Những Khúc Tâm Ca Bài Ca Đưa Đò

Thơ: Mật Nghiêm
Phổ nhạc: Nguyễn Hải Hà Lan Phương

doahong