PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI
Pháp Sư Phật Đà Ba Lợi
Nguồn: Film Phật Giáo

 

* Ghi chú: Clip phim này được nối kết từ kênh bên ngoài, không phải từ trang TTPH.