佛Phật 性Tánh 論Luận
Quyển 3
天Thiên 親Thân 菩Bồ 薩Tát 造Tạo 陳Trần 真Chân 諦Đế 譯Dịch

佛Phật 性Tánh 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam

天Thiên 親Thân 菩Bồ 薩Tát 造tạo

陳trần 天Thiên 竺Trúc 三tam 藏tạng 真Chân 諦Đế 譯dịch

辯Biện 相Tương/tướng 分Phân 第Đệ 四Tứ 中Trung 總Tổng 攝Nhiếp 品Phẩm 第đệ 五ngũ

復phục 次thứ 總tổng 攝nhiếp 義nghĩa 應ưng 知tri 。 攝nhiếp 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 者giả 由do 因nhân 。 二nhị 者giả 由do 果quả 。 由do 因nhân 攝nhiếp 者giả 。 是thị 如Như 來Lai 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 有hữu 四tứ 種chủng 因nhân 。 三tam 種chủng 法pháp 與dữ 三tam 譬thí 。 相tương 似tự 故cố 取thủ 海hải 為ví 喻dụ 。 三tam 法pháp 者giả 。 一nhất 法Pháp 身thân 清thanh 淨tịnh 因nhân 。 二nhị 佛Phật 智trí 德đức 生sanh 因nhân 。 三tam 佛Phật 恩ân 德đức 因nhân 。 法Pháp 身thân 清thanh 淨tịnh 因nhân 者giả 。 修tu 習tập 信tín 樂nhạo 大Đại 乘Thừa 。 應ưng 知tri 。 佛Phật 智trí 德đức 生sanh 因nhân 者giả 。 修tu 習tập 般Bát 若Nhã 及cập 禪thiền 定định 。 應ưng 知tri 。 恩ân 德đức 因nhân 者giả 。 修tu 習tập 菩Bồ 薩Tát 大đại 悲bi 。 應ưng 知tri 。 修tu 習tập 信tín 樂nhạo 大Đại 乘Thừa 者giả 。 與dữ 器khí 相tương 似tự 。 此thử 中trung 有hữu 無vô 量lượng 定định 慧tuệ 。 大đại 寶bảo 所sở 遍biến 滿mãn 故cố 。 故cố 說thuyết 與dữ 器khí 相tương 似tự 。 修tu 習tập 般Bát 若Nhã 禪thiền 定định 與dữ 寶bảo 相tương 似tự 者giả 。 般Bát 若Nhã 無vô 分phân 別biệt 故cố 。 禪thiền 定định 不bất 可khả 思tư 惟duy 。 功công 德đức 所sở 依y 止chỉ 故cố 。 般Bát 若Nhã 如như 淨tịnh 寶bảo 。 禪thiền 定định 如như 如như 意ý 寶bảo 。 修tu 習tập 菩Bồ 薩Tát 。 大đại 悲bi 如như 清thanh 淨tịnh 水thủy 。 於ư 一nhất 切thiết 世thế 間gian 眾chúng 生sanh 。 潤nhuận 滑hoạt 一nhất 味vị 故cố 。 譬thí 如như 大đại 海hải 。 唯duy 一nhất 醎hàm 味vị 。 菩Bồ 薩Tát 大đại 悲bi 。 潤nhuận 諸chư 眾chúng 生sanh 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 故cố 此thử 三tam 法pháp 於ư 因Nhân 地Địa 中trung 。 為vi 所sở 依y 能năng 依y 。 故cố 說thuyết 總tổng 攝nhiếp 。 名danh 如Như 來Lai 法Pháp 海hải 。 是thị 名danh 因nhân 攝nhiếp 。 次thứ 由do 果quả 攝nhiếp 者giả 。 明minh 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 有hữu 三tam 種chủng 法pháp 與dữ 三tam 譬thí 。 相tương 似tự 故cố 能năng 總tổng 攝nhiếp 三tam 譬thí 。 相tương 似tự 者giả 。 如như 日nhật 有hữu 三tam 。 一nhất 體thể 。 二nhị 光quang 。 三Tam 明Minh 。 此thử 與dữ 三Tam 身Thân 相tương 似tự 故cố 。 三tam 法pháp 者giả 。 一nhất 神thần 通thông 。 二nhị 流lưu 滅diệt 。 三tam 顯hiển 淨tịnh 。 一nhất 神thần 通thông 者giả 。 譬thí 日nhật 有hữu 明minh 能năng 除trừ 障chướng 自tự 境cảnh 界giới 無vô 明minh 之chi 暗ám 。 以dĩ 為vi 事sự 用dụng 故cố 。 與dữ 日nhật 明minh 相tướng 似tự 。 二nhị 流lưu 滅diệt 者giả 。 謂vị 盡tận 無vô 生sanh 智trí 能năng 燒thiêu 除trừ 業nghiệp 煩phiền 惱não 。 令linh 無vô 餘dư 以dĩ 為vi 事sự 用dụng 故cố 。 與dữ 日nhật 光quang 相tướng 似tự 。 所sở 言ngôn 滅diệt 者giả 。 即tức 是thị 真chân 智trí 正chánh 能năng 除trừ 惑hoặc 故cố 。 與dữ 滅diệt 名danh 盡tận 者giả 。 即tức 惑hoặc 無vô 時thời 名danh 為vi 解Giải 脫Thoát 。 故cố 與dữ 盡tận 稱xưng 。 三tam 顯hiển 淨tịnh 者giả 。 謂vị 盡tận 無vô 生sanh 境cảnh 名danh 轉chuyển 依y 。 極cực 清thanh 淨tịnh 故cố 。 無vô 垢cấu 故cố 。 澄trừng 靜tĩnh 故cố 。 與dữ 日nhật 輪luân 相tương 似tự 。 清thanh 淨tịnh 者giả 。 解giải 脫thoát 障chướng 滅diệt 故cố 。 無vô 垢cấu 者giả 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 障chướng 滅diệt 故cố 。 澄trừng 靜tĩnh 者giả 。 客khách 塵trần 所sở 不bất 能năng 染nhiễm 。 以dĩ 本bổn 性tánh 清thanh 淨tịnh 故cố 。 轉chuyển 依y 者giả 。 勝thắng 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 菩Bồ 薩Tát 三tam 人nhân 所sở 依y 止chỉ 法pháp 故cố 。 又hựu 有hữu 四tứ 種chủng 相tương/tướng 。 應ưng 知tri 。 一nhất 者giả 為vi 生sanh 依y 。 二nhị 滅diệt 依y 。 三tam 善thiện 熟thục 思tư 量lượng 果quả 。 四tứ 法Pháp 界Giới 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 。 一nhất 生sanh 依y 者giả 。 佛Phật 無vô 分phân 別biệt 道Đạo 相tướng 續tục 依y 止chỉ 。 若nhược 不bất 緣duyên 此thử 法pháp 。 無vô 分phân 別biệt 道đạo 即tức 不bất 得đắc 生sanh 。 以dĩ 依y 緣duyên 此thử 故cố 。 名danh 此thử 法pháp 為vi 道đạo 生sanh 依y 。 二nhị 滅diệt 依y 者giả 。 一nhất 切thiết 諸chư 惑hoặc 及cập 習tập 氣khí 究cứu 竟cánh 滅diệt 不bất 生sanh 。 無vô 所sở 依y 止chỉ 故cố 。 若nhược 不bất 依y 此thử 轉chuyển 依y 法pháp 究cứu 竟cánh 滅diệt 惑hoặc 者giả 。 則tắc 聲Thanh 聞Văn 獨Độc 覺Giác 。 與dữ 佛Phật 滅diệt 惑hoặc 不bất 異dị 。 由do 不bất 同đồng 故cố 。 故cố 知tri 。 此thử 法pháp 為vi 究cứu 竟cánh 滅diệt 惑hoặc 依y 止chỉ 。 三tam 善thiện 熟thục 思tư 量lượng 果quả 者giả 。 善thiện 正chánh 通thông 達đạt 。 長trường 時thời 恭cung 敬kính 。 無vô 間gian 無vô 餘dư 等đẳng 修tu 習tập 所sở 知tri 真Chân 如Như 。 是thị 轉chuyển 依y 果quả 。 若nhược 在tại 道đạo 中trung 。 轉chuyển 依y 為vi 因nhân 。 若nhược 在tại 道đạo 後hậu 。 即tức 名danh 為vi 果quả 。 若nhược 轉chuyển 依y 非phi 是thị 善thiện 熟thục 思tư 量lượng 果quả 者giả 。 則tắc 諸chư 佛Phật 自tự 性tánh 應ưng 更cánh 熟thục 思tư 量lượng 。 更cánh 滅diệt 更cánh 淨tịnh 。 而nhi 不bất 然nhiên 者giả 。 故cố 知tri 轉chuyển 依y 為vi 善thiện 熟thục 思tư 量lượng 之chi 果quả 。 四tứ 法Pháp 界Giới 清thanh 淨tịnh 相tương/tướng 者giả 。 一nhất 切thiết 妄vọng 想tưởng 。 於ư 中trung 滅diệt 盡tận 故cố 。 此thử 法Pháp 界Giới 過quá 思tư 量lượng 過quá 言ngôn 說thuyết 。 所sở 顯hiển 現hiện 故cố 。 故cố 以dĩ 法Pháp 界Giới 清thanh 淨tịnh 為vi 相tương/tướng 。 此thử 即tức 心tâm 行hành 處xứ 滅diệt 。 言ngôn 語ngữ 道đạo 斷đoạn 。 不bất 可khả 詮thuyên 詺# 。 方phương 是thị 得đắc 無vô 所sở 得đắc 。 真Chân 如Như 理lý 故cố 。

復phục 次thứ 如Như 來Lai 。 轉chuyển 依y 有hữu 八bát 種chủng 法pháp 攝nhiếp 持trì 。 應ưng 知tri 。 八bát 法pháp 者giả 。 一nhất 不bất 可khả 思tư 量lượng 。 二nhị 無vô 二nhị 。 三tam 無vô 分phân 別biệt 。 四tứ 清thanh 淨tịnh 。 五ngũ 照chiếu 了liễu 因nhân 。 六lục 對đối 治trị 。 七thất 離ly 欲dục 。 八bát 離ly 欲dục 因nhân 。 此thử 八bát 合hợp 有hữu 二nhị 意ý 。 一nhất 離ly 欲dục 。 是thị 滅Diệt 諦Đế 。 二nhị 離ly 欲dục 因nhân 。 即tức 是thị 道Đạo 諦Đế 。 前tiền 不bất 可khả 思tư 量lượng 。 等đẳng 三tam 句cú 屬thuộc 滅Diệt 諦Đế 攝nhiếp 。 次thứ 清thanh 淨tịnh 等đẳng 三tam 句cú 屬thuộc 道Đạo 諦Đế 攝nhiếp 。 初sơ 離ly 欲dục 有hữu 三tam 句cú 。 一nhất 者giả 云vân 何hà 。 不bất 可khả 思tư 量lượng 。 於ư 有hữu 無vô 等đẳng 四tứ 句cú 。 覺giác 觀quán 思tư 量lượng 。 不bất 能năng 通thông 達đạt 故cố 。 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 言ngôn 語ngữ 名danh 句cú 味vị 等đẳng 。 不bất 能năng 詮thuyên 辯biện 故cố 。 唯duy 聖thánh 人nhân 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 所sở 證chứng 知tri 故cố 。 故cố 名danh 不bất 可khả 思tư 量lượng 。 二nhị 無vô 二nhị 者giả 。 如như 經Kinh 中trung 說thuyết 。 舍Xá 利Lợi 弗Phất 。 諸chư 佛Phật 法Pháp 身thân 無vô 二nhị 法pháp 。 無vô 分phân 別biệt 法pháp 。 所sở 言ngôn 二nhị 者giả 。 煩phiền 惱não 及cập 業nghiệp 。 是thị 名danh 為vi 二nhị 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 無vô 此thử 二nhị 法pháp 。 故cố 名danh 無vô 二nhị 。 三tam 無vô 分phân 別biệt 。 分phân 別biệt 者giả 。 煩phiền 惱não 業nghiệp 家gia 習tập 。 不bất 正chánh 思tư 惟duy 。 由do 不bất 正chánh 思tư 惟duy 故cố 起khởi 二nhị 。 由do 通thông 達đạt 自tự 性tánh 故cố 滅diệt 二nhị 。 是thị 二nhị 及cập 分phân 別biệt 。 不bất 應ưng 不bất 行hành 。 不bất 應ưng 者giả 。 上thượng 心tâm 煩phiền 惱não 不bất 相tương 應ứng 共cộng 行hành 。 不bất 行hành 者giả 。 隨tùy 眠miên 煩phiền 惱não 不bất 共cộng 隨tùy 行hành 。 即tức 不bất 應ưng 不bất 行hành 。 此thử 二nhị 處xứ 故cố 。 故cố 說thuyết 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 苦khổ 滅diệt 究cứu 竟cánh 永vĩnh 無vô 生sanh 起khởi 。 云vân 何hà 如như 此thử 。 非phi 為vi 除trừ 滅diệt 一nhất 法pháp 。 故cố 名danh 為vi 滅diệt 。 以dĩ 本bổn 來lai 不bất 生sanh 。 故cố 名danh 為vi 滅diệt 。 如như 無vô 上thượng 依y 經kinh 中trung 說thuyết 。

