佛Phật 說Thuyết 一Nhất 切Thiết 如Như 來Lai 真Chân 實Thật 攝Nhiếp 大Đại 乘Thừa 現Hiện 證Chứng 三Tam 昧Muội 大Đại 教Giáo 王Vương 經Kinh
Quyển 25
宋Tống 施Thí 護Hộ 等Đẳng 譯Dịch

佛Phật 說thuyết 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 真chân 實thật 攝nhiếp 大Đại 乘Thừa 現hiện 證chứng 三tam 昧muội 大đại 教giáo 王vương 經Kinh 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 五ngũ

西tây 天thiên 譯dịch 經kinh 三Tam 藏Tạng 。 朝triêu 奉phụng 大đại 夫phu 試thí 光quang 祿lộc 卿khanh 。 傳truyền 法pháp 大đại 師sư 賜tứ 紫tử 沙Sa 門Môn 臣thần 施thí 護hộ 等đẳng 奉phụng 。 詔chiếu 譯dịch 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 真chân 實thật 攝nhiếp 一nhất 切thiết 儀nghi 軌quỹ 隨tùy 應ứng 方phương 便tiện 廣quảng 大đại 教giáo 理lý 分phân 第đệ 二nhị 十thập 三tam 之chi 二nhị 。

復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 宣tuyên 說thuyết 諸chư 部bộ 羯yết 磨ma 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。 謂vị 先tiên 通thông 說thuyết 如Như 來Lai 羯yết 磨ma 成thành 就tựu 教giáo 理lý 頌tụng 曰viết 。

一nhất 切thiết 有hữu 情tình 悉tất 成thành 佛Phật 。 或hoặc 成thành 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 復phục 然nhiên 。

如như 教giáo 所sở 說thuyết 依y 法pháp 儀nghi 。 能năng 施thí 羯yết 磨ma 勝thắng 成thành 就tựu 。

如Như 來Lai 部bộ 羯yết 磨ma 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

布bố 以dĩ 四tứ 種chủng 勝thắng 供cúng 養dường 。 四tứ 種chủng 相tương 應ứng 法pháp 亦diệc 然nhiên 。

隨tùy 其kỳ 四tứ 時thời 作tác 法pháp 儀nghi 。 當đương 作tác 羯yết 磨ma 成thành 就tựu 事sự 。

金kim 剛cang 部bộ 羯yết 磨ma 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

為vi 欲dục 破phá 滅diệt 惡ác 有hữu 情tình 。 隨tùy 不bất 善thiện 法Pháp 亦diệc 應ưng 作tác 。

此thử 金kim 剛cang 部bộ 羯yết 磨ma 儀nghi 。 能năng 與dữ 一nhất 切thiết 勝thắng 成thành 就tựu 。

蓮liên 華hoa 部bộ 羯yết 磨ma 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

諸chư 有hữu 怖bố 者giả 施thí 無vô 畏úy 。 如như 教giáo 所sở 說thuyết 法Pháp 亦diệc 然nhiên 。

此thử 蓮liên 華hoa 部bộ 羯yết 磨ma 儀nghi 。 能năng 施thí 一nhất 切thiết 佛Phật 成thành 就tựu 。

寶bảo 部bộ 羯yết 磨ma 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

依y 法Pháp 施thí 彼bỉ 寶bảo 灌quán 頂đảnh 。 圓viên 滿mãn 一nhất 切thiết 勝thắng 意ý 願nguyện 。

諸chư 佛Phật 諸chư 有hữu 情tình 亦diệc 然nhiên 。 成thành 就tựu 一nhất 切thiết 羯yết 磨ma 事sự 。

如như 上thượng 是thị 為vi 諸chư 部bộ 羯yết 磨ma 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 宣tuyên 說thuyết 諸chư 部bộ 法pháp 性tánh 智trí 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

謂vị 先tiên 通thông 說thuyết 如Như 來Lai 法pháp 性tánh 。 智trí 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 三tam 摩ma 地địa 。 諸chư 佛Phật 法Pháp 性tánh 於ư 中trung 住trụ 。

即tức 以dĩ 是thị 智trí 成thành 佛Phật 尊tôn 。 此thử 外ngoại 無vô 別biệt 佛Phật 可khả 得đắc 。

如Như 來Lai 部bộ 法pháp 性tánh 智trí 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

