Nói về Công Đức phóng thả Chúng sinh

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Phóng thả chúng sinh có công Đức báo ứng tốt lành, được Phật nói trong các Kinh Niết Bàn, Kinh Khiết, Kinh Phạm Võng và nhiều Kinh khác. Bài này chỉ là tập hợp, tóm lược lại Kinh điển đã được Phật nói.

Phóng thả Súc sinh, bắt đầu từ việc không nhốt chúng để vui chơi, như chim cá cảnh. Không làm trò tiêu khiển, như chọi trâu chọi gà. Không làm Phương tiện để săn bắn như : Chim mồi, chó săn, chim săn mồi. Không nuôi nhốt gấu để lấy mật. Không nhốt nuôi rắn độc bò cạp để lấy chất độc. Không đánh đập dọa nạt trừng phạt, làm cho chúng sinh sợ hãi. Nếu bắt nhốt nuôi lớn, vận chuyển, giết thịt, chế biến nấu nướng và ăn thịt, để nuôi dưỡng bản thân và cho gia đình, thuộc vào Tính tội. Nếu hành Nghề vì kiếm tiền nuôi gia đình, xây dựng cơ nghiệp. Bắt nhốt nuôi lớn, vận chuyển, buôn bán, giết thịt, chế biến nấu nướng và ăn thịt. Giết hại ăn thịt Súc sinh giống như giết hại ăn thịt con mình vậy. Việc này đã vượt qua tính tội, mà là Nghiệp tội. Các việc làm này nằm chung trong một loại tội, là giết hại chúng sinh, chỉ có nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Việc giết hại ăn thịt Súc sinh nói chung, thuộc tội nặng nhất, bị quả báo lớn nhất. Việc phóng thả Súc sinh, lại được công Đức lớn nhất.

Súc sinh cần phóng thả, đều là con người, do đời trước tạo ra tội tàn sát ăn thịt. Sau khi họ chết, đều bị rơi xuống Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Hết tội báo của Súc sinh trở lại làm người. Một số chúng sinh hết quả báo tội Súc sinh, còn bị thành vật không có tâm tính như : Nước đất gió lửa, rừng núi cây cỏ, vật chất đồ dùng, phân nước tiểu.. Do họ đời trước chỉ sống theo tình cảm Thế gian, không có mảy may sống theo Lý Trí. Sau khi hết tội của chúng sinh không có tâm tính. Họ quay trở lại làm Súc sinh và hết tội Súc sinh, mới trở lại làm người.

Súc sinh cần phóng thả đều là tổ tiên ông bà, cha mẹ anh em con cháu, quyến thuộc của chúng ta ở vô lượng Kiếp. Phóng thả Súc sinh, là phóng thả sinh mệnh của tổ tiên ông bà, cha mẹ anh em con cháu, quyến thuộc của chúng ta ở vô lượng Kiếp. Cũng là phóng thả sinh mệnh của Phật thời Tương lai.

Phóng thả chúng sinh, là đã làm được ba việc lớn, nền tảng cốt lõi của Tự nhiên, cũng là nền tảng của Đạo Phật. Một là hiếu dưỡng với Cha mẹ. Hai là tâm Đại Từ Bi không sát hại ăn thịt, cứu giúp chúng sinh. Ba là tin vào Nhân quả của Thế gian, tin vào Thiện ác.

Chúng sinh đều có thân mệnh, đều ham sống sợ chết. Phóng thả chúng sinh, là tạo cho chúng được cơ hội sống, được quay về Tự nhiên. Chúng sinh vui mừng cảm kích, được sống yên vui, không sợ hãi, không có oán ghét thù hận, không có oán gia trái chủ, không có kết buộc oán thù, không có lo âu Phiền não, không có quả báo ở đời Hiện tại và đời Tương lai.

Phóng thả chúng sinh là giúp cho hoàn cảnh môi trường Tự nhiên, được trở về đúng nghĩa Tự nhiên của nó. Không có hiện tượng đào núi, lấp sông lấp biển, phá rừng, đốt nương rẫy lan tràn khắp nơi, khai thác tài nguyên khoáng sản.. dẫn đến tàn phá môi trường, hủy diệt cuộc sống của muôn loài.