阿A 難Nan 。 於ư 無vô 生sanh 無vô 滅diệt 法pháp 中trung 。 心tâm 意ý 及cập 識thức 。 決quyết 定định 不bất 生sanh 故cố 。

釋thích 曰viết 。 心tâm 者giả 即tức 六lục 識thức 心tâm 。 意ý 者giả 阿a 陀đà 那na 識thức 。 識thức 者giả 阿a 梨lê 耶da 識thức 。 於ư 此thử 三tam 中trung 。 不bất 得đắc 生sanh 故cố 。 此thử 中trung 若nhược 無vô 三tam 識thức 。 則tắc 無vô 分phân 別biệt 。 分phân 別biệt 既ký 無vô 。 亦diệc 無vô 不bất 正chánh 思tư 惟duy 等đẳng 。 既ký 無vô 三tam 識thức 。 則tắc 不bất 得đắc 起khởi 無vô 明minh 。 是thị 以dĩ 如Như 來Lai 。 法Pháp 身thân 離ly 不bất 正chánh 思tư 惟duy 故cố 。 則tắc 不bất 起khởi 無vô 明minh 。 若nhược 不bất 起khởi 無vô 明minh 。 十thập 二nhị 有hữu 分phần/phân 不bất 為vi 生sanh 緣duyên 故cố 名danh 不bất 生sanh 。 又hựu 勝thắng 鬘man 經kinh 說thuyết 。 是thị 苦khổ 滅diệt 者giả 。 非phi 滅diệt 壞hoại 法pháp 。 名danh 為vi 苦khổ 滅diệt 。 壞hoại 者giả 破phá 三tam 界giới 見kiến 諦Đế 。 得đắc 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 滅diệt 者giả 除trừ 四tứ 種chủng 生sanh 死tử 思tư 惟duy 煩phiền 惱não 。 得đắc 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 故cố 言ngôn 滅diệt 。 壞hoại 由do 苦khổ 滅diệt 名danh 。 無vô 始thỉ 時thời 節tiết 。 非phi 作tác 非phi 生sanh 。 無vô 滅diệt 離ly 盡tận 。 常thường 住trụ 恆hằng 寂tịch 。 湛trạm 然nhiên 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 解giải 脫thoát 。 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 㲉xác 功công 德đức 。 過quá 恆Hằng 沙sa 數số 。 相tương/tướng 攝nhiếp 非phi 相tướng 離ly 。 不bất 捨xả 離ly 智trí 不bất 可khả 思tư 惟duy 。 與dữ 如Như 來Lai 法pháp 相tướng 應ưng 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 諸chư 佛Phật 所sở 說thuyết 。 是thị 如Như 來Lai 法Pháp 。 身thân 說thuyết 名danh 離ly 欲dục 。 二nhị 離ly 欲dục 因nhân 者giả 。 為vi 得đắc 此thử 法Pháp 身thân 見kiến 諦Đế 道đạo 修tu 道Đạo 所sở 攝nhiếp 。 由do 境cảnh 界giới 故cố 說thuyết 。 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 有hữu 三tam 義nghĩa 。 與dữ 日nhật 相tương 似tự 。 無vô 流lưu 清thanh 淨tịnh 故cố 。 與dữ 日nhật 輪luân 相tương 似tự 。 能năng 照chiếu 了liễu 一nhất 切thiết 境cảnh 界giới 故cố 。 與dữ 日nhật 明minh 相tướng 似tự 。 能năng 對đối 治trị 一nhất 切thiết 。 真chân 見kiến 暗ám 障chướng 故cố 。 與dữ 日nhật 光quang 相tướng 似tự 。

釋thích 曰viết 。 真chân 見kiến 暗ám 障chướng 者giả 。 謂vị 具cụ 足túc 想tưởng 。 煩phiền 惱não 難nạn/nan 。 業nghiệp 難nạn/nan 。 果quả 報báo 難nạn/nan 。 具cụ 足túc 想tưởng 者giả 。 以dĩ 隨tùy 眠miên 煩phiền 惱não 為vi 因nhân 。 五ngũ 塵trần 欲dục 為vi 緣duyên 。 不bất 正chánh 思tư 惟duy 。 為vi 俱câu 起khởi 因nhân 。 具cụ 此thử 三tam 故cố 。 名danh 為vi 具cụ 足túc 想tưởng 。 是thị 暗ám 障chướng 如như 實thật 。 不bất 見kiến 不bất 知tri 。 離ly 欲dục 法Pháp 身thân 一nhất 界giới 故cố 。 即tức 得đắc 生sanh 起khởi 。 如như 此thử 應ưng 見kiến 應ưng 知tri 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 離ly 欲dục 。 云vân 何hà 見kiến 知tri 。 謂vị 如như 實thật 思tư 量lượng 不bất 見kiến 想tưởng 。 及cập 不bất 見kiến 境cảnh 。 境cảnh 者giả 名danh 分phân 別biệt 性tánh 。 想tưởng 名danh 依y 他tha 。 不bất 見kiến 分phân 別biệt 依y 他tha 二nhị 性tánh 故cố 。 名danh 為vi 真chân 實thật 。 見kiến 知tri 一nhất 界giới 。 又hựu 想tưởng 者giả 人nhân 。 境cảnh 者giả 法pháp 。 不bất 見kiến 此thử 人nhân 法pháp 想tưởng 境cảnh 故cố 名danh 二nhị 空không 。 如như 是thị 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 如Như 來Lai 悉tất 見kiến 悉tất 知tri 。 由do 平bình 等đẳng 平bình 等đẳng 。 已dĩ 通thông 達đạt 如như 真chân 實thật 故cố 。 境cảnh 智trí 等đẳng 無vô 增tăng 減giảm 是thị 名danh 平bình 等đẳng 觀quán 。 此thử 觀quán 能năng 除trừ 真chân 實thật 見kiến 暗ám 障chướng 。 是thị 如Như 來Lai 法Pháp 。 身thân 至chí 得đắc 家gia 因nhân 。 見kiến 修tu 二nhị 道đạo 所sở 攝nhiếp 故cố 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 此thử 離ly 欲dục 因nhân 。 不bất 離ly 二nhị 修tu 。 而nhi 得đắc 成thành 就tựu 。 二nhị 修tu 者giả 。 一nhất 如như 理lý 修tu 。 二nhị 如như 量lượng 修tu 。 故cố 世thế 間gian 所sở 知tri 。 唯duy 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 人nhân 二nhị 法pháp 。 若nhược 能năng 通thông 達đạt 此thử 二nhị 空không 者giả 。 則tắc 為vi 永vĩnh 得đắc 應ưng 如như 實thật 際tế 。 是thị 故cố 名danh 為vi 如như 理lý 。 如như 量lượng 際tế 者giả 。 窮cùng 源nguyên 達đạt 性tánh 。 究cứu 法Pháp 界Giới 源nguyên 故cố 名danh 為vi 際tế 。 如như 理lý 修tu 者giả 。 不bất 壞hoại 人nhân 法pháp 。

何hà 以dĩ 故cố 。 如như 此thử 人nhân 法pháp 本bổn 來lai 妙diệu 極cực 寂tịch 靜tĩnh 為vi 性tánh 故cố 。 無vô 增tăng 無vô 減giảm 。 離ly 有hữu 離ly 無vô 。 寂tịch 靜tĩnh 相tương/tướng 者giả 。 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 諸chư 惑hoặc 本bổn 來lai 無vô 生sanh 。 見kiến 此thử 二nhị 空không 名danh 寂tịch 靜tĩnh 相tương/tướng 。 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 心tâm 。 名danh 為vi 道Đạo 諦Đế 。 惑hoặc 本bổn 無vô 生sanh 淨tịnh 心tâm 不bất 執chấp 名danh 為vi 滅Diệt 諦Đế 是thị 心tâm 有hữu 。 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 及cập 有hữu 煩phiền 惱não 惑hoặc 障chướng 。 如như 此thử 兩lưỡng 法pháp 。 無vô 流lưu 界giới 中trung 。 善thiện 心tâm 惡ác 心tâm 獨độc 自tự 行hành 故cố 。 於ư 一nhất 念niệm 中trung 。 兩lưỡng 心tâm 不bất 相tương 應ứng 故cố 。 此thử 兩lưỡng 法pháp 難nan 可khả 通thông 達đạt 。 如như 勝thắng 鬘man 經kinh 說thuyết 。

世Thế 尊Tôn 。 善thiện 心tâm 念niệm 念niệm 滅diệt 不bất 住trụ 。 諸chư 惑hoặc 不bất 能năng 染nhiễm 惡ác 心tâm 念niệm 念niệm 滅diệt 。 諸chư 惑hoặc 亦diệc 不bất 染nhiễm 。

世Thế 尊Tôn 。 煩phiền 惱não 不bất 觸xúc 心tâm 。 心tâm 不bất 觸xúc 煩phiền 惱não 。 云vân 何hà 無vô 觸xúc 法pháp 。 而nhi 能năng 得đắc 染nhiễm 心tâm 。 如như 此thử 而nhi 知tri 名danh 如như 理lý 智trí 。 如như 量lượng 智trí 者giả 。 究cứu 竟cánh 窮cùng 知tri 一nhất 切thiết 境cảnh 名danh 如như 量lượng 智trí 。 若nhược 見kiến 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 乖quai 如như 境cảnh 智trí 。 則tắc 成thành 生sanh 死tử 若nhược 扶phù 從tùng 境cảnh 智trí 。 則tắc 得đắc 涅Niết 槃Bàn 。 一nhất 切thiết 如Như 來Lai 法pháp 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 名danh 為vi 如như 量lượng 。 至chí 初Sơ 地Địa 菩Bồ 薩Tát 。 得đắc 此thử 二nhị 智trí 。 以dĩ 通thông 達đạt 遍biến 滿mãn 法Pháp 界Giới 理lý 故cố 。 生sanh 死tử 涅Niết 槃Bàn 。 二nhị 法pháp 俱câu 知tri 。 又hựu 此thử 兩lưỡng 智trí 是thị 自tự 證chứng 智trí 見kiến 。 由do 自tự 得đắc 解giải 。 不bất 從tùng 他tha 得đắc 。 但đãn 自tự 得đắc 證chứng 知tri 。 不bất 令linh 他tha 知tri 故cố 。 名danh 自tự 證chứng 知tri 見kiến 。 又hựu 此thử 二nhị 智trí 有hữu 二nhị 種chủng 相tương/tướng 。 一nhất 者giả 無vô 著trước 。 二nhị 者giả 無vô 礙ngại 。 言ngôn 無vô 著trước 者giả 。 見kiến 眾chúng 生sanh 界giới 。 自tự 性tánh 清thanh 淨tịnh 。 名danh 為vi 無vô 著trước 。 是thị 如như 理lý 智trí 相tương/tướng 。 無vô 礙ngại 者giả 。 能năng 通thông 達đạt 觀quán 無vô 量lượng 無vô 邊biên 界giới 故cố 。 是thị 名danh 無vô 礙ngại 。 是thị 如như 量lượng 智trí 相tương/tướng 。 又hựu 此thử 二nhị 智trí 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 如như 理lý 智trí 為vi 因nhân 。 如như 量lượng 智trí 為vi 果quả 。 言ngôn 如như 理lý 為vi 因nhân 者giả 。 能năng 作tác 生sanh 死tử 及cập 涅Niết 槃Bàn 因nhân 。 如như 量lượng 為vi 果quả 者giả 。 由do 此thử 理lý 故cố 。 知tri 於ư 如Như 來Lai 真chân 俗tục 等đẳng 法pháp 。 具cụ 足túc 成thành 就tựu 。 又hựu 如như 理lý 智trí 者giả 。 是thị 清thanh 淨tịnh 因nhân 。 如như 量lượng 智trí 者giả 。 是thị 圓viên 滿mãn 因nhân 。 清thanh 淨tịnh 因nhân 者giả 。 由do 如như 理lý 。 智trí 三tam 惑hoặc 滅diệt 盡tận 。 圓viên 滿mãn 因nhân 者giả 。 由do 如như 量lượng 智trí 三tam 德đức 圓viên 滿mãn 故cố 。 前tiền 不bất 可khả 思tư 量lượng 。 無vô 二nhị 無vô 分phân 別biệt 等đẳng 。 三tam 名danh 為vi 離ly 欲dục 。 以dĩ 清thanh 淨tịnh 照chiếu 了liễu 對đối 治trị 等đẳng 。 三tam 名danh 離ly 欲dục 因nhân 。 是thị 名danh 如Như 來Lai 。 轉chuyển 依y 攝nhiếp 持trì 。 八bát 種chủng 功công 德đức 。