依y 法pháp 觀quán 想tưởng 於ư 大đại 印ấn 。 能năng 成thành 一nhất 切thiết 成thành 就tựu 事sự 。

此thử 即tức 如Như 來Lai 部bộ 法Pháp 門môn 。 施thí 彼bỉ 法pháp 性tánh 勝thắng 成thành 就tựu 。

金kim 剛cang 部bộ 法pháp 性tánh 智trí 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

三tam 昧muội 勝thắng 印ấn 依y 法pháp 結kết 。 能năng 成thành 一nhất 切thiết 羯yết 磨ma 事sự 。

依y 彼bỉ 大đại 印ấn 本bổn 法pháp 儀nghi 。 即tức 得đắc 金kim 剛cang 勝thắng 成thành 就tựu 。

蓮liên 華hoa 部bộ 法pháp 性tánh 智trí 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

所sở 有hữu 法pháp 印ấn 本bổn 法pháp 用dụng 。 如như 其kỳ 法Pháp 儀nghi 轉chuyển 法pháp 印ấn 。

而nhi 此thử 成thành 就tựu 妙diệu 法Pháp 門môn 。 是thị 即tức 法pháp 性tánh 金kim 剛cang 法pháp 。

寶bảo 部bộ 法pháp 性tánh 智trí 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

依y 彼bỉ 羯yết 磨ma 印ấn 法pháp 用dụng 。 羯yết 磨ma 金kim 剛cang 杵xử 安an 心tâm 。

如như 是thị 觀quán 想tưởng 法pháp 性tánh 成thành 。 即tức 得đắc 一nhất 切thiết 勝thắng 羯yết 磨ma 。

如như 上thượng 是thị 為vi 諸chư 部bộ 法pháp 性tánh 智trí 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 宣tuyên 說thuyết 諸chư 部bộ 智trí 印ấn 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。 謂vị 先tiên 通thông 說thuyết 如Như 來Lai 智trí 印ấn 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 三tam 摩ma 地địa 。 淨tịnh 月nguyệt 金kim 剛cang 勝thắng 法Pháp 用dụng 。

隨tùy 諸chư 色sắc 相tướng 現hiện 應ưng 知tri 。 亦diệc 然nhiên 世thế 間gian 隨tùy 相tương/tướng 現hiện 。

淨tịnh 中trung 淨tịnh 勝thắng 智trí 應ưng 知tri 。 是thị 相tương/tướng 潔khiết 白bạch 而nhi 明minh 亮lượng 。

染nhiễm 中trung 染nhiễm 現hiện 忿phẫn 怒nộ 身thân 。 隨tùy 諸chư 色sắc 相tướng 彼bỉ 身thân 現hiện 。

如Như 來Lai 部bộ 智trí 印ấn 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

依y 法pháp 大đại 印ấn 而nhi 相tương/tướng 合hợp 。 月nguyệt 曼mạn 拏noa 羅la 妙diệu 光quang 明minh 。

隨tùy 其kỳ 自tự 事sự 若nhược 了liễu 知tri 。 亦diệc 然nhiên 悉tất 知tri 世thế 間gian 意ý 。

金kim 剛cang 部bộ 智trí 印ấn 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

若nhược 在tại 虛hư 空không 若nhược 餘dư 方phương 。 隨tùy 現hiện 忿phẫn 怒nộ 曼mạn 拏noa 羅la 。

若nhược 如như 是thị 相tương/tướng 有hữu 所sở 觀quán 。 彼bỉ 如như 是thị 意ý 悉tất 明minh 了liễu 。

蓮liên 華hoa 部bộ 智trí 印ấn 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

微vi 妙diệu 文văn 字tự 成thành 行hàng 列liệt 。 想tưởng 現hiện 虛hư 空không 分phần/phân 位vị 中trung 。

隨tùy 諸chư 色sắc 相tướng 次thứ 第đệ 知tri 。 彼bỉ 如như 是thị 相tướng 從tùng 心tâm 現hiện 。

寶bảo 部bộ 智trí 印ấn 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

應ưng 遍biến 觀quán 察sát 諸chư 世thế 間gian 。 若nhược 如như 是thị 相tương/tướng 有hữu 對đối 礙ngại 。

