Niệm Quán Thế Âm Thoát Được Thủy Tai
Biên tập & Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn thuyết: Huệ Tâm

 


Chia sẻ bài viết của bạn vui lòng gởi về địa chỉ email: tangthuphathoc@gmail.com hoặc gởi trực tiếp lên trang nhà, xin cám ơn.

Loading