Phật Giáo Việt Nam Muôn Năm
Mặc Giang

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Hai ngàn năm trước, lịch sử huy hoàng
Hai ngàn năm sau, tiếp nối vinh quang
Cho đến muôn đời, rực rỡ vang vang

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Trên cầu Phật đạo, giải thoát thượng hoằng
Dưới cứu Tam đồ, hạnh nguyện cưu mang
Không quản phong trần, không ngại gian nan

Phật Pháp Thân thường hằng bất biến
Chân Diệu Hữu huyền nhiệm vô cùng
Còn chúng sanh thì còn chuyển hóa
Đâu ngại gì vô thỉ vô chung

Mười phương Phật ba đời thường trụ
Dõi soi đường Tứ Thánh ta đi
Nước cành dương thời thời pháp nhủ
Người người nhuần Đạo lý Từ Bi

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Chánh pháp xiển dương, rực Ánh Đạo Vàng
Chuông mõ trầm hùng, hòa vọng âm vang
Trên khắp nẻo đường, thành thị thôn trang

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Trăng sáng thiên thu, tuyệt thế trăng rằm
Bóng tối tan dần, trên khắp trần gian
Chuyển hóa Ta Bà, thành cõi Lạc Bang

Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, muôn năm muôn năm
Phật Giáo Việt Nam, chân lý thường hoằng
Phật Giáo Việt Nam, châu sa pháp giới
Kế thế muôn đời, Phật Giáo Việt Nam.

Viết, xin cúng dường Phật Đản 2634 PL 2554 – DL 2010
Viết, xin cúng dường Tổ Tổ truyền thừa, đền ơn Giáo dưỡng
Viết, xin cúng dường Chư Tôn, huynh đệ đồng hành và khuyến thỉnh Phật tử.

TNT Mặc Giang