彼bỉ 如như 是thị 相tướng 亦diệc 然nhiên 觀quán 。 而nhi 世thế 間gian 心tâm 悉tất 明minh 了liễu 。

此thử 如như 是thị 心tâm 相tương/tướng 合hợp 故cố 。 是thị 中trung 有hữu 去khứ 亦diệc 有hữu 來lai 。

若nhược 所sở 作tác 中trung 有hữu 動động 搖dao 。 隨tùy 所sở 見kiến 相tương/tướng 亦diệc 然nhiên 現hiện 。

所sở 有hữu 別biệt 別biệt 諸chư 有hữu 情tình 。 以dĩ 等đẳng 至chí 心tâm 普phổ 觀quán 想tưởng 。

彼bỉ 彼bỉ 所sở 見kiến 亦diệc 復phục 然nhiên 。 而nhi 一nhất 切thiết 心tâm 悉tất 覺giác 了liễu 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 執chấp 金kim 剛cang 法Pháp 門môn 。

如như 上thượng 是thị 為vi 諸chư 部bộ 智trí 印ấn 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 宣tuyên 說thuyết 諸chư 部bộ 成thành 就tựu 智trí 教giáo 理lý 。

謂vị 先tiên 通thông 說thuyết 如Như 來Lai 成thành 就tựu 智trí 教giáo 理lý 。

大Đại 士Sĩ 加gia 持trì 勝thắng 法Pháp 用dụng 。 想tưởng 己kỷ 身thân 即tức 佛Phật 影ảnh 像tượng 。

此thử 如như 是thị 智trí 若nhược 相tương 應ứng 。 即tức 得đắc 最tối 上thượng 佛Phật 成thành 就tựu 。

如Như 來Lai 部bộ 成thành 就tựu 智trí 教giáo 理lý 。

若nhược 在tại 虛hư 空không 若nhược 餘dư 方phương 。 現hiện 黃hoàng 白bạch 光quang 曼mạn 拏noa 羅la 。

中trung 有hữu 自tự 印ấn 大Đại 士Sĩ 身thân 。 歷lịch 然nhiên 煥hoán 明minh 而nhi 可khả 見kiến 。

金kim 剛cang 部bộ 成thành 就tựu 智trí 教giáo 理lý 。

若nhược 如như 是thị 相tương/tướng 諸chư 影ảnh 像tượng 。 是thị 中trung 黑hắc 色sắc 隨tùy 應ứng 觀quán 。

金kim 剛cang 部bộ 勝thắng 成thành 就tựu 門môn 。 速tốc 得đắc 所sở 欲dục 皆giai 如như 意ý 。

蓮liên 華hoa 部bộ 成thành 就tựu 智trí 教giáo 理lý 。

即tức 彼bỉ 虛hư 空không 妙diệu 青thanh 色sắc 。 是thị 中trung 隨tùy 見kiến 蓮liên 華hoa 相tương/tướng 。

此thử 大đại 蓮liên 華hoa 部bộ 印ấn 明minh 。 成thành 就tựu 出xuất 生sanh 如như 是thị 法pháp 。

寶bảo 部bộ 成thành 就tựu 智trí 教giáo 理lý 。

若nhược 在tại 虛hư 空không 若nhược 餘dư 方phương 。 即tức 彼bỉ 虛hư 空không 淨tịnh 無vô 垢cấu 。

漸tiệm 廣quảng 出xuất 現hiện 光quang 明minh 鬘man 。 見kiến 已dĩ 速tốc 得đắc 成thành 就tựu 法pháp 。

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 等đẳng 大Đại 士Sĩ 。 月nguyệt 曼mạn 拏noa 羅la 妙diệu 光quang 明minh 。

隨tùy 方phương 如như 應ưng 現hiện 聖thánh 身thân 。 成thành 就tựu 時thời 起khởi 自tự 色sắc 相tướng 。

如như 上thượng 是thị 為vi 諸chư 部bộ 成thành 就tựu 智trí 教giáo 理lý 。

復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 宣tuyên 說thuyết 諸chư 部bộ 神thần 通thông 智trí 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

