng 乃nãi 省tỉnh 曰viết 。 初sơ 被bị 執chấp 至chí 王vương 所sở 。 見kiến 師sư 上thượng 殿điện 曰viết 。 我ngã 與dữ 此thử 人nhân 共cộng 立lập 功công 業nghiệp 未vị 辦biện 。 願nguyện 宥hựu 之chi 。 王vương 起khởi 禮lễ 足túc 許hứa 之chi 。 陳trần 後hậu 主chủ 聞văn 師sư 名danh 召triệu 之chi 。 毅nghị 然nhiên 不bất 往vãng 。 常thường 又hựu 令linh 江giang 總tổng 往vãng 迎nghênh 。 且thả 戒giới 之chi 曰viết 。 師sư 若nhược 不bất 允duẫn 不bất 勞lao 返phản 也dã 。 使sử 人nhân 雨vũ 淚lệ 強cường/cưỡng 邀yêu 上thượng 船thuyền 。 師sư 奮phấn 身thân 入nhập 水thủy 立lập 江giang 中trung 。 使sử 更cánh 請thỉnh 曰viết 。 若nhược 不bất 蒙mông 往vãng 總tổng 等đẳng 粉phấn 身thân 無vô 地địa 矣hĩ 。 師sư 閔mẫn 其kỳ 意ý 。 從tùng 至chí 闕khuyết 下hạ 。 帝đế 躬cung 身thân 請thỉnh 戒giới 法pháp 。 賜tứ 所sở 居cư 曰viết 禪thiền 慧tuệ 寺tự 。 有hữu 常thường 律luật 師sư 過quá 。 師sư 同đồng 寢tẩm 夜dạ 。 擲trịch 蝨sắt 於ư 地địa 。 明minh 將tương 告cáo 別biệt 。 師sư 曰viết 。 夜dạ 來lai 一nhất 檀đàn 越việt 被bị 凍đống 可khả 閔mẫn 。 常thường 大đại 慚tàm 。 永vĩnh 以dĩ 為vi 戒giới 。 一nhất 日nhật 語ngữ 門môn 人nhân 急cấp 甃# 殿điện 階giai 。 吾ngô 當đương 講giảng 涅Niết 槃Bàn 。 及cập 事sự 成thành 建kiến 講giảng 。 適thích 智trí 者giả 自tự 玉ngọc 泉tuyền 來lai 。 共cộng 談đàm 玄huyền 理lý 。 良lương 久cửu 入nhập 定định 示thị 滅diệt 。

禪thiền 師sư 慧tuệ 超siêu 。 丹đan 陽dương 沈trầm 氏thị 。 幼ấu 入nhập 道đạo 誦tụng 法pháp 華hoa 。 聞văn 光quang 州châu 思tư 禪thiền 師sư 妙diệu 明minh 三tam 觀quán 。 與dữ 天thiên 台thai 仙tiên 城thành 命mạng 禪thiền 師sư 同đồng 往vãng 請thỉnh 業nghiệp 。 思tư 師sư 對đối 眾chúng 稱xưng 之chi 曰viết 。 超siêu 之chi 神thần 府phủ 得đắc 忍nhẫn 人nhân 也dã 。 後hậu 入nhập 嵩tung 高cao 餌nhị 藥dược 坐tọa 禪thiền 。 隋tùy 太thái 子tử 勇dũng 。 召triệu 集tập 名danh 德đức 總tổng 會hội 京kinh 師sư 。 以dĩ 師sư 行hành 業nghiệp 不bất 群quần 。 獨độc 留lưu 供cúng 養dường 。 有hữu 淨tịnh 業nghiệp 法Pháp 師sư 隱ẩn 居cư 藍lam 谷cốc 。 欽khâm 師sư 高cao 道đạo 躬cung 事sự 邀yêu 迎nghênh 。 共cộng 止chỉ 八bát 年niên 倍bội 隆long 三tam 慧tuệ 。 大đại 業nghiệp 初sơ 。 屢lũ 詔chiếu 入nhập 宮cung 說thuyết 法Pháp 。 師sư 所sở 居cư 常thường 有hữu 數số 虎hổ 以dĩ 任nhậm 役dịch 使sử 。 平bình 時thời 誦tụng 經Kinh 。 五ngũ 十thập 餘dư 年niên 。 幾kỷ 一nhất 萬vạn 部bộ 。 京kinh 邑ấp 名danh 匠tượng 慧tuệ 因nhân 保bảo 恭cung 等đẳng 咸hàm 就tựu 棲tê 止chỉ 以dĩ 事sự 請thỉnh 益ích 。 後hậu 因nhân 臥ngọa 疾tật 。 示thị 門môn 人nhân 曰viết 。 生sanh 不bất 忻hãn 死tử 不bất 戚thích 吾ngô 之chi 常thường 也dã 。 第Đệ 一Nhất 義Nghĩa 空không 。 清thanh 淨tịnh 正chánh 觀quán 吾ngô 之chi 凭bằng 杖trượng 也dã 。 乃nãi 面diện 西tây 正chánh 坐tọa 入nhập 定định 。 遺di 旨chỉ 露lộ 骸hài 松tùng 下hạ 以dĩ 施thí 禽cầm 獸thú 。 弟đệ 子tử 如như 教giáo 。 停đình 月nguyệt 餘dư 顏nhan 色sắc 不bất 變biến 。 夜dạ 有hữu 霞hà 光quang 自tự 身thân 而nhi 發phát 。

時thời 秦tần 王vương 世thế 民dân 聞văn 之chi (# 唐đường 太thái 宗tông )# 遣khiển 人nhân 就tựu 視thị 深thâm 歎thán 希hy 有hữu 。 眾chúng 乃nãi 造tạo 塔tháp 奉phụng 藏tạng 全toàn 身thân 。

禪thiền 師sư 慧tuệ 耀diệu 。 姓tánh 岐kỳ 。 襄tương 陽dương 人nhân 。 初sơ 從tùng 南nam 岳nhạc 居cư 數số 年niên 。 盡tận 得đắc 心tâm 觀quán 之chi 妙diệu 。 岳nhạc 印ấn 之chi 曰viết 。 子tử 於ư 實thật 相tướng 理lý 觀quán 所sở 造tạo 既ký 深thâm 。 宜nghi 隨tùy 方phương 行hành 化hóa 以dĩ 酬thù 本bổn 志chí 。 及cập 南nam 岳nhạc 入nhập 滅diệt 。 師sư 至chí 巴ba 丘khâu 歎thán 曰viết 。 此thử 地địa 禪thiền 法pháp 罕# 聞văn 宜nghi 可khả 開khai 示thị 。 有hữu 道đạo 懿# 禪thiền 師sư 。 邀yêu 居cư 道đạo 因nhân 寺tự 。 專chuyên 尚thượng 禪thiền 寂tịch 不bất 交giao 人nhân 事sự 。 十thập 有hữu 四tứ 年niên 未vị 嘗thường 出xuất 門môn 。 一nhất 日nhật 謂vị 人nhân 曰viết 。 吾ngô 不bất 欲dục 惱não 眾chúng 。 欲dục 往vãng 內nội 華hoa 寺tự 閒nhàn 居cư 。 眾chúng 留lưu 不bất 從tùng 。 閱duyệt 三tam 年niên 示thị 疾tật 。 見kiến 南nam 岳nhạc 與dữ 仙tiên 城thành 來lai 迎nghênh 。 謂vị 言ngôn 。 可khả 同đồng 遊du 淨tịnh 土độ 。 即tức 趺phu 坐tọa 入nhập 寂tịch 。 葬táng 全toàn 身thân 於ư 內nội 華hoa 。

禪thiền 師sư 慧tuệ 涌dũng 。 受thọ 法Pháp 華Hoa 三Tam 昧Muội 。 行hành 法pháp 於ư 南nam 岳nhạc 。 行hành 之chi 既ký 久cửu 遂toại 獲hoạch 證chứng 入nhập 。 乃nãi 隱ẩn 迹tích 雲vân 峯phong 不bất 與dữ 世thế 接tiếp 。 六lục 十thập 餘dư 年niên 一nhất 志chí 禪thiền 定định 。 當đương 出xuất 定định 之chi 頃khoảnh 心tâm 無vô 他tha 務vụ 。 唯duy 誦tụng 法pháp 華hoa 。 既ký 而nhi 又hựu 證chứng 。 火Hỏa 光Quang 三Tam 昧Muội 。 不bất 知tri 所sở 終chung 。

禪thiền 師sư 慧tuệ 威uy 。 江giang 陵lăng 人nhân 。 依y 南nam 岳nhạc 行hành 。 法Pháp 華Hoa 三Tam 昧Muội 。 得đắc 解Giải 一Nhất 切Thiết 眾Chúng 生Sanh 語Ngữ 言Ngôn 陀Đà 羅La 尼Ni 。 聞văn 人nhân 畜súc 禽cầm 鳥điểu 聲thanh 必tất 知tri 其kỳ 意ý 。 後hậu 又hựu 發phát 證chứng 神thần 通thông 。 飛phi 空không 履lý 水thủy 如như 步bộ 平bình 地địa 。

禪thiền 師sư 智trí 瓘# 。 早tảo 親thân 南nam 岳nhạc 修tu 法Pháp 華Hoa 三Tam 昧Muội 。 證chứng 入nhập 甚thậm 深thâm 。 隱ẩn 居cư 鍾chung 山sơn 未vị 嘗thường 越việt 閫khổn 。 煬# 帝đế 屢lũ 詔chiếu 勉miễn 為vi 一nhất 赴phó 。 帝đế 請thỉnh 問vấn 法Pháp 要yếu 。 禮lễ 為vi 國quốc 師sư 。

禪thiền 師sư 慧tuệ 命mạng 天thiên 台thai 仙tiên 城thành 人nhân 。 來lai 參tham 南nam 岳nhạc 。 聞văn 說thuyết 三tam 觀quán 深thâm 悟ngộ 玄huyền 旨chỉ 。 得đắc 無vô 礙ngại 辯biện 。 說thuyết 法Pháp 如như 瀉tả 。 將tương 終chung 誡giới 門môn 人nhân 精tinh 進tấn 淨tịnh 行hạnh 。 眾chúng 忽hốt 見kiến 阿A 彌Di 陀Đà 佛Phật 。 與dữ 大Đại 士Sĩ 來lai 迎nghênh 。 即tức 隨tùy 佛Phật 向hướng 西tây 升thăng 空không 而nhi 去khứ 。

