PHÁP HỶ
(Nguồn vui đạo pháp)

Pháp hỷ sáng ngời ánh mắt thanh
Khi người ngộ đạo lý tinh anh
Nụ cười hé nở hoa hàm tiếu
Sung sướng tràn lên khắp cả mình.