PHẬT NHÃN ẤN

 

Nên dùng Tam Bổ Tra (Samputra)

Hai lọng (2 ngón trỏ) giữ lưng Quang (ngón giữa)

Giống hình con mắt cười

Co hai Luân đều giữ

Vằn lóng giữa hai Quang (ngón giữa)

Ấn năm nơi trên thân

Phật Mẫu thường gia hộ

Niệm Phật Nhãn Căn Bản Chân Ngôn là :

“Nẵng mô bà nga phộc đố sắt ni sái dã. Án, lỗ lỗ sa-phổ lỗ nhập-phộc la , để sắt xá, tất đà, lạc tả nễ, tát phộc la tha sa đà nãnh, sa-phộc hạ”