Phóng thả chúng sinh được ba việc lớn : Một là giúp cho Thế gian không có tai họa chiến tranh, xung đột sắc tộc tôn giáo, xung đột giai cấp, ý thức hệ. Hai là không có bệnh dịch, bệnh tật, đói khát, nghèo khổ. Ba là không có Thiên tai bão lụt động đất sóng thần, băng giá tan băng, các cảnh thời tiết cực đoan khác.

Phóng thả chúng sinh là giúp cho chúng sinh trên Trời tăng mạnh. Chúng sinh Địa ngục Quỷ đói Súc sinh giảm thấp nhất. Người ở Nhân gian được yên vui bớt khổ.

Phóng thả chúng sinh, là làm công Đức Bố thí, giữ Giới hạnh. Giúp cho tu tâm Đại Từ Bi, tu tâm Vui mừng lớn, tâm buông bỏ lớn, tu tâm vứt bỏ Tham muốn thù giận ngu si, tu hành ăn chay giữ Giới, tu tâm tiết kiệm trong ăn uống và sử dụng đồ tiêu dùng, không lãng phí sinh mệnh chúng sinh, tu tâm chân thực đọc nghĩ nhớ Phật.

Phóng thả chúng sinh là trừ bỏ oan gia trái chủ nhanh nhất, giúp cho nhanh hết bệnh, khỏe mạnh trường thọ yên vui, công việc thuận lợi, tăng cao quan chức bổng lộc tiền tài, con đàn cháu đống, đủ nam đủ nữ, vui vẻ hòa thuận..

Phóng thả chúng sinh có thể bắt đầu từ con người như : Không phá thai hút thai nạo thai, giảm án tha cho người tù tội, giảm bỏ án tử hình. Súc vật như : Voi sư tử hổ gấu, chim thú gia cầm, trâu bò ngựa dê lợn gà chó, côn trùng vi trùng, kiến dán ruồi muỗi, rắn rết bò cạp, bọ gậy ong bướm.. Thực vật như : Cây cỏ cành hoa lá.. Cứu được một sinh mệnh còn hơn xây tòa Tháp báu bảy tầng.

Phóng thả chúng sinh gồm cả việc con người đối xử tốt thiện với nhau. Như không đánh mắng, bùa chú, thù giận, ghen ghét, đố kị, ghen tuông, ruồng bỏ, làm ra oan trái, hãm hại tước đoạt, trù dập chà đạp lẫn nhau, gây thù chuốc oán, tranh quyền đoạt lợi.. Lợi dụng chức trách nhiệm vụ chiếm đoạt của công, của người dân bằng mọi hình thức. Thậm chí gây ra chiến tranh chinh phạt, sinh linh đồ thán.

Phóng thả chúng sinh là môn Pháp dễ làm, có thể làm ở mọi nơi mọi lúc, mọi đối tượng đều có thể tự làm, hoặc tập hợp nhau cùng làm.

Phóng thả chúng sinh là giúp cho việc bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái đất, bảo vệ cuộc sống của muôn loài. Vì tâm người có thể tạo ra tất cả, từ việc tạo ra con người, Súc sinh, Quỷ đói, Ma quỷ, động vật thực vật, rừng núi ao hồ, họ tộc dân tộc, Đất nước.. Thậm chí có thể tạo ra Thế gian Vũ trụ, Phật Bồ Tát, Thần Tiên Thánh, Đất nước sạch bẩn. Giảm bớt Tâm nóng Tham muốn thù hận ngu si của con người. Tâm này là tác nhân chính, gây ra nhiệt độ Trái đất nóng lên, làm cho trái Đất sôi sục, núi lửa phun trào, gây ra thảm họa môi trường, gây ra nghèo đói, gây ra bệnh dịch, gây ra chiến tranh. Cũng là nguyên nhân của tất cả mọi thảm họa khác cho con người.

Phóng thả chúng sinh được mười loại báo ứng tốt lành được Phật nói trong Kinh.

Một là không rơi vào Kiếp đao binh, không bị giết hại, tai họa bởi chiến tranh.

Hai là sống lâu khỏe mạnh ít bệnh, không có bệnh khó chữa, không có bệnh nặng.

Ba là không gặp Thiên tai, tai nạn bất ngờ và các tai nạn khác.