謂vị 先tiên 通thông 說thuyết 如Như 來Lai 神thần 通thông 。 智trí 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 三tam 摩ma 地địa 。 想tưởng 現hiện 如Như 來Lai 一nhất 切thiết 身thân 。

觀quán 想tưởng 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 等đẳng 。 出xuất 現hiện 諸chư 身thân 亦diệc 復phục 然nhiên 。

如Như 來Lai 部bộ 神thần 通thông 智trí 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 大đại 印ấn 契khế 。 妙diệu 等đẳng 引dẫn 心tâm 依y 法pháp 結kết 。

依y 此thử 法pháp 作tác 成thành 就tựu 時thời 。 即tức 獲hoạch 五ngũ 種chủng 神thần 通thông 事sự 。

所sở 謂vị 天thiên 眼nhãn 智trí 通thông 等đẳng 。

大đại 印ấn 依y 法pháp 而nhi 相tương/tướng 合hợp 。 是thị 中trung 發phát 生sanh 於ư 眼nhãn 識thức 。

隨tùy 彼bỉ 所sở 有hữu 觀quán 察sát 時thời 。 一nhất 切thiết 極cực 遠viễn 尚thượng 能năng 見kiến 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 法Pháp 門môn 。

大đại 印ấn 依y 法pháp 而nhi 相tương/tướng 合hợp 。 是thị 中trung 發phát 生sanh 於ư 耳nhĩ 識thức 。

彼bỉ 一nhất 切thiết 事sự 隨tùy 所sở 思tư 。 一nhất 切thiết 極cực 遠viễn 能năng 聞văn 聽thính 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 法Pháp 門môn 。

大đại 印ấn 依y 法pháp 而nhi 相tương/tướng 合hợp 。 是thị 中trung 發phát 生sanh 於ư 意ý 識thức 。

隨tùy 諸chư 有hữu 情tình 若nhược 觀quán 時thời 。 悉tất 能năng 了liễu 知tri 彼bỉ 心tâm 意ý 。

大đại 印ấn 依y 法pháp 而nhi 相tương/tướng 合hợp 。 是thị 中trung 若nhược 自tự 若nhược 他tha 人nhân 。

能năng 觀quán 彼bỉ 相tương 知tri 彼bỉ 心tâm 。 過quá 去khứ 生sanh 事sự 皆giai 發phát 現hiện 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 金kim 剛cang 手thủ 法Pháp 門môn 。

大đại 印ấn 依y 法pháp 而nhi 相tương/tướng 合hợp 。 隨tùy 所sở 樂lạc 起khởi 神thần 通thông 事sự 。

是thị 中trung 若nhược 處xứ 若nhược 諸chư 方phương 。 妙diệu 等đẳng 引dẫn 心tâm 悉tất 能năng 現hiện 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 大đại 菩Bồ 提Đề 心tâm 法Pháp 門môn 。

金kim 剛cang 部bộ 神thần 通thông 智trí 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

所sở 有hữu 降giáng/hàng 三tam 世thế 勝thắng 印ấn 。 妙diệu 等đẳng 引dẫn 心tâm 依y 法pháp 結kết 。

依y 此thử 法pháp 作tác 成thành 就tựu 時thời 。 即tức 獲hoạch 五ngũ 種chủng 神thần 通thông 事sự 。

現hiện 彼bỉ 忿phẫn 怒nộ 一nhất 切thiết 事sự 。 如như 教giáo 所sở 說thuyết 依y 次thứ 第đệ 。

天thiên 眼nhãn 智trí 等đẳng 法pháp 相tướng 應ưng 。 剎sát 那na 成thành 就tựu 諸chư 神thần 通thông 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 法Pháp 門môn 。

蓮liên 華hoa 部bộ 神thần 通thông 智trí 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

調điều 伏phục 世thế 間gian 最tối 上thượng 印ấn 。 妙diệu 等đẳng 引dẫn 心tâm 而nhi 相tương/tướng 合hợp 。

依y 此thử 法pháp 作tác 成thành 就tựu 時thời 。 即tức 獲hoạch 五ngũ 種chủng 神thần 通thông 事sự 。