復phục 次thứ 轉chuyển 依y 法Pháp 身thân 有hữu 七thất 種chủng 名danh 。 應ưng 知tri 。 一nhất 沈trầm 沒một 。 沈trầm 沒một 取thủ 陰ấm 故cố 。 二nhị 寂tịch 靜tĩnh 。 諸chư 行hành 無vô 生sanh 故cố 。 三tam 棄khí 捨xả 。 棄khí 捨xả 諸chư 餘dư 伴bạn 故cố 。 四tứ 過quá 度độ 。 出xuất 二nhị 苦khổ 故cố 。 五ngũ 拔bạt 除trừ 。 拔bạt 除trừ 本bổn 識thức 故cố 。 六lục 濟tế 度độ 。 濟tế 度độ 五ngũ 怖bố 畏úy 故cố 。 七thất 斷đoạn 。 斷đoạn 於ư 六lục 道Đạo 果Quả 報báo 故cố 。

釋thích 曰viết 。 言ngôn 沈trầm 沒một 取thủ 陰ấm 者giả 。 取thủ 名danh 貪tham 愛ái 有hữu 四tứ 種chủng 一nhất 欲dục 取thủ 。 二nhị 見kiến 取thủ 。 三tam 戒giới 取thủ 。 四tứ 我ngã 語ngữ 取thủ 。 取thủ 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 受thọ 取thủ 。 二nhị 受thọ 資tư 糧lương 。 受thọ 取thủ 者giả 。 如như 因nhân 受thọ 生sanh 愛ái 。 受thọ 資tư 糧lương 者giả 。 為vi 貪tham 此thử 受thọ 故cố 。 取thủ 四tứ 種chủng 資tư 糧lương 。 四tứ 資tư 糧lương 者giả 。 即tức 四tứ 取thủ 也dã 。 一nhất 欲dục 取thủ 者giả 。 貪tham 欲dục 界giới 六lục 塵trần 。 二nhị 見kiến 取thủ 者giả 。 於ư 欲dục 界giới 中trung 。 唯duy 除trừ 戒giới 取thủ 與dữ 常thường 見kiến 二nhị 種chủng 。 所sở 餘dư 四tứ 見kiến 。 名danh 之chi 為vi 見Kiến 。 貪tham 愛ái 此thử 見kiến 。 名danh 為vi 見kiến 取thủ 。 三tam 戒giới 取thủ 者giả 。 於ư 三tam 界giới 中trung 。 取thủ 世thế 間gian 邪tà 正chánh 二nhị 道đạo 。 為vi 離ly 苦khổ 得đắc 樂lạc 。 是thị 名danh 為vi 戒giới 。 貪tham 著trước 此thử 戒giới 。 故cố 名danh 為vi 取thủ 。 四tứ 我ngã 語ngữ 取thủ 。 我ngã 語ngữ 者giả 緣duyên 內nội 身thân 故cố 。 一nhất 切thiết 內nội 法pháp 為vi 我ngã 語ngữ 。 貪tham 著trước 內nội 法pháp 名danh 我ngã 語ngữ 取thủ 。 色sắc 無vô 色sắc 界giới 。 定định 緣duyên 內nội 法pháp 成thành 故cố 名danh 我ngã 語ngữ 。 貪tham 著trước 此thử 定định 。 名danh 之chi 為vi 取thủ 。 此thử 四tứ 取thủ 前tiền 二nhị 屬thuộc 斷đoạn 見kiến 。 但đãn 執chấp 現hiện 在tại 。 謂vị 無vô 未vị 來lai 。 後hậu 二nhị 屬thuộc 常thường 見kiến 。 執chấp 有hữu 未vị 來lai 故cố 。 又hựu 前tiền 二nhị 是thị 在tại 家gia 人nhân 起khởi 。 後hậu 二nhị 是thị 出xuất 家gia 人nhân 執chấp 。 又hựu 前tiền 二nhị 在tại 家gia 出xuất 家gia 鬪đấu 諍tranh 因nhân 。 後hậu 二nhị 為vi 在tại 家gia 出xuất 家gia 修tu 行hành 因nhân 。 又hựu 前tiền 二nhị 欲dục 取thủ 為vi 所sở 成thành 。 見kiến 取thủ 為vi 能năng 成thành 。 後hậu 二nhị 我ngã 語ngữ 為vi 能năng 成thành 。 戒giới 取thủ 為vi 所sở 成thành 。

復phục 次thứ 陰ấm 者giả 。 有hữu 眾chúng 多đa 義nghĩa 。 如như 別biệt 釋thích 。 今kim 略lược 明minh 有hữu 二nhị 義nghĩa 。 一nhất 能năng 生sanh 取thủ 凡phàm 夫phu 五ngũ 陰ấm 能năng 為vi 取thủ 因nhân 緣duyên 故cố 。 二nhị 從tùng 取thủ 生sanh 。 即tức 此thử 五ngũ 陰ấm 。 是thị 取thủ 家gia 果quả 故cố 。 故cố 言ngôn 取thủ 陰ấm 。 而nhi 言ngôn 沈trầm 沒một 者giả 。 於ư 法Pháp 身thân 中trung 。 因nhân 果quả 俱câu 無vô 故cố 稱xưng 沈trầm 沒một 。 取thủ 為vi 對đối 治trị 故cố 沈trầm 。 陰ấm 為vi 報báo 盡tận 稱xưng 沒một 。 故cố 說thuyết 法Pháp 身thân 約ước 取thủ 陰ấm 永vĩnh 無vô 。 是thị 名danh 沈trầm 沒một 。 二nhị 寂tịch 靜tĩnh 諸chư 行hành 者giả 。 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 法pháp 名danh 行hành 。 與dữ 四tứ 相tương/tướng 相tương 應ứng 故cố 。 四tứ 相tương/tướng 者giả 。 一nhất 生sanh 二nhị 異dị 。 三tam 住trụ 四tứ 滅diệt 。 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 法pháp 。 約ước 前tiền 際tế 與dữ 生sanh 相tương/tướng 相tương 應ứng 。 約ước 後hậu 際tế 與dữ 滅diệt 相tương/tướng 相tương 應ứng 。 約ước 中trung 與dữ 異dị 住trụ 相tương/tướng 相tương 應ứng 。 行hành 役dịch 不bất 息tức 故cố 名danh 為vi 行hành 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 則tắc 不bất 如như 是thị 。 約ước 前tiền 無vô 生sanh 。 約ước 後hậu 無vô 滅diệt 。 中trung 無vô 病bệnh 老lão 。 湛trạm 然nhiên 常thường 住trụ 。 無vô 生sanh 故cố 說thuyết 寂tịch 。 無vô 滅diệt 故cố 說thuyết 靜tĩnh 。 約ước 前tiền 不bất 更cánh 生sanh 。 離ly 意ý 生sanh 身thân 故cố 。 約ước 後hậu 不bất 更cánh 死tử 。 已dĩ 過quá 不bất 可khả 思tư 惟duy 退thoái 墮đọa 故cố 。 約ước 前tiền 後hậu 際tế 不bất 被bị 損tổn 污ô 。 過quá 無vô 明minh 住trụ 地địa 。 煩phiền 惱não 病bệnh 故cố 。 三tam 棄khí 捨xả 諸chư 餘dư 。 諸chư 餘dư 者giả 。 二Nhị 乘Thừa 人nhân 有hữu 三tam 種chủng 餘dư 。 一nhất 煩phiền 惱não 餘dư 。 謂vị 無vô 明minh 住trụ 地địa 。 二nhị 業nghiệp 餘dư 。 即tức 無vô 漏lậu 業nghiệp 。 三tam 果quả 報báo 餘dư 。 謂vị 意ý 生sanh 身thân 。 一nhất 煩phiền 惱não 餘dư 應ưng 滅diệt 。 二nhị 道đạo 餘dư 應ưng 修tu 。 三tam 虛hư 妄vọng 餘dư 應ưng 除trừ 。 如Như 來Lai 已dĩ 離ly 虛hư 妄vọng 。 說thuyết 名danh 無vô 餘dư 。 二Nhị 乘Thừa 未vị 離ly 故cố 名danh 為vi 餘dư 。 如Như 來Lai 轉chuyển 依y 法Pháp 身thân 。 已dĩ 度độ 四tứ 種chủng 生sanh 死tử 故cố 。 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 虛hư 妄vọng 已dĩ 滅diệt 盡tận 故cố 。 一nhất 切thiết 道đạo 已dĩ 修tu 故cố 。 棄khí 生sanh 死tử 捨xả 道Đạo 諦Đế 故cố 。 此thử 二nhị 無vô 四tứ 德đức 故cố 。 唯duy 法Pháp 身thân 獨độc 住trụ 四tứ 德đức 圓viên 滿mãn 故cố 。 是thị 名danh 棄khí 捨xả 諸chư 餘dư 。 四tứ 過quá 度độ 二nhị 苦khổ 者giả 。 苦khổ 違vi 逆nghịch 為vi 義nghĩa 。 逆nghịch 有hữu 二nhị 。 一nhất 違vi 聖thánh 人nhân 意ý 。 是thị 聖thánh 人nhân 怨oán 。 能năng 惱não 聖thánh 故cố 。 二nhị 聖thánh 意ý 違vi 逆nghịch 。 以dĩ 聖thánh 能năng 除trừ 之chi 故cố 。 二nhị 苦khổ 者giả 。 一nhất 凡phàm 夫phu 苦khổ 樂lạc 二nhị 受thọ 。 二nhị 聖thánh 人nhân 行hành 苦khổ 即tức 捨xả 受thọ 。 又hựu 二nhị 者giả 。 一nhất 身thân 苦khổ 。 二nhị 心tâm 苦khổ 。 又hựu 二nhị 者giả 。 一nhất 名danh 苦khổ 。 二nhị 色sắc 苦khổ 。 又hựu 二nhị 者giả 。 一nhất 二Nhị 乘Thừa 界giới 內nội 苦khổ 。 二nhị 菩Bồ 薩Tát 界giới 外ngoại 苦khổ 。 故cố 法Pháp 身thân 地địa 中trung 無vô 二Nhị 乘Thừa 麁thô 苦khổ 。 故cố 名danh 為vi 過quá 。 無vô 菩Bồ 薩Tát 四tứ 種chủng 。 生sanh 死tử 細tế 苦khổ 。 故cố 名danh 為vi 度độ 。 是thị 名danh 過quá 度độ 二nhị 苦khổ 。 五ngũ 拔bạt 除trừ 阿a 梨lê 耶da 。 阿a 梨lê 耶da 者giả 。 依y 隱ẩn 為vi 義nghĩa 。 是thị 生sanh 死tử 本bổn 。 能năng 生sanh 四tứ 種chủng 末mạt 故cố 。 四tứ 末mạt 者giả 。 煩phiền 惱não 有hữu 二nhị 。 業nghiệp 一nhất 。 果quả 報báo 一nhất 。 初sơ 煩phiền 惱não 本bổn 二nhị 者giả 。 一nhất 者giả 一nhất 切thiết 諸chư 見kiến 。 以dĩ 無vô 明minh 為vi 本bổn 。 無vô 相tướng 解giải 脫thoát 門môn 為vi 治trị 道đạo 。 二nhị 者giả 離ly 諸chư 見kiến 外ngoại 。 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 以dĩ 貪tham 愛ái 為vi 本bổn 。 無vô 願nguyện 解giải 脫thoát 。 為vi 對đối 治trị 道đạo 。 次thứ 業nghiệp 本bổn 一nhất 者giả 。 以dĩ 凡phàm 夫phu 性tánh 為vi 本bổn 。 凡phàm 夫phu 性tánh 者giả 。 即tức 是thị 身thân 見kiến 故cố 。 次thứ 果quả 報báo 本bổn 一nhất 者giả 。 一nhất 切thiết 生sanh 死tử 果quả 報báo 。 依y 阿a 梨lê 耶da 識thức 為vi 本bổn 故cố 。 以dĩ 未vị 離ly 此thử 識thức 果quả 報báo 不bất 斷đoạn 。 於ư 法Pháp 身thân 中trung 。 由do 兩lưỡng 道đạo 故cố 。 二nhị 世thế 滅diệt 盡tận 故cố 說thuyết 拔bạt 除trừ 。 言ngôn 兩lưỡng 道đạo 者giả 。 一nhất 無vô 分phân 別biệt 智trí 。 能năng 除trừ 拔bạt 現hiện 在tại 虛hư 妄vọng 。 能năng 清thanh 淨tịnh 法Pháp 身thân 。 即tức 名danh 盡tận 智trí 。 二nhị 無vô 分phân 別biệt 後hậu 智trí 。 能năng 令linh 未vị 來lai 虛hư 妄vọng 永vĩnh 不bất 得đắc 起khởi 。 圓viên 滿mãn 法Pháp 身thân 。 即tức 無vô 生sanh 智trí 。 拔bạt 者giả 清thanh 淨tịnh 。 滅diệt 現hiện 在tại 惑hoặc 。 除trừ 者giả 圓viên 滿mãn 。 斷đoạn 未vị 來lai 惑hoặc 。 故cố 名danh 拔bạt 除trừ 。 六lục 濟tế 五ngũ 怖bố 畏úy 。 五ngũ 怖bố 畏úy 者giả 。 一nhất 自tự 責trách 畏úy 。 二nhị 畏úy 他tha 責trách 。 三tam 畏úy 治trị 罰phạt 。 四tứ 畏úy 惡ác 道đạo 。 五ngũ 畏úy 眾chúng 集tập 。 一nhất 自tự 責trách 畏úy 者giả 。 如như 人nhân 作tác 諸chư 罪tội 惡ác 。 晝trú 夜dạ 怖bố 畏úy 。 二nhị 他tha 責trách 畏úy 者giả 。 既ký 自tự 作tác 惡ác 。 恆hằng 恐khủng 他tha 及cập 冥minh 中trung 天thiên 神thần 見kiến 之chi 。 而nhi 懷hoài 怖bố 畏úy 。 三tam 治trị 罰phạt 畏úy 者giả 。 身thân 所sở 作tác 惡ác 。 恆hằng 懼cụ 王vương 治trị 。 四tứ 惡ác 道đạo 畏úy 者giả 。 既ký 有hữu 罪tội 自tự 隨tùy 畏úy 生sanh 惡ác 道đạo 。 五ngũ 眾chúng 集tập 畏úy 者giả 。 三tam 業nghiệp 不bất 淨tịnh 。 兼kiêm 知tri 解giải 不bất 深thâm 。 恆hằng 怖bố 畏úy 德đức 眾chúng 。 若nhược 人nhân 已dĩ 證chứng 見kiến 法Pháp 身thân 。 則tắc 離ly 此thử 五ngũ 畏úy 故cố 。 說thuyết 法Pháp 身thân 為vi 濟tế 五ngũ 怖bố 畏úy 。 七thất 斷đoạn 六lục 道Đạo 果Quả 報báo 者giả 。 道đạo 義nghĩa 眾chúng 多đa 。 略lược 說thuyết 二nhị 種chủng 。 一nhất 行hành 處xứ 故cố 名danh 為vi 道đạo 。 五ngũ 陰ấm 為vi 所sở 行hành 處xứ 。 三tam 世thế 為vi 能năng 行hành 。 又hựu 以dĩ 生sanh 老lão 病bệnh 死tử 。 四tứ 苦khổ 所sở 遊du 處xứ 故cố 名danh 為vi 道đạo 。 二nhị 者giả 六lục 種chủng 同đồng 異dị 故cố 名danh 為vi 道đạo 。 如như 人nhân 同đồng 人nhân 異dị 於ư 五ngũ 道đạo 。 餘dư 亦diệc 如như 是thị 。 是thị 同đồng 異dị 類loại 。 云vân 何hà 名danh 道đạo 。 有hữu 二nhị 。 一nhất 眾chúng 生sanh 所sở 輪luân 轉chuyển 處xứ 。 二nhị 業nghiệp 所sở 行hành 處xứ 故cố 。 以dĩ 此thử 二nhị 義nghĩa 立lập 名danh 為vi 道đạo 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 無vô 復phục 此thử 道đạo 。 若nhược 有Hữu 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 業nghiệp 盡tận 。 眾chúng 生sanh 輪luân 轉chuyển 果quả 未vị 盡tận 。 無Vô 餘Dư 涅Niết 槃Bàn 。 因nhân 果quả 二nhị 種chủng 俱câu 盡tận 。 故cố 名danh 斷đoạn 滅diệt 六lục 道đạo 。 若nhược 有hữu 處xứ 說thuyết 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 當đương 知tri 與dữ 此thử 七thất 名danh 相tướng 應ưng 。 是thị 說thuyết 名danh 竟cánh 。