Bốn là con cháu đông vui, luôn luôn có người nối dõi.

Năm là nhiều con cháu trai, kêu cầu đều thuận lợi.

Sáu là Quan lộc hưng thịnh, công việc thuận lợi.

Bảy là hợp với Đạo Trời, thuận với ý Phật, các loài vật cảm ơn ân cứu giúp, các Phật vui mừng khen ngợi.

Tám là tháo bỏ oan kết, hết thù hận, các ác bị tiêu diệt, không còn lo âu Phiền não.

Chín là tràn đầy niềm vui, bốn mùa vui vẻ bình yên.

Mười là sau khi bỏ mệnh được sinh lên Trời, nếu kiêm tu Tịnh Độ được sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế giới.

Việc phóng thả Súc sinh, không chỉ đơn thuần là mua và thả. Mà làm hai việc lớn là Bố thí không sợ hãi, Bố thí cứu giúp sinh mệnh chúng sinh và tu giữ Giới hạnh. Đây là hai môn Pháp cơ bản, ban đầu thấp nhất trong sáu Pháp tới Niết Bàn của Đạo Bồ Tát. Mặt khác lại theo Pháp phóng thả chúng sinh, bằng cách đọc Kinh nhớ Phật, làm lễ Trở về nương theo Phật Pháp Tăng cho chúng sinh đó. Giúp cho chúng khi sống được yên vui, khi chết được sinh về Tây Phương Cực Lạc.

Mục đích chính của phóng thả chúng sinh, là giúp cho chúng sinh được Trở về nương theo Phật Pháp Tăng, sống được yên vui, chết được theo Phật về Cực Lạc Thế giới. Khi phóng thả nếu chúng sinh còn sống, được tăng thêm thọ mệnh, hết mệnh được sinh về Tây Phương. Nếu khi phóng thả chúng sinh, chúng sinh không may bị chết, được sinh ngay về Tây Phương Cực Lạc, được siêu thoát ngay, cũng là việc vui mừng.

Việc phóng thả chúng sinh phải theo duyên Tự nhiên, không làm theo kiểu lấy lệ, theo phong trào, cho được việc và không theo Pháp phóng thả, mà dẫn tới kết quả thấp. Không được đặt mua chủng loại, số lượng chúng sinh từ hôm trước. Không nên mua rồi để lâu chờ đợi nhiều thời gian, làm cho chúng sinh sợ hãi, mệt mỏi muốn chết, thậm chí chết rồi mới đem đi thả. Khi đem thả không đọc Kinh chú, không làm lễ Trở về nương theo Phật Pháp Tăng, là giảm gần hết ý nghĩa của việc phóng thả chúng sinh.

Việc phóng thả chúng sinh theo ý tự phát của cá nhân, chắc là ít xảy ra. Phần nhiều là dựa vào dịp lễ hội, mới làm phóng thả chúng sinh. Người được giao đi chợ cứ thuận theo tự nhiên mà mua và đưa về nơi làm lễ. Nơi làm lễ có thể là Chùa, điện Phật, Tháp miếu Phật, thậm chí có thể là nơi phóng thả. Cần sửa sang lễ vật gồm có hương hoa quả đèn nến và nước. Cần có thêm một cốc lớn đựng nước sạch, để sau khi hoàn thành các Chú nguyện, đem nước tưới lên các chúng sinh được phóng thả. Nghi thức cần thực hiện như sau.

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Con Đệ Tử chúng sinh hôm nay tập trung ở đây. Trước tiên là cúng dưỡng, ca ngợi nghĩ nhớ Phật Pháp Tăng, đọc Kinh Chú Pháp bậc Phật. Tiếp theo làm lễ Trở về nương theo Phật Pháp Tăng, Chú nguyện Kinh Chú Đà La Ni tâm Đại Bi không trở ngại, Thần chú tới sinh Tây Phương Cực Lạc, chú nguyện Ba trở về nương theo Phật Pháp Tăng và các chú nguyện khác vào nước, vào thân tâm chúng sinh được phóng thả. Giúp cho chúng nhận giữ không quên, sống được yên vui, chết được về Nước Cực Lạc của A Di Đà Phật. Giúp cho tất cả chúng sinh tu Bố thí, tu giữ Giới, tu tâm Đại Từ Bi, tu Phúc Tuệ, tu Đạo Phật Bình Đẳng Bồ Đề. Kính mời các Phật Bồ Tát mười phương, giáng tới Đạo tràng, chứng minh Công Đức.