禪thiền 師sư 玄huyền 光quang 。 海hải 東đông 新tân 羅la 人nhân 。 遠viễn 越việt 滄thương 溟minh 求cầu 法Pháp 中trung 夏hạ 。 首thủ 造tạo 南nam 岳nhạc 授thọ 法pháp 華hoa 安an 樂lạc 行hành 門môn 。 稟bẩm 受thọ 勤cần 行hành 。 俄nga 證chứng 法Pháp 華Hoa 三Tam 昧Muội 。 南nam 岳nhạc 謂vị 之chi 曰viết 。 汝nhữ 還hoàn 鄉hương 國quốc 當đương 以dĩ 善thiện 權quyền 而nhi 行hành 化hóa 度độ 。 若nhược 負phụ 螟minh 蛉linh 以dĩ 成thành 蜾# 蠃# 者giả 也dã (# 詩thi 。 螟minh 蛉linh 有hữu 子tử 。 蜾# 蠃# 負phụ 之chi 。 教giáo 誨hối 爾nhĩ 子tử 。 式thức 穀cốc 似tự 之chi 。 楊dương 子tử 。 螟minh 蛉linh 之chi 子tử 。 壹nhất 而nhi 逢phùng 蜾# 蠃# 祝chúc 之chi 。 曰viết 類loại 我ngã 類loại 我ngã 。 螟minh 蛉linh 桑tang 上thượng 青thanh 虫trùng 。 蜾# 蠃# 細tế 腰yêu 蜂phong )# 師sư 即tức 禮lễ 辭từ 南nam 岳nhạc 返phản 錫tích 江giang 南nam 。 值trị 本bổn 國quốc 海hải 舶bạc 遂toại 獲hoạch 附phụ 載tái 。 方phương 及cập 大đại 洋dương 。 忽hốt 覩đổ 采thải 雲vân 亂loạn 目mục 雅nhã 樂nhạo/nhạc/lạc 盈doanh 空không 絳giáng 節tiết 霓nghê 旌tinh 傳truyền 呼hô 而nhi 至chí 。 空không 中trung 聲thanh 云vân 。 天thiên 帝đế 召triệu 海hải 東đông 玄huyền 光quang 禪thiền 師sư 。 師sư 拱củng 手thủ 遜tốn 避tị 。 即tức 見kiến 青thanh 衣y 恭cung 敬kính 前tiền 。 少thiểu 選tuyển 入nhập 大đại 宮cung 闕khuyết 。 見kiến 羽vũ 衛vệ 陳trần 列liệt 。 鱗lân 介giới 繁phồn 錯thác 間gian 以dĩ 鬼quỷ 神thần 。 咸hàm 仰ngưỡng 敬kính 曰viết 。 天thiên 帝đế 降giáng/hàng 我ngã 龍long 宮cung 請thỉnh 法Pháp 師sư 。 說thuyết 已dĩ 證chứng 法Pháp 門môn 。 吾ngô 曹tào 受thọ 益ích 不bất 少thiểu 矣hĩ 。 既ký 升thăng 殿điện 請thỉnh 陟trắc 高cao 臺đài 。 天thiên 帝đế 扣khấu 問vấn 。 師sư 為vi 開khai 演diễn 經kinh 七thất 日nhật 而nhi 畢tất 。 帝đế 躬cung 送tống 別biệt 。 向hướng 所sở 乘thừa 舟chu 泛phiếm 泛phiếm 不bất 進tiến 。 師sư 復phục 登đăng 舟chu 。 舟chu 人nhân 謂vị 始thỉ 半bán 日nhật 耳nhĩ (# 天thiên 親thân 。 上thượng 生sanh 兜Đâu 率Suất 一nhất 遶nhiễu 彌Di 勒Lặc 座tòa 下hạ 。 報báo 無vô 著trước 已dĩ 六lục 月nguyệt 矣hĩ 。 此thử 言ngôn 天thiên 境cảnh 時thời 分phần/phân 常thường 長trường/trưởng 。 今kim 光quang 師sư 龍long 宮cung 七thất 日nhật 說thuyết 法Pháp 。 回hồi 至chí 海hải 船thuyền 始thỉ 半bán 日nhật 耳nhĩ 。 此thử 蓋cái 龍long 宮cung 晝trú 夜dạ 常thường 短đoản 之chi 驗nghiệm 。 或hoặc 欲dục 以dĩ 比tỉ 地địa 涌dũng 品phẩm 六lục 十thập 小tiểu 劫kiếp 。 謂vị 如như 食thực 頃khoảnh 者giả 。 據cứ 疏sớ/sơ 記ký 。 六lục 十thập 非phi 虛hư 佛Phật 威uy 所sở 加gia 。 忘vong 其kỳ 為vi 久cửu 。 則tắc 知tri 今kim 龍long 宮cung 既ký 非phi 佛Phật 國quốc 。 又hựu 非phi 佛Phật 加gia 。 應ưng 以dĩ 龍long 宮cung 自tự 謂vị 七thất 日nhật 。 船thuyền 人nhân 自tự 謂vị 半bán 日nhật 。 各các 執chấp 情tình 謂vị 以dĩ 之chi 為vi 實thật 。 如như 荊kinh 溪khê 謂vị 六lục 十thập 食thực 頃khoảnh 。 但đãn 是thị 情tình 謂vị 非phi 實thật 短đoản 也dã )# 師sư 既ký 歸quy 國quốc 。 於ư 熊hùng 州châu 翁ông 山sơn 結kết 茅mao 為vi 居cư 集tập 眾chúng 說thuyết 法Pháp 。 久cửu 之chi 遂toại 成thành 寶bảo 坊phường 。 受thọ 道đạo 之chi 眾chúng 咸hàm 蒙mông 開khai 悟ngộ 。 升thăng 堂đường 受thọ 莂biệt 者giả 一nhất 人nhân (# 文văn 句cú 。 受thọ 記ký 亦diệc 云vân 受thọ 莂biệt 。 受thọ 是thị 得đắc 義nghĩa 。 莂biệt 是thị 別biệt 了liễu )# 入nhập 火Hỏa 光Quang 三Tam 昧Muội 者giả 一nhất 人nhân 。 入nhập 水thủy 光quang 三tam 昧muội 者giả 二nhị 人nhân 。 南nam 岳nhạc 影ảnh 堂đường 如như 圖đồ 二nhị 十thập 八bát 人nhân 。 師sư 居cư 一nhất 焉yên 。

淨tịnh 人nhân 方phương 合hợp 。 常thường 止chỉ 南nam 岳nhạc 般Bát 若Nhã 臺đài 。 為vi 眾chúng 僧Tăng 執chấp 役dịch 。 密mật 修tu 禪thiền 觀quán 既ký 獲hoạch 證chứng 悟ngộ 。 復phục 得đắc 神thần 通thông 。 每mỗi 伸thân 臂tý 長trường/trưởng 一nhất 丈trượng 餘dư 。

新tân 羅la 光quang 禪thiền 師sư 法pháp 嗣tự (# 三tam 世thế )#

禪thiền 師sư 慧tuệ 旻# 。 河hà 東đông 人nhân 。 九cửu 歲tuế 出xuất 家gia 。 誦tụng 妙diệu 經kinh 朞# 月nguyệt 便tiện 過quá 。 年niên 十thập 五ngũ 。 請thỉnh 法pháp 於ư 光quang 禪thiền 師sư 。 英anh 偉# 秀tú 發phát 宿túc 士sĩ 稱xưng 之chi 。 復phục 十thập 五ngũ 年niên 。 還hoàn 嘉gia 禾hòa 海hải 鹽diêm 主chủ 光quang 興hưng 寺tự 。 講giảng 演diễn 法Pháp 華Hoa 。 眾chúng 聞văn 空không 中trung 諸chư 天thiên 彈đàn 指chỉ 。 異dị 香hương 滿mãn 堂đường 。 後hậu 止chỉ 通thông 玄huyền 寺tự 。 結kết 徒đồ 行hành 道Đạo 。 十thập 七thất 年niên 間gian 足túc 不bất 踰du 閫khổn 。 隋tùy 末mạt 天thiên 下hạ 崩băng 離ly 。 吳ngô 中trung 飢cơ 饉cận 四tứ 眾chúng 逃đào 難nạn/nan 。 唯duy 師sư 守thủ 死tử 禪thiền 誦tụng 。 唐đường 室thất 之chi 初sơ 。 遷thiên 居cư 南nam 澗giản 寺tự (# 在tại 建kiến 康khang )# 有hữu 兩lưỡng 兔thố 一nhất 彪# 。 相tương 親thân 同đồng 止chỉ 。 一nhất 日nhật 眾chúng 聞văn 異dị 香hương 天thiên 樂nhạo/nhạc/lạc 。 競cạnh 以dĩ 問vấn 師sư 。 師sư 曰viết 。 吾ngô 後hậu 日nhật 當đương 往vãng 也dã 。 寄ký 世thế 若nhược 浮phù 雲vân 。 須tu 蚤tảo 求cầu 度độ 。 及cập 期kỳ 果quả 順thuận 化hóa 而nhi 逝thệ 。

智trí 者giả 大đại 禪thiền 師sư 旁bàng 出xuất 世thế 家gia (# 二nhị 世thế )#

禪thiền 師sư 真chân 觀quán 。 字tự 聖thánh 達đạt 。 錢tiền 唐đường 范phạm 氏thị 。 其kỳ 母mẫu 誦tụng 藥dược 王vương 觀quán 音âm 品phẩm 以dĩ 求cầu 嗣tự 。 遂toại 生sanh 師sư 。 舌thiệt 羅la 紫tử 文văn 手thủ 有hữu 異dị 相tướng 。 幼ấu 聰thông 寤ngụ 博bác 通thông 經kinh 史sử 。 遇ngộ 善thiện 相tương/tướng 者giả 謂vị 之chi 曰viết 。 年niên 少thiếu 當đương 成thành 大đại 器khí 何hà 滯trệ 塵trần 網võng 。 師sư 始thỉ 欲dục 出xuất 家gia 。 二nhị 親thân 未vị 見kiến 許hứa 。 夢mộng 天thiên 神thần 告cáo 曰viết 。 汝nhữ 子tử 法pháp 中trung 英anh 傑kiệt 。 何hà 得đắc 籠lung 檻hạm 。 於ư 此thử 父phụ 母mẫu 。 自tự 是thị 從tùng 其kỳ 志chí 。 初sơ 讀đọc 成thành 實thật 十thập 誦tụng 。 始thỉ 開khai 一nhất 卷quyển 。 神thần 夢mộng 語ngữ 曰viết 。 汝nhữ 是thị 大Đại 乘Thừa 法Pháp 器khí 勿vật 守thủ 小tiểu 道đạo 。 陳trần 永vĩnh 陽dương 王vương 伯bá 智trí 夙túc 事sự 師sư 。 遣khiển 使sứ 送tống 師sư 謁yết 智trí 者giả 。 致trí 書thư 為vi 贄# 。 智trí 者giả 以dĩ 齒xỉ 相tương/tướng 若nhược 。 待đãi 之chi 以dĩ 兄huynh 弟đệ 。 高cao 談đàm 寂tịch 照chiếu 金kim 石thạch 相tương/tướng 宣tuyên 。

時thời 人nhân 為vi 之chi 語ngữ 曰viết 。 錢tiền 唐đường 有hữu 真chân 觀quán 。 當đương 天thiên 下hạ 一nhất 半bán 。 大đại 忍nhẫn 禪thiền 師sư 見kiến 而nhi 歎thán 曰viết 。 龍long 樹thụ 之chi 道đạo 方phương 興hưng 東đông 矣hĩ 。

