Niệm Phật Thập Yếu (Audio)

Niệm Phật Thập Yếu (Audio)
Đọc Sách, Pháp âm, Tịnh Độ Audio

NIỆM PHẬT THẬP YẾU
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh

 

Bài Viết Liên Quan

Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Tam Phẩm Đệ Tử (PH014)

Tam Phẩm Đệ TửThuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa    
Diệu Âm Nhân Quả, Pháp âm

Sự Kỳ Diệu Sám Hối

DIỆU ÂM NHÂN QUẢ SỰ KỲ DIỆU CỦA SÁM HỐI Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học   SỰ KỲ DIỆU CỦA SÁM HỐI Thầy Kiến Châu (thân phụ tôi) cứ kể mãi câu chuyện này và hỏi tại sao tôi không đăng lên báo để mọi người cùng...
Lá Thư Học Phật, Pháp âm

Có Địa Ngục Hay Không?

THƯ GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT Có Địa Ngục Hay Không? Sa môn Thích Hải Quang Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học  
Pháp âm, Pháp Thoại, Thích Pháp Hòa

Phán Đoán Sai Lầm (PH250)

PHÁN ĐOÁN SAI LẦM Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa  
Đọc Kinh, Pháp âm

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Lược Giảng (Audio)

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN THIỂN THÍCH Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà Hòa Thượng  Tuyên Hóa Giảng thuật  Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh   Kinh Địa Tạng Bồ Tát Lược Giảng 01Kinh Địa Tạng Bồ Tát Lược Giảng 02Kinh Địa Tạng...
Bài Viết Ngắn, Pháp âm

Nói Về Bệnh Của Con Người Và Cách Chữa Trị

Nói Về Bệnh Của Con Người Và Cách Chữa Trị Phật tử Bùi Đức Huề biên soạn Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học