復phục 次thứ 說thuyết 法Pháp 身thân 相tướng 者giả 。 諸chư 苦khổ 靜tĩnh 息tức 。 是thị 法Pháp 身thân 相tương/tướng 。 為vi 靜tĩnh 苦khổ 緣duyên 故cố 。

復phục 次thứ 說thuyết 法Pháp 身thân 味vị 。 味vị 者giả 有hữu 二nhị 。 一nhất 不bất 退thoái 墮đọa 故cố 名danh 為vi 味vị 。 二nhị 安an 樂lạc 故cố 名danh 為vi 味vị 。 眾chúng 生sanh 在tại 生sanh 死tử 中trung 。 乃nãi 至chí 夢mộng 中trung 。 並tịnh 未vị 曾tằng 見kiến 。 若nhược 修tu 正chánh 行hạnh 人nhân 。 求cầu 見kiến 此thử 法pháp 。 得đắc 見kiến 之chi 時thời 。 即tức 得đắc 不bất 退thoái 安an 樂lạc 故cố 。 以dĩ 安an 樂lạc 為vi 味vị 。

復phục 次thứ 說thuyết 法Pháp 身thân 事sự 。 事sự 者giả 以dĩ 無vô 相tướng 為vi 事sự 。 五ngũ 陰ấm 相tương/tướng 於ư 中trung 。 盡tận 無vô 餘dư 故cố 。 又hựu 以dĩ 無vô 戲hí 論luận 為vi 事sự 。 戲hí 論luận 有hữu 三tam 。 一nhất 貪tham 愛ái 二nhị 我ngã 慢mạn 。 三tam 諸chư 見kiến 。 是thị 三tam 戲hí 論luận 如Như 來Lai 滅diệt 之chi 已dĩ 盡tận 故cố 。 以dĩ 無vô 戲hí 論luận 為vi 事sự 。 戲hí 論luận 者giả 。 有hữu 三tam 義nghĩa 。 一nhất 能năng 違vi 礙ngại 實thật 理lý 。 二nhị 名danh 虛hư 誑cuống 世thế 間gian 。 三tam 障chướng 隔cách 解giải 脫thoát 。 初sơ 違vi 正chánh 境cảnh 。 次thứ 違vi 正chánh 行hạnh 。 後hậu 違vi 正chánh 得đắc 。 合hợp 此thử 三tam 義nghĩa 。 名danh 為vi 戲hí 論luận 。 又hựu 戲hí 論luận 有hữu 九cửu 種chủng 。 一nhất 通thông 計kế 我ngã 。 二nhị 的đích 計kế 是thị 我ngã 。 三tam 計kế 我ngã 應ưng 生sanh 。 四tứ 計kế 我ngã 不bất 更cánh 生sanh 。 五ngũ 計kế 我ngã 有hữu 色sắc 應ưng 生sanh 。 六lục 計kế 我ngã 無vô 色sắc 應ưng 生sanh 。 七thất 計kế 我ngã 有hữu 想tưởng 應ưng 生sanh 。 八bát 計kế 我ngã 無vô 想tưởng 應ưng 生sanh 。 九cửu 計kế 我ngã 非phi 想tưởng 非phi 非phi 想tưởng 應ưng 生sanh 。 一nhất 通thông 計kế 我ngã 者giả 。 於ư 五ngũ 陰ấm 中trung 。 通thông 執chấp 有hữu 我ngã 。 而nhi 不bất 能năng 分phân 別biệt 即tức 離ly 。 但đãn 漫mạn 執chấp 故cố 。 二nhị 是thị 我ngã 者giả 。 於ư 現hiện 世thế 五ngũ 陰ấm 中trung 。 隨tùy 取thủ 一nhất 陰ấm 為vi 我ngã 。 而nhi 言ngôn 是thị 者giả 。 是thị 的đích 別biệt 義nghĩa 。 定định 是thị 二nhị 處xứ 。 一nhất 定định 在tại 現hiện 世thế 有hữu 。 二nhị 定định 在tại 一nhất 陰ấm 上thượng 執chấp 。 故cố 名danh 為vi 是thị 。 三tam 計kế 我ngã 應ưng 生sanh 者giả 。 一nhất 切thiết 諸chư 見kiến 。 不bất 出xuất 有hữu 無vô 二nhị 種chủng 。 由do 有hữu 見kiến 故cố 。 所sở 以dĩ 執chấp 常thường 。 於ư 無vô 見kiến 中trung 。

復phục 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 邪tà 見kiến 者giả 。 謂vị 一nhất 切thiết 無vô 因nhân 無vô 果quả 。 並tịnh 撥bát 三tam 世thế 故cố 。 二nhị 斷đoạn 見kiến 者giả 。 謂vị 唯duy 有hữu 現hiện 在tại 。 不bất 信tín 未vị 來lai 故cố 。 四tứ 計kế 我ngã 不bất 更cánh 生sanh 者giả 。 此thử 計kế 因nhân 斷đoạn 見kiến 起khởi 。 五ngũ 計kế 我ngã 有hữu 色sắc 應ưng 生sanh 者giả 。 於ư 欲dục 色sắc 二nhị 界giới 中trung 。 以dĩ 色sắc 為vi 我ngã 。 此thử 執chấp 則tắc 因nhân 常thường 見kiến 故cố 起khởi 。 六lục 計kế 我ngã 無vô 色sắc 應ưng 生sanh 者giả 。 於ư 無vô 色sắc 界giới 中trung 。 計kế 受thọ 心tâm 法pháp 為vi 我ngã 。 觀quán 色sắc 壞hoại 滅diệt 。 此thử 三tam 法pháp 不bất 滅diệt 。 因nhân 常thường 見kiến 故cố 起khởi 。 七thất 計kế 我ngã 有hữu 想tưởng 應ưng 生sanh 者giả 。 於ư 三tam 界giới 中trung 。 除trừ 無vô 想tưởng 及cập 非phi 想tưởng 天thiên 。 所sở 餘dư 諸chư 處xứ 。 並tịnh 計kế 有hữu 想tưởng 為vi 我ngã 。 因nhân 常thường 見kiến 起khởi 。 八bát 計kế 我ngã 無vô 想tưởng 應ưng 生sanh 者giả 。 計kế 無vô 想tưởng 天thiên 及cập 草thảo 木mộc 等đẳng 為vi 我ngã 。 以dĩ 同đồng 無vô 想tưởng 心tâm 故cố 由do 因nhân 常thường 見kiến 起khởi 。 九cửu 計kế 我ngã 非phi 想tưởng 非phi 非phi 想tưởng 應ưng 生sanh 者giả 。 此thử 計kế 有hữu 頂đảnh 處xứ 為vi 我ngã 。 以dĩ 觀quán 想tưởng 為vi 繫hệ 縛phược 。 計kế 涅Niết 槃Bàn 為vi 坑khanh 塹tiệm 。 若nhược 不bất 除trừ 想tưởng 。 無vô 由do 解giải 脫thoát 。 有hữu 繫hệ 縛phược 故cố 。 若nhược 併tinh 除trừ 想tưởng 復phục 恐khủng 失thất 我ngã 墮đọa 涅Niết 槃Bàn 塹tiệm 。