時thời 朝triều 廷đình 征chinh 周chu 失thất 律luật (# 陳trần 宣tuyên 帝đế 大đại 建kiến 十thập 年niên 。 命mạng 吳ngô 明minh 徹triệt 。 北bắc 伐phạt 周chu 。 兵binh 敗bại 為vi 周chu 人nhân 所sở 執chấp )# 議nghị 括quát 僧Tăng 無vô 名danh 者giả 令linh 休hưu 道đạo 。 師sư 致trí 書thư 左tả 僕bộc 射xạ 徐từ 陵lăng 。 事sự 遂toại 寢tẩm 。 隋tùy 文văn 帝đế 朝triêu 。 三tam 勅sắc 勞lao 問vấn 。 秦tần 孝hiếu 王vương 總tổng 管quản 維duy 楊dương 。 兩lưỡng 加gia 延diên 請thỉnh 。 並tịnh 辭từ 疾tật 不bất 赴phó 。 與dữ 道đạo 安an 禪thiền 師sư 頭đầu 陀đà 於ư 靈linh 隱ẩn 山sơn 中trung 。 開khai 皇hoàng 十thập 四tứ 年niên 郡quận 大đại 旱hạn 。 刺thứ 史sử 劉lưu 景cảnh 安an 請thỉnh 講giảng 海Hải 龍Long 王Vương 經kinh 。 序tự 王vương 義nghĩa 方phương 竟cánh 驟sậu 雨vũ 霈# 然nhiên 。 十thập 五ngũ 年niên 。 始thỉ 立lập 精tinh 舍xá 。 號hiệu 南nam 天Thiên 竺Trúc 。 常thường 講giảng 法Pháp 華hoa 用dụng 為vi 要yếu 業nghiệp 。 受thọ 持trì 讀đọc 誦tụng 。 躬cung 自tự 書thư 寫tả 。 五ngũ 種chủng 法Pháp 師sư 於ư 茲tư 為vi 備bị 。 每mỗi 盥quán 洗tẩy 遺di 渧đế 地địa 為vi 不bất 濡nhu 。 有hữu 一nhất 老lão 人nhân 。 日nhật 至chí 聽thính 經Kinh 。 師sư 延diên 問vấn 之chi 。 對đối 曰viết 。 弟đệ 子tử 即tức 此thử 山sơn 龍long 王vương 也dã 。 師sư 曰viết 。 久cửu 旱hạn 何hà 不bất 降giáng 雨vũ 。 老lão 人nhân 曰viết 。 山sơn 民dân 無vô 知tri 鑿tạc 斷đoạn 山sơn 脈mạch 。 諸chư 龍long 不bất 安an 使sử 之chi 若nhược 爾nhĩ 。 師sư 能năng 為vi 諸chư 龍long 授thọ 戒giới 。 勸khuyến 其kỳ 向hướng 道đạo 則tắc 雨vũ 可khả 即tức 致trí 。 師sư 許hứa 之chi 。 即tức 作tác 法pháp 召triệu 諸chư 龍long 與dữ 授thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 即tức 時thời 降giáng 雨vũ 。 是thị 夜dạ 有hữu 峨# 冠quan 朱chu 服phục 頂đảnh 禮lễ 作tác 謝tạ 。 師sư 因nhân 問vấn 曰viết 。 近cận 年niên 多đa 旱hạn 何hà 耶da 。 龍long 曰viết 。 人nhân 無vô 正chánh 信tín 多đa 行hành 惡ác 行hành 。 以dĩ 故cố 惡ác 天thiên 。 將tương 地địa 肥phì 流lưu 入nhập 深thâm 土thổ/độ 。 雖tuy 結kết 五ngũ 穀cốc 食thực 無vô 肥phì 膚phu 。 旱hạn 涸hạc 不bất 常thường 固cố 有hữu 由do 也dã 。 大đại 業nghiệp 七thất 年niên 夏hạ 四tứ 月nguyệt 。 郡quận 司ty 馬mã 李# 子tử 。 深thâm 請thỉnh 出xuất 眾chúng 善thiện 寺tự 。 講giảng 涅Niết 槃Bàn 經Kinh 。 出xuất 山sơn 之chi 日nhật 手thủ 標tiêu 葬táng 處xứ 。 講giảng 至chí 現hiện 病bệnh 品phẩm 。 夢mộng 三tam 人nhân 作tác 禮lễ 告cáo 曰viết 。 淨tịnh 居cư 天thiên 遣khiển 迎nghênh 禪thiền 師sư 。 六lục 月nguyệt 六lục 日nhật 。 始thỉ 臥ngọa 病bệnh 。 夢mộng 與dữ 天thiên 台thai 同đồng 輦liễn 翼dực 佛Phật 還hoàn 山sơn 。 覺giác 已dĩ 歎thán 曰viết 。 昔tích 六lục 十thập 二nhị 當đương 終chung 。 講giảng 法Pháp 華hoa 力lực 得đắc 延diên 一nhất 紀kỷ 。 今kim 七thất 十thập 四tứ 。 復phục 致trí 斯tư 應ưng 。 生sanh 期kỳ 必tất 矣hĩ 。 乃nãi 集tập 眾chúng 訓huấn 曰viết 。 欲dục 出xuất 生sanh 死tử 。 欲dục 具cụ 佛Phật 法Pháp 。 宜nghi 須tu 持trì 戒giới 修tu 定định 。 慧tuệ 學học 弘hoằng 通thông 正Chánh 法Pháp 勿vật 令linh 虛hư 度độ 。 至chí 七thất 月nguyệt 一nhất 日nhật 。 眾chúng 聞văn 空không 中trung 技kỹ 樂nhạc 之chi 聲thanh 。 即tức 趺phu 坐tọa 示thị 滅diệt 。 道đạo 俗tục 獻hiến 供cung 日nhật 致trí 千thiên 輩bối 。 至chí 二nhị 十thập 六lục 日nhật 。 容dung 色sắc 儼nghiễm 然nhiên 眉mi 毫hào 增tăng 長trưởng 。 乃nãi 自tự 眾chúng 善thiện 。 遷thiên 窆biếm 於ư 所sở 標tiêu 之chi 地địa 。 四tứ 部bộ 大đại 眾chúng 者giả 。 亘tuyên 一nhất 由do 旬tuần 。 香hương 蓋cái 成thành 陰ấm 幢tràng 幡phan 蔽tế 野dã 。 道Đạo 德đức 之chi 感cảm 有hữu 若nhược 此thử 云vân (# 師sư 即tức 天Thiên 竺Trúc 靈linh 山sơn 始thỉ 祖tổ 。 章chương 安an 嘗thường 撰soạn 別biệt 傳truyền 。 其kỳ 本bổn 不bất 存tồn 。 慈từ 雲vân 之chi 世thế 重trọng/trùng 修tu 其kỳ 塔tháp 。 作tác 六lục 詩thi 以dĩ 為vi 識thức 。 其kỳ 序tự 略lược 曰viết 。 今kim 土thổ/độ 門môn 自tự 開khai 一nhất 無vô 遺di 物vật 。 不bất 知tri 全toàn 身thân 隨tùy 多đa 寶bảo 以dĩ 證chứng 經kinh 乎hồ 。 像tượng 佛Phật 隴# 以dĩ 化hóa 往vãng 乎hồ )# 。

禪thiền 師sư 法Pháp 喜hỷ 。 力lực 學học 無vô 倦quyện 。 參tham 知tri 識thức 十thập 七thất 人nhân 得đắc 大đại 開khai 悟ngộ 。 年niên 登đăng 六lục 十thập 。 始thỉ 於ư 大đại 蘇tô 山sơn 值trị 遇ngộ 智trí 者giả 。 一nhất 聞văn 法Pháp 音âm 頓đốn 獲hoạch 深thâm 證chứng 。 於ư 是thị 盡tận 舍xá 舊cựu 徒đồ 專chuyên 禪thiền 慧tuệ 。 陳trần 光quang 大đại 元nguyên 年niên 。 與dữ 同đồng 學học 二nhị 十thập 七thất 人nhân 從tùng 智trí 者giả 至chí 金kim 陵lăng 遊du 化hóa 。 尚thượng 書thư 毛mao 喜hỷ 嘲# 之chi 曰viết 。 尊tôn 師sư 猶do 少thiểu 。 弟đệ 子tử 何hà 老lão (# 時thời 智trí 者giả 年niên 三tam 十thập )# 師sư 答đáp 曰viết 。 所sở 事sự 者giả 德đức 。 豈khởi 論luận 其kỳ 年niên 。 又hựu 問vấn 何hà 以dĩ 為vi 德đức 。

答đáp 曰viết 。

善thiện 巧xảo 說thuyết 法Pháp 即tức 後hậu 代đại 富phú 樓lâu 那na 。 破phá 魔ma 得đắc 道Đạo 即tức 今kim 日nhật 優ưu 波ba 毱cúc 。 喜hỷ 善thiện 其kỳ 對đối 。 常thường 稱xưng 之chi 朝triêu 列liệt 師sư 行hành 方Phương 等Đẳng 三tam 昧muội 。 有hữu 雉trĩ 來lai 索sách 命mạng 。 神thần 王vương 訶ha 之chi 曰viết 。 禪thiền 師sư 當đương 往vãng 淨tịnh 土độ 即tức 生sanh 得đắc 道Đạo 。 豈khởi 償thường 汝nhữ 命mạng 耶da 。 後hậu 於ư 瓦ngõa 官quan 趺phu 坐tọa 入nhập 定định 。 不bất 起khởi 於ư 座tòa 而nhi 終chung 。

禪thiền 師sư 智trí 越việt 。 南nam 陽dương 鄭trịnh 氏thị 。 父phụ 與dữ 求cầu 昏hôn 。 師sư 極cực 辭từ 以dĩ 拒cự 即tức 出xuất 家gia 。 遊du 方phương 至chí 金kim 陵lăng 遇ngộ 智trí 者giả 。 北bắc 面diện 受thọ 業nghiệp 。 五ngũ 門môn 六lục 妙diệu 莫mạc 不bất 深thâm 達đạt 。 誦tụng 法pháp 華hoa 經kinh 至chí 滿mãn 萬vạn 部bộ 。 智trí 者giả 晚vãn 歸quy 台thai 嶺lĩnh 付phó 以dĩ 四tứ 眾chúng 。 二nhị 十thập 年niên 間gian 循tuần 循tuần 善thiện 誘dụ 。 德đức 量lượng 寬khoan 曠khoáng 學học 者giả 歸quy 心tâm 。 所sở 居cư 之chi 處xứ 。 瓶bình 水thủy 自tự 滿mãn 。 自tự 晉tấn 王vương 造tạo 寺tự 及cập 登đăng 帝đế 位vị 。 山sơn 中trung 每mỗi 遣khiển 僧Tăng 使sử 。 奉phụng 啟khải 致trí 賀hạ 。 必tất 以dĩ 師sư 名danh 居cư 首thủ 。 上thượng 虛hư 己kỷ 加gia 敬kính 。 若nhược 智trí 者giả 在tại 日nhật 無vô 異dị 。 每mỗi 獲hoạch 嚫sấn 施thí 用dụng 為vi 功công 德đức 。 未vị 嘗thường 有hữu 所sở 畜súc 也dã 。 大đại 業nghiệp 十thập 二nhị 年niên 十thập 一nhất 月nguyệt 。 二nhị 十thập 三tam 日nhật 。 告cáo 眾chúng 為vi 別biệt 右hữu 脇hiếp 而nhi 逝thệ 。 風phong 悽thê 雲vân 慘thảm 地địa 動động 山sơn 頹đồi 。 天thiên 雨vũ 異dị 花hoa 一nhất 境cảnh 冥minh 晦hối 。

禪thiền 師sư 法pháp 慎thận 。 初sơ 居cư 金kim 陵lăng 大đại 莊trang 嚴nghiêm 寺tự 。 從tùng 智trí 者giả 稟bẩm 受thọ 三tam 觀quán 豁hoát 然nhiên 深thâm 證chứng 。 因nhân 定định 發phát 持trì 一nhất 聞văn 能năng 記ký 。 陳trần 大đại 建kiến 三tam 年niên 。 智trí 者giả 於ư 瓦ngõa 官quan 說thuyết 次thứ 第đệ 禪thiền 門môn 。 師sư 於ư 聽thính 次thứ 。 私tư 記ký 為vi 三tam 十thập 卷quyển 。 尚thượng 未vị 修tu 治trị 不bất 幸hạnh 入nhập 滅diệt 。 其kỳ 後hậu 章chương 安an 治trị 定định 為vi 十thập 卷quyển 即tức 禪Thiền 波Ba 羅La 蜜Mật 。 漸tiệm 次thứ 止Chỉ 觀Quán 也dã 。