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ca ngợi hương.

Hương Giới, hương Định và hương Tuệ. Hương Giải thoát, Giải thoát Thấy biết. Đài mây quang sáng khắp Cõi Pháp. Cúng dưỡng trước Tam Bảo mười phương.

Nam mô Hương Cúng Dưỡng Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Nam mô Liên Trì hội thượng Phật Bồ Tát.

Nhất tâm đỉnh lễ Tất cả Phật Pháp Tăng Ba Đời, thường ở khắp cả khoảng không Cõi Pháp mười phương.

Nguyện dùng hương hoa này. Đầy khắp cõi mười phương. Cúng dưỡng tất cả Phật. Ba Tạng Kinh Bậc Phật. Chúng Bồ Tát Thanh Văn. Nhận dùng làm việc Phật.

Bài kệ ca ngợi Phật.

Thân A Di Đà Phật sắc vàng. Quang minh Tướng Hảo không gì bằng. Quang trắng uyển chuyển năm Tu Di. Mắt vàng soi tỏ bốn biển lớn. Trong quang Hóa Phật vô số triệu. Hóa chúng Bồ Tát cũng vô biên. Bốn mươi tám nguyện độ chúng sinh. Chín phẩm cùng nhau tới Niết Bàn.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Tam Thập Lục Vạn Ức. Nhất Thập Nhất Vạn. Cửu Thiên Ngũ Bách Đồng Danh Đồng Hiệu. Đại Từ Đại Bi. Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Bài kệ mở Kinh.

Pháp Bình Đẳng thâm sâu mầu nhiệm. Trăm nghìn vạn Kiếp khó gặp nhau. Con nay nghe thấy được nhận giữ. Nguyện hiểu nghĩa chân thực của Phật.

Chân ngôn sạch Nghiệp miệng.

Yểm. Tu lị tu lị. Ma ha tu lị. Tu tu lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp thân.

Yểm. Tu đa lị Tu đa lị. Tu ma lị. Tu ma lị. Tát bà ha.

Chân ngôn sạch Nghiệp ý.

Yểm. Phược nhật la đát ha hạ hộc.

Chân ngôn sạch ba Nghiệp thân miệng ý.

Yểm. Sa phược. Sa phược. Thuật đà sa phược. Đạt ma sa phược. Bà phược thuật độ hám.

Chân ngôn yên thổ địa.

Nam mô tam mãn đa một đà nam.Yểm. Độ lỗ độ lỗ, địa vĩ, tát bà ha.

Chân ngôn rộng cúng dưỡng.

Yểm. Nga nga nãng tam bà phược, phạt nhật la hộc.

Thần chú tới sinh Tây phương Cực Lạc.

Nam mô A di đa bà dạ. Đa tha già đa dạ. Đa địa dạ tha. A di lị. Đô bà tì. A di lị đa. Tất đam bà tì. A di lị đa. Tì ca lan đế. A di lị đa. Tì ca lan đa. Già di nhị. Già già na. Chỉ đa ca lợi. Sa bà ha (năm lượt).

Bài kệ ca ngợi.

A Di Đà Phật nguyện lớn nhất, A Di Đà Thầy thuốc lớn nhất, Từ Bi Hỉ Xả khó lường. Giữa mi thường phóng hào quang trắng, độ chúng sinh Nước Cực Lạc. Chín phẩm Sen trong ao tám Đức, cây đẹp bảy báu thành hàng. Nếu tuyên đọc Thánh hiệu Như Lai, Tiếp Dẫn tới Tây Phương. Nếu nói đọc Thánh hiệu Di Đà, cùng Phật tới Tây Phương.

Bài kệ phát nguyện của Đại Từ Bồ Tát.

