Phảng phất

Từ điển Đạo Uyển


仿佛; C: pángfó; J: hōfutsu; Có hai nghĩa: 1. Rất tương đồng, hoàn toàn giống hệt nhau về hình tướng; 2. Lan man, mờ ảo, lờ mờ. Đồng nghĩa với Phảng phất 彷彿 và 髣髴, “phảng phất như…”;