禪thiền 師sư 普phổ 明minh 。 會hội 稽khể 朱chu 氏thị 。 少thiểu 有hữu 異dị 志chí 。 嘗thường 聚tụ 沙sa 為vi 塔tháp 刈ngải 蒿hao 為vi 殿điện 。 有hữu 僧Tăng 乞khất 食thực 見kiến 之chi 曰viết 。 郎lang 子tử 有hữu 善thiện 根căn 可khả 向hướng 天thiên 台thai 出xuất 家gia 。 彼bỉ 有hữu 初sơ 依y 菩Bồ 薩Tát 。 現hiện 身thân 說thuyết 法Pháp 。 陳trần 大đại 建kiến 十thập 四tứ 年niên 。 來lai 天thiên 台thai 值trị 智trí 者giả 講giảng 次thứ 。 座tòa 眾chúng 初sơ 散tán 禮lễ 足túc 歸quy 依y 。 智trí 者giả 笑tiếu 曰viết 。 宿túc 世thế 願nguyện 力lực 今kim 復phục 相tương 遇ngộ 。 於ư 是thị 服phục 勤cần 左tả 右hữu 專chuyên 習tập 禪thiền 法pháp 。 行hành 方Phương 等Đẳng 般Bát 若Nhã 諸chư 三tam 昧muội 誦tụng 通thông 法pháp 華hoa 。 後hậu 隨tùy 智trí 者giả 止chỉ 廬lư 山sơn 。 於ư 陶đào 侃# 瑞thụy 像tượng 閣các 。 行hành 請thỉnh 觀quán 音âm 三tam 昧muội 。 隆long 冬đông 身thân 不bất 衣y 絮# 。 正chánh 行hạnh 道đạo 間gian 。 見kiến 一nhất 異dị 僧Tăng 。 謂vị 之chi 曰viết 。 汝nhữ 名danh 法pháp 京kinh 未vị 為vi 嘉gia 稱xưng 。 可khả 改cải 為vi 普phổ 明minh 。 此thử 言ngôn 明minh 者giả 。 謂vị 能năng 照chiếu 了liễu 三tam 世thế 也dã 。 智trí 者giả 聞văn 之chi 曰viết 。 既ký 是thị 冥minh 示thị 宜nghi 從tùng 新tân 名danh 。 智trí 者giả 住trụ 玉ngọc 泉tuyền 。 令linh 造tạo 大đại 鍾chung 充sung 佛Phật 隴# 。 用dụng 勸khuyến 江giang 陵lăng 道đạo 俗tục 競cạnh 為vi 經kinh 營doanh 。 偶ngẫu 盲manh 人nhân 來lai 視thị 。 師sư 知tri 相tương/tướng 不bất 吉cát 。 模mô 開khai 果quả 缺khuyết 。 乃nãi 倍bội 工công 再tái 冶dã 。 誡giới 不bất 具cụ 者giả 莫mạc 至chí 。 其kỳ 聲thanh 遠viễn 聞văn 七thất 十thập 里lý 。 暨kỵ 居cư 國quốc 清thanh 以dĩ 取thủ 水thủy 為vi 艱gian 。 指chỉ 其kỳ 石thạch 曰viết 。 此thử 石thạch 出xuất 水thủy 。 不bất 亦diệc 快khoái 乎hồ 。 泉tuyền 即tức 涌dũng 出xuất 日nhật 給cấp 千thiên 眾chúng 。 嘗thường 鑄chú 丈trượng 六lục 盧lô 舍xá 那na 像tượng 。 感cảm 異dị 人nhân 施thí 金kim 為vi 助trợ 。 國quốc 清thanh 講giảng 堂đường 狹hiệp 小tiểu 師sư 欲dục 廣quảng 之chi 。 章chương 安an 勸khuyến 勿vật 改cải 。 俄nga 而nhi 栝# 州châu 都đô 督# 周chu 孝hiếu 節tiết (# 溫ôn 州châu 在tại 陳trần 隋tùy 為vi 栝# 州châu )# 施thí 杉# 柱trụ 泛phiếm 海hải 而nhi 至chí 。 章chương 安an 在tại 赤xích 城thành 。 忽hốt 見kiến 師sư 身thân 十thập 餘dư 丈trượng 。 高cao 出xuất 林lâm 表biểu 。 翼dực 從tùng 數sổ 十thập 人nhân 。 語ngữ 章chương 安an 勿vật 苦khổ 諫gián 吾ngô 所sở 作tác 當đương 有hữu 成thành 。 章chương 安an 感cảm 其kỳ 神thần 異dị 望vọng 林lâm 合hợp 掌chưởng 致trí 敬kính 曰viết 。 當đương 依y 仁nhân 者giả 區khu 畫họa 。 創sáng/sang 堂đường 之chi 日nhật 。 感cảm 山sơn 神thần 隱ẩn 形hình 而nhi 至chí 。 若nhược 雷lôi 震chấn 。 摧tồi 樹thụ 傾khuynh 枝chi 。 闊khoát 一nhất 步bộ 許hứa 。 自tự 佛Phật 隴# 下hạ 至chí 於ư 寺tự 。 日nhật 暮mộ 還hoàn 返phản 。 聲thanh 如như 初sơ 至chí 。 比tỉ 房phòng 聞văn 師sư 與dữ 之chi 共cộng 語ngữ 。 多đa 勸khuyến 神thần 為vi 善thiện 。 建kiến 堂đường 既ký 畢tất 。 忽hốt 蓋cái 破phá 衣y 與dữ 眾chúng 言ngôn 別biệt 。 奄yểm 然nhiên 坐tọa 逝thệ 。 信tín 宿túc 屈khuất 左tả 三tam 指chỉ 。 師sư 不bất 畜súc 私tư 財tài 。 以dĩ 所sở 得đắc 施thí 。 造tạo 金kim 銅đồng 像tượng 十thập 軀khu 。 閱duyệt 大đại 藏tạng 二nhị 過quá 。 每mỗi 作tác 利lợi 益ích 事sự 。 一nhất 運vận 其kỳ 心tâm 金kim 帛bạch 自tự 至chí 。

禪thiền 師sư 智trí 璪# 。 臨lâm 海hải 張trương 氏thị 。 父phụ 懷hoài 仕sĩ 陳trần 為vi 中trung 兵binh 參tham 軍quân 。 年niên 十thập 七thất 。 二nhị 親thân 俱câu 亡vong 。 服phục 滿mãn 染nhiễm 病bệnh 久cửu 醫y 無vô 效hiệu 。 乃nãi 力lực 疾tật 出xuất 庭đình 向hướng 月nguyệt 而nhi 臥ngọa 。 至chí 心tâm 念niệm 月Nguyệt 光Quang 菩Bồ 薩Tát 。 繫hệ 念niệm 旬tuần 日nhật 。 夜dạ 中trung 夢mộng 人nhân 以dĩ 口khẩu 就tựu 身thân 噓hư 吸hấp 。 如như 此thử 三tam 夕tịch 疾tật 遂toại 瘳sưu 。 因nhân 投đầu 安an 靜tĩnh 寺tự 出xuất 家gia 。 聞văn 智trí 者giả 為vi 世thế 良lương 導đạo 。 即tức 往vãng 請thỉnh 業nghiệp 行hành 。 法Pháp 華Hoa 三Tam 昧Muội 。 至chí 二nhị 七thất 日nhật 初sơ 夜dạ 懺sám 畢tất 。 就tựu 床sàng 欲dục 坐tọa 。 見kiến 九cửu 頭đầu 龍long 從tùng 地địa 而nhi 起khởi 。 上thượng 升thăng 虛hư 空không 。 智trí 者giả 釋thích 曰viết 。 此thử 表biểu 九cửu 道đạo 眾chúng 生sanh 聞văn 法Pháp 華hoa 經kinh 。 將tương 破phá 無vô 明minh 地địa 入nhập 法pháp 性tánh 空không 耳nhĩ 。 嘗thường 往vãng 寶bảo 林lâm 寺tự 行hành 懺sám 。 初sơ 夜dạ 有hữu 人nhân 來lai 撼# 戶hộ 扇thiên/phiến 。 師sư 問vấn 何hà 人nhân 。

答đáp 曰viết 。

我ngã 看khán 燈đăng 耳nhĩ 。 有hữu 成thành 禪thiền 師sư 聞văn 之chi 曰viết 。 此thử 堂đường 有hữu 惡ác 鬼quỷ 。 今kim 此thử 聲thanh 者giả 鬼quỷ 也dã 。 即tức 啟khải 永vĩnh 陽dương 王vương 。 遣khiển 十thập 人nhân 執chấp 仗trượng 為vi 護hộ 。 師sư 謝tạ 遣khiển 之chi 曰viết 。 命mạng 由do 業nghiệp 耳nhĩ 。 是thị 夜dạ 鬼quỷ 入nhập 堂đường 槌chùy 壁bích 擊kích 柱trụ 。 周chu 遍biến 東đông 西tây 。 師sư 行hành 道Đạo 禪thiền 誦tụng 坦thản 然nhiên 無vô 懼cụ 。 三tam 七thất 日nhật 內nội 事sự 常thường 如như 此thử 。 行hành 法pháp 將tương 訖ngật 。 見kiến 一nhất 青thanh 衣y 童đồng 。 稱xưng 讚tán 善thiện 哉tai 。 言ngôn 已dĩ 不bất 見kiến 。 又hựu 因nhân 往vãng 會hội 稽khể 。 路lộ 由do 剡# 縣huyện 乞khất 食thực 。 主chủ 人nhân 誤ngộ 進tiến 毒độc 蕈# 。 食thực 訖ngật 前tiền 邁mại 。 主chủ 人nhân 啖đạm 者giả 。 皆giai 吐thổ 利lợi 委ủy 頓đốn 。 隣lân 人nhân 追truy 師sư 十thập 里lý 語ngữ 之chi 。 師sư 笑tiếu 曰viết 。 貧bần 道đạo 幸hạnh 無vô 他tha 。 大đại 業nghiệp 元nguyên 年niên 。 煬# 帝đế 巡tuần 幸hạnh 楊dương 州châu 。 師sư 自tự 國quốc 清thanh 御ngự 使sử 命mạng 至chí 行hành 在tại 所sở 。 引dẫn 見kiến 內nội 殿điện 賜tứ 坐tọa 慰úy 勞lao 。 遣khiển 通thông 事sự 舍xá 人nhân 盧lô 正chánh 方phương 送tống 還hoàn 山sơn 。 為vi 智trí 者giả 設thiết 千thiên 僧Tăng 齋trai 度độ 一nhất 百bách 人nhân 。 師sư 前tiền 後hậu 八bát 入nhập 參tham 覲cận 。 主chủ 上thượng 每mỗi 加gia 異dị 禮lễ 。 唐đường 貞trinh 觀quán 十thập 二nhị 年niên 。 無vô 疾tật 正chánh 坐tọa 入nhập 滅diệt 。 壽thọ 八bát 十thập 三tam 。

禪thiền 師sư 智trí 晞# 。 陳trần 氏thị 。 頴dĩnh 川xuyên 人nhân 。 先tiên 世thế 遊du 宦# 寓# 家gia 於ư 越việt 。 年niên 二nhị 十thập 。 往vãng 投đầu 智trí 者giả 剃thế 度độ 。 稟bẩm 受thọ 禪thiền 訣quyết 旦đán 夕tịch 研nghiên 心tâm 不bất 見kiến 倦quyện 色sắc 。 智trí 者giả 入nhập 滅diệt 。 受thọ 命mạng 居cư 佛Phật 隴# 。

時thời 眾chúng 行hành 三tam 昧muội 者giả 頗phả 盛thịnh 。 殿điện 堂đường 展triển 闢tịch 制chế 度độ 嚴nghiêm 整chỉnh 。 唯duy 香hương 臺đài 未vị 架# 。 當đương 香hương 鑪lư 峯phong 多đa 檉# 柏# 木mộc 師sư 欲dục 伐phạt 用dụng 。 眾chúng 疑nghi 神thần 所sở 據cứ 。 夜dạ 夢mộng 神thần 送tống 疏sớ/sơ 舍xá 木mộc 。 遂toại 遣khiển 伐phạt 之chi 。 寺tự 眾chúng 法pháp 雲vân 。 欲dục 往vãng 峯phong 頂đảnh 禪thiền 坐tọa 。 師sư 止chỉ 之chi 曰viết 。 汝nhữ 道Đạo 力lực 微vi 弱nhược 。 山sơn 神thần 剛cang 猛mãnh 不bất 宜nghi 往vãng 。 雲vân 不bất 從tùng 。 甫phủ 留lưu 一nhất 夕tịch 。 神thần 現hiện 形hình 軀khu 令linh 還hoàn 。 初sơ 智trí 者giả 勸khuyến 沿duyên 江giang 居cư 民dân 舍xá [竺-二+(一/(尸@邑))]# 梁lương 為vi 放phóng 生sanh 池trì 。 歷lịch 年niên 未vị 久cửu 復phục 行hành 漁ngư 捕bộ 。 師sư 與dữ 章chương 安an 。 禮lễ 智trí 者giả 塔tháp 焚phần 香hương 咒chú 願nguyện 。 有hữu 漁ngư 人nhân 見kiến 僧Tăng 立lập [竺-二+(一/(尸@邑))]# 上thượng 。 意ý 謂vị 墮đọa 水thủy 者giả 乘thừa 舟chu 往vãng 救cứu 。 忽hốt 不bất 見kiến 。 居cư 人nhân 覩đổ 驗nghiệm 遂toại 停đình 採thải 捕bộ 。

