NHỮNG ĐOÁ SEN THƠM

Thân tặng Đại Chúng để kỷ niệm khoá tu học mùa hè năm 1991 tại Tu Viện Kim Sơn

Chân tâm thể hiện nét trinh nguyên
Góp mặt trần gian những đoá sen
E ấp hồn xuân đầy cánh mộng
Lung linh mắt ngọc ánh trăng huyền
Vô tư trải thảm đời hoa thắm
An lạc tô son nếp sống thiền
Dâng trọn tuổi xuân lên đức Phật
Khơi nguồn trí tuệ kết tình duyên.