Những kẻ Trường Xuân
Như Nhiên -Thích Tánh Tuệ

 

Họ, người không tuổi tác
Bao Xuân vẫn không già
Họ cứ hoài trẻ mãi..
Xinh như là bông hoa..

Họ là ai thế nhi?
Mà khác với người ta
– Họ là người có thật
Ở dưới trần, không xa!

Họ là người lạ lắm
Rất dễ dàng bỏ qua
Có khi nhìn cả giận
Dăm phút sau cười xòa.

Họ cũng yêu, cũng ghét
Đôi khi họ cũng buồn
Họ cũng thường xét nét..
Nhưng Biêt, rồi họ buông!

Họ là người rất lạ
Chẳng toan tính, thiệt hơn
Hay nói lời: ”Thôi kệ!”
Mặc đời kia xem thường…

Họ là người rất ngộ
“Hồn nhiên như cô tiên!”
Sống với lòng rộng mở
Dẫu nhiều khi.. không tiền!

– Họ là người Biết Đạo
Biết cảm ơn cuộc đời
Cười trong mọi hoàn cảnh
Chẳng Xuân về mới vui..

Họ là người rất đẹp
Dù đời nhiều Xuân qua
Họ trẻ nơi thần thái
Chứ đâu vì nước da..

Họ là người rất lạ!
Gặp được là thắng Duyên
Chẳng tin? soi gương thử
Biết đâu chừng.. rất quen!!