TỲ KHEO NI BỒ TÁT GIỚI
THÍCH NỮ HẠNH ĐOAN

                 (1959 – 2023)

 

Ni sư Thích nữ Hạnh Đoan, thế danh Nguyễn Tú Loan, sinh năm 1959, vãng sanh vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 22-5 (4-4-Quý Mão); trụ thế: 65 năm, 42 hạ lạp.

Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc 3 giờ ngày 23-5-2023 (5-4-Quý Mão). Kim quan được an trí tại thiền viện Viên Chiếu (Ấp 2, xã Phước Bình, H.Long Thành, Đồng Nai).

Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 23-5-2023 (5-4-Quý Mão).

Lễ di quan được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 25-5-2023 (7-4-Quý Mão), sau đó trà-tỳ tại Nhà hỏa táng Hòa Lạc Viên (Ấp 1, xã Tân Hiệp, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

THÀNH KÍNH TIỄN BIỆT NI TRƯỞNG NHẬP VÀO PHẨM CAO.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠI ĐẠO SƯ ĐẠI TỪ BI PHỤ A DI ĐÀ PHẬT.

Nam mô tân viên tịch giác linh cố tỳ kheo ni Thượng HẠNH hạ ĐOAN bồ tát giới.

P/S sinh tiền ni trưởng một lòng nguyện vãng sanh, do đó nếu quý bạn là những ai thương tiếc ni trưởng qua những tác phẩm, dịch phẩm của sư xin hãy niệm Phật thành kính tiễn biệt ni trưởng. Vì suốt đời của ni trưởng không muốn ồn ào, ẩn tu trong cốc, kính mong mọi người đừng chia sẻ sâu về những gì liên quan đến ni trưởng, vì những điều đó ni trưởng không mong muốn. Xin thành thật cám ơn.


PHỤC NGUYỆN

Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni

Kỳ nguyện: Phụng vị tân viên tịch Giác linh cố Tỳ-kheo-ni:

THÍCH NỮ HẠNH ĐOAN
Thế danh: NGUYỄN TÚ LOAN

Viên tịch ngày 22 tháng 05 năm 2023 (mùng 04 tháng 04 năm Quý Mão)

Hưởng thọ: 65 tuổi, 42 hạ lạp

Nguyện giác linh quả được vô sanh, nhân tròn chánh giác, thường trụ Niết-bàn, chẳng lìa uế độ. Thị hiện nơi cõi Ta-bà mà thường ở cõi thường chơn. Chuyển thân bốn đại bất an, thành tựu pháp thể tịnh lạc.

Nguyện cho: Hiếu đồ bốn chúng giác tâm tròn đủ, duyên lành cùng hưởng, chánh pháp cùng tu. Một niệm không sanh an nhiên giải thoát, cùng chúng sanh khắp trong pháp giới, kẻ mất người còn đồng thành Phật đạo.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.