隨tùy 其kỳ 所sở 說thuyết 貪tham 染nhiễm 法pháp 。 如như 教giáo 次thứ 第đệ 亦diệc 復phục 然nhiên 。

天thiên 眼nhãn 智trí 等đẳng 法pháp 相tướng 應ưng 。 即tức 能năng 成thành 就tựu 神thần 通thông 事sự 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 觀quán 。 自tự 在tại 法Pháp 門môn 。

寶bảo 部bộ 神thần 通thông 智trí 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

彼bỉ 一nhất 切thiết 義nghĩa 成thành 就tựu 印ấn 。 妙diệu 等đẳng 引dẫn 心tâm 依y 法pháp 結kết 。

依y 此thử 法pháp 作tác 成thành 就tựu 時thời 。 即tức 獲hoạch 五ngũ 種chủng 神thần 通thông 事sự 。

遍biến 作tác 一nhất 切thiết 佛Phật 供cúng 養dường 。 如như 教giáo 次thứ 第đệ 亦diệc 復phục 然nhiên 。

天thiên 眼nhãn 智trí 等đẳng 法pháp 相tướng 應ưng 。 能năng 見kiến 五ngũ 種chủng 神thần 通thông 事sự 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 虛Hư 空Không 藏Tạng 法Pháp 門môn 。

如như 上thượng 是thị 為vi 諸chư 部bộ 神thần 通thông 智trí 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 宣tuyên 說thuyết 諸chư 部bộ 真chân 實thật 誓thệ 誡giới 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

謂vị 先tiên 通thông 說thuyết 如Như 來Lai 真chân 實thật 誓thệ 誡giới 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

如như 應Ứng 真Chân 實thật 隨tùy 轉chuyển 已dĩ 。 依y 教giáo 當đương 作tác 誓thệ 誡giới 語ngữ 。

斯tư 大đại 真chân 實thật 善thiện 護hộ 儀nghi 。 由do 此thử 速tốc 得đắc 成thành 佛Phật 果quả 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 覺giác 智trí 法Pháp 門môn 。

如Như 來Lai 部bộ 真chân 實thật 誓thệ 誡giới 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

今kim 此thử 誓thệ 誡giới 三tam 昧muội 法pháp 。 從tùng 如Như 來Lai 部bộ 所sở 出xuất 生sanh 。

金kim 剛cang 真chân 實thật 善thiện 護hộ 門môn 。 由do 此thử 速tốc 得đắc 勝thắng 成thành 就tựu 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 執chấp 金kim 剛cang 法Pháp 門môn 。

金kim 剛cang 部bộ 真chân 實thật 誓thệ 誡giới 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

執chấp 金kim 剛cang 者giả 迅tấn 誓thệ 誡giới 。 作tác 已dĩ 無vô 敢cảm 有hữu 違vi 越việt 。

真chân 實thật 三tam 昧muội 善thiện 護hộ 門môn 。 隨tùy 所sở 欲dục 得đắc 勝thắng 成thành 就tựu 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 執chấp 金kim 剛cang 法Pháp 門môn 。

蓮liên 華hoa 部bộ 真chân 實thật 誓thệ 誡giới 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

王vương 法pháp 誓thệ 誡giới 所sở 作tác 已dĩ 。 大đại 蓮liên 華hoa 部bộ 勝thắng 最tối 上thượng 。

真chân 實thật 三tam 昧muội 善thiện 護hộ 門môn 。 隨tùy 所sở 欲dục 得đắc 勝thắng 成thành 就tựu 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 法Pháp 。 金kim 剛cang 法Pháp 門môn 。

寶bảo 部bộ 真chân 實thật 誓thệ 誡giới 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

諸chư 佛Phật 供cúng 養dường 善thiện 誓thệ 誡giới 。 作tác 已dĩ 無vô 敢cảm 有hữu 違vi 越việt 。

最tối 上thượng 真chân 實thật 善thiện 護hộ 門môn 。 由do 斯tư 獲hoạch 得đắc 大đại 灌quán 頂đảnh 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 佛Phật 。 供cúng 養dường 法Pháp 門môn 。

如như 上thượng 是thị 為vi 諸chư 部bộ 真chân 實thật 誓thệ 誡giới 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 宣tuyên 說thuyết 諸chư 部bộ 三tam 昧muội 真chân 實thật 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

