PHÁP QUÁN NIỆM VÀ TU VIỆN KIM SƠN

Thân tặng Đại Đức Viện Trưởng và tất cả thiền sinh dự tuần quán niệm II tại Tu Viện Kim Sơn.

Nguồn tỉnh thức tiềm năng bừng trổi dậy
Sức sống Thiền đang hé nhụy ngát hương
Những đoá hoa, từ mảnh đất Kim Sơn
Sen Tây Trúc của bốn phương thể hiện
Đây sen búp tặng nhau với nụ cười ước nguyện
Kết mây lành tuyết phủ khắp đồi thông
Ba ngàn Phật sát đều hiển lộ viên dung
Trong thể tánh chân không thiền viện.
Hải hội Phật vạch sẵn một con đường quán niệm
Nối vào đời gai góc cho hành giả đi lên
Những tư lương bằng hơi thở hành thiền
Cùng chánh niệm kết duyên qua nhất quán
Đã un đúc nên những ưu đàm tỏ rạng
Từ Ấn Độ nhuần xuân sắc đến Việt Nam
Ánh kim quang bừng tỏa chiếu huy hoàng
Thật linh diệu, một pháp môn huyền diệu….!