時thời 群quần 獸thú 悲bi 鳴minh 眾chúng 鳥điểu 翔tường 集tập 。 屢lũ 日nhật 不bất 止chỉ 。 東đông 山sơn 銅đồng 鍾chung 忽hốt 響hưởng 震chấn 山sơn 谷cốc 。 師sư 曰viết 。 此thử 召triệu 吾ngô 也dã 。 乃nãi 香hương 湯thang 沐mộc 浴dục 。 趺phu 坐tọa 執chấp 如như 意ý 。 說thuyết 法Pháp 良lương 久cửu 寂tịch 然nhiên 無vô 聲thanh 。 眾chúng 方phương 號hào 泣khấp 。 復phục 啟khải 目mục 戒giới 之chi 曰viết 。 有hữu 生sanh 必tất 滅diệt 寧ninh 足túc 為vi 悲bi 。 或hoặc 問vấn 生sanh 處xứ 。 曰viết 據cứ 吾ngô 夢mộng 驗nghiệm 當đương 在tại 兜Đâu 率Suất 。 宮cung 殿điện 青thanh 色sắc 居cư 天thiên 西tây 北bắc 涅Niết 槃Bàn 經kinh 。 以dĩ 兜Đâu 率Suất 天thiên 常thường 愛ái 青thanh 色sắc 。 用dụng 青thanh 色sắc 三tam 昧muội 以dĩ 破phá 此thử 天thiên 之chi 有hữu )# 見kiến 吾ngô 先tiên 師sư 侍thị 左tả 右hữu 者giả 皆giai 坐tọa 寶bảo 座tòa 。 唯duy 一nhất 座tòa 空không 吾ngô 詢tuân 所sở 以dĩ 。 答đáp 云vân 。 卻khước 後hậu 六lục 年niên 。 頂Đảnh 法Pháp 師sư 當đương 升thăng 此thử 座tòa 說thuyết 法Pháp 。 師sư 常thường 往vãng 阿a 育dục 王vương 寶bảo 塔tháp 。 禮lễ 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 拜bái 。 感cảm 紫tử 文văn 印ấn 手thủ 方phương 整chỉnh 明minh 瑩oánh 。 臨lâm 終chung 告cáo 弟đệ 子tử 曰viết 。 眾chúng 聖thánh 印ấn 我ngã 。 吾ngô 今kim 往vãng 生sanh 內nội 院viện 矣hĩ 。 忽hốt 聞văn 弦huyền 管quản 之chi 聲thanh 。 即tức 趺phu 坐tọa 而nhi 化hóa 。

時thời 貞trinh 觀quán 元nguyên 年niên 十thập 二nhị 月nguyệt 十thập 八bát 日nhật 也dã 。

禪thiền 師sư 法pháp 彥ngạn 。 清thanh 河hà 張trương 氏thị 。 陳trần 大đại 建kiến 七thất 年niên 。 侍thị 智trí 者giả 於ư 天thiên 台thai 。 授thọ 禪thiền 那na 之chi 旨chỉ 。 寂tịch 坐tọa 林lâm 間gian 不bất 居cư 房phòng 舍xá 。 常thường 入nhập 定định 七thất 日nhật 方phương 起khởi 。 智trí 者giả 證chứng 之chi 曰viết 。 如như 汝nhữ 所sở 說thuyết 。 是thị 背bối/bội 捨xả 觀quán 中trung 第đệ 二nhị 觀quán 相tương/tướng 。 山sơn 神thần 數số 嬈nhiễu 試thí 之chi 。 恬điềm 不bất 為vi 動động 專chuyên 修tu 禪thiền 法pháp 。 三tam 十thập 餘dư 年niên 。 常thường 坐tọa 不bất 臥ngọa 。 隋tùy 大đại 業nghiệp 七thất 年niên 二nhị 月nguyệt 晦hối 。 於ư 國quốc 清thanh 趺phu 坐tọa 而nhi 化hóa 。

禪thiền 師sư 智trí 鍇# (# 音âm 楷# )# 豫dự 章chương 夏hạ 候hậu 氏thị 。 博bác 通thông 三tam 論luận 著trước 名danh 當đương 世thế 。 及cập 見kiến 智trí 者giả 。 稟bẩm 受thọ 禪thiền 法pháp 深thâm 有hữu 開khai 悟ngộ 。 晚vãn 入nhập 廬lư 山sơn 造tạo 。 大Đại 林Lâm 精Tinh 舍Xá 。 專chuyên 志chí 修tu 禪thiền 莫mạc 測trắc 其kỳ 證chứng 。 二nhị 十thập 餘dư 年niên 。 影ảnh 不bất 入nhập 俗tục 。 隋tùy 文văn 帝đế 召triệu 入nhập 京kinh 。 辭từ 疾tật 不bất 赴phó 。 豫dự 章chương 郡quận 守thủ 請thỉnh 講giảng 法Pháp 華hoa 。 力lực 拒cự 之chi 曰viết 。 吾ngô 當đương 終chung 於ư 山sơn 舍xá 。 既ký 而nhi 道đạo 俗tục 懇khẩn 請thỉnh 不bất 已dĩ 。 勉miễn 為vi 之chi 行hành 講giảng 經kinh 未vị 竟cánh 。 果quả 終chung 於ư 州châu 治trị 之chi 寺tự 。 人nhân 始thỉ 悟ngộ 其kỳ 先tiên 知tri 。

時thời 炎diễm 暑thử 正chánh 盛thịnh 端đoan 坐tọa 如như 生sanh 。 異dị 香hương 滿mãn 城thành 數sổ 日nhật 方phương 歇hiết 。 眾chúng 奉phụng 禪thiền 龕khám 還hoàn 葬táng 廬lư 阜phụ 。

禪thiền 師sư 大đại 志chí 。 會hội 稽khể 顧cố 氏thị 。 依y 智trí 者giả 出xuất 家gia 。 以dĩ 其kỳ 志chí 趣thú 高cao 放phóng 。 為vi 立lập 此thử 名danh 。 每mỗi 誦tụng 法Pháp 華Hoa 音âm 聲thanh 。 清thanh 轉chuyển 聽thính 者giả 忘vong 疲bì 。 既ký 獲hoạch 聞văn 禪thiền 要yếu 。 乃nãi 於ư 廬lư 山sơn 甘cam 露lộ 峯phong 行hành 杜đỗ 多đa 行hành 。 投đầu 身thân 猛mãnh 虎hổ 虎hổ 輒triếp 避tị 去khứ 。 山sơn 粒lạp 或hoặc 絕tuyệt 終chung 日nhật 忘vong 餐xan 。 或hoặc 得đắc 餅bính 果quả 繼kế 命mạng 而nhi 已dĩ 。 如như 是thị 七thất 載tái 。 禪thiền 誦tụng 不bất 休hưu 。 晚vãn 住trụ 福phước 林lâm 。 會hội 大đại 業nghiệp 中trung 屏bính 除trừ 佛Phật 教giáo 。 師sư 素tố 服phục 哭khốc 於ư 佛Phật 像tượng 前tiền 者giả 三tam 日nhật 。 誓thệ 舍xá 身thân 申thân 明minh 正Chánh 道Đạo 。 遂toại 往vãng 東đông 都đô 上thượng 表biểu 曰viết 。 願nguyện 陛bệ 下hạ 興hưng 隆long 三Tam 寶Bảo 。 貧bần 道đạo 當đương 然nhiên 臂tý 報báo 國quốc 。 上thượng 許hứa 之chi 。 遂toại 集tập 七thất 眾chúng 設thiết 大đại 齋trai 。 絕tuyệt 糧lương 三tam 日nhật 。 升thăng 大đại 棚# 。 布bố 裹khỏa 其kỳ 臂tý 。 灌quán 蠟lạp 作tác 炬cự 。 度độ 火hỏa 然nhiên 之chi 。 光quang 耀diệu 巖nham 坰# 。 見kiến 者giả 莫mạc 不bất 心tâm 痛thống 。 師sư 面diện 色sắc 不bất 變biến 。 讚tán 佛Phật 誦tụng 經Kinh 為vì 眾chúng 說thuyết 法Pháp 。 聲thanh 未vị 嘗thường 絕tuyệt 燒thiêu 畢tất 下hạ 棚# 。 入nhập 定định 七thất 日nhật 跏già 趺phu 而nhi 終chung 。 撰soạn 願nguyện 文văn 七thất 十thập 紙chỉ 。 廬lư 山sơn 諸chư 寺tự 。 除trừ 夜dạ 眾chúng 集tập 。 讀đọc 誦tụng 此thử 文văn 。 為vi 之chi 酸toan 結kết 。

禪thiền 師sư 道đạo 悅duyệt 。 昭chiêu 丘khâu 張trương 氏thị 。 十thập 二nhị 投đầu 玉ngọc 泉tuyền 依y 智trí 者giả 出xuất 家gia 。 誦tụng 大đại 品phẩm 般Bát 若Nhã 及cập 妙diệu 經kinh 。 日nhật 為vi 常thường 課khóa 。

時thời 造tạo 寺tự 之chi 初sơ 未vị 有hữu 鍾chung 磬khánh 。 師sư 於ư 泉tuyền 源nguyên 得đắc 怪quái 石thạch 縣huyện 之chi 。 每mỗi 誦tụng 經Kinh 卷quyển 通thông 輒triếp 扣khấu 下hạ 。 聲thanh 韻vận 清thanh 徹triệt 聞văn 者giả 肅túc 然nhiên 。 幽u 冥minh 之chi 徒đồ 屢lũ 獲hoạch 祥tường 感cảm 。 偶ngẫu 患hoạn 水thủy 脹trướng 腹phúc 急cấp 如như 鼓cổ 。 唯duy 念niệm 般Bát 若Nhã 求cầu 勝thắng 應ưng 。 一nhất 夕tịch 腹phúc 水thủy 迸bính 流lưu 洪hồng 腫thũng 消tiêu 退thoái 。 隋tùy 末mạt 兇hung 賊tặc 朱chu 粲sán 率suất 徒đồ 入nhập 山sơn 。 師sư 端đoan 坐tọa 不bất 動động 曰viết 。 吾ngô 沙Sa 門Môn 也dã 。 浮phù 幻huyễn 形hình 骸hài 任nhậm 加gia 白bạch 刃nhận 。 賊tặc 異dị 之chi 不bất 敢cảm 犯phạm 。 師sư 身thân 衣y 麻ma 。 終chung 日nhật 止chỉ 一nhất 食thực 。 常thường 分phần/phân 其kỳ 半bán 以dĩ 資tư 飛phi 走tẩu 。 或hoặc 翔tường 集tập 房phòng 上thượng 。 或hoặc 招chiêu 來lai 掌chưởng 中trung 。 慈từ 善thiện 所sở 熏huân 忘vong 懷hoài 無vô 畏úy 。 衣y 雖tuy 弊tệ 壞hoại 絕tuyệt 無vô 蚤tảo 蝨sắt 。 常thường 於ư 隣lân 居cư 乞khất 蝨sắt 養dưỡng 之chi 。 勸khuyến 其kỳ 莫mạc 殺sát 。 居cư 山sơn 五ngũ 十thập 年niên 。 操thao 行hành 若nhược 一nhất 。 臨lâm 終chung 預dự 與dữ 人nhân 別biệt 。 即tức 端đoan 坐tọa 合hợp 掌chưởng 而nhi 逝thệ 。 後hậu 有hữu 人nhân 見kiến 僧Tăng 跪quỵ 足túc 擎kình 鉢bát 於ư 清thanh 溪khê 之chi 上thượng 。 自tự 稱xưng 為vi 般Bát 若Nhã 師sư 。 蓋cái 師sư 常thường 誦tụng 是thị 經Kinh 。 人nhân 以dĩ 是thị 為vi 稱xưng 也dã 。