謂vị 先tiên 通thông 說thuyết 如Như 來Lai 三tam 昧muội 。 真chân 實thật 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

誦tụng 三tam 昧muội 邪tà 薩tát 怛đát 鑁măm 。 本bổn 部bộ 中trung 出xuất 一nhất 切thiết 印ấn 。

依y 法pháp 自tự 結kết 堅kiên 固cố 成thành 。 所sở 作tác 法pháp 無vô 不bất 成thành 者giả 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 大đại 三tam 昧muội 。 真chân 實thật 法Pháp 門môn 。

如Như 來Lai 部bộ 三tam 昧muội 真chân 實thật 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

誦tụng 蘇tô 囉ra 多đa 薩tát 怛đát 鑁măm 。 一nhất 切thiết 印ấn 契khế 皆giai 成thành 就tựu 。

由do 自tự 所sở 結kết 成thành 就tựu 故cố 。 是thị 即tức 大Đại 士Sĩ 真chân 實thật 語ngữ 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 大đại 三tam 昧muội 。 真chân 實thật 法Pháp 門môn 。

金kim 剛cang 部bộ 三tam 昧muội 真chân 實thật 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

依y 法pháp 一nhất 稱xưng 吽hồng 字tự 時thời 。 一nhất 切thiết 印ấn 契khế 如như 次thứ 第đệ 。

是thị 中trung 自tự 他tha 印ấn 契khế 門môn 。 自tự 結kết 亦diệc 復phục 令linh 他tha 結kết 。

蓮liên 華hoa 部bộ 三tam 昧muội 真chân 實thật 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

薩tát 哩rị 嚩phạ 秫thuật 馱đà 稱xưng 時thời 。 是thị 中trung 若nhược 自tự 若nhược 他tha 人nhân 。

出xuất 生sanh 門môn 等đẳng 合hợp 相tương 應ứng 。 於ư 一nhất 切thiết 處xứ 不bất 捨xả 離ly 。

寶bảo 部bộ 三tam 昧muội 真chân 實thật 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

唵án 字tự 如như 是thị 作tác 成thành 就tựu 。 一nhất 切thiết 印ấn 契khế 如như 次thứ 第đệ 。

一nhất 切thiết 世thế 間gian 勝thắng 亦diệc 然nhiên 。 自tự 然nhiên 成thành 此thử 勝thắng 供cúng 養dường 。

如như 上thượng 是thị 為vi 諸chư 部bộ 三tam 昧muội 真chân 實thật 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 宣tuyên 說thuyết 諸chư 部bộ 印ấn 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

謂vị 先tiên 通thông 說thuyết 如Như 來Lai 印ấn 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

佛Phật 印ấn 依y 法pháp 而nhi 相tương/tướng 合hợp 。 應ưng 當đương 思tư 念niệm 於ư 如Như 來Lai 。

速tốc 疾tật 能năng 成thành 悉tất 地địa 門môn 。 諸chư 佛Phật 菩Bồ 提Đề 常thường 安an 住trụ 。

如Như 來Lai 部bộ 印ấn 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 大đại 印ấn 契khế 。 依y 法pháp 結kết 已dĩ 當đương 觀quán 想tưởng 。

想tưởng 在tại 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 前tiền 。 速tốc 疾tật 得đắc 彼bỉ 勝thắng 悉tất 地địa 。

金kim 剛cang 部bộ 印ấn 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

結kết 彼bỉ 勝thắng 三tam 昧muội 印ấn 契khế 。 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 三tam 摩ma 地địa 。

中trung 想tưởng 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 尊tôn 。 獲hoạch 得đắc 二nhị 倍bội 成thành 就tựu 法pháp 。

蓮liên 華hoa 部bộ 印ấn 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

結kết 彼bỉ 法pháp 所sở 成thành 印ấn 契khế 。 觀quán 自tự 在tại 尊tôn 三tam 摩ma 地địa 。

中trung 想tưởng 觀quán 自tự 在tại 聖thánh 尊tôn 。 獲hoạch 得đắc 二nhị 倍bội 成thành 就tựu 法pháp 。