何hà 以dĩ 故cố 。 想tưởng 與dữ 於ư 我ngã 不bất 得đắc 相tương 離ly 故cố 。 不bất 得đắc 棄khí 及cập 與dữ 不bất 棄khí 。 為vi 繫hệ 縛phược 故cố 。 欲dục 除trừ 於ư 想tưởng 故cố 名danh 非phi 想tưởng 。 恐khủng 失thất 我ngã 故cố 。 不bất 敢cảm 併tinh 除trừ 故cố 。 名danh 非phi 非phi 想tưởng 。 由do 此thử 散tán 亂loạn 心tâm 。 不bất 得đắc 涅Niết 槃Bàn 故cố 。 說thuyết 此thử 等đẳng 名danh 為vi 戲hí 論luận 。 若nhược 能năng 觀quán 證chứng 法Pháp 身thân 。 一nhất 切thiết 戲hí 論luận 。 並tịnh 不bất 復phục 生sanh 。 外ngoại 曰viết 。 於ư 法Pháp 身thân 中trung 。 何hà 用dụng 立lập 此thử 相tương/tướng 等đẳng 諸chư 義nghĩa 。 如như 汝nhữ 所sở 立lập 。 法Pháp 身thân 應ưng 決quyết 定định 是thị 無vô 。 不bất 可khả 執chấp 故cố 。 若nhược 物vật 非phi 六lục 識thức 所sở 得đắc 。 決quyết 定định 是thị 無vô 。 如như 兔thố 角giác 。 兔thố 角giác 者giả 。 非phi 六lục 識thức 所sở 得đắc 。 定định 是thị 無vô 故cố 。 法Pháp 身thân 亦diệc 爾nhĩ 。 是thị 故cố 法Pháp 身thân 決quyết 定định 是thị 無vô 。 何hà 用dụng 諸chư 義nghĩa 。

答đáp 曰viết 。

汝nhữ 言ngôn 非phi 六lục 識thức 所sở 見kiến 故cố 法Pháp 身thân 無vô 者giả 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 由do 方phương 便tiện 能năng 證chứng 涅Niết 槃Bàn 故cố 。 想tưởng 稱xưng 正chánh 行hạnh 是thị 名danh 方phương 便tiện 。 由do 此thử 方phương 便tiện 。 是thị 故cố 法Pháp 身thân 可khả 知tri 可khả 見kiến 。 譬thí 如như 由do 他tha 心tâm 通thông 故cố 。 則tắc 能năng 得đắc 見kiến 出xuất 世thế 聖thánh 心tâm 。

釋thích 曰viết 。 他tha 心tâm 通thông 者giả 。 有hữu 三tam 種chủng 因nhân 緣duyên 所sở 得đắc 。 兩lưỡng 是thị 方phương 便tiện 。 一nhất 是thị 正Chánh 道Đạo 方phương 便tiện 。 二nhị 者giả 一nhất 因nhân 天thiên 耳nhĩ 。 二nhị 由do 天thiên 眼nhãn 。 因nhân 天thiên 耳nhĩ 故cố 。 聞văn 覺giác 觀quán 聲thanh 。 由do 此thử 聲thanh 故cố 。 得đắc 知tri 他tha 心tâm 。 依y 天thiên 眼nhãn 能năng 見kiến 他tha 肉nhục 心tâm 孔khổng 中trung 有hữu 水thủy 水thủy 相tương/tướng 。 若nhược 黑hắc 則tắc 知tri 癡si 。 生sanh 黃hoàng 則tắc 知tri 貪tham 。 赤xích 則tắc 知tri 瞋sân 。 青thanh 白bạch 則tắc 知tri 善thiện 。 見kiến 縹# 色sắc 時thời 知tri 是thị 無vô 記ký 。 因nhân 於ư 耳nhĩ 目mục 方phương 便tiện 故cố 。 比tỉ 知tri 他tha 心tâm 。 次thứ 正Chánh 道Đạo 者giả 。 若nhược 欲dục 得đắc 他tha 心tâm 通thông 。 須tu 緣duyên 自tự 心tâm 。 先tiên 修tu 觀quán 行hành 。 不bất 用dụng 現hiện 在tại 心tâm 觀quán 現hiện 世thế 心tâm 自tự 體thể 不bất 得đắc 一nhất 時thời 見kiến 故cố 。 以dĩ 現hiện 在tại 心tâm 能năng 觀quán 過quá 去khứ 心tâm 。

何hà 以dĩ 故cố 。 可khả 追truy 緣duyên 故cố 。 從tùng 遠viễn 至chí 近cận 。 次thứ 第đệ 向hướng 後hậu 。 初sơ 則tắc 觀quán 無vô 量lượng 念niệm 。 如như 是thị 漸tiệm 漸tiệm 。 至chí 一nhất 剎sát 那na 。 乃nãi 至chí 滅diệt 一nhất 剎sát 那na 。 於ư 自tự 心tâm 觀quán 中trung 。 而nhi 得đắc 自tự 在tại 。 然nhiên 後hậu 取thủ 前tiền 人nhân 心tâm 作tác 自tự 境cảnh 界giới 。 以dĩ 修tu 觀quán 行hành 。 初sơ 入nhập 觀quán 時thời 。 須tu 作tác 願nguyện 心tâm 。 起khởi 要yếu 期kỳ 意ý 。 先tiên 須tu 假giả 想tưởng 觀quán 前tiền 人nhân 身thân 。 身thân 相tướng 具cụ 足túc 。 如như 是thị 遣khiển 析tích 除trừ 皮bì 肉nhục 骨cốt 三tam 相tương/tướng 都đô 盡tận 。 唯duy 餘dư 心tâm 在tại 。 細tế 細tế 修tu 習tập 。 緣duyên 前tiền 人nhân 心tâm 。 隨tùy 其kỳ 利lợi 鈍độn 。 遠viễn 近cận 奢xa 促xúc 。 自tự 能năng 徹triệt 見kiến 。 如như 彼bỉ 所sở 緣duyên 。 我ngã 皆giai 能năng 見kiến 種chủng 種chủng 諸chư 心tâm 故cố 。 如như 他tha 聖thánh 心tâm 。 雖tuy 過quá 六lục 根căn 境cảnh 。 亦diệc 能năng 得đắc 見kiến 。 如Như 來Lai 法Pháp 身thân 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 雖tuy 非phi 六lục 識thức 所sở 見kiến 由do 方phương 便tiện 正chánh 行hạnh 。 所sở 以dĩ 能năng 見kiến 。 故cố 知tri 是thị 有hữu 。 不bất 得đắc 同đồng 無vô 。

復phục 次thứ 更cánh 有hữu 別biệt 義nghĩa 知tri 法Pháp 身thân 不bất 無vô 。

何hà 以dĩ 故cố 。 若nhược 法Pháp 身thân 無vô 者giả 。 則tắc 諸chư 正chánh 行hạnh 皆giai 應ưng 空không 失thất 。 以dĩ 正chánh 見kiến 為vi 先tiên 行hành 。 攝nhiếp 戒giới 定định 慧tuệ 等đẳng 善thiện 法Pháp 故cố 。 所sở 修tu 正chánh 行hạnh 不bất 空không 無vô 果quả 。 由do 此thử 正chánh 行hạnh 能năng 得đắc 果quả 故cố 。 故cố 知tri 法Pháp 身thân 非phi 無vô 。 若nhược 汝nhữ 說thuyết 法Pháp 身thân 定định 無vô 。 而nhi 正chánh 行hạnh 能năng 令linh 至chí 五ngũ 陰ấm 入nhập 等đẳng 滅diệt 盡tận 故cố 。 當đương 知tri 正chánh 行hạnh 不bất 無vô 果quả 者giả 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 涅Niết 槃Bàn 不bất 有hữu 故cố 。 若nhược 五ngũ 陰ấm 等đẳng 無vô 。 是thị 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 則tắc 去khứ 來lai 二nhị 世thế 陰ấm 等đẳng 並tịnh 無vô 應ưng 是thị 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 此thử 二nhị 世thế 陰ấm 等đẳng 無vô 處xứ 。 既ký 非phi 涅Niết 槃Bàn 故cố 知tri 不bất 取thủ 。 陰ấm 無vô 之chi 處xứ 。 名danh 為vi 涅Niết 槃Bàn 。 又hựu 若nhược 汝nhữ 取thủ 此thử 為vi 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 狂cuồng 醉túy 等đẳng 人nhân 應ưng 有hữu 涅Niết 槃Bàn 。 而nhi 其kỳ 無vô 者giả 。 故cố 知tri 陰ấm 等đẳng 無vô 處xứ 非phi 涅Niết 槃Bàn 也dã 。 又hựu 若nhược 汝nhữ 言ngôn 現hiện 世thế 五ngũ 陰ấm 無vô 為vi 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 何hà 以dĩ 故cố 。 無vô 是thị 無vô 故cố 。 若nhược 法pháp 現hiện 在tại 。 則tắc 非phi 是thị 無vô 。 更cánh 互hỗ 相tương 違vi 故cố 。 若nhược 法pháp 已dĩ 滅diệt 。 則tắc 非phi 現hiện 在tại 。 若nhược 現hiện 在tại 則tắc 不bất 滅diệt 。 以dĩ 有hữu 無vô 不bất 得đắc 並tịnh 故cố 。

復phục 次thứ 依y 現hiện 在tại 陰ấm 。 修tu 聖thánh 道Đạo 時thời 。 不bất 應ưng 得đắc 涅Niết 槃Bàn 故cố 。 八bát 聖thánh 道Đạo 者giả 。 依y 現hiện 在tại 五ngũ 陰ấm 得đắc 成thành 。 是thị 時thời 現hiện 世thế 五ngũ 陰ấm 實thật 有hữu 未vị 無vô 。 此thử 中trung 永vĩnh 無vô 得đắc 涅Niết 槃Bàn 義nghĩa 。 云vân 何hà 如như 此thử 。 汝nhữ 立lập 計kế 言ngôn 。 現hiện 世thế 五ngũ 陰ấm 無vô 處xứ 。 名danh 為vi 涅Niết 槃Bàn 。 依y 現hiện 五ngũ 陰ấm 。 修tu 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 得đắc 於ư 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 故cố 汝nhữ 執chấp 現hiện 世thế 五ngũ 陰ấm 無vô 名danh 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。 若nhược 汝nhữ 言ngôn 是thị 時thời 煩phiền 惱não 非phi 現hiện 在tại 故cố 。 無vô 過quá 失thất 者giả 。 是thị 亦diệc 不bất 然nhiên 。 若nhược 汝nhữ 言ngôn 修tu 八Bát 聖Thánh 道Đạo 時thời 。 五ngũ 陰ấm 現hiện 在tại 者giả 。 則tắc 諸chư 煩phiền 惱não 非phi 是thị 現hiện 世thế 。 是thị 時thời 煩phiền 惱não 不bất 得đắc 生sanh 故cố 。 由do 八bát 聖thánh 道Đạo 得đắc 證chứng 得đắc 見kiến 。 是thị 故cố 現hiện 世thế 。 得đắc 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 煩phiền 惱não 先tiên 非phi 現hiện 世thế 故cố 。 修tu 道Đạo 則tắc 無vô 用dụng 。 修tu 聖thánh 道Đạo 時thời 。 是thị 諸chư 煩phiền 惱não 未vị 除trừ 滅diệt 故cố 。 汝nhữ 見kiến 非phi 相tướng 應ưng 。 便tiện 言ngôn 非phi 現hiện 世thế 。 若nhược 隨tùy 逆nghịch 流lưu 。 初sơ 修tu 行hành 時thời 。 煩phiền 惱não 已dĩ 不bất 相tương 應ứng 。 此thử 不bất 相tương 應ứng 。 則tắc 非phi 現hiện 世thế 。 此thử 即tức 是thị 汝nhữ 。 所sở 計kế 涅Niết 槃Bàn 。 若nhược 汝nhữ 執chấp 此thử 。 是thị 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 聖thánh 道Đạo 未vị 起khởi 時thời 。 已dĩ 應ưng 滅diệt 惑hoặc 。 已dĩ 得đắc 涅Niết 槃Bàn 故cố 。 後hậu 修tu 聖thánh 道Đạo 。 則tắc 無vô 復phục 用dụng 。 是thị 八Bát 聖Thánh 道Đạo 。 能năng 滅diệt 諸chư 惑hoặc 。 及cập 得đắc 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 是thị 義nghĩa 不bất 可khả 。 故cố 知tri 煩phiền 惱não 滅diệt 。 處xử 不bất 名danh 涅Niết 槃Bàn 。 若nhược 汝nhữ 說thuyết 由do 聖thánh 言ngôn 故cố 。 欲dục 等đẳng 滅diệt 盡tận 。 名danh 為vi 涅Niết 槃Bàn 。 如như 吉cát 祥tường 經kinh 偈kệ 說thuyết 。

