PHẬT ĐẠI BI HỘ ẤN

 

Năm Đỉnh (5 ngón tay) buộc kiên cố

Hợp dựng Đỉnh Luân Thắng (Ngón giữa)

Ấn: Tim, trán, họng, đỉnh Ngang Tự Thể chư Phật Chân Ngôn là :

“Án, một đà muội đát lị, phộc nhật la, lạc khất-xoa, hàm”

Do gia trì này nên
Tất cả nạn Ma Chướng
Và người ác hãm hại
Mau chóng khởi Tâm Từ