NIỀM NHỚ QUÊ XUÂN

Xuân về thăm kẻ ly hương
Âm thầm trao gởi tình thong cội nguồn
Dù cho cách biệt ngàn phương
Xuân quê đầm ấm vấn vương cõi lòng
Cảm thay số phận tang bồng
Nổi trôi bèo bọt lông bông kiếp người
Trải bao may độ Xuân tươi
Chín mươi tuổi thọ sống đời tái tê
Thế nhưng Xuân vẫn hiện về
Trao nhau tình nghĩa bên lề tử sanh
Kìa xem mai nơ ûđầy cành
Nõn nà Xuân thắm tinh anh tỏ bày
Nói lên Xuân vẫn còn đây
Cành mai vẫn nở trang đài nôn Xuân
Nằm nghe sức sống lên đường
Khơi lên niềm nhớ quê xuân dạt đào.

Xuân Mậu Tuất 2018
Thích Thắng Hoan