禪thiền 師sư 等đẳng 觀quán 。 富phú 陽dương 孫tôn 氏thị 。 受thọ 心tâm 觀quán 於ư 智trí 者giả 。 居cư 天thiên 台thai 常thường 誦tụng 法pháp 華hoa 。 貞trinh 觀quán 九cửu 年niên 冬đông 。 餘dư 杭# 法Pháp 忍Nhẫn 寺tự 請thỉnh 師sư 講giảng 演diễn 。 明minh 年niên 正chánh 旦đán 有hữu 王vương 服phục 者giả 。 至chí 稱xưng 皐# 亭đình 廟miếu 神thần 。 來lai 謁yết 師sư 曰viết 。 禪thiền 師sư 昨tạc 過quá 廟miếu 廷đình 。 適thích 弟đệ 子tử 巡tuần 遊du 不bất 及cập 奉phụng 迎nghênh 。 今kim 故cố 遠viễn 來lai 。 專chuyên 求cầu 戒giới 法pháp 。 師sư 即tức 索sách 鑪lư 然nhiên 香hương 為vi 授thọ 菩Bồ 薩Tát 大đại 戒giới 。 禮lễ 謝tạ 而nhi 退thoái 。 明minh 日nhật 夜dạ 半bán 沐mộc 浴dục 更cánh 衣y 。 面diện 西tây 趺phu 坐tọa 。 稱xưng 三tam 聖thánh 尊tôn 號hiệu 及cập 智trí 者giả 號hiệu 。 各các 百bách 餘dư 聲thanh 。 復phục 為vi 惠huệ 法Pháp 師sư 說thuyết 三tam 觀quán 法Pháp 門môn 。 且thả 云vân 。 此thử 吾ngô 親thân 承thừa 大đại 師sư 口khẩu 說thuyết 。 言ngôn 畢tất 而nhi 終chung 。

禪thiền 師sư 般Bát 若Nhã 。 高cao 麗lệ 人nhân 。 開khai 皇hoàng 十thập 六lục 年niên 。 來lai 詣nghệ 佛Phật 隴# 求cầu 禪thiền 法pháp 。 未vị 久cửu 有hữu 所sở 證chứng 悟ngộ 。 智trí 者giả 謂vị 之chi 曰viết 。 汝nhữ 於ư 此thử 有hữu 緣duyên 。 須tu 閒nhàn 居cư 靜tĩnh 處xứ 或hoặc 辨biện 妙diệu 行hạnh 。 華hoa 頂đảnh 峯phong 去khứ 此thử 六lục 七thất 里lý 。 是thị 吾ngô 昔tích 日nhật 頭đầu 陀đà 之chi 所sở 。 住trụ 彼bỉ 進tiến 道đạo 必tất 有hữu 深thâm 益ích 。 師sư 即tức 遵tuân 奉phụng 明minh 誨hối 。 宴yến 坐tọa 十thập 六lục 年niên 未vị 嘗thường 下hạ 山sơn 。 忽hốt 一nhất 日nhật 。 往vãng 佛Phật 隴# 上thượng 寺tự 。 有hữu 三tam 人nhân 侍thị 行hành 。 須tu 臾du 不bất 見kiến 。 次thứ 至chí 國quốc 清thanh 下hạ 寺tự 。 告cáo 別biệt 同đồng 志chí 。 居cư 數sổ 日nhật 無vô 疾tật 而nhi 化hóa 。 龕khám 出xuất 寺tự 門môn 開khai 眼nhãn 示thị 別biệt 。 至chí 山sơn 閉bế 目mục 如như 故cố 。

禪thiền 師sư 禮lễ 宗tông 。 宋tống 氏thị 。 會hội 稽khể 人nhân 。 初sơ 參tham 長trường 壽thọ 通thông 達đạt 禪thiền 觀quán 。 壽thọ 曰viết 。 良lương 玉ngọc 徑kính 尺xích 。 千thiên 仞nhận 之chi 土thổ/độ 。 不bất 能năng 掩yểm 其kỳ 光quang 。 後hậu 往vãng 見kiến 智trí 者giả 。 學học 三tam 觀quán 法Pháp 門môn 大đại 有hữu 契khế 悟ngộ 。 嘗thường 注chú 涅Niết 槃Bàn 經kinh 疏sớ/sơ 為vi 時thời 所sở 重trọng/trùng 。 景cảnh 龍long 三tam 年niên (# 唐đường 中trung 宗tông )# 御ngự 史sử 憑bằng 忠trung 忽hốt 暴bạo 亡vong 。 有hữu 二nhị 童đồng 子tử 。 領lãnh 師sư 庭đình 對đối 。 判phán 官quan 案án 覆phú 罪tội 籍tịch 。 見kiến 亡vong 舅cữu 張trương 思tư 義nghĩa 曰viết 。 汝nhữ 不bất 合hợp 後hậu 宮cung 中trung 。 亂loạn 越việt 致trí 此thử 冥minh 追truy 可khả 發phát 願nguyện 造tạo 涅Niết 槃Bàn 疏sớ/sơ 并tinh 鑄chú 鍾chung 。 庶thứ 消tiêu 往vãng 過quá 。 疏sớ/sơ 是thị 禮lễ 宗tông 禪thiền 師sư 所sở 述thuật 者giả 。 此thử 師sư 親thân 見kiến 智trí 者giả 傳truyền 授thọ 。 每mỗi 有hữu 天thiên 神thần 守thủ 護hộ 。 忠trung 依y 舅cữu 誡giới 遂toại 獲hoạch 放phóng 回hồi 。 尋tầm 疏sớ/sơ 未vị 獲hoạch 再tái 被bị 冥minh 譴khiển 。 忠trung 乞khất 三tam 日nhật 尋tầm 寫tả 復phục 俾tỉ 其kỳ 返phản 。 誠thành 意ý 搜sưu 求cầu 果quả 得đắc 其kỳ 本bổn 。 遂toại 急cấp 為vi 經kinh 理lý 後hậu 以dĩ 壽thọ 終chung 。

禪thiền 師sư 法pháp 響hưởng 。 楊dương 州châu 人nhân 。 年niên 十thập 六lục 。 辭từ 親thân 入nhập 道đạo 從tùng 智trí 者giả 學học 。 誦tụng 通thông 法pháp 華hoa 。 乃nãi 於ư 棲tê 霞hà 寺tự 側trắc 立lập 法pháp 華hoa 堂đường 。 行hành 三tam 昧muội 既ký 獲hoạch 證chứng 悟ngộ 。 默mặc 而nhi 不bất 言ngôn 。 山sơn 中trung 猛mãnh 虎hổ 日nhật 害hại 數số 人nhân 。 眾chúng 設thiết 大đại 齋trai 以dĩ 為vi 禳# 禬# 。 忽hốt 見kiến 一nhất 虎hổ 入nhập 眾chúng 中trung 攫quặc 一nhất 人nhân 去khứ 。 師sư 高cao 聲thanh 呼hô 云vân 。 今kim 日nhật 專chuyên 為vì 汝nhữ 設thiết 齋trai 可khả 放phóng 此thử 人nhân 。 虎hổ 即tức 置trí 人nhân 而nhi 退thoái 。 頃khoảnh 之chi 群quần 虎hổ 數sổ 十thập 大đại 集tập 齋trai 所sở 舉cử 眾chúng 驚kinh 避tị 。 師sư 至chí 虎hổ 前tiền 以dĩ 杖trượng 扣khấu 群quần 虎hổ 頸cảnh 。 為vì 其kỳ 說thuyết 法Pháp 。 自tự 此thử 之chi 後hậu 。 遠viễn 遁độn 無vô 迹tích 。

禪thiền 師sư 行hành 簡giản 。 親thân 承thừa 智trí 者giả 剃thế 度độ 。 稟bẩm 受thọ 禪thiền 法pháp 。 常thường 坐tọa 不bất 臥ngọa 。 智trí 者giả 在tại 玉ngọc 泉tuyền 。 令linh 往vãng 澧# 州châu 教giáo 化hóa 。 耕canh 牛ngưu 回hồi 至chí 中trung 路lộ 。 忽hốt 逢phùng 群quần 盜đạo 。 斬trảm 師sư 之chi 首thủ 奪đoạt 牛ngưu 而nhi 去khứ 。 師sư 之chi 屍thi 形hình 即tức 從tùng 地địa 起khởi 。 以dĩ 手thủ 捧phủng 頭đầu 安an 項hạng 上thượng 。 健kiện 步bộ 如như 飛phi 來lai 追truy 賊tặc 黨đảng 。 賊tặc 皆giai 驚kinh 異dị 遂toại 還hoàn 其kỳ 牛ngưu 。 誓thệ 終chung 身thân 為vi 奴nô 以dĩ 求cầu 謝tạ 過quá 。 今kim 莊trang 中trung 佃# 奴nô 。 有hữu 姓tánh 向hướng 者giả 。 是thị 其kỳ 後hậu 。

禪thiền 師sư 慧tuệ 威uy 。 依y 智trí 者giả 學học 心tâm 觀quán 頓đốn 獲hoạch 開khai 悟ngộ 。 後hậu 受thọ 遺di 託thác 造tạo 國quốc 清thanh 寺tự 。 凡phàm 所sở 建kiến 立lập 效hiệu 力lực 為vi 多đa 。 密mật 行hành 殊thù 常thường 人nhân 不bất 能năng 測trắc 。

禪thiền 師sư 法pháp 俊# 。 初sơ 於ư 金kim 陵lăng 見kiến 智trí 者giả 。 行hành 法Pháp 華Hoa 三Tam 昧Muội 。 即tức 獲hoạch 悟ngộ 入nhập 。 後hậu 弘hoằng 法pháp 於ư 碧bích 澗giản 。 學học 者giả 歸quy 仰ngưỡng 。 入nhập 滅diệt 之chi 日nhật 。 仙tiên 樂nhạo/nhạc/lạc 盈doanh 空không 天thiên 香hương 亘tuyên 野dã 。 大đại 眾chúng 望vọng 其kỳ 隱ẩn 隱ẩn 西tây 去khứ 。

禪thiền 師sư 慧tuệ 獎tưởng 。 初sơ 居cư 興hưng 皇hoàng 寺tự 。 謁yết 智trí 者giả 。 學học 深thâm 禪thiền 定định 每mỗi 誦tụng 法pháp 華hoa 。 人nhân 聞văn 天thiên 香hương 滿mãn 室thất 。 非phi 世thế 所sở 有hữu 。

禪thiền 師sư 慧tuệ 稠trù 。 參tham 智trí 者giả 學học 三tam 觀quán 。 後hậu 居cư 南nam 岳nhạc 。 背bối/bội 誦tụng 法pháp 華hoa 華hoa 嚴nghiêm 。 日nhật 為vi 常thường 課khóa 。 外ngoại 人nhân 嘗thường 見kiến 天thiên 神thần 翼dực 衛vệ 左tả 右hữu 。

禪thiền 師sư 德đức 抱bão 。 當đương 陽dương 人nhân 。 從tùng 智trí 者giả 學học 禪thiền 法pháp 久cửu 而nhi 獲hoạch 悟ngộ 。 誦tụng 法pháp 華hoa 多đa 瑞thụy 應ứng 。 數sổ 十thập 里lý 咸hàm 聞văn 異dị 香hương 。 煬# 帝đế 敬kính 異dị 。 賜tứ 號hiệu 大đại 覺giác 禪thiền 師sư 。 禪thiền 師sư 大đại 忍nhẫn 。 擅thiện 得đắc 梁lương 代đại 。 養dưỡng 道đạo 蔣tưởng 山sơn 。