滅diệt 盡tận 及cập 離ly 欲dục 。 無vô 死tử 墮đọa 微vi 妙diệu 。

若nhược 人nhân 見kiến 此thử 經Kinh 。 成thành 佛Phật 得đắc 寂tịch 滅diệt 。

無vô 法pháp 與dữ 此thử 等đẳng 。 若nhược 證chứng 則tắc 無vô 憂ưu 。

是thị 真chân 妙diệu 法Pháp 寶bảo 。 由do 是thị 義nghĩa 吉cát 祥tường 。

若nhược 汝nhữ 言ngôn 欲dục 等đẳng 諸chư 惑hoặc 非phi 現hiện 世thế 非phi 有hữu 是thị 盡tận 。 由do 此thử 三tam 義nghĩa 名danh 滅Diệt 諦Đế 者giả 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 第đệ 四Tứ 果Quả 同đồng 此thử 義nghĩa 故cố 。 佛Phật 經Kinh 中trung 說thuyết 。 何hà 者giả 名danh 阿A 羅La 漢Hán 果quả 。 以dĩ 三tam 界giới 惑hoặc 盡tận 名danh 羅La 漢Hán 果quả 。 但đãn 以dĩ 欲dục 等đẳng 滅diệt 為vi 果quả 。 此thử 果quả 實thật 不bất 如như 此thử 正chánh 以dĩ 出xuất 世thế 果quả 報báo 四tứ 陰ấm 戒giới 等đẳng 五ngũ 身thân 為vi 羅La 漢Hán 果quả 但đãn 由do 此thử 惑hoặc 滅diệt 羅La 漢Hán 果quả 得đắc 成thành 故cố 。 於ư 果quả 中trung 說thuyết 此thử 因nhân 名danh 。 涅Niết 槃Bàn 亦diệc 爾nhĩ 。 由do 涅Niết 槃Bàn 故cố 諸chư 惑hoặc 得đắc 滅diệt 。 是thị 故cố 因nhân 中trung 說thuyết 於ư 果quả 名danh 。 是thị 故cố 汝nhữ 說thuyết 由do 八bát 聖thánh 道Đạo 能năng 得đắc 涅Niết 槃Bàn 。 道đạo 不bất 空không 者giả 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。

復phục 次thứ 法Pháp 身thân 住trụ 時thời 短đoản 促xúc 。 有hữu 為vi 法pháp 相tướng 。 非phi 功công 用dụng 得đắc 。 是thị 三tam 過quá 失thất 。 於ư 汝nhữ 義nghĩa 則tắc 壞hoại 。 若nhược 汝nhữ 所sở 說thuyết 欲dục 等đẳng 惑hoặc 滅diệt 。 說thuyết 名danh 法Pháp 身thân 。 汝nhữ 所sở 立lập 義nghĩa 中trung 。 則tắc 有hữu 三tam 失thất 。 一nhất 是thị 住trụ 時thời 短đoản 促xúc 。 短đoản 促xúc 者giả 。 諸chư 法pháp 念niệm 念niệm 不bất 住trụ 。 是thị 名danh 滅diệt 盡tận 。 以dĩ 滅diệt 盡tận 故cố 。 不bất 得đắc 暫tạm 住trụ 。 汝nhữ 云vân 何hà 立lập 此thử 滅diệt 盡tận 義nghĩa 。 為vi 法Pháp 身thân 耶da 。 以dĩ 短đoản 促xúc 時thời 故cố 。 失thất 法Pháp 身thân 常thường 義nghĩa 。 二nhị 有hữu 為vi 法pháp 相tướng 過quá 失thất 者giả 。 若nhược 此thử 滅diệt 盡tận 是thị 法Pháp 身thân 。 法Pháp 身thân 則tắc 是thị 有hữu 為vi 法pháp 相tướng 。 法Pháp 身thân 若nhược 是thị 有hữu 為vi 相tương/tướng 者giả 。 無vô 有hữu 是thị 處xứ 。 三tam 有hữu 非phi 功công 用dụng 過quá 失thất 者giả 。 此thử 一nhất 切thiết 諸chư 法pháp 。 依y 因nhân 緣duyên 滅diệt 則tắc 是thị 自tự 性tánh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 滅diệt 為vi 本bổn 故cố 。 若nhược 滅diệt 非phi 功công 用dụng 得đắc 。 法Pháp 身thân 亦diệc 不bất 因nhân 功công 用dụng 而nhi 得đắc 。 既ký 無vô 功công 而nhi 得đắc 者giả 。 睡thụy 眠miên 狂cuồng 醉túy 等đẳng 亦diệc 應ưng 。 皆giai 得đắc 涅Niết 槃Bàn 。 以dĩ 此thử 三tam 失thất 故cố 。 汝nhữ 義nghĩa 不bất 成thành 。

復phục 次thứ 若nhược 滅diệt 盡tận 為vi 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 則tắc 與dữ 有hữu 為vi 諸chư 法pháp 相tướng 應ưng 。 以dĩ 滅diệt 有hữu 同đồng 動động 苦khổ 二nhị 法pháp 故cố 。 夫phu 有hữu 為vi 法pháp 皆giai 為vi 欲dục 等đẳng 惑hoặc 火hỏa 所sở 燃nhiên 。 故cố 恆hằng 散tán 動động 不bất 住trụ 。 則tắc 為vi 生sanh 老lão 死tử 等đẳng 所sở 壞hoại 。 是thị 故cố 恆hằng 苦khổ 。 如như 佛Phật 說thuyết 言ngôn 。 比Bỉ 丘Khâu 。 生sanh 老lão 死tử 等đẳng 。 是thị 有hữu 為vi 法pháp 。 故cố 一nhất 切thiết 有hữu 為vi 。 恆hằng 燃nhiên 恆hằng 苦khổ 。 是thị 死tử 者giả 。 即tức 是thị 滅diệt 盡tận 。 此thử 滅diệt 盡tận 即tức 有hữu 為vi 。 若nhược 是thị 有hữu 為vi 。 故cố 知tri 。 汝nhữ 立lập 法Pháp 身thân 。 不bất 得đắc 是thị 常thường 。 既ký 非phi 常thường 者giả 。 汝nhữ 義nghĩa 寧ninh 立lập 何hà 以dĩ 故cố 。 則tắc 汝nhữ 義nghĩa 計kế 最tối 靜tĩnh 為vi 動động 。 最tối 樂nhạo/nhạc/lạc 為vi 苦khổ 。 是thị 故cố 不bất 然nhiên 。 若nhược 汝nhữ 說thuyết 從tùng 此thử 一nhất 滅diệt 永vĩnh 無vô 復phục 生sanh 為vi 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 不bất 離ly 前tiền 諸chư 過quá 失thất 故cố 。 汝nhữ 言ngôn 永vĩnh 滅diệt 者giả 。 生sanh 與dữ 死tử 滅diệt 不bất 異dị 故cố 。 是thị 義nghĩa 不bất 可khả 。 若nhược 汝nhữ 說thuyết 永vĩnh 滅diệt 為vi 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 道đạo 亦diệc 應ưng 成thành 涅Niết 槃Bàn 。

何hà 以dĩ 故cố 。 無vô 有hữu 一nhất 滅diệt 。 永vĩnh 不bất 復phục 生sanh 。 無vô 有hữu 此thử 法pháp 。 我ngã 今kim 隨tùy 汝nhữ 意ý 。 說thuyết 我ngã 願nguyện 有hữu 此thử 滅diệt 。 若nhược 有hữu 此thử 滅diệt 。 終chung 不bất 能năng 離ly 。 前tiền 諸chư 失thất 故cố 。 又hựu 道đạo 滅diệt 後hậu 煩phiền 惱não 。 亦diệc 復phục 不bất 生sanh 。 若nhược 謂vị 永vĩnh 滅diệt 。 是thị 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 是thị 道đạo 用dụng 滅diệt 應ưng 是thị 涅Niết 槃Bàn 。 又hựu 若nhược 汝nhữ 說thuyết 能năng 滅diệt 為vi 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 無vô 別biệt 涅Niết 槃Bàn 以dĩ 為vi 能năng 滅diệt 。 唯duy 以dĩ 道đạo 用dụng 正chánh 為vi 能năng 滅diệt 。 故cố 知tri 。 道đạo 體thể 應ưng 能năng 為vi 滅diệt 。 若nhược 汝nhữ 說thuyết 煩phiền 惱não 不bất 生sanh 為vi 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 不bất 免miễn 二nhị 種chủng 失thất 故cố 。 若nhược 煩phiền 惱não 不bất 生sanh 。 即tức 與dữ 滅diệt 盡tận 同đồng 體thể 如như 前tiền 死tử 滅diệt 等đẳng 五ngũ 難nạn/nan 過quá 失thất 故cố 。 是thị 不bất 生sanh 者giả 。 為vi 在tại 道đạo 前tiền 。 為vi 在tại 道đạo 後hậu 。 若nhược 在tại 道đạo 前tiền 。 未vị 修tu 道Đạo 時thời 。 已dĩ 應ưng 得đắc 之chi 。 修tu 道Đạo 無vô 用dụng 。 若nhược 在tại 道đạo 後hậu 。 則tắc 屬thuộc 未vị 來lai 。 過quá 三tam 世thế 義nghĩa 。 則tắc 不bất 成thành 立lập 。 又hựu 汝nhữ 立lập 無vô 生sanh 。 其kỳ 義nghĩa 云vân 何hà 。 為vi 是thị 有hữu 惑hoặc 故cố 無vô 生sanh 。 為vi 是thị 無vô 惑hoặc 故cố 無vô 生sanh 。 若nhược 煩phiền 惱não 有hữu 則tắc 無vô 無vô 生sanh 。

何hà 以dĩ 故cố 。 有hữu 無vô 二nhị 法pháp 不bất 得đắc 一nhất 時thời 同đồng 處xứ 故cố 。 譬thí 如như 一nhất 人nhân 。 行hành 時thời 不bất 住trụ 住trụ 時thời 不bất 行hành 。 以dĩ 二nhị 法pháp 相tương 違vi 。 行hành 住trụ 不bất 得đắc 俱câu 故cố 。 故cố 知tri 。 煩phiền 惱não 在tại 時thời 。 則tắc 不bất 得đắc 立lập 。 以dĩ 無vô 生sanh 故cố 。 若nhược 無vô 煩phiền 惱não 。 立lập 無vô 生sanh 者giả 。 是thị 時thời 煩phiền 惱não 既ký 無vô 約ước 。 誰thùy 而nhi 辯biện 無vô 生sanh 耶da 。 譬thí 如như 人nhân 說thuyết 石thạch 女nữ 之chi 女nữ 不bất 能năng 生sanh 兒nhi 。

