NHỮNG ĐÓA SEN VỀ HỘI

Kỷ niệm mùa an cư năm 1991 tại chùa Vạn Đức Mississauga, Canada.

Từ bốn phương về những đóa sen
Cùng chung tao ngộ ướp hương Thiền
Mảnh vườn Vạn Đức gieo mầm đạo
Khơi sáng đèn tâm dứt não phiền.

Xuân sắc ngời lên sen thắm tươi
Hồn xuân ảnh hiện lộng hoa khôi
Gần bùn chẳng bợn, nguồn thanh khiết
Góp mặt trần ai nở nụ cười.

Sớm kệ chiều kinh qua tháng năm
Nguyện đời dâu bể bớt thăng trầm
Nhịp cầu an lạc sang bờ giác
Bát Nhã đèn soi khỏi lạc lầm.