Phật Ba Đời mười phương. A Di Đà bậc nhất. Chín phẩm độ chúng sinh. Uy Đức tối cao nhất. Nay Con theo Đạo lớn. Sám hối tội ba Nghiệp. Nếu có các Phúc thiện. Thành tâm dùng hồi hướng. Nguyện cùng người nhớ Phật. Xuất hiện theo cảm ứng. Sắp mất thấy cảnh Tây Phương. Rõ ràng ngay trước mắt. Nghe thấy đều Tinh tiến. Cùng sinh Nước Cực Lạc. Thấy Phật hết Sinh chết. Như Phật độ tất cả. Cắt vô biên Phiền não. Tu vô lượng môn Pháp. Thệ nguyện độ chúng sinh. Nguyện đều thành Đạo Phật. Hư không có hạn. Nguyện Con vô cùng. Tình và vô tình. Cùng đủ các Trí. Tất cả Phật Ba Đời mười phương. Tất cả Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trí tuệ lớn tới Niết Bàn.

Con nay rộng vì bốn Ân ba Có, chúng sinh Cõi Pháp. Đều nguyện cắt bỏ Ba Nghiệp chướng. Mệnh trở về Sám hối.

Sám hối nguyện hồi hướng.

Chí tâm sám hối. Con Đệ tử các chúng sinh. Từ xa xưa tới nay. Mê muội mất tâm thực. Luân chuyển sinh chết. Sáu Căn tội chướng. Vô lượng vô biên. Bậc Phật mầu nhiệm. Không dùng soi tỏ. Tất cả mong nguyện. Chưa được hiện ra. Nay Chúng Con lễ kính. Nhận giữ đọc to tụng. Ba Tạng Kinh Bậc Phật. Dùng Căn thiện này. Bóc mở tối ác. Quá khứ, Hiện tại, Tương lai. Làm được ba Nghiệp. Vô biên tội nặng. Đều được tiêu diệt. Thân tâm Thanh tịnh. Hoặc chướng trừ bỏ. Phúc Trí trang nghiêm. Tăng nhiều nhân Tịnh. Các hạnh nguyện khác. Nhanh được tròn vẹn. Nguyện các Như Lai. Thường sống nói Pháp. Tất cả Công Đức. Tâm khởi vui theo. Hồi hướng Bồ Đề. Chứng quả thường vui. Sắp gần ngày chết. Nhớ đúng hiện ra. Gặp thấy Di Đà. Cùng với các Thánh. Chỉ trong giây phút. Sinh trong hoa Sen. Nguyện các chúng sinh. Đều thành Đạo Phật.

Sám hối phát nguyện xong. Trở về nương theo lễ Phật Pháp Tăng.

Nguyện nếu người chưa sám hối, được sám hối này, đều được diệt tội. Đều được Giải thoát. Nguyện tội của ba, bốn, năm, sáu Đạo ác, đều cùng tiêu trừ hết. Nếu Con hướng về núi đao, núi đao tự bẻ gẫy. Nếu Con hướng về vạc dầu, vạc dầu tự tiêu diệt. Nếu Con hướng về Địa ngục, Địa ngục tự khô héo. Nếu Con hướng về Quỷ đói, Quỷ đói tự no đủ. Nếu Con hướng về Tu La, tâm ác tự điều phục. Nếu Con hướng về Súc sinh, tự được Trí tuệ lớn.

Bài kệ Sám hối.

Xa xưa tạo được các Nghiệp ác. Đều do từ xưa Tham Hận Ngu. Được sinh ra theo Thân miệng ý. Nay ở trước Phật xin sám hối. Sám hối tội lỗi do Tâm tạo. Tâm nếu mất thời tội cũng mất. Tâm mất tội mất hai câu Rỗng. Mới là tên chân thực sám hối.

Con nay phát tâm không vì tự cầu Phúc báo của Trời Người. Thanh Văn Duyên Giác thậm chí Bậc quyền quý. Các vị Bồ Tát chỉ dựa vào Pháp Bậc Phật. Con nay phát tâm Phật Bồ Đề. Nguyện cùng tất cả chúng sinh Cõi Pháp. Cùng một lúc được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Nam mô A Di Đà Phật.