時thời 與dữ 智trí 者giả 義nghĩa 集tập 山sơn 中trung 。 頓đốn 悟ngộ 禪thiền 慧tuệ 乃nãi 歎thán 服phục 曰viết 。 此thử 非phi 文văn 字tự 所sở 出xuất 。 乃nãi 是thị 觀quán 機cơ 縱túng/tung 辯biện 般Bát 若Nhã 。 非phi 鈍độn 非phi 利lợi 。 利lợi 鈍độn 由do 機cơ 。 豐phong 富phú 適thích 時thời 是thị 其kỳ 利lợi 相tương/tướng 。 池trì 深thâm 華hoa 大đại 鈍độn 可khả 意ý 得đắc (# 智trí 論luận 。 見kiến 兩lưỡng 猛mãnh 知tri 龍long 粗thô 。 覩đổ 池trì 深thâm 知tri 花hoa 大đại )# 餘dư 輝huy 有hữu 幸hạnh 可khả 不bất 自tự 慶khánh 。

禪thiền 師sư 慧tuệ 辯biện 。 稟bẩm 姿tư 聰thông 寤ngụ 。 聞văn 智trí 者giả 開khai 演diễn 觀quán 道đạo 。 默mặc 記ký 無vô 遺di 。 如như 水thủy 傳truyền 瓶bình 一nhất 滴tích 不bất 漏lậu 。 後hậu 於ư 佛Phật 隴# 會hội 別biệt 大đại 眾chúng 。 架# 木mộc 成thành 樓lâu 舉cử 火hỏa 焚phần 軀khu 用dụng 報báo 佛Phật 德đức 。 煙yên 籠lung 林lâm 表biểu 舍xá 利lợi 交giao 凝ngưng 。

禪thiền 師sư 道đạo 勢thế 。 幼ấu 負phụ 材tài 器khí 。 遍biến 參tham 知tri 識thức 。 凡phàm 所sở 入nhập 室thất 莫mạc 投đầu 其kỳ 機cơ 。 及cập 見kiến 智trí 者giả 於ư 玉ngọc 泉tuyền 。 開khai 說thuyết 止Chỉ 觀Quán 頓đốn 獲hoạch 妙diệu 悟ngộ 。

禪thiền 師sư 慧tuệ 瑫# 。 聞văn 智trí 者giả 說thuyết 法Pháp 即tức 入nhập 深thâm 定định 。 一nhất 坐tọa 旬tuần 日nhật 率suất 以dĩ 為vi 常thường 。 所sở 居cư 之chi 室thất 。 神thần 光quang 夜dạ 照chiếu 。

禪thiền 師sư 慧tuệ 普phổ 。 早tảo 親thân 智trí 者giả 。 聞văn 深thâm 禪thiền 法pháp 常thường 行hành 。 法Pháp 華Hoa 三Tam 昧Muội 。 感cảm 普phổ 賢hiền 乘thừa 大đại 白bạch 象tượng 放phóng 光quang 照chiếu 身thân 。 忽hốt 然nhiên 悟ngộ 入nhập 。

禪thiền 師sư 法pháp 盛thịnh 。 初sơ 於ư 玉ngọc 泉tuyền 見kiến 智trí 者giả 。 稟bẩm 受thọ 法Pháp 要yếu 。 旦đán 夜dạ 不bất 離ly 禪thiền 定định 。 後hậu 親thân 受thọ 觀quán 心tâm 論luận 深thâm 悟ngộ 玄huyền 旨chỉ 。 智trí 者giả 既ký 往vãng 。 乃nãi 於ư 玉ngọc 泉tuyền 大đại 敷phu 教giáo 化hóa 。 唐đường 初sơ 入nhập 京kinh 師sư 每mỗi 說thuyết 法Pháp 。 口khẩu 出xuất 光quang 明minh 。 四tứ 眾chúng 戴đái 仰ngưỡng 。 同đồng 於ư 真chân 佛Phật 。 朝triều 廷đình 尊tôn 其kỳ 道đạo 。 賜tứ 號hiệu 悟ngộ 真chân 禪thiền 師sư 。

禪thiền 師sư 法pháp 論luận 。 依y 玉ngọc 泉tuyền 學học 。 與dữ 會hội 稽khể 智trí 果quả 終chung 南nam 龍long 田điền 法pháp 琳# 。 皆giai 同đồng 學học 智trí 者giả 。 並tịnh 與dữ 智trí 者giả 作tác 傳truyền 。 皆giai 不bất 復phục 存tồn 。 章chương 安an 所sở 撰soạn 別biệt 傳truyền 。 用dụng 國quốc 清thanh 智trí 寂tịch 禪thiền 師sư 本bổn 。 稍sảo 加gia 增tăng 益ích 遂toại 行hành 於ư 世thế 。 此thử 四tứ 師sư 雖tuy 無vô 事sự 迹tích 可khả 尋tầm 。 亦diệc 皆giai 當đương 時thời 得đắc 道Đạo 英anh 器khí (# 見kiến 百bách 錄lục 序tự 及cập 別biệt 傳truyền 注chú )# 。

禪thiền 師sư 敬kính 韶thiều 。 會hội 稽khể 上thượng 虞ngu 顏nhan 氏thị 。 初sơ 於ư 白bạch 馬mã 寺tự 。 弘hoằng 化hóa 十thập 年niên 。 智trí 者giả 居cư 瓦ngõa 官quan 。 躬cung 詣nghệ 求cầu 學học 深thâm 入nhập 定định 慧tuệ 。 陳trần 至chí 德đức 元nguyên 年niên 十thập 月nguyệt 。 卒thốt 於ư 鍾chung 山sơn 開khai 善thiện 寺tự 。

禪thiền 師sư 僧Tăng 珍trân 。 師sư 事sự 智trí 者giả 行hành 解giải 深thâm 著trước 。 初sơ 住trụ 京kinh 師sư 勝thắng 光quang 寺tự 。 唐đường 武võ 德đức 四tứ 年niên (# 唐đường 高cao 祖tổ )# 簡giản 取thủ 名danh 勝thắng 。 住trụ 同đồng 華hoa 兩lưỡng 州châu 。 朝triều 廷đình 舉cử 師sư 往vãng 住trụ 慧tuệ 日nhật 。

時thời 唐đường 論luận 是thị 之chi 佛Phật 道Đạo 論luận 衡hành )# 。

陳trần 皇hoàng 太thái 子tử 淵uyên 。 後hậu 主chủ 子tử 也dã 。 至chí 德đức 四tứ 年niên 正chánh 。 月nguyệt 十thập 五ngũ 日nhật 。 於ư 崇sùng 正chánh 殿điện 設thiết 千thiên 僧Tăng 齋trai 。 請thỉnh 大đại 師sư 授thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới (# 百bách 錄lục 請thỉnh 戒giới 文văn 名danh 淵uyên 。 南nam 史sử 名danh 深thâm 。 恐khủng 因nhân 請thỉnh 戒giới 改cải 此thử 名danh )# 其kỳ 請thỉnh 戒giới 文văn 云vân 。 重trọng/trùng 道đạo 尊tôn 師sư 由do 來lai 尚thượng 矣hĩ 。 請thỉnh 世thế 世thế 結kết 緣duyên 遂toại 其kỳ 本bổn 願nguyện 。 授thọ 戒giới 之chi 日nhật 傳truyền 香hương 在tại 手thủ 。 臉liệm 下hạ 垂thùy 淚lệ 。 師sư 為vi 立lập 名danh 善thiện 萌manh 。 及cập 後hậu 為vi 隋tùy 所sở 破phá 。 方phương 悟ngộ 垂thùy 淚lệ 者giả 。 讖sấm 自tự 傷thương 也dã 。 善thiện 萌manh 者giả 。 不bất 成thành 材tài 幹cán 也dã 。 禎# 明minh 三tam 年niên 正chánh 月nguyệt 。 隋tùy 破phá 陳trần 。 兵binh 士sĩ 扣khấu 閤các 而nhi 入nhập 。

時thời 太thái 子tử 年niên 方phương 十thập 五ngũ 。 安an 坐tọa 勞lao 之chi 曰viết 。 戎nhung 士sĩ 在tại 路lộ 不bất 致trí 勞lao 乎hồ 。 三tam 月nguyệt 隨tùy 後hậu 主chủ 入nhập 隋tùy 不bất 知tri 其kỳ 終chung 。

陳trần 永vĩnh 陽dương 王vương 伯bá 智trí 。 字tự 策sách 之chi 。 文văn 帝đế 第đệ 八bát 子tử 。 至chí 德đức 初sơ 出xuất 為vi 東đông 陽dương 刺thứ 史sử 。 請thỉnh 大đại 師sư 出xuất 鎮trấn 開khai 講giảng 。 致trí 書thư 至chí 三tam 。 師sư 遂toại 往vãng 王vương 與dữ 子tử 湛trạm 家gia 人nhân 同đồng 稟bẩm 菩Bồ 薩Tát 戒giới 執chấp 弟đệ 子tử 禮lễ 。 晝trú 聆linh 講giảng 說thuyết 夜dạ 習tập 坐tọa 禪thiền 。 講giảng 事sự 將tương 解giải 。 立lập 法pháp 名danh 曰viết 靜tĩnh 智trí 。 製chế 疏sớ/sơ 文văn 設thiết 大đại 會hội 。 度độ 人nhân 出xuất 家gia 鑄chú 大Đại 士Sĩ 像tượng 。 其kỳ 疏sớ/sơ 有hữu 云vân 。 願nguyện 生sanh 生sanh 世thế 世thế 。 與dữ 天thiên 台thai 闍xà 黎lê 及cập 講giảng 眾chúng 黑hắc 白bạch 。 恆hằng 結kết 善thiện 友hữu 俱câu 向hướng 一Nhất 乘Thừa 。 師sư 謂vị 門môn 人nhân 智trí 越việt 曰viết 。 吾ngô 欲dục 勸khuyến 王vương 修tu 福phước 禳# 禍họa 。 越việt 曰viết 。 府phủ 僚liêu 非phi 舊cựu 。 或hoặc 有hữu 炎diễm 涼lương 。 遂toại 止chỉ 。 其kỳ 後hậu 王vương 出xuất 遊du 。 墜trụy 馬mã 將tương 絕tuyệt 。 師sư 為vi 率suất 眾chúng 行hành 觀quán 音âm 懺sám 法pháp 。 遂toại 覺giác 微vi 醒tỉnh 凭bằng 几kỉ 而nhi 坐tọa 。 見kiến 一nhất 梵Phạm 僧Tăng 手thủ 擎kình 香hương 罏# 遶nhiễu 王vương 一nhất 匝táp 香hương 氣khí 裴# 回hồi 痛thống 惱não 頓đốn 釋thích 。

陳trần 鍼châm 。 智trí 者giả 之chi 兄huynh 。 為vi 梁lương 晉tấn 安an 王vương 中trung 兵binh 參tham 軍quân 。 年niên 四tứ 十thập 。 仙tiên 人nhân 張trương 果quả 相tương/tướng 之chi 曰viết 。 死tử 在tại 期kỳ 月nguyệt 。 師sư 令linh 行hành 方Phương 等Đẳng 懺sám 。 鍼châm 見kiến 天thiên 堂đường 門môn 牌bài 曰viết 。 陳trần 鍼châm 之chi 堂đường 。 後hậu 十thập 五ngũ 年niên 。 當đương 生sanh 於ư 此thử 。 果quả 後hậu 見kiến 鍼châm 驚kinh 問vấn 曰viết 。 君quân 服phục 何hà 藥dược 。