復phục 次thứ 汝nhữ 立lập 煩phiền 惱não 無vô 生sanh 者giả 。 為vi 是thị 物vật 有hữu 。 為vi 非phi 物vật 有hữu 。 是thị 物vật 有hữu 者giả 。 如như 四tứ 大đại 等đẳng 。 有hữu 實thật 法pháp 。 有hữu 假giả 名danh 。 此thử 等đẳng 是thị 有hữu 物vật 。 非phi 物vật 有hữu 者giả 。 如như 空không 花hoa 兔thố 角giác 等đẳng 。 了liễu 自tự 無vô 故cố 。 故cố 言ngôn 非phi 物vật 有hữu 。 若nhược 言ngôn 是thị 有hữu 物vật 者giả 。 則tắc 由do 四tứ 緣duyên 所sở 成thành 。 四tứ 緣duyên 所sở 成thành 故cố 。 無vô 生sanh 義nghĩa 則tắc 不bất 立lập 。 以dĩ 是thị 義nghĩa 故cố 。 有hữu 為vi 無vô 為vi 。 則tắc 無vô 差sai 別biệt 。 若nhược 汝nhữ 說thuyết 是thị 物vật 有hữu 。 不bất 為vi 四tứ 緣duyên 成thành 者giả 。 即tức 同đồng 邪tà 見kiến 外ngoại 道đạo 。 所sở 執chấp 自tự 性tánh 。 隣lân 虛hư 我ngã 時thời 方Phương 等Đẳng 故cố 。 若nhược 非phi 有hữu 物vật 。 是thị 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 但đãn 有hữu 名danh 字tự 。 便tiện 如như 人nhân 說thuyết 兔thố 角giác 尖tiêm 利lợi 。 若nhược 爾nhĩ 即tức 同đồng 前tiền 破phá 。 則tắc 修tu 道Đạo 無vô 用dụng 。 外ngoại 曰viết 。 若nhược 不bất 取thủ 無vô 生sanh 為vi 涅Niết 槃Bàn 者giả 。 云vân 何hà 佛Phật 說thuyết 無vô 生sanh 滅diệt 盡tận 為vi 涅Niết 槃Bàn 耶da 。

答đáp 曰viết 。

道đạo 依y 涅Niết 槃Bàn 能năng 使sử 煩phiền 惱não 未vị 來lai 不bất 生sanh 現hiện 在tại 者giả 。 滅diệt 因nhân 中trung 說thuyết 果quả 故cố 。 名danh 涅Niết 槃Bàn 為vi 無vô 生sanh 滅diệt 盡tận 。 外ngoại 曰viết 。 何hà 故cố 果quả 說thuyết 因nhân 名danh 。 而nhi 不bất 直trực 取thủ 果quả 體thể 自tự 名danh 。

答đáp 曰viết 。

極cực 微vi 細tế 故cố 。 一nhất 切thiết 法pháp 中trung 。 無vô 有hữu 能năng 細tế 涅Niết 槃Bàn 之chi 者giả 。 是thị 故cố 若nhược 得đắc 此thử 法pháp 。 一nhất 切thiết 欲dục 等đẳng 諸chư 惑hoặc 滅diệt 。 不bất 更cánh 生sanh 故cố 。 假giả 此thử 麁thô 名danh 。 顯hiển 以dĩ 細tế 理lý 。 理lý 相tương/tướng 可khả 知tri 。 故cố 此thử 經Kinh 中trung 作tác 此thử 說thuyết 也dã 。 問vấn 曰viết 。 云vân 何hà 知tri 此thử 涅Niết 槃Bàn 極cực 微vi 細tế 耶da 。

答đáp 曰viết 。

大đại 仙tiên 不bất 樂nhạo 說thuyết 法Pháp 故cố 。 無vô 分phân 別biệt 聖thánh 智trí 所sở 知tri 故cố 。 大đại 師sư 觀quán 涅Niết 槃Bàn 。 極cực 微vi 細tế 故cố 。 觀quán 眾chúng 生sanh 根căn 性tánh 。 不bất 相tương 稱xưng 故cố 。 是thị 故cố 佛Phật 心tâm 迴hồi 向hướng 寂tịch 靜tĩnh 。 入nhập 於ư 涅Niết 槃Bàn 。 不bất 欲dục 說thuyết 法Pháp 。 故cố 經kinh 言ngôn 。 我ngã 寧ninh 不bất 說thuyết 法Pháp 。 疾tật 入nhập 於ư 涅Niết 槃Bàn 故cố 。 無vô 分phân 別biệt 聖thánh 智trí 所sở 知tri 者giả 。 如như 摩ma 健kiện 持trì 經Kinh 說thuyết 。

世Thế 尊Tôn 。 若nhược 涅Niết 槃Bàn 是thị 有hữu 。 我ngã 今kim 自tự 有hữu 。 聰thông 明minh 利lợi 智trí 。 云vân 何hà 不bất 見kiến 。

佛Phật 言ngôn 。

涅Niết 槃Bàn 實thật 有hữu 。 汝nhữ 今kim 未vị 得đắc 。 無vô 分phân 別biệt 聖thánh 智trí 故cố 不bất 得đắc 見kiến 。 以dĩ 微vi 細tế 故cố 。 非phi 聞văn 慧tuệ 所sở 得đắc 。 以dĩ 真chân 實thật 故cố 。 非phi 思tư 慧tuệ 所sở 得đắc 。 思tư 慧tuệ 雙song 能năng 通thông 達đạt 真chân 俗tục 諦đế 故cố 。 不bất 得đắc 周chu 於ư 妙diệu 理lý 無vô 思tư 之chi 界giới 。 以dĩ 甚thậm 深thâm 故cố 。 非phi 世thế 間gian 修tu 慧tuệ 所sở 得đắc 。 修tu 慧tuệ 但đãn 得đắc 淺thiển 理lý 。 未vị 能năng 通thông 達đạt 。 甚thậm 深thâm 之chi 理lý 。 以dĩ 此thử 微vi 細tế 非phi 言ngôn 語ngữ 能năng 說thuyết 故cố 。 借tá 麁thô 名danh 顯hiển 於ư 妙diệu 理lý 。 由do 無vô 分phân 別biệt 聖thánh 智trí 所sở 見kiến 故cố 。 故cố 言ngôn 微vi 細tế 得đắc 成thành 。 外ngoại 曰viết 。 若nhược 涅Niết 槃Bàn 是thị 修tu 道Đạo 所sở 得đắc 者giả 。 與dữ 未vị 能năng 修tu 道Đạo 之chi 人nhân 。 不bất 得đắc 相tương 應ứng 。 既ký 不bất 相tương 應ứng 。 是thị 故cố 不bất 共cộng 。 若nhược 不bất 共cộng 則tắc 是thị 無vô 常thường 。

答đáp 曰viết 。

若nhược 從tùng 此thử 向hướng 前tiền 是thị 無vô 。 向hướng 後hậu 是thị 有hữu 者giả 。 可khả 說thuyết 無vô 常thường 。 無vô 此thử 義nghĩa 故cố 。 前tiền 際tế 無vô 有hữu 故cố 說thuyết 無vô 生sanh 。 若nhược 汝nhữ 說thuyết 未vị 修tu 道Đạo 時thời 。 不bất 能năng 得đắc 故cố 。 無vô 無vô 生sanh 者giả 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 非phi 道đạo 所sở 生sanh 故cố 。 此thử 法pháp 必tất 須tu 因nhân 道đạo 得đắc 至chí 非phi 道đạo 能năng 生sanh 。 是thị 故cố 未vị 修tu 時thời 不bất 得đắc 言ngôn 無vô 。 是thị 故cố 無vô 生sanh 義nghĩa 立lập 。 無vô 後hậu 際tế 故cố 。 是thị 故cố 無vô 滅diệt 中trung 際tế 。 無vô 業nghiệp 煩phiền 惱não 等đẳng 故cố 無vô 變biến 異dị 。 以dĩ 無vô 生sanh 異dị 滅diệt 等đẳng 三tam 失thất 故cố 說thuyết 常thường 住trụ 。 不bất 同đồng 外ngoại 道đạo 以dĩ 無vô 因nhân 故cố 一nhất 名danh 常thường 住trụ 也dã 。 正chánh 義nghĩa 者giả 不bất 取thủ 因nhân 。 為vi 常thường 住trụ 法pháp 。 如như 涅Niết 槃Bàn 不bất 由do 因nhân 故cố 有hữu 。 汝nhữ 謂vị 隣lân 虛hư 等đẳng 亦diệc 不bất 由do 因nhân 故cố 有hữu 。 無vô 如như 是thị 義nghĩa 。

何hà 以dĩ 故cố 。 涅Niết 槃Bàn 離ly 有hữu 離ly 無vô 。 四tứ 謗báng 不bất 及cập 。 以dĩ 不bất 由do 因nhân 故cố 得đắc 是thị 常thường 。 汝nhữ 計kế 隣lân 虛hư 既ký 有hữu 有hữu 故cố 不bất 得đắc 無vô 因nhân 是thị 有hữu 因nhân 。 即tức 無vô 常thường 故cố 。 若nhược 汝nhữ 說thuyết 涅Niết 槃Bàn 無vô 三tam 失thất 故cố 常thường 住trụ 隣lân 虛hư 等đẳng 亦diệc 無vô 三tam 失thất 故cố 。 常thường 住trụ 者giả 。 是thị 義nghĩa 不bất 然nhiên 。

何hà 以dĩ 故cố 。 汝nhữ 證chứng 義nghĩa 相tương/tướng 不bất 成thành 就tựu 故cố 。 涅Niết 槃Bàn 常thường 住trụ 不bất 與dữ 隣lân 虛hư 同đồng 相tương/tướng 異dị 相tướng 。 隣lân 虛hư 等đẳng 是thị 有hữu 分phân 別biệt 故cố 。 無vô 有hữu 證chứng 義nghĩa 。 得đắc 成thành 涅Niết 槃Bàn 。 是thị 無vô 分phân 別biệt 故cố 。 涅Niết 槃Bàn 常thường 住trụ 。 隣lân 虛hư 等đẳng 常thường 住trụ 則tắc 不bất 得đắc 立lập 。

復phục 次thứ 隣lân 虛hư 等đẳng 。 亦diệc 不bất 成thành 就tựu 。

何hà 以dĩ 故cố 。 以dĩ 獨độc 聚tụ 不bất 成thành 故cố 獨độc 者giả 義nghĩa 不bất 成thành 。 以dĩ 四tứ 大đại 不bất 相tương 離ly 故cố 。 若nhược 聚tụ 者giả 亦diệc 不bất 成thành 就tựu 。 以dĩ 相tương/tướng 麁thô 故cố 。 並tịnh 非phi 隣lân 虛hư 塵trần 故cố 。 若nhược 離ly 涅Niết 槃Bàn 。 無vô 有hữu 一nhất 法pháp 。 是thị 常thường 住trụ 故cố 。 以dĩ 涅Niết 槃Bàn 實thật 有hữu 常thường 住trụ 依y 方phương 便tiện 得đắc 解giải 脫thoát 故cố 。 修tu 道Đạo 不bất 空không 過quá 故cố 。 故cố 有hữu 涅Niết 槃Bàn 前tiền 際tế 等đẳng 無vô 故cố 。 故cố 知tri 。 常thường 住trụ 過quá 色sắc 等đẳng 相tương/tướng 故cố 。 故cố 說thuyết 非phi 色sắc 不bất 離ly 清thanh 涼lương 等đẳng 色sắc 相tướng 故cố 。 故cố 說thuyết 非phi 非phi 色sắc 大đại 功công 用dụng 。 無vô 分phân 別biệt 智trí 所sở 得đắc 故cố 。 故cố 說thuyết 真chân 有hữu 因nhân 出xuất 世thế 大đại 精tinh 進tấn 所sở 成thành 。 就tựu 道đạo 佛Phật 所sở 得đắc 故cố 。 故cố 知tri 實thật 有hữu 。 如như 經Kinh 中trung 說thuyết 。 比Bỉ 丘Khâu 。 是thị 法pháp 實thật 有hữu 。 不bất 生sanh 不bất 起khởi 。 不bất 作tác 無vô 為vi 。 故cố 知tri 涅Niết 槃Bàn 實thật 常thường 住trụ 。 此thử 法pháp 是thị 如Như 來Lai 轉chuyển 依y 。 是thị 故cố 名danh 總tổng 攝nhiếp 竟cánh 。 亦diệc 云vân 相tương 應ứng 。

佛Phật 性Tánh 論Luận 辯Biện 相Tương/tướng 分Phân 第Đệ 四Tứ 中Trung 分Phân 別Biệt 品Phẩm 第đệ 六lục