Con Đệ Tử chúng sinh đọc to, ca ngợi Kinh Chú Bậc Phật. Cùng với Công Đức lễ Phật nhớ Phật cúng Phật. Chuyên vì hồi hướng Đất nước trang nghiêm Tây Phương. Nguyện tất cả oán thân từ xa xưa đến nay. Bảy tổ chín ngành, Thầy Tăng Cha Mẹ nay sinh nhiều lần sinh. Rộng mở cùng với Cõi Pháp mười phương tất cả chúng sinh. Tri thức thiện ác, tám nạn, Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Cây cỏ côn trùng, sinh từ trứng, bào thai, ẩm thấp, biến hóa. Hoặc là lỡ sát hại, cố tình sát hại tất cả vạn loại. Nguyện tháo bỏ tất cả các oan khiên. Nguyện tiêu tan tất cả các Nghiệp tội. Cùng chứng Bồ Đề lớn, cùng sinh Nước Cực Lạc.

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Nam mô Liên Trì Hải Hội, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Thanh tịnh  Đại Hải Chúng Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Bồ Tát lớn.

Phục lễ Tây phương Nước An Lạc. Tiếp Dẫn chúng sinh Thầy dẫn lớn. Nay Con phát nguyện, nguyện tới sinh. Chỉ nguyện Từ Bi thương hút nhận.

Ba Trở về nương theo.

Tự Trở về nương theo Phật, đang nguyện chúng sinh. Hiểu rõ Đạo lớn, phát tâm Bình Đẳng.

Tự Trở về nương theo Pháp, đang nguyện chúng sinh. Vào sâu Kinh Tạng, Trí tuệ như biển.

Tự Trở về nương theo Tăng, đang nguyện chúng sinh. Hướng dẫn Đại Chúng, tất cả không trở ngại.

Hòa cùng các Thánh.

Lễ Phật, Kinh Công Đức rất tốt. Vô biên Phúc tốt đều hồi hướng. Nguyện khắp các chúng sinh Cõi Pháp. Nguyện khắp chúng sinh đang trầm luân. Nhanh tới Nước Phật Vô Lượng Quang. Tất cả Phật Ba Đời mười phương. Tất cả Bồ Tát Bồ Tát lớn. Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Thế Âm. Trí tuệ lớn tới Niết Bàn.

Phục lễ Phật Ba Cõi. Mệnh về Phật mười phương. Con nay phát Nguyện lớn. Giữ Kinh Bậc Phật này. Trên báo bốn Ân nặng. Dưới cứu ba Đường Khổ. Nếu có người nghe thấy. Đều phát tâm Bồ Đề. Cuối hết báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc.

Tự Trở về nương theo Phật, đủ Phúc Đức Trí tuệ. Tự Trở về nương theo Pháp, kính rời tham muốn. Tự Trở về nương theo Tăng, tôn kính trong Chúng. Tự Trở về nương theo Phật, không đọa Địa ngục. Tự Trở về nương theo Pháp, không đọa Quỷ đói. Tự Trở về nương theo Tăng, không đọa Súc sinh.

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế giới. Tam thập lục vạn ức. Nhất thập nhất vạn. Cửu thiên ngũ bách. Đồng danh đồng hiệu. Đại Từ Đại Bi. Tiếp Dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Thệ nguyện độ vô biên Chúng sinh. Thệ nguyện cắt Phiền não không hết. Thệ nguyện học vô lượng môn Pháp. Thệ nguyện thành Đạo Phật Bình Đẳng. Thệ nguyện độ tự Tính chúng sinh. Thệ nguyện cắt tự Tính Phiền não. Thệ nguyện học tự Tính các Pháp. Thệ nguyện thành tự Tính Đạo Phật.

Nguyện tiêu ba Chướng các Phiền não. Nguyện được Trí tuệ chân sáng tỏ. Nguyện khắp tai chướng đều tiêu trừ. Đời đời thường hành Đạo Bồ Tát.

Nguyện sinh trong Nước Cực Lạc. Chín phẩm hoa Sen là Cha Mẹ. Hoa nở thấy Phật hiểu Không sinh. Bồ Tát Không lui là Chúng bạn.

Nguyện đem Công Đức này. Tiêu trừ Nghiệp trước nay. Tăng thêm các Phúc Tuệ. Thành đủ được Căn thiện. Nếu có Kiếp đao binh. Cùng với Kiếp đói khổ. Đều tiêu trừ hết tận. Người đều tập lễ nhịn. Người ghi nhớ đọc tụng. Người phát triển lưu thông. Gia đình được yên vui. Người mất được siêu thăng. Mưa gió thường hòa thuận. Nhân dân được yên ổn. Cõi Pháp và các Thức. Cùng chứng Đạo Bình Đẳng.