寶bảo 部bộ 印ấn 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

依y 法pháp 羯yết 磨ma 印ấn 相tương/tướng 合hợp 。 金kim 剛cang 藏tạng 尊tôn 三tam 摩ma 地địa 。

中trung 想tưởng 金kim 剛cang 藏tạng 聖thánh 尊tôn 。 獲hoạch 得đắc 二nhị 倍bội 成thành 就tựu 法pháp 。

如như 上thượng 是thị 為vi 諸chư 部bộ 印ấn 成thành 就tựu 教giáo 理lý 。

復phục 次thứ 金Kim 剛Cang 手Thủ 。 菩Bồ 薩Tát 摩Ma 訶Ha 薩Tát 。 宣tuyên 說thuyết 諸chư 部bộ 一nhất 切thiết 成thành 就tựu 。 法pháp 用dụng 教giáo 理lý 。

謂vị 先tiên 通thông 說thuyết 如Như 來Lai 一nhất 切thiết 。 成thành 就tựu 法pháp 用dụng 教giáo 理lý 。

自tự 身thân 當đương 住trụ 於ư 佛Phật 前tiền 。 應ưng 作tác 念Niệm 佛Phật 三Tam 昧Muội 觀quán 。

遍biến 結kết 一nhất 切thiết 印ấn 契khế 成thành 。 剎sát 那na 得đắc 彼bỉ 成thành 就tựu 法pháp 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 覺giác 智trí 法Pháp 門môn 。

如Như 來Lai 部bộ 一nhất 切thiết 成thành 就tựu 。 法pháp 用dụng 教giáo 理lý 。

若nhược 作tác 一nhất 切thiết 印ấn 成thành 就tựu 。 隨tùy 我ngã 所sở 欲dục 此thử 觀quán 想tưởng 。

金kim 剛cang 持trì 誦tụng 法pháp 相tướng 應ưng 。 能năng 成thành 一nhất 切thiết 勝thắng 悉tất 地địa 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 金kim 剛cang 薩tát 埵đóa 法Pháp 門môn 。

金kim 剛cang 部bộ 一nhất 切thiết 成thành 就tựu 。 法pháp 用dụng 教giáo 理lý 。

金kim 剛cang 影ảnh 像tượng 即tức 自tự 身thân 。 妙diệu 等đẳng 引dẫn 心tâm 當đương 觀quán 想tưởng 。

一nhất 切thiết 印ấn 契khế 結kết 若nhược 成thành 。 剎sát 那na 即tức 得đắc 成thành 就tựu 法pháp 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 。 堅kiên 固cố 法Pháp 門môn 。

蓮liên 華hoa 部bộ 一nhất 切thiết 成thành 就tựu 。 法pháp 用dụng 教giáo 理lý 。

蓮liên 華hoa 影ảnh 像tượng 即tức 自tự 身thân 。 依y 法pháp 自tự 身thân 當đương 觀quán 想tưởng 。

諸chư 智trí 莊trang 嚴nghiêm 成thành 就tựu 門môn 。 此thử 大đại 蓮liên 華hoa 部bộ 法pháp 用dụng 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 觀quán 。 自tự 在tại 法Pháp 門môn 。

寶bảo 部bộ 一nhất 切thiết 成thành 就tựu 。 法pháp 用dụng 教giáo 理lý 。

依y 法pháp 觀quán 想tưởng 於ư 自tự 身thân 。 現hiện 摩ma 尼ni 寶bảo 焰diễm 光quang 聚tụ 。

諸chư 供cúng 養dường 成thành 悉tất 地địa 門môn 。 此thử 大đại 寶bảo 部bộ 勝thắng 法Pháp 用dụng 。

此thử 佛Phật 所sở 說thuyết 虛Hư 空Không 藏Tạng 法Pháp 門môn 。

如như 上thượng 是thị 為vi 諸chư 部bộ 一nhất 切thiết 成thành 就tựu 。 法pháp 用dụng 教giáo 理lý 。

佛Phật 說thuyết 一nhất 切thiết 。 如Như 來Lai 真chân 實thật 攝nhiếp 大Đại 乘Thừa 現hiện 證chứng 三tam 昧muội 大đại 教giáo 王vương 經Kinh 卷quyển 。 第đệ 二nhị 十thập 五ngũ

Print Friendly, PDF & Email