Những Đóa Hồng Mừng Lễ Vu Lan
Tác giả: Chơn Hiền
Trình bày: Nguyễn Kha