Nguyện đem Công Đức này. Trang nghiêm Đất nước sạch. Trên báo bốn Ân nặng : Ân Trời Đất, ân Quốc Vương, ân Thầy, ân Chúng sinh. Dưới cứu ba Đường khổ : Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh. Nếu có người thấy nghe. Đều phát tâm Bồ Đề. Cuối hết báo thân này. Cùng sinh Nước Cực Lạc. Tất cả Phật Ba Đời mười phương. Tất cả các Bồ Tát Bồ Tát lớn. Trí tuệ lớn tới Niết Bàn.

Nguyện đem Công Đức này. Ban khắp cho tất cả. Chúng Con và chúng sinh. Đều được thành Đạo Phật.

Bài kệ thu Kinh.

Ba Đường ác dứt thường rời Khổ. Sáu Đạo nghỉ theo hết nhân chìm. Hà sa các Thức hiểu Chân Như. Vạn loại Có tình lên Niết Bàn.

Bài kệ khuyên tu.

Chí tâm mười nghĩ. Nhớ A Di Đà. Được Phật tới rước. Sinh Nước Cực Lạc.

Thậm chí một nhớ. Cũng sinh Tây Phương. Hết khổ sinh chết. Thành Phật Bồ Đề.

Nam mô A Di Đà Phật.

Nam mô Kinh Chú Đà La Ni tâm Đại Bi không trở ngại.

Nam mô Hát la đát la đa la dạ da. Nam mô A lị da. Bà lô yết đế thước bát la da. Bồ Đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Yểm. Tát bà la phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lợi đỏa y mông a lị da. Bà lô cát đế thất Phật la lăng đà bà. Nam mô na la cẩn trì. Ê lị ma ha bà đa sa mị. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già. Ma phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Yểm. A bà lô ê. Lô ca đế. Ca la đế. Di ê lị. Ma ha Bồ Đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma la ma la. Ma ê ma ê lị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà la đà la. Địa lợi ni. Thất Phật la da. Già la già la. Ma ma phạt ma la. Mục đế lệ. Y ê di ê. Thất na thất na. A la sấm, Phật la Xá Lợi. Phạt sa phạt sấm. Phật la xá da. Hô lô hô lô ma la. Hô lô hô lô ê lợi. Sa la sa la. Tất lợi tất lợi. Tô lô tô lô. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ. Bồ đà dạ Bồ đà dạ. Di đế lợi dạ. Na la cẩn trì. Địa lị sắt ni na. Ba dạ ma na. Sa bà ha. Tất đà dạ. Sa bà ha. Ma ha tất đà dạ. Sa bà ha. Tất đà dụ nghệ. Thất bà la da. Sa bà ha. Na la cẩn trì. Sa bà ha. Ma la na la. Sa bà ha. Tất la tăng a mục khư da. Sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ. Sa bà ha. Giả cát la a tất đà dạ. Sa bà ha. Ba đà ma yết tất đa dạ. Sa bà ha. Na la cẩn trì bà già la da. Sa bà ha. Ma bà lợi thắng yết la dạ. Sa bà ha. Nam mô Hát la đát na đa la dạ da. Nam mô A lị da. Bà lô cát đế. Thước bà la dạ. Sa bà ha (một lượt).

Yểm. Tất điện đô mạn đa la bát đà da. Sa bà ha (năm lượt).

Nguyện đem Công Đức này. Ban khắp cho tất cả. Chúng Con và chúng sinh. Đều được thành Đạo Phật.

Nam mô A Di Đà Phật.

Lưu ý : Có thể dùng Chú Đà La Ni Hộp ấn báu bí mật Xá Lợi toàn thân của Tất cả tâm Như Lai. Sau khi lễ xong lấy tất cả nước cúng lễ, tưới vào các chúng sinh được phóng thả và đem đi thả. Khi đem đi thả nên đọc tên hiệu Nam mô A Di Đà Phật, cho tới khi công việc hoàn thành.

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn tháng 1/2015.

Print Friendly, PDF & Email