答đáp 曰viết 。

但đãn 修tu 懺sám 耳nhĩ 。 果quả 曰viết 。 若nhược 非phi 道Đạo 力lực 安an 能năng 超siêu 死tử 。 竟cánh 延diên 十thập 五ngũ 年niên 而nhi 終chung 。 智trí 者giả 嘗thường 為vi 其kỳ 撰soạn 小tiểu 止Chỉ 觀Quán 。 咨tư 受thọ 修tu 習tập 夙túc 夜dạ 不bất 怠đãi 。

蔣tưởng 添# 玫mai 。 官quan 太thái 中trung 大đại 夫phu 。 吳ngô 明minh 徹triệt 位vị 儀nghi 同đồng 公công 。 皆giai 陳trần 朝triêu 貴quý 重trọng 。 同đồng 稟bẩm 息tức 法pháp 。 久cửu 習tập 不bất 懈giải 。 神thần 明minh 凝ngưng 寂tịch 。 雖tuy 舊cựu 苦khổ 脚cước 疾tật 亦diệc 為vi 之chi 愈dũ 。

沈trầm 君quân 理lý 。 字tự 仲trọng 倫luân 。 吳ngô 興hưng 人nhân 。 尚thượng 陳trần 武võ 帝đế 女nữ 會hội 稽khể 長trường/trưởng 公công 主chủ 位vị 儀nghi 同đồng 。 受thọ 大đại 師sư 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 製chế 疏sớ/sơ 請thỉnh 住trụ 瓦ngõa 官quan 開khai 法pháp 華hoa 經kinh 題đề 。 宣tuyên 帝đế 勅sắc 停đình 朝triêu 一nhất 日nhật 。 令linh 群quần 臣thần 往vãng 聽thính 。

時thời 光quang 祿lộc 王vương 固cố 。 侍thị 中trung 孔khổng 煥hoán 。 尚thượng 書thư 毛mao 喜hỷ 。 僕bộc 射xạ 周chu 弘hoằng 正chánh 。 俱câu 服phục 戒giới 香hương 同đồng 餐xan 妙diệu 法Pháp 。 仍nhưng 請thỉnh 一nhất 夏hạ 剖phẫu 釋thích 玄huyền 義nghĩa 。 道đạo 俗tục 俱câu 會hội 開khai 悟ngộ 為vi 多đa (# 妙diệu 玄huyền 云vân 九cửu 旬tuần 談đàm 妙diệu 。 即tức 此thử 時thời 也dã )# 。

徐từ 陵lăng 。 字tự 孝hiếu 穆mục 。 東đông 剡# 人nhân 。 母mẫu 臧tang 氏thị 。 夢mộng 五ngũ 色sắc 雲vân 化hóa 為vi 鳳phượng 集tập 左tả 肩kiên 上thượng 已dĩ 而nhi 誕đản 。 陵lăng 年niên 數số 歲tuế 。 家gia 人nhân 携huề 以dĩ 侯hầu 沙Sa 門Môn 。 寶bảo 誌chí 摩ma 其kỳ 頂đảnh 曰viết 。 天thiên 上thượng 石thạch 麒# 麟lân 也dã 。 光quang 宅trạch 雲vân 法Pháp 師sư 見kiến 陵lăng 歎thán 曰viết 。 顏nhan 回hồi 之chi 儔trù 也dã 。 八bát 歲tuế 善thiện 屬thuộc 文văn 。 少thiểu 仕sĩ 於ư 梁lương 。 陳trần 大đại 建kiến 中trung 。 官quan 至chí 尚thượng 書thư 左tả 僕bộc 射xạ 。 嘗thường 夢mộng 其kỳ 先tiên 人nhân 曰viết 。 禪thiền 師sư 是thị 吾ngô 夙túc 世thế 宗tông 範phạm 。 汝nhữ 宜nghi 一nhất 志chí 事sự 之chi 。 陵lăng 奉phụng 冥minh 訓huấn 資tư 敬kính 盡tận 節tiết 。 參tham 不bất 失thất 時thời 拜bái 不bất 避tị 濕thấp 。 每mỗi 蒙mông 書thư 疏sớ 則tắc 洗tẩy 手thủ 焚phần 香hương 。 冠quan 帶đái 三tam 禮lễ 。 屏bính 氣khí 啟khải 封phong 對đối 文văn 伏phục 讀đọc 。 儀nghi 同đồng 沈trầm 君quân 理lý 請thỉnh 開khai 法pháp 華hoa 。 陵lăng 預dự 聽thính 席tịch 。 以dĩ 為vi 餘dư 年niên 得đắc 逢phùng 妙diệu 說thuyết 。 致trí 書thư 自tự 慶khánh 。 後hậu 對đối 大đại 師sư 立lập 疏sớ/sơ 發phát 五ngũ 願nguyện 云vân 。 弟đệ 子tử 思tư 出xuất 樊phàn 籠lung 。 無vô 由do 羽vũ 化hóa 。 既ký 善thiện 根căn 微vi 弱nhược 。 冀ký 願nguyện 力lực 莊trang 嚴nghiêm 。 一nhất 願nguyện 臨lâm 終chung 正chánh 念niệm 成thành 就tựu 。 二nhị 願nguyện 不bất 更cánh 三tam 塗đồ 。 三tam 願nguyện 不bất 高cao 不bất 下hạ 處xứ 託thác 生sanh 。 四tứ 願nguyện 童đồng 真chân 出xuất 家gia 如như 法Pháp 奉phụng 戒giới 。 五ngũ 願nguyện 不bất 墮đọa 流lưu 俗tục 之chi 僧Tăng 。 憑bằng 此thử 誓thệ 心tâm 以dĩ 策sách 西tây 暮mộ (# 二nhị 書thư 見kiến 百bách 錄lục )# 陵lăng 後hậu 身thân 果quả 為vi 法pháp 華hoa 第đệ 六lục 祖tổ 嗣tự 章chương 安an 之chi 位vị 。 陳trần 後hậu 主chủ 在tại 東đông 宮cung 。 召triệu 陵lăng 講giảng 大đại 品phẩm 。 義nghĩa 學học 名danh 僧Tăng 自tự 遠viễn 雲vân 集tập 。 陳trần 既ký 破phá 。 嘗thường 隨tùy 智trí 者giả 研nghiên 精tinh 法Pháp 要yếu 。 晉tấn 王vương 求cầu 淨tịnh 名danh 義nghĩa 疏sớ/sơ 。 大đại 師sư 續tục 為vi 撰soạn 成thành 二nhị 十thập 八bát 卷quyển 。 陵lăng 與dữ 柳liễu 顧cố 言ngôn 並tịnh 應ưng 奉phụng 文văn 義nghĩa 。

王vương 固cố 。 字tự 子tử 堅kiên 。 陳trần 光quang 大đại 初sơ 為vi 侍thị 中trung 。 進tiến 金kim 紫tử 光quang 祿lộc 大đại 夫phu 。 終chung 身thân 不bất 茹như 葷huân 。 夜dạ 則tắc 坐tọa 禪thiền 。 晝trú 誦tụng 佛Phật 典điển 。 嘗thường 聘sính 魏ngụy 。 因nhân 宴yến 饗# 請thỉnh 停đình 殺sát 一nhất 羊dương 。 羊dương 至chí 固cố 前tiền 。 跪quỵ 拜bái 若nhược 謝tạ 。 又hựu 宴yến 昆côn 明minh 池trì 。 魏ngụy 以dĩ 南nam 人nhân 嗜thị 魚ngư 。 大đại 設thiết 網võng 罟# 。 固cố 以dĩ 佛Phật 法Pháp 禁cấm 之chi 。 一nhất 鱗lân 不bất 獲hoạch 。 大đại 師sư 講giảng 法Pháp 華hoa 於ư 瓦ngõa 官quan 。 固cố 預dự 法Pháp 會hội 。 即tức 坐tọa 開khai 悟ngộ 。 宛uyển 同đồng 宿túc 學học 。

柳liễu 顧cố 言ngôn 。 法pháp 名danh 正chánh 善thiện 。 河hà 東đông 人nhân 。 晉tấn 王vương 初sơ 受thọ 菩Bồ 薩Tát 戒giới 。 遣khiển 顧cố 言ngôn 送tống 智trí 者giả 施thí 物vật 。 及cập 屢lũ 奉phụng 王vương 教giáo 。 往vãng 留lưu 智trí 者giả 。 頻tần 聞văn 法Pháp 要yếu 深thâm 有hữu 省tỉnh 發phát 。 智trí 者giả 回hồi 自tự 江giang 陵lăng 。 晉tấn 王vương 重trọng/trùng 乞khất 稟bẩm 受thọ 禪thiền 法pháp 。 師sư 為vi 著trước 淨tịnh 名danh 義nghĩa 疏sớ/sơ 初sơ 卷quyển 。 顧cố 言ngôn 與dữ 徐từ 陵lăng 奉phụng 酬thù 文văn 義nghĩa 。 後hậu 智trí 者giả 續tục 成thành 玄huyền 義nghĩa 十thập 卷quyển 。 顧cố 言ngôn 報báo 曰viết 。 持trì 往vãng 仁nhân 壽thọ 宮cung 。 服phục 讀đọc 八bát 遍biến 。 粗thô 疑nghi 略lược 盡tận 。 細tế 闇ám 難nạn/nan 除trừ 。 新tân 治trị 六lục 卷quyển 。 并tinh 入nhập 文văn 八bát 軸trục 。 為vi 莊trang 治trị 未vị 竟cánh 。 少thiểu 日nhật 鑽toàn 研nghiên 。 今kim 遣khiển 使sứ 人nhân 蕭tiêu 通thông 國quốc 參tham 承thừa 書thư 意ý 。 自tự 當đương 仰ngưỡng 簡giản 。 顧cố 言ngôn 頻tần 被bị 顧cố 問vấn 。 每mỗi 答đáp 以dĩ 大đại 師sư 必tất 來lai 。 願nguyện 在tại 夏hạ 竟cánh 。 便tiện 事sự 舟chu 楫tiếp 。 冀ký 此thử 殘tàn 年niên 盡tận 心tâm 聽thính 受thọ 。 懺sám 悔hối 往vãng 日nhật 懈giải 惰nọa 之chi 咎cữu 。 大đại 業nghiệp 元nguyên 年niên 冬đông 。 煬# 帝đế 勅sắc 顧cố 言ngôn 。 為vi 智trí 者giả 建kiến 碑bi 於ư 天thiên 台thai 國quốc 清thanh 。 主chủ 文văn 尚thượng 理lý 。 人nhân 服phục 其kỳ 工công 。 官quan 至chí 儀nghi 同đồng 三tam 司ty 。

毛mao 喜hỷ 。 字tự 伯bá 父phụ 。 陽dương 武võ 人nhân 。 少thiểu 好hiếu 學học 善thiện 草thảo 隷lệ 。 陳trần 宣tuyên 帝đế 時thời 。 為vi 五ngũ 兵binh 尚thượng 書thư 。 瓦ngõa 官quan 法Pháp 會hội 獲hoạch 預dự 聽thính 眾chúng 。 懇khẩn 求cầu 禪thiền 要yếu 。 躬cung 執chấp 弟đệ 子tử 禮lễ 。 受thọ 六lục 妙diệu 門môn 及cập 四tứ 十thập 。 二nhị 字tự 法Pháp 門môn 。 旦đán 夜dạ 研nghiên 習tập 不bất 因nhân 事sự 廢phế 。 大đại 師sư 在tại 石thạch 像tượng 。 欲dục 往vãng 天thiên 台thai 營doanh 道Đạo 場Tràng 。 喜hỷ 致trí 書thư 勸khuyến 回hồi 。 謂vị 鍾chung 嶺lĩnh 攝nhiếp 山sơn 亦diệc 足túc 棲tê 心tâm 。 而nhi 大đại 師sư 志chí 願nguyện 有hữu 素tố 不bất 復phục 可khả 挽vãn 。

佛Phật 祖Tổ 統Thống 紀Kỷ 卷quyển 第đệ 九cửu (# 終chung )#