復phục 次thứ 分phân 別biệt 相tương/tướng 義nghĩa 應ưng 知tri 。 分phân 別biệt 者giả 。 是thị 如Như 來Lai 性tánh 。 明minh 一nhất 切thiết 法pháp 。 如như 如như 清thanh 淨tịnh 。 是thị 其kỳ 通thông 相tương/tướng 。 如như 般Bát 若Nhã 等đẳng 經Kinh 中trung 所sở 說thuyết 。 一nhất 切thiết 法pháp 者giả 。 即tức 三tam 性tánh 法pháp 。 如như 如như 者giả 。 俗tục 如như 即tức 真Chân 如Như 。 真Chân 如Như 即tức 俗tục 如như 。 真chân 俗tục 二nhị 如như 。 無vô 別biệt 異dị 故cố 。 清thanh 淨tịnh 者giả 。 有hữu 二nhị 種chủng 。 一nhất 者giả 因nhân 中trung 如như 如như 。 未vị 得đắc 無vô 垢cấu 果quả 地địa 如như 如như 。 無vô 復phục 垢cấu 穢uế 故cố 。 二nhị 者giả 因nhân 果quả 俱câu 淨tịnh 。 因nhân 中trung 是thị 無vô 染nhiễm 清thanh 淨tịnh 。 至chí 果quả 無vô 垢cấu 清thanh 淨tịnh 故cố 。 如như 此thử 等đẳng 義nghĩa 。 是thị 佛Phật 性tánh 通thông 相tương/tướng 。 為vì 顯hiển 此thử 義nghĩa 故cố 。 佛Phật 說thuyết 般Bát 若Nhã 波Ba 羅La 蜜Mật 等đẳng 諸chư 經kinh 。 是thị 佛Phật 性tánh 中trung 。 分phân 別biệt 眾chúng 生sanh 。 自tự 有hữu 三tam 種chủng 。 一nhất 者giả 不bất 證chứng 見kiến 佛Phật 性tánh 。 名danh 為vi 凡phàm 夫phu 。 二nhị 者giả 能năng 證chứng 見kiến 佛Phật 性tánh 。 名danh 為vi 聖thánh 人nhân 。 三tam 者giả 證chứng 至chí 此thử 理lý 。 究cứu 竟cánh 清thanh 淨tịnh 。 說thuyết 名danh 如Như 來Lai 。

復phục 次thứ 約ước 此thử 佛Phật 性tánh 。 眾chúng 生sanh 事sự 用dụng 有hữu 三tam 。 一nhất 者giả 顛điên 倒đảo 為vi 事sự 。 二nhị 者giả 無vô 顛điên 倒đảo 為vi 事sự 。 三tam 者giả 無vô 顛điên 倒đảo 無vô 散tán 亂loạn 有hữu 別biệt 法pháp 為vi 正chánh 事sự 。 顛điên 倒đảo 者giả 。 一nhất 切thiết 凡phàm 夫phu 。 無vô 倒đảo 者giả 。 一nhất 切thiết 有hữu 學học 聖thánh 人nhân 。 無vô 倒đảo 散tán 者giả 。 道đạo 後hậu 法Pháp 身thân 。 有hữu 別biệt 法pháp 為vi 正chánh 事sự 者giả 。 是thị 應ứng 化hóa 二nhị 身thân 。 為vì 度độ 眾chúng 生sanh 。 皆giai 由do 大đại 悲bi 本bổn 願nguyện 力lực 故cố 。 言ngôn 顛điên 倒đảo 者giả 。 一nhất 切thiết 凡phàm 夫phu 有hữu 三tam 倒đảo 。 謂vị 想tưởng 見kiến 心tâm 。 即tức 皮bì 肉nhục 心tâm 等đẳng 三tam 煩phiền 惱não 故cố 。 二nhị 無vô 顛điên 倒đảo 者giả 。 無vô 惑hoặc 無vô 行hành 二nhị 種chủng 倒đảo 故cố 。 即tức 一nhất 切thiết 菩Bồ 薩Tát 。 有hữu 學học 聖thánh 人nhân 。 惑hoặc 倒đảo 者giả 。 違vi 逆nghịch 真Chân 如Như 故cố 。 起khởi 一nhất 切thiết 煩phiền 惱não 。 名danh 為vi 惑hoặc 倒đảo 。 行hành 倒đảo 者giả 。 二Nhị 乘Thừa 人nhân 應ưng 修tu 常thường 等đẳng 四tứ 德đức 。 翻phiên 四tứ 顛điên 倒đảo 。 行hành 菩Bồ 提Đề 道Đạo 。 而nhi 今kim 不bất 修tu 。 但đãn 修tu 無vô 常thường 苦khổ 等đẳng 。 為vi 解giải 脫thoát 因nhân 。 故cố 名danh 行hành 倒đảo 。 此thử 明minh 是thị 無vô 小Tiểu 乘Thừa 偏thiên 修tu 之chi 行hành 。 離ly 此thử 兩lưỡng 倒đảo 故cố 。 說thuyết 大Đại 乘Thừa 有hữu 學học 聖thánh 人nhân 三tam 無vô 倒đảo 散tán 有hữu 別biệt 法pháp 為vi 正chánh 事sự 者giả 。 是thị 滅diệt 除trừ 禪thiền 定định 解giải 脫thoát 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 等đẳng 三tam 障chướng 故cố 。 法Pháp 界Giới 澄trừng 淨tịnh 澄trừng 故cố 。 靜tĩnh 寂tịch 淨tịnh 故cố 。 無vô 垢cấu 不bất 捨xả 正chánh 事sự 大đại 悲bi 本bổn 願nguyện 恆hằng 化hóa 眾chúng 生sanh 。 名danh 為vi 如Như 來Lai 。 故cố 約ước 此thử 性tánh 。 分phân 別biệt 眾chúng 生sanh 。 是thị 名danh 分phân 別biệt 相tương/tướng 。

佛Phật 性Tánh 論Luận 辯Biện 相Tương/tướng 分Phân 第Đệ 四Tứ 中Trung 階Giai 位Vị 品Phẩm 第đệ 七thất

復phục 次thứ 階giai 位vị 相tương/tướng 義nghĩa 應ưng 知tri 。 階giai 位vị 義nghĩa 者giả 。 於ư 種chủng 種chủng 法Pháp 門môn 中trung 。 若nhược 有hữu 分phân 別biệt 。 廣quảng 說thuyết 無vô 流lưu 法Pháp 界Giới 不bất 出xuất 六lục 種chủng 。 一nhất 自tự 性tánh 。 二nhị 因nhân 。 三tam 果quả 。 四tứ 事sự 。 五ngũ 總tổng 攝nhiếp 。 六lục 分phần 別biệt 。 為vi 顯hiển 無vô 流lưu 界giới 自tự 體thể 故cố 。 先tiên 說thuyết 自tự 性tánh 。 依y 止chỉ 此thử 性tánh 故cố 。 起khởi 信tín 樂nhạo 等đẳng 四tứ 種chủng 勝thắng 因nhân 。 由do 此thử 因nhân 故cố 。 得đắc 常thường 住trụ 等đẳng 四tứ 德đức 之chi 果quả 。 由do 佛Phật 性tánh 故cố 。 起khởi 厭yếm 惡ác 生sanh 死tử 樂nhạo 求cầu 涅Niết 槃Bàn 。 事sự 用dụng 得đắc 成thành 。 由do 此thử 自tự 性tánh 故cố 。 得đắc 離ly 欲dục 。 得đắc 離ly 欲dục 因nhân 名danh 為vi 總tổng 攝nhiếp 。 約ước 佛Phật 性tánh 故cố 。 故cố 得đắc 分phân 別biệt 三tam 種chủng 眾chúng 生sanh 。 如Như 來Lai 所sở 說thuyết 。 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 法Pháp 門môn 。 為vi 六lục 種chủng 所sở 攝nhiếp 。 次thứ 第đệ 在tại 三tam 位vị 中trung 。 三tam 位vị 者giả 。 一nhất 不bất 淨tịnh 位vị 。 謂vị 眾chúng 生sanh 界giới 。 二nhị 者giả 淨tịnh 位vị 。 謂vị 菩Bồ 薩Tát 地địa 。 三tam 者giả 最tối 清thanh 淨tịnh 位vị 。 即tức 是thị 佛Phật 地địa 。 故cố 無vô 上thượng 依y 經kinh 說thuyết 。

阿A 難Nan 。 是thị 如Như 來Lai 法Pháp 界giới 。 無vô 量lượng 無vô 邊biên 。 諸chư 煩phiền 惱não 㲉xác 之chi 所sở 隱ẩn 蔽tế 。 隨tùy 生sanh 死tử 流lưu 。 漂phiêu 沒một 六lục 道đạo 。 無vô 始thỉ 輪luân 轉chuyển 。 我ngã 說thuyết 名danh 眾chúng 生sanh 界giới 。

阿A 難Nan 。 是thị 眾chúng 生sanh 界giới 。 於ư 生sanh 死tử 苦khổ 而nhi 起khởi 厭yếm 離ly 。 除trừ 六lục 塵trần 欲dục 。 依y 八bát 萬vạn 四tứ 千thiên 。 法Pháp 門môn 諸chư 波Ba 羅La 蜜Mật 所sở 攝nhiếp 。 修tu 菩Bồ 提Đề 道Đạo 。 我ngã 說thuyết 名danh 菩Bồ 薩Tát 。

阿A 難Nan 。 是thị 眾chúng 生sanh 界giới 。 已dĩ 得đắc 出xuất 離ly 。 諸chư 煩phiền 惱não 㲉xác 。 過quá 一nhất 切thiết 苦khổ 。 洗tẩy 除trừ 垢cấu 穢uế 。 究cứu 竟cánh 法pháp 然nhiên 。 清thanh 淨tịnh 澄trừng 潔khiết 。 為vì 諸chư 眾chúng 生sanh 。 之chi 所sở 願nguyện 見kiến 。 微vi 妙diệu 上thượng 地địa 。 一Nhất 切Thiết 智Trí 地địa 。 一nhất 切thiết 無vô 礙ngại 。 入nhập 此thử 中trung 住trụ 。 至chí 無vô 比tỉ 能năng 。 已dĩ 得đắc 法Pháp 王vương 大đại 自tự 在tại 力lực 。 我ngã 說thuyết 名danh 如Như 來Lai 。

佛Phật 性Tánh 論Luận 辯Biện 相Tương/tướng 分Phân 第Đệ 四Tứ 中Trung 遍Biến 滿Mãn 品Phẩm 第đệ 八bát

復phục 次thứ 遍biến 滿mãn 相tương 應ứng 知tri 。 遍biến 滿mãn 者giả 。 凡phàm 夫phu 聖thánh 人nhân 。 及cập 諸chư 如Như 來Lai 。 無vô 分phân 別biệt 性tánh 。 次thứ 第đệ 三tam 位vị 中trung 。 一nhất 顛điên 倒đảo 虛hư 妄vọng 。 二nhị 無vô 倒đảo 聖thánh 道Đạo 。 三tam 四tứ 德đức 究cứu 竟cánh 清thanh 淨tịnh 。 此thử 三tam 處xứ 平bình 等đẳng 通thông 達đạt 相tương/tướng 。 並tịnh 隨tùy 道Đạo 理lý 遍biến 滿mãn 故cố 。 譬thí 如như 土thổ/độ 銀ngân 金kim 等đẳng 器khí 中trung 虛hư 空không 遍biến 滿mãn 。 平bình 等đẳng 無vô 差sai 別biệt 。 如Như 來Lai 法Pháp 界Giới 。 遍biến 滿mãn 三tam 位vị 中trung 。 亦diệc 復phục 如như 是thị 。 是thị 故cố 從tùng 位vị 次thứ 第đệ 說thuyết 此thử 遍biến 滿mãn 。 如như 無vô 上thượng 依y 經kinh 說thuyết 。

阿A 難Nan 。 是thị 如Như 來Lai 界giới 。 於ư 三tam 位vị 中trung 一nhất 切thiết 處xứ 等đẳng 。 悉tất 無vô 罣quái 礙ngại 。 本bổn 來lai 寂tịch 靜tĩnh 。 譬thí 如như 虛hư 空không 。 一nhất 切thiết 色sắc 種chủng 不bất 能năng 覆phú 不bất 能năng 塞tắc 。 若nhược 土thổ/độ 銀ngân 金kim 器khí 虛hư 空không 處xứ 等đẳng 。 悉tất 無vô 罣quái 礙ngại 。 是thị 名danh 遍biến 滿mãn 。

佛Phật 性Tánh 論Luận 卷quyển 第đệ 三tam

Print